Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvijas ziemeļi, Krievijas tundras zona posmā no Novaja Zemļa salas līdz Jaunsibīrijas salām un Janas upei austrumos. Ziemo Āfrikā, Vidusjūras reģionā un Indijas subkontinentā, nelielā skaitā arī Rietumeiropā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma 1996).

Pavasarī nelielā skaitā caurceļo

Jūnija sākuma pēdējie pavasara migranti

Vasarā-rudenī caurceļo (sākot ar jūliju)

Ziemā nav sastopams

Trulītis Calidris minuta

Liepājas ezers, Vītiņi, 12-Aug-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.

Latvijā samērā parasts caurceļotājs vasaras otrajā pusē - rudenī, mazāk pavasarī.

Garums: 12-14 cm, spārnu izpletums: 28-31 cm (Van Gils, Wiersma 1996).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Lapmežciems, Tu, 3-Mai-2015, 1 Starpiņupītes grīvā. M.Riherts.
Buļļu sala, Rp, 4-Mai-1995, daži īpatņi liedagā starp Daugavas un Lielupes grīvām. A.Platais.
Gaujas grīva, Ri, 7-Mai-1986, 1. V.Smislovs.
Liepājas ez., Vītiņi, 8-Mai-2004, 2. M.Jaunzemis, M.Strazds.

Skaits pavasarī
Bērzciems, Tu, 19-Mai-1995, 30 liedagā kopsummā pa atsevišķiem bariņiem. A.Celmiņš.

Novērojumi jūnija pirmajā dekādē (pēdējie pavasara migranti?)
Vītiņi, Lp, 10-Jūn-1998, 1. E.Mølgaard u.c.
Mangaļsala, Rp, 9-Jūn-2017, 1 pie mola. I.Deņisovs (Dabasdati).
Teiču purvs, Ma, 8-Jūn-2006, 1 pie Vaboles ezera. M.Jaunzemis.
Bērzciems-Mērsrags, Tu/Ta, 5-Jūn-2011, 2 šajā posmā (fotografēti). J.Jansons, A.Mankus.

Vasarotāji (tikai periodā 11.-30.jūnijs)
Šādu ziņu nav.

Novērojumi jūlijā (pirmie migranti)
Liepāja, 4-Jūl-2013, 3 ad liedagā pie S mola. K.Millers.
Ainaži - Salacgrīva, Lm, 5-Jūl-2009, 2 kopā ar parastajiem šņibīšiem. R.Matrozis, O.Miziņenko.
Ainaži, Lm, 7-Jūl-2018, 3 pie mola kopā ar ap 60 parastajiem šņibīšiem. K.Millers, I.Grīnerte.
Mangaļsala, Rp, 8-Jūl-2019, 1. I.Deņisovs.

Agrākie jauno putnu novērojumi vasarā
Mangaļsala, Rp, 22-Jūl-2016, 3 jaunie un 2 ad. I.Deņisovs, E.Smislovs u.c. (viena putna foto zemāk).
Mangaļsala, Rp, 29-Jūl-2015, 1. I.Deņisovs.
Mērsrags, Ta, 31-Jūl-2011, 1. J.Jansons, I.Brediks.
Ķeguļrags, Lm, 5-Aug-2019, 1 jaunais un 1 ad. E.Smislovs, V.Smislovs.

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī
Kvāpānu dīķi, Re, 11-Sep-2006, 110 dīķī nr. 1. A.Klepers.
Sātiņi, Sa, 8-Sep-2007, 60. M.Jaunzemis.
Ainaži, Lm, 4-Sep-2011, 60. A.Klepers, I.Bojāre (Dabasdati).
Skrunda, Ku, 27-Aug-2017, vismaz 40 kādā nolaistā dīķī. K.Millers, I.Grīnerte.
Lielupes grīva, 19-Aug-2016, vismaz 38 (43), visi jaunie putni. I.Deņisovs.
Mērsrags, Ta, 1-Sep-2004, 30-40. A.Klepers.
Bērzciems, Tu, 31-Aug-1986, 30. V.Ādamsons.
Kaņieris, Tu, 24-Aug-2005, 22. J.Ķuze, V.Vintulis.
Ikšķile, 3-Sep-2001, vismaz 20 Daugavas dubļu joslā pie baznīcas drupām. A.Zacmanis.
Zvejniekciems, Ri, 21-Sep-1996, 20. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Kolka, Ta, 28-Aug-1986, 20. V.Roze.

Vēlākie novērojumi rudenī
Sātiņi, Sa, 21-Okt-2014, 1 Grebūtniekā. M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 20-Okt-2012, 1 jaunais putns (1g) Lieknas 1. dīķī kopā ar 13 parastajiem šņibīšiem C.alpina. K.Millers.
Pape, Lp, 17-Okt-1991, 3-S (1 un 2). V.Roze.
Skrunda, Ku, 17-Okt-2004, 1 dīķos. J.Ķuze, M.Strazds.
Sātiņi, Sa, 13-Okt-2002, 1 Silzemju dīķī un 1 Liekņas dīķī. A.Klepers, L.Priedāja-Klepere.
Mērsrags, Ta, 10-Okt-2009, 1. M.Kilups.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2018. Species factsheet: Calidris minuta. Retrieved from http://www.birdlife.org on 23 September 2018. Van Gils J., Wiersma P. 1996. Little Stint Calidris minuta. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53927 on 20 July 2015.

Trulītis Calidris minuta. Liepājas ezers, Vītiņi, 15-Mai-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājas ezers, Vītiņi, 27-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājas ezers, Vītiņi, 27-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 14-Jūl-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Kolka, 17-Jūl-2007. © Uģis Piterāns.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 20-Jūl-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 29-Jūl-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 14-Aug-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājas ezers, Vītiņi, 18-Aug-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājas ezers, Vītiņi, 18-Aug-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 31-Aug-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 4-Sep-2014. © Igors Deņisovs.
bkm1g

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsalas mols, Rīga, 22-Jūl-2016, jaunais putns (1g). © Edgars Smislovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājas ezers, Vītiņi, 12-Aug-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Lapmežaciems, Engures novads, 14-Aug-2011, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mērsrags, 26-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Akmeņrags, Pāvilostas novads, 29-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Akmeņrags, Pāvilostas novads, 31-Aug-2014, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 31-Aug-2010, jaunais putns (1g, priekšplānā), salīdzinājumā ar parasto šņibīti C.alpina. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mērsrags, 2-Sep-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 9-Sep-2012, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Pape, 12-Sep-2008, jaunais putns (1g). © Edgars Lediņš.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Sātiņi (Liekna II), Saldus novads, 21-Sep-2014, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 29-Jūl-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Lielupes grīva, 9-Aug-2009, jaunais putns (1g, attēlā pa labi), salīdzinājumā ar parasto šņibīti C.alpina (pieaugušais putns).
© Oļegs Miziņenko.
bkm

Trulīši Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 31-Aug-2010, attēlā 5 jaunie trulīši (1g, izmēros mazākie) salīdzinājumā ar 3 parastajiem šņibīšiem C.alpina.
© Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājas pludmale pie ostas dienvidu mola, 12-Sep-2013, jaunais putns (1g). © Māris Strazds.

Labots 31 Dec 2019