Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvijas ziemeļi, Krievijas tundras zona posmā no Novaja Zemļa salas līdz Jaunsibīrijas salām un Janas upei austrumos. Ziemo Āfrikā, Vidusjūras reģionā un Indijas subkontinentā, nelielā skaitā arī Rietumeiropā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, Boesman 2020).

Pavasarī nelielā skaitā caurceļo

Jūnija sākuma pēdējie pavasara migranti

Vasarā-rudenī caurceļo (sākot ar jūliju)

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Trulītis Calidris minuta

Liepājas ezers, Vītiņi, 12-Aug-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.

Latvijā samērā parasts caurceļotājs nelielā skaitā vasaras otrajā pusē - rudenī, vēl mazāk pavasarī (skat. skaita piemērus zemāk).

Garums: 12-14 cm, spārnu izpletums: 28-31 cm (Van Gils, Wiersma, Boesman 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Liepājas ez., Vītiņi, 1-Mai-2022, 1. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Lapmežciems, Tu, 3-Mai-2015, 1 Starpiņupītes grīvā. M.Riherts.
Buļļu sala, Rp, 4-Mai-1995, daži īpatņi liedagā starp Daugavas un Lielupes grīvām. A.Platais.
Gaujas grīva, Ri, 7-Mai-1986, 1. V.Smislovs.

Skaits pavasarī
Bērzciems, Tu, 19-Mai-1995, 30 liedagā kopsummā pa atsevišķiem bariņiem. A.Celmiņš.

Novērojumi jūnija pirmajā dekādē (pēdējie pavasara migranti?)
Liepājas ez., Vītiņi, Lp, 10-Jūn-1998, 1. E.Mølgaard u.c.
Nagļi, Re, 10-Jūn-2023, 1 Zvejsalas-Ļodanu dīķos. A.Klepers (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 9-Jūn-2017, 1 pie mola. I.Deņisovs (Dabasdati).
Teiču purvs, Ma, 8-Jūn-2006, 1 pie Vaboles ezera. M.Jaunzemis.
Bērzciems-Mērsrags, Tu/Ta, 5-Jūn-2011, 2 šajā posmā (fotografēti). J.Jansons, A.Mankus.

Novērojumi periodā 11.-30.jūnijs (statuss neskaidrs)
Engure, Tu, 18-Jūn-2022, 1 liedagā pie ostas. I.Segliņa (Dabasdati).
Oviši, Ve, 19-Jūn-2023, 1 liedagā kopā ar smilšu tārtiņu. J.Ukass (Dabasdati).

Novērojumi jūlijā (pirmie migranti)
Liepāja, 4-Jūl-2013, 3 ad liedagā pie S mola. K.Millers.
Ainaži - Salacgrīva, Lm, 5-Jūl-2009, 2 kopā ar parastajiem šņibīšiem. R.Matrozis, O.Miziņenko.
Ainaži, Lm, 7-Jūl-2018, 3 pie mola kopā ar ap 60 parastajiem šņibīšiem. K.Millers, I.Grīnerte.
Mangaļsala, Rp, 8-Jūl-2019, 1. I.Deņisovs.

Agrākie jauno putnu novērojumi vasarā
Mangaļsala, Rp, 22-Jūl-2016, 3 jaunie un 2 ad. I.Deņisovs, E.Smislovs u.c. (viena putna foto zemāk).
Mangaļsala, Rp, 29-Jūl-2015, 1. I.Deņisovs.
Mērsrags, Ta, 31-Jūl-2011, 1. J.Jansons, I.Brediks.
Slēperu purvs, Jm, 4-Aug-2023, 1. E.Smislovs (Dabasdati).

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī
Kvāpānu dīķi, Re, 11-Sep-2006, 110 dīķī nr. 1. A.Klepers.
Sātiņi, Sa, 8-Sep-2007, 60. M.Jaunzemis.
Ainaži, Lm, 4-Sep-2011, 60. A.Klepers, I.Bojāre (Dabasdati).
Skrunda, Ku, 27-Aug-2017, vismaz 40 kādā nolaistā dīķī. K.Millers, I.Grīnerte.
Lielupes grīva, 19-Aug-2016, vismaz 38 (43), visi jaunie putni. I.Deņisovs.
Mērsrags, Ta, 1-Sep-2004, 30-40. A.Klepers.
Bērzciems, Tu, 31-Aug-1986, 30. V.Ādamsons.
Kaņieris, Tu, 24-Aug-2005, 22. J.Ķuze, V.Vintulis.
Ikšķile, 3-Sep-2001, vismaz 20 Daugavas dubļu joslā pie baznīcas drupām. A.Zacmanis.
Zvejniekciems, Ri, 21-Sep-1996, 20. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Kolka, Ta, 28-Aug-1986, 20. V.Roze.

Vēlākie novērojumi rudenī
Sātiņi, Sa, 21-Okt-2014, 1 Grebūtnieku dīķī. M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 20-Okt-2012, 1 jaunais putns (1cy) Lieknas 1. dīķī kopā ar 13 parastajiem šņibīšiem. K.Millers.
Mangaļsala, Rp, 20-Okt-2022, 1 jaunais putns (1cy) pie mola, uzturējās kopš 13-Okt. I.Deņisovs (Dabasdati 1, 2).
Pape, Lp, 17-Okt-1991, 3-S (1 un 2). V.Roze.
Skrunda, Ku, 17-Okt-2004, 1 dīķos. J.Ķuze, M.Strazds.

Internets

Van Gils J., P.Wiersma and P.F.D.Boesman. 2020. Little Stint Calidris minuta, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.litsti.01. Accessed 10 June 2023.

Trulītis Calidris minuta. Liepājas ezers, Vītiņi, 15-Mai-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājas ezers, Vītiņi, 27-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājas ezers, Vītiņi, 27-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 14-Jūl-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Kolka, 17-Jūl-2007. © Uģis Piterāns.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 20-Jūl-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 28-Jūl-2021, salīdzinājumā ar gaišo šņibīti C.alba (pa labi). © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 29-Jūl-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 14-Aug-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājas ezers, Vītiņi, 18-Aug-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājas ezers, Vītiņi, 18-Aug-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 31-Aug-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 4-Sep-2014. © Igors Deņisovs.
bkm1cy

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsalas mols, Rīga, 22-Jūl-2016, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājas ezers, Vītiņi, 12-Aug-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Lapmežaciems, Tukuma novads, 14-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mērsrags, Talsu novads, 26-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Akmeņrags, Sakas pagasts, 29-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Akmeņrags, Sakas pagasts, 31-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 31-Aug-2010, jaunais putns (1cy, priekšplānā), salīdzinājumā ar parasto šņibīti C.alpina. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mērsrags, Talsu novads, 2-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 9-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Pape, 12-Sep-2008, jaunais putns (1cy). © Edgars Lediņš.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Sātiņi (Liekna II), Saldus novads, 21-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 29-Jūl-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Lielupes grīva, 9-Aug-2009, jaunais putns (1cy, attēlā pa labi), salīdzinājumā ar parasto šņibīti C.alpina (pieaugušais putns).
© Oļegs Miziņenko.
bkm

Trulīši Calidris minuta. Mangaļsala, Rīga, 31-Aug-2010, attēlā 5 jaunie trulīši (1cy, izmēros mazākie) salīdzinājumā ar 3 parastajiem šņibīšiem C.alpina.
© Igors Deņisovs.
bkm

Trulītis Calidris minuta. Liepājas pludmale pie ostas dienvidu mola, 12-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Māris Strazds.