Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

NE Sibīrija no Verhojanskas grēdas uz austrumiem līdz Magadanai, Korjaku augstienei un Čukču pussalai. Izplatība slikti zināma. Ziemo galvenokārt SE Āzijas piekrastēs uz S līdz Austrālijai, mazākā skaitā Arābijas, Pakistānas, Indijas un Bangladešas piekrastēs (Van Gils, Wiersma, Kirwan, Sharpe 2020).

Birds of the World

Garknābja šņibītis Calidris tenuirostris

Asari, Jūrmala, 26-Sep-2021, jaunais putns (1cy). © Baiba Barkāne.

Latvijā viens novērojums (Smislovs 2022).

Garums: 26-28 cm, spārnu izpletums: 56-66 cm (Van Gils, Wiersma, Kirwan, Sharpe 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Asari, Jm, 2021, 26-Sep, 1 jaunais putns (1cy). B.Barkāne (Dabasdati).

Internets

Van Gils J., P.Wiersma G.M.Kirwan and C.J.Sharpe. 2020. Great Knot Calidris tenuirostris, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.grekno.01. Accessed 27 September 2021. Smislovs E. 2022. Divas Latvijas faunai jaunas putnu sugas – ziņojumi portālā Dabasdati.lv. Putni dabā 90, 1, 10-11.

Garknābja šņibītis Calidris tenuirostris. Asari, Jūrmala, 26-Sep-2021, jaunais putns (1cy). © Baiba Barkāne.