Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

NW Eiropa un tālāk uz austrumiem pāri Sibīrijai līdz Čukču pussalai un Ohotskas jūras krastiem. Ziemo Āfrikā, Tuvajos Austrumos un Indijā, mazākā skaitā Rietumeiropā un Vidusjūras reģionā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, 1996).

Pavasarī caurceļo

Vasarā (jūnijā) samērā reti sastopams

Rudenī caurceļo, jau sākot ar vasaras otro pusi

Ziemā nav sastopams

Gugatnis Calidris pugnax

Liepājas ezers, Vītiņi, 1-Mai-2012, T. © Ainars Mankus.

Rets ligzdotājs. Kopš 1950-jiem gadiem skaits samazinājies. Bieži ceļošanas laikā.

Garums: TT 26-32 cm, MM 20-25 cm, spārnu izpletums: 48-58 cm (Van Gils, Wiersma 1996).

Novērojumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Svētes lauki, Jl, 23-Mar-2014, 3. J.Vīgulis.
Liepājas ez., Vītiņi, 25-Mar-2015, 1 T. I.Grīnerte, K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 25-Mar-2017, 10. I.Grīnerte, K.Millers.
Ozolaines dīķis, Ba, 27-Mar-2019, 1 applūdušā pļavā. E.Laucis.
Jaunmārupe, Ri, 31-Mar-2007, 1 M. A.Klepers, L.Priedāja-Klepere.
Ķemeru nacionālais parks, Tu, 31-Mar-2008, 1 T Melnragu rīklē. V.Roze, V.Vintulis.

Skaits pavasarī
Svente, Da, 8-Mai-2012, 3000 lauka uzplūdumā. A.Erts.
Svētes lauki, Jl, 7-Mai-2017, 2500. K.Millers, G.Grandāns, P.Palmer u.c.
Liepājas ez., 12-13-Mai-2001, vismaz 2000 ezera ziemeļu daļā. V.Ādamsons u.c.
Jelgava, 8-Mai-2002, vismaz 2000 lidlauka pārplūdušajās pļavās. A.Kalvāns.
Nagļi, Re, 7-Mai-1997, 300 kādā Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķī. A.Celmiņš, M.Smiltnieks.

Agrākie jauno putnu novērojumi ārpus ligzdošanas vietām
Lielupes grīva, Jr, 19-Jūl-2018, 1 fotografēts. I.Deņisovs.
Sātiņi, Sa, 27-Jūl-2008, 1 kopā ar 4 ad "sausajā dīķī" Liekna II. M.Jaunzemis.

Skaits vasaras otrajā pusē (līdz augusta beigām)
Nagļi, Re, 30-Jūl-2011, 300 Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. A.Avotiņš jun., G.Grandāns, E.Laucis.
Īdeņa, Re, 11-Aug-1992, 100 kādā dīķī. A.Celmiņš.

Skaits rudenī (sākot ar septembri)
Nagļi, Re, 19-Sep-1996 (vakars) / 20-Sep (agrs rīts), 3000-4000 Orenīšu-Drabāku nodaļas 4. un 5. dīķī kopā. M.Strazds, M.Maskalāns.
Skrunda, Ku, 5-Okt-1996, 500 zivju dīķos. O.Opermanis.
Liepāja, 28-Sep-1996, 300 Ezerkrasta rajonā. A.Celmiņš u.c.
Trikāta, Vk, 15-Sep-2006, 150-170 uz uzarta lauka kopā ar ķīvītēm. M.Kalniņš.
Rūdekas, Vm, 4-Sep-2011, 100 uz lauka pie Austrumu grāvja. A.Klepers, I.Bojāre (Dabasdati).

Vēlākie novērojumi rudenī
Sātiņi, Sa, 18-Nov-2005, 1 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 14-Nov-2013, 1 Grebūtniekā. K.Millers.
Nagļi, Re, 11-Nov-2010, 1 Orenīšu-Drabāku dīķos. G.Grandāns.
Sātiņi, Sa, 10-Nov-2012, 1 Lieknas 4. dīķī. K.Millers (domājams no tiem 2, kuri 31-Okt bija Silzemju dīķī. K.Millers).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Calidris pugnax. Retrieved from http://www.birdlife.org on 28th March 2017. Van Gils J., Wiersma, P. 1996. Ruff Calidris pugnax. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53943 on 2nd January 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Strazds M., Priednieks J., Vāveriņš G. 1994. Latvijas putnu skaits. Putni dabā 4: 3-18.

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Apr-2014, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Apr-2014, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Apr-2014, putna dzimums "?", iespējams T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 28-Apr-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 28-Apr-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 1-Mai-2012, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 1-Mai-2012, T. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 11-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatņi Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, TT. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatņi Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 30-Apr-2018, M. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, M. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 11-Mai-2009, M. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 13-Mai-2012, M. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, M. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatņi Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, MM. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Lielupes grīva, 19-Jūl-2018, agrākais jaunā putna (1g) novērojums ārpus ligzdošanas vietām. © Igors Deņisovs.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepāja, 4-Aug-2009, jaunais putns (1g). © Selga Bērziņa.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Mangaļsala, Rīga, 18-Aug-2012, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Mērsrags, 25-Aug-2012, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Mangaļsala, Rīga, 4-Sep-2014, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Mērsrags, 26-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 5-Sep-2010, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Mangaļsala, Rīga, 10-Sep-2013, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2014, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Gugatņi Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2014, jaunie putni (1g). Gugatņu izmēri var ievērojami atšķirties. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2014, jaunais putns (1g), tumšs īpatnis. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2014, jaunais putns (1g) pieplok pārlidojot lielajam piekūnam Falco peregrinus. Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi (Silzemju dīķis), Saldus novads, 28-Okt-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Gugatņi Calidris pugnax. Ādažu lauki, 23-Aug-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Lapmežciems, Engures novads, 7-Sep-2009, jaunais putns (1g). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Gugatņi Calidris pugnax kopā ar 6 parastajiem šņibīšiem Calidris alpina un 4 līkšņibīšiem C.ferruginea. Lapmežciems, Engures novads, 7-Sep-2009.
© Oļegs Miziņenko. Attēlā ir 4 gugatņi - trīs attēla centrālajā daļā un viens priekšplānā.

Labots 29 Mar 2019