Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

NW Eiropa un tālāk uz austrumiem pāri Sibīrijai līdz Čukču pussalai un Ohotskas jūras krastiem. Ziemo Āfrikā, Tuvajos Austrumos un Indijā, mazākā skaitā Rietumeiropā un Vidusjūras reģionā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Pavasarī caurceļo

Vasarā (jūnijā) samērā reti sastopams

Rudenī caurceļo, jau sākot ar vasaras otro pusi

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Gugatnis Calidris pugnax

Lanceņu dīķis, Saldus novads, 10-Mai-2020, T. © Ainars Mankus.

Latvijā rets ligzdotājs, bet bieži sastopams ceļošanas laikā pavasarī un rudenī.

Garums: TT 26-32 cm, MM 20-25 cm, spārnu izpletums: 48-58 cm (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Novērojumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Svētes lauki, Jl, 20-Mar-2020, 1 M. E.Smislovs, V.Smislovs.
Mangaļsala, Rp, 22-Mar-2022, 1 T lidojumā virs jūras uz W pusi. I.Deņisovs (Dabasdati).
Svētes lauki, Jl, 23-Mar-2014, 3. J.Vīgulis.
Liepājas ez., Vītiņi, 25-Mar-2015, 1 T. I.Grīnerte, K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 25-Mar-2017, 10. I.Grīnerte, K.Millers.

Skaits pavasarī
Svente, Da, 8-Mai-2012, 3000 lauka uzplūdumā. A.Erts.
Svētes lauki, Jl, 7-Mai-2017, 2500. K.Millers, G.Grandāns, P.Palmer u.c.
Jelgava, 8-Mai-2002, vismaz 2000 lidlauka pārplūdušajās pļavās. A.Kalvāns.
Liepājas ez., Vītiņi, 2-Mai-2020, vērtējums un daļēji pēc foto 900 (1500) vienā barā. P.Daknis, I.Brediks (Dabasdati).
Liepājas ez., 13-Mai-2001, vismaz 1200 vairākos baros ezera N galā (skatot no Vītiņiem) lielā piekūna izcelti. A.Celmiņš, V.Ādamsons, M.Jaunzemis, T.W.Johansen.
Nīcas lauki, Lp, 10-Mai-2020, ap 1200 (foto saskaitīti 1120, neskaitot daļu, kas nebija fokusā). P.Daknis, M.Strazds (Dabasdati).
Liepājas ez., Maiļrags, 12-Mai-2001, 800. A.Celmiņš, V.Ādamsons, M.Jaunzemis, T.W.Johansen.
Lažas pagasts, Lp, 9-Mai-2020, vismaz 503 pie Zveju dīķa. M.Strazds, P.Daknis.
Nagļi, Re, 7-Mai-1997, 300 kādā Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķī. A.Celmiņš, M.Smiltnieks.

Agrākie jauno putnu novērojumi ārpus ligzdošanas vietām
Lielupes grīva, Jr, 19-Jūl-2018, 1 fotografēts. I.Deņisovs.
Sātiņi, Sa, 27-Jūl-2008, 1 kopā ar 4 ad "sausajā dīķī" Liekna II. M.Jaunzemis.

Skaits vasaras otrajā pusē (līdz augusta beigām)
Nagļi, Re, 30-Jūl-2011, 300 Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. A.Avotiņš jun., G.Grandāns, E.Laucis.
Īdeņa, Re, 11-Aug-1992, 100 kādā dīķī. A.Celmiņš.

Skaits rudens mēnešos
Nagļi, Re, 19-Sep-1996 (vakars) / 20-Sep (agrs rīts), 3000 (4000) Orenīšu-Drabāku nodaļas 4. un 5. dīķī kopā. M.Strazds, M.Maskalāns.
Skrunda, Ku, 5-Okt-1996, 500 zivju dīķos. O.Opermanis.
Kamārces pļavas, Ve, 7-Sep-2022, 370 (divos baros - 170 un 200). E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis (Dabasdati).
Liepājas ez., 28-Sep-1996, 300 Ezerkrasta pļavā. A.Celmiņš u.c.
Trikāta, Vk, 15-Sep-2006, 150 (170) uz uzarta lauka kopā ar ķīvītēm. M.Kalniņš.
Rūdekas, Vm, 4-Sep-2011, 100 uz lauka pie Austrumu grāvja. A.Klepers, I.Bojāre (Dabasdati).

Vēlākie novērojumi rudenī
Sātiņi, Sa, 18-Nov-2005, 1 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 14-Nov-2013, 1 Grebūtnieku dīķī. K.Millers.
Nagļi, Re, 11-Nov-2010, 1 Orenīšu-Drabāku dīķos. G.Grandāns.
Sātiņi, Sa, 10-Nov-2012, 1 Lieknas 4. dīķī. K.Millers (domājams no tiem 2, kuri 31-Okt bija Silzemju dīķī. K.Millers).

Literatūra un internets

Van Gils J., P. Wiersma, G.M.Kirwan. 2020. Ruff Calidris pugnax, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.ruff.01. Accessed 7 May 2020. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Strazds M., Priednieks J., Vāveriņš G. 1994. Latvijas putnu skaits. Putni dabā 4: 3-18.

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Apr-2014, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Apr-2014, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Apr-2014, putna dzimums "?", iespējams T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 28-Apr-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 28-Apr-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 1-Mai-2012, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 1-Mai-2012, T. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Lanceņu dīķis, Saldus novads, 10-Mai-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 11-Mai-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatņi Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, TT. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatņi Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 30-Apr-2018, M. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013, M. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 11-Mai-2009, M. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 13-Mai-2012, M. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 16-Mai-2020, M. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepājas ezers, Vītiņi, 16-Mai-2020, M. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, M. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatņi Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009, MM. © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Lielupes grīva, 19-Jūl-2018, agrākais jaunā putna (1cy) novērojums ārpus ligzdošanas vietām. © Igors Deņisovs.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Liepāja, 4-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Selga Bērziņa.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Mangaļsala, Rīga, 18-Aug-2012, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Mērsrags, Talsu novads, 25-Aug-2012, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Mangaļsala, Rīga, 4-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Mērsrags, Talsu novads, 26-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 5-Sep-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Mangaļsala, Rīga, 10-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Gugatņi Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2014, jaunie putni (1cy). Gugatņu izmēri var ievērojami atšķirties. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2014, jaunais putns (1cy), tumšs īpatnis. © Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2014, jaunais putns (1cy) pieplok pārlidojot lielajam piekūnam Falco peregrinus. Jānis Jansons.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Sātiņi (Silzemju dīķis), Saldus novads, 28-Okt-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Gugatņi Calidris pugnax. Ādažu lauki, 23-Aug-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Gugatnis Calidris pugnax. Lapmežciems, Tukuma novads, 7-Sep-2009, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Gugatņi Calidris pugnax kopā ar 6 parastajiem šņibīšiem Calidris alpina un 4 līkšņibīšiem C.ferruginea. Lapmežciems, Tukuma novads, 7-Sep-2009.
© Oļegs Miziņenko. Attēlā ir 4 gugatņi - trīs attēla centrālajā daļā un viens priekšplānā.