Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvijas un Somijas ziemeļi un tālāk uz austrumiem Āzijas tundras zonā līdz pat Čukču pussalai. Ziemo tropiskajā Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Indijas subkontinentā un SE Āzijā, nelielā skaitā arī Vidusjūras reģionā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Pavasarī caurceļo

Vasarā (jūnijā) reti sastopams

Rudenī caurceļo (sākot ar vasaras otro pusi)

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Temminka šņibītis Calidris temminckii

Sātiņi, Saldus novads, 10-Mai-2010, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā nelielā skaitā caurceļo migrācijās. Lai arī šeit neligzdo, reizēm novērojams arī jūnijā - praktiski sugas ligzdošanas sezonas maksimumā (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020). Tie varētu būt atpalikuši pavasara migranti vai nesekmīgi ligzdotāji jau atceļā no areāla.

Garums: 13-15 cm, spārnu izpletums: 34-37 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti
Kolka, Ta, 20-Apr-2000, 7. T.W.Johansen u.c.
Lauteri, Lm, 21-Apr-2013, 1-N. G.Graubics.
Kolka, Ta, 23-Apr-2023, 1. I.Brediks (Dabasdati).
Lielupes grīva, Jm, 25-Apr-1985, 1. V.Smislovs.
Svētes lejtece, Jl, 25-Apr-2014, 1. I.Bojāre, I.Grīnerte.
Kolka, Ta, 25-Apr-2015, 5-NE. M.Koivula.

Skaits pavasarī
Liepājas ez., Vītiņi, 15-Mai-2016, ap 40. J.Jansons, M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 9-Mai-2013, 32. J.Jansons.
Bērzciems, Tu, 18-Mai-1998, 26. M.Strazds u.c.
Mērsrags, Ta, 15-Mai-2011, 22. G.Grandāns, A.Avotiņš jun.

Novērojumi jūnija pirmajā dekādē (pēdējie migranti?)
Kolka, Ta, 2-Jūn-2000, 1. M.Jaunzemis.
Nagļi, Re, 2-Jūn-2004, vismaz 5 Orenīšu nodaļas gala dīķī. M.Strazds, T.Muukkonen, M.Varesvuo.
Nagļi, Re, Nagļi, Re, 10-Jūn-2001, 2. V.Vintulis u.c.

Novērojumi 11.-30. jūnijā (visi zināmie, statuss neskaidrs)
Ventspils, 27-Jūn-2009, 1 pie ostas S mola. M.Jaunzemis.
Liepājas ez., 28-Jūn-2008, 2 uz Golodova dambja. F.Slišāns.
Sātiņi, Sa, 29-Jūn-2008, 1 sausajā dīķī Liekna II. M.Jaunzemis, E.Laucis.

Novērojumi jūlijā (pirmie migranti?)
Liepājas ez., Vītiņi, 2-Jūl-2011, 1 ad. J.Jansons.
Engures ez., Tu, 2-Jūl-2023, 1. E.Smislovs (Dabasdati).
Liepājas osta, 6-Jūl-1989, ats. A.Celmiņš, M.Strazds, M.Sidorenko.
Sātiņi, Sa, 6-Jūl-2008, 2 sausajā dīķī Liekna II (viens kopš jūnija). M.Jaunzemis.
Pļaviņas, Ai, 7-Jūl-1992, 1. A.Celmiņš u.c.
Lielupes grīva, Jm, 7-Jūl-2009, 5. G.Graubics.
Ainaži, Lm, 7-Jūl-2018, 2 pie mola kopā ar ap 60 parastajiem šņibīšiem. K.Millers, I.Grīnerte.
Gaujas grīva, Ri, 8-Jūl-2014, 1. I.Deņisovs.

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī
Nagļi, Re, 30-Jūl-2011, 20 Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. A.Avotiņš jun., G.Grandāns, E.Laucis.
Ikšķile, Og, 24-Aug-2002, vismaz 10 Daugavas dubļu laukos. A.Zacmanis, V.Roze.
Rīgas TEC dīķis, 28-Aug-1992, 9. R.Matrozis.
Mērsrags, Ta, 1-Sep-2004, 8. A.Klepers.

Vēlākie rudens migranti
Sātiņi, Sa, 17-Okt-2020, 1 dīķos. K.Millers, I.Grīnerte.
Sātiņi, Sa, 13-Okt-2014, 1 dīķī Liekna IV. K.Millers.
Reisa niedrājs (S no Salacgrīvas), Lm, 5-Okt-2010, 1. J.Lipsbergs.

Literatūra un internets

Mihelsons H., Kasparsons Ģ., Lejiņš G., Vīksne J., Šmits V., Lipsbergs J., Stolbovs I. 1960. Putnu migrācijas Latvijas PSR 1958.g. rudenī. Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētījumi. 2: 139-192. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Van Gils J., P.Wiersma and G.M.Kirwan. 2020. Temminck's Stint Calidris temminckii, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.temsti.01. Accessed 23 April 2023.

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Sātiņi, Saldus novads, 10-Mai-2010, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Sātiņi, Saldus novads, 11-Mai-2009, pieaugušais putns. © Ainars Mankus.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Sātiņi, Saldus novads, 11-Mai-2009, pieaugušais putns. © Ainars Mankus.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Sātiņi, Saldus novads, 12-Mai-2009, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, pieaugušais putns. © Ainars Mankus.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 23-Jūl-2011, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Mangaļsalas mols, Rīga, 29-Jūl-2016, pieaugušais putns. © Edgars Smislovs.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Mērsrags, Talsu novads, 31-Jūl-2011, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 2-Aug-2015, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Mangaļsala, Rīga, 7-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Sääre, Saaremaa, Igaunija, 20-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Mangaļsala, Rīga, 21-Aug-2016, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Mangaļsala, Rīga, 13-Mai-2010, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Temminka šņibīši Calidris temminckii. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2014, pieaugušie putni. © Igors Deņisovs.
bkm

Temminka šņibīši Calidris temminckii. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2014, pieaugušie putni. © Igors Deņisovs.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Lapmežciema jūrmala, Tukuma novads, 19-Aug-2007, jaunais putns (1cy). © Māris Strazds.
bkm

Temminka šņibītis Calidris temminckii. Mangaļsala, Rīga, 25-Aug-2020. © Igors Deņisovs.