Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopams Arktikas posmā no Kanādas ziemeļiem līdz Taimirai Sibīrijas ziemeļos, ieskaitot Grenlandi, Islandi, Špicbergenu, Franča Jozefa zemi, Nova Zemļa un Severnaja Zemļa salas. Vairāk uz dienvidiem sastopams Skandināvijā un Somijā. Eiropas un Āzijas populācijas ziemo Skandināvijas un Rietumeiropas piekrastēs uz dienvidiem līdz Biskajas līcim. Kanādas ligzdotāji ziemo Ziemeļamerikas austrumu piekrastē. Ziemošanas vietas ir arī Grenlandes dienvidu daļā un Islandē. Ģeogrāfisku variāciju nav (Payne, Pierce 2020).

Birds of the World

Jūras šņibītis Calidris maritima

Liepājā pie ostas dienvidu mola, 1-Okt-2023, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Lavijā samērā rets caurceļotājs un rets ziemotājs. Līdz šim novērots vienīgi jūras piekrastē, pārsvarā ostās pie moliem. Visi zināmie novērojumi uzskaitīti zemāk (Виксне 1983; Baumanis, Mednis 1985; Celmiņš et al. 1993; Celmiņš, Baumanis 1998; OFK nepubl. materiāli). Vēlākajos gados novērojumu numerācija nesakrīt ar novērojumu skaitu. Mainīga skaita situācijās nav iespējams droši pateikt vai sekojošās dienās redzēti tie paši putni vai ieradušies citi.

Garums: 20-22 cm, spārnu izpletums: 42-46 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi   Uzskaitījums līdz 2021. gada beigām

Saīsinājumi

1. Liepāja, 1979, 12-Okt, 1 liedagā dienvidos no pilsētas. U.Bergmanis. ®
2. Mangaļsala, Rp, 1983, 19-Feb, 1. I.Deņisovs. ®
3. Pape, Lp, 1988, 24-Aug, 1 jaunais putns pie mola. L.Matsone, A.Celmiņš, J.Baumanis u.c. ®
4. Kolka, Ta, 1992, 16-Feb, 1. A.Kuročkins. ®
5. Pape, Lp, 1997, 7-Okt, 1 jaunais putns pie mola. A.Celmiņš, J.Baumanis, I.Priedniece, V.Vintulis. ®
6. Pape, Lp, 1997, 9-Okt, 1 jaunais putns liedagā pie putnu stacijas. A.Celmiņš, V.Ādamsons, J.Baumanis, V.Roze. ®
7. Pape, Lp, 2003, 16-Sep, 1 pie mola. K.Millers.
8. Pape, Lp, 2003, 13-Okt, 1 pie mola. K.Millers, G.Graubics.
9. Vaide, Ta, 2003, 18-Okt, 1 jūrmalā. V.Skuja.
10. Liepājas osta, 2006, 11-Nov, 3 jaunie putni uz S mola. G.Graudups.
11. Kolka, Ta, 2007, 13-Okt, 1 jaunais putns Kolkasragā. I.Brediks, K.Funts, M.Tīrums.
12. Liepājas osta, 2007, 14-15-Okt, 2 jaunie putni uz S mola. M.Sidorenko (14-Okt), K.Millers (neatkarīgi 15-Okt).
13. Kolkas bāka, 2007, 18-Nov, 1 jaunais putns. M.Strazds, J.Ķuze.
14. Liepājas osta, 2008, 18-20-Okt, attiecīgi pa dienām - 1, 7 un 1 uz/pie S mola (visi jaunie). K.Millers, M.Jaunzemis, A.Klepers.
15. Daugavgrīva, Rp, 2008, 20-21-Okt, 1 jaunais pie Daugavas kreisā krasta mola. M.Tīrums, M.Kilups.
16. Liepājas osta, 2008, 26-Okt, 2 jaunie pie S mola iekšostā (pieņemts, ka citi, nekā līdz 20-Okt). K.Millers.
17. Liepājas osta, 2008, 19-Nov, 1 pie S mola iekšostā. K.Millers.
18. Liepāja, 2009, 4-Okt, 7 netālu no ostas S mola. K.Millers, F.Slišāns. Turpat 4 īpatņi 5-Okt. S.Bērziņa.
19. Mangaļsala, Rp, 2009, 20-21-Okt, 1 jaunais putns pie mola. I.Deņisovs. Iespējams tas pats īpatnis turpat novērots 14-Nov. J.Vīgulis.
20. Mangaļsala, Rp, 2009, 14-Nov, 1 jaunais putns. J.Vīgulis. Ticamākais, ka cits īpatnis nekā 20-21-Okt.
21. Mangaļsala, Rp, 2009, 3-12-Dec, 1 jaunais putns pie mola. I.Deņisovs u.c. Cits īpatnis, ne tas, kas bija oktobrī (salīdzinātas fotogrāfijas).
22. Lauteri, Lm, 2010, 5-Okt, 1-S. G.Graubics.
23. Liepājas osta, 2010, 13-Okt, 1 (vieta precīzi nav zināma). M.Koivula, K.Millers.
24. Liepājas osta, 2010, 15-Okt, 4 jaunie pie S mola. K.Millers.
25. Mērsrags, Ta, 2010, 15-Okt, 1. A.Kuročkins, R.Matrozis.
26. Pape, Lp, 2010, 22-Okt, 1. M.Jaunzemis, G.Grandāns.
27. Liepāja, 2011, 22-24-Sep, 1 jaunais putns ostas S mola rajonā. M.Strazds, K.Millers, A.Mankus.
28. Liepāja, 2011, 4-Okt, 1 jaunais putns liedagā netālu no ostas S mola (cits īpatnis nekā 22-24-Sep, salīdzināti attēli); turpat 5-Okt 4 jaunie putni, ieskaitot

iepriekšējās dienas īpatni, bet 6-Okt vairs tikai 2 īpatņi. K.Millers.

29. Liepājas osta, 2011, 16-Okt, vismaz 16 pie S mola. J.Jansons, K.Millers u.c.; turpat 18-Okt - 3. K.Millers; 22-Okt - 5. E.Laucis; 23-Okt - 2. K.Millers.
30. Mangaļsala, Rp, 2011, 10-13-Nov, 1 jaunais putns. I.Deņisovs u.c.
31. Liepājas osta, 2011, 3-Dec, 2 jaunie pie S mola. J.Jansons, A.Mankus, G.Vilbrants.
32. Liepājas osta, 2012, 6-Okt, 1 uz S mola. U.Piterāns (Dabasdati); turpat 10-Okt. K.Millers; 12-Okt. G.Grandāns, M.Briedis, I.Bojāre.
33. Mangaļsala, Rp, 2012, 7-Okt, 1 jaunais putns pie mola. I.Deņisovs.
34. Liepājas osta, 2012, 9-Okt, 2 uz S mola, ticamākais, ka citi, neietverot pirms un pēc redzēto īpatni novērojumā nr. 31. M.Briedis.
35. Liepājas osta, 2012, 27-Okt, 2 jaunie putni uz S mola. K.Millers.
36. Ainaži, Lm, 2012, 3-Nov, 4 pie mola. A.Klepers (Dabasdati).
37. Mērsrags, Ta, 2013, 28-29-Apr, 1 Pekragā. I.Grīnerte u.c.
38. Mangaļsala, Rp, 2013, 15-Okt, 1 jaunais putns uz mola. I.Ķiecis (Dabasdati).
39. Mangaļsala, Rp, 2013, 31-Okt, 2 jaunie putni uz mola. I.Deņisovs, I.Ķiecis.
40. Liepājas osta, 2013, 2-Nov, 1 jaunais putns uz S mola (nav atrasts 3-Nov). J.Jansons.
41. Liepājas osta, 2013, 6-Nov, 2 jaunie putni uz S mola. K.Millers.
42. Liepājas osta, 2013, 24-Nov, 1 uz S mola. I.Mārdega, I.Bojāre, M.Strazds.
43. Mangaļsala, Rp, 2013, 30-Dec, 1 jaunais putns uz mola; turpat līdz 14-Jan-2014. I.Deņisovs u.c.; tas pats putns arī laikā no 23-Feb līdz 11-Mar. I.Mārdega,

I.Priedniece u.c.; turpat 1-8-Apr. I.Deņisovs.

44. Liepājas osta, 2014, 27-Sep, 1 pie N mola. J.Jansons.
45. Mangaļsala, Rp, 2014, 16-20-Okt, 1 jaunais putns; 22-Okt, 2 jaunie putni (iespējams pievienojies kāds no Daugavgrīvas putniem, skat. zemāk). I.Deņisovs.
46. Daugavgrīva, Rp, 2014, 21-Okt, 3 jaunie putni (nevar izslēgt Mangaļsalas īpatni to skaitā, skat. augstāk). A.Arnicāns (Dabasdati).
47. Mērsrags, Ta, 2014, 3-Nov, 1 jaunais putns. E.Laucis, G.Grandāns, U.Piterāns (Dabasdati).
48. Mangaļsala, Rp, 2014, 4-12-Nov, 1 ad pie mola. J.Beiere u.c. (Dabasdati).
49. Mangaļsala, Rp, 2014, 17-24-Nov, 1 jaunais putns uz mola. I.Deņisovs u.c.
50. Liepājas osta, 2015, 13-Jan, 4 pie ostas N mola (ad un 3 jaunie 2cy). J.Jansons; turpat 14-Jan - 2 īpatņi. M.Riherts; 17-Jan - 1. K.Millers, I.Grīnerte; 18-Jan - 3 pie

S mola (domājams tie paši, kas bija pie N mola). J.Jansons, K.Millers, I.Grīnerte; 31-Jan - 2 uz sadalošā mola pie ostas N vārtiem. U.Piterāns, E.Laucis (Dabasdati).

51. Liepājas osta, 2015, 2-Okt, 2 jaunie putni uz S mola. K.Millers.
52. Ventspils osta, 2015, 3-Okt, 1 jaunais putns uz S mola. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
53. Mangaļsala, Rp, 2015, 6-10-Okt, 1 jaunais putns uz mola (meklēts, bet nav redzēts 7-Okt). I.Deņisovs, O.Miziņenko.
54. Mangaļsala, Rp, 2015, 3-Nov, 1 jaunais putns uz mola. I.Deņisovs.
55. Liepājas osta, 2015, 3 uz S mola (2+1), vismaz 2 no tiem jaunie. K.Millers.
56. Kolka, Ta, 2015, 14-Dec, 1 jaunais putns raga liedagā. M.Ieviņš.
57. Liepājas osta, 2015, 19-Dec, 1 jaunais putns uz N mola ar Somijas gredzeniem. A.Kuročkins, E.Smislovs. Gredzenots 14-Nov-2015 arhipelāgā uz Jurmo salas

Somijas dienvidrietumos.

58. Liepājas osta, 2016, 12-Okt, 1 jaunie putns uz S mola. K.Millers.
59. Mangaļsala, Rp, 2016, 27-28-Okt, 1 jaunais putns. 27-Okt redzēts pārlidojam gar Daugavgrīvas molu uz Mangaļsalu. V.Smislovs, I.Deņisovs u.c.
60. Pape, Lp, 2016, 29-Okt, 1 jaunais putns liedagā pie bākas, vēlāk redzēts Papes kanāla akmeņos. S.Platniece u.c.
61. Liepājas osta, 2016, 30-Okt, 4 jaunie putni pie S mola. S.Laime (Dabasdati).
62. Mangaļsala, Rp, 2016, 8-10-Nov, 2 jaunie putni pie mola. I.Deņisovs u.c. (Dabasdati).
63. Liepājas osta, 2016, 9-Dec-2016, 1 jaunais putns pie S mola. K.Millers.
64. Mangaļsala, Rp, 2016, 21-22-Dec, 1 jaunais putns uz mola. K.Bernāns u.c. (Dabasdati).
65. Pape, Lp, 2017, 11-Okt, 1 jaunais putns kanāla / mola rajonā. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs, R.Priedols.
66. Liepājas osta, 2017, 11-Okt, 7 jaunie putni uz S mola; 13-Okt, 9 (no tiem 7 pie un 2 uz S mola). K.Millers.
67. Mangaļsala, Rp, 2017, 2 jaunie putni pie mola. I.Deņisovs.
68. Liepājas osta, 2017, 13-Okt, 2 pie N mola. G.Grendāns, R.Rekmanis; 14-Okt, 5 pārlido pie starpmola N mola galā. G.Grandāns, I.Brediks.
69. Ventspils, 2017, 14-Okt, 2 jaunie putni uz ostas S mola. E.Smislovs, A.Kuročkins.
70. Mangaļsala, Rp, 2017, 19-Okt, 1 jaunais putns pie mola. T.Miziņenko (Dabasdati).
71. Mangaļsala, Rp, 2017, 29-Okt, 1 jaunais putns pie mola. I.Deņisovs.
72. Liepājas osta, 2018, 30-Sep, 2 jaunie putni pie N mola. E.Lediņš, R.Sīmanis, V.Sīmane, A.Grīnbergs (Dabasdati).
73. Mangaļsala, Rp, 2018, 1-Okt, 1 jaunais putns pie mola. T.Miziņenko (Dabasdati).
74. Ventspils, 2018, 6-10-Okt, 1 jaunais putns pie ostas S mola. R.Rekmanis, V.Šteinbergs (Dabasdati).
75. Liepājas osta, 2018, 6-Okt, 3 jaunie putni pie S mola. A.Mankus.
76. Mangaļsala, Rp, 2018, 12-Okt, 1 jaunais pie mola, uzturējās 8-10 min un aizlidoja SW. I.Deņisovs; 13-Okt, tas pats putns atgriezies. Ž.Isajevs (Dabasdati).
77. Kolka, Ta, 2018, 13-Okt, 1 jaunais putns. K.Bernāns, G.Bernāns (Dabasdati); vēlāk todien arī E.Gulbe un I.Burčika (Dabasdati).
78. Liepājas osta, 2018, 23-Okt, 2 pie S mola; 24-Okt - 3. A.Mousseau; 28-Okt - 2. E.Laucis.
79. Rudupes ieteka, Lp, 2019, 21-Sep, 1 jaunais putns liedagā N no ietekas. E.Smislovs, V.Smislovs.
80. Pape, Lp, 2019, 5-Okt, 1 jaunais putns kanāla / mola rajonā. V.Jaunzemis, A.Priedniece, K.Freibergs.
81. Mangaļsala, Rp, 2019, 13-15-Okt, 1 jaunais putns pie mola. Z.Krievāns (Dabasdati) u.c.; 16-19-Oct, turpat 2 jaunie. I.Deņisovs u.c.
82. Pāvilosta, Lp, 2019, 30-Dec, 1-S tuvu krastam. R.Rekmanis (Dabasdati).
83. Kolka, Ta, 2020, 15-Okt, 4. E.Smislovs (Dabasdati).
84. Daugavgrīva, Rp, 2020, 16-Okt, 1 jaunais putns uz mola. K.Kurmis (Dabasdati).
85. Mangaļsala, Rp, 2020, 17-Okt, 1 ad pie mola. R.Sīmanis u.c. (Dabasdati 1, 2).
86. Ainaži, Lm, 2020, 17-Okt, 1. K.Bernāns (Dabasdati).
87. Liepājas osta, 2020, 17-Okt, 3 aizlido jūras virzienā pie ostas N mola. E.Gulbe (Dabasdati).
88. Mangaļsala, Rp, 2020, 20-Okt, 1 jaunais putns pie mola (cits nekā 16-Okt Daugavgrīvā, salīdzināti foto). I.Deņisovs, I.Gaile (Dabasdati 1, 2).
89. Mangaļsala, Rp, 2020, 24-Okt, 1 jaunais putns pie mola (cits nekā 16-Okt un 20-Okt, salīdzināti foto). I.Deņisovs.
90. Daugavgrīva, Rp, 2020, 3-Nov, 1 jaunais putns pie mola. K.Kurmis (Dabasdati); visticamākais tas pats (1cy) 7-Nov uz Mangaļsalas mola. I.Deņisovs u.c.
91. Mangaļsala, Rp, 2020, 8-13-Nov, 1 jaunais putns pie mola (cits nekā 7-Nov, salīdzināti foto). I.Segliņa (Dabasdati), I.Deņisovs; 25-26-Nov, domājams tas pats

putns, kas 8-13-Nov (salīdzināti foto, izteiktas atškirības nav saskatāmas). I.Deņisovs; 28-Nov, pārlidojis uz Daugavgrīvas molu. M.Kilups u.c.; 29-Nov, atgriezies uz Mangaļsalas mola. I.Gaile (Dabasdati).

92. Mangaļsala, Rp, 2021, 21-Sep, 1 pie mola. A.Puriņa (Dabasdati ar foto, vecums ad?).
93. Mangaļsala, Rp, 2021, 27-Sep, 1 jaunais putns pie mola. I.Deņisovs.
94. Pāvilosta, Lp, 2021, 16-Okt, 1 jaunais putns. R.Rekmanis; 21-Okt, 3. E.Smislovs; 23-Okt, 1. I.Segliņa (Dabasdati 1, 2, 3).
95. Kolka, Ta, 2021, 16-Okt, 2. I.Grīnerte u.c.
96. Salacgrīva, Lm, 2021, 17-Okt, 2-S kopā ar 1 gaišo šņibīti. S.Laime.
97. Mangaļsala, Rp, 2021, 17-Okt, 1 jaunais putns (iespējams tas pats arī 19-20-Okt). I.Deņisovs (Dabasdati 1, 2, 3).
98. Pape, Lp, 2021, 17-Okt, 7 pie kanāla ietekas kopā ar 2 parastajiem šņibīšiem. V.Jaunzemis (Dabasdati).
99. Liepājas osta, 2021, 17-Okt, 30 izklaidus uz S mola (16-Okt bija vismaz 15). E.Smislovs, A.Kuročkins; 19-Okt vakarā uz mola nav neviena! 20-Okt, vismaz 28

kopā ar parastajiem šņibīšiem. R.Rekmanis, E.Smislovs; 23-Okt, ap 20-30. I.Segliņa; 11-Nov, 1 jaunais putns. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati 1, 2, 3, 4).

100. Liepājas osta, 2021, 17-Okt, 4 pie N mola. E.Smislovs, A.Kuročkins.
101. Ventspils, 2021, 17-Okt, 2 jaunie putni uz ostas S mola. I.Burčika, E.Gulbe (Dabasdati).
102. Lapmežciems, Tu, 2021, 18-Okt, 1. Ē.Krēsla (Dabasdati).
103. Daugavgrīva, Rp, 2021, 18-Okt, 1 jaunais putns uz mola. E.Trops (Dabasdati).
104. Akmeņrags, Lp, 2021, 21-Okt, 1-S. E.Smislovs (Dabasdati).
105. Daugavgrīva, Rp, 2021, 24-Okt, 1 jaunais putns (cits nekā 18-Okt, salīdzināti foto). K.Kurmis (Dabasdati).
106. Mangaļsala, Rp, 2021, 25-Okt, 2 jaunie putni (1 iespējams kopš 17-20-Okt). Ž.Isajevs, I.Gaile (Dabasdati 1, 2); turpat 1 jaunais 27-Okt. R.Krieviņš (Dabasdati).
107. Liepājas osta, 2021, 7-Nov, 4 pie S mola. I.Segliņa; 11-Nov, turpat 1 jaunais putns. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati 1, 2).

 

Viens putns ziemoja Daugavas grīvā no decembra līdz aprīlim (sarakstā nr. 43.). Periodā janvāris - aprīlis šīs īpatnis diagrammā iezīmējas oranžā krāsā.
No Mangaļsalas un Daugavgrīvas novērojumiem 2014. gada oktobrī skaitā iekļauti tikai 3 īpatņi.

Novērošanas vietas līdz 2021. gada beigām.

Skaits ziemas mēnešos (labākā uzskaite vietai, vismaz 3)
Liepājas osta, 3-Feb-2024, 12 pie ostas S mola. E.Smislovs u.c. (Dabasdati).
Liepājas osta, 13-Jan-2015, 4 pie ostas N mola. J.Jansons.

Literatūra un internets

Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Payne L.X. and E.P.Pierce. 2020. Purple Sandpiper Calidris maritima, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.pursan.01. Accessed 11 January 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Виксне Я. (ред.) 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Рига, 84.

Jūras šņibīši Calidris maritima. Liepājas ostas ziemeļu mols, 13-Jan-2015, centrā pieaugušais putns, fonā divi jaunie putni (2cy). © Jānis Jansons.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mērsrags, Talsu novads, 28-Apr-2013, pieaugušais putns (tas pats attēlā zemāk). © Ieva Grīnerte.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mērsrags, Talsu novads, 28-Apr-2013, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Nordkapp, Norvēģija, 23-Aug-2021, pieaugušais putns. © Ainars Mankus.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mangaļsala, Rīga, 12-Nov-2014, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mangaļsala, Rīga, 12-Nov-2014, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Liepājas ostas dienvidu mols, 24-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Liepājas ostas dienvidu mols, 24-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Liepājas ostas dienvidu mols, 6-Okt-2018, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mangaļsala, Rīga, 7-Okt-2012, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Liepāja, 7-Okt-2022, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mangaļsala, Rīga, 10-Okt-2015, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Liepājas ostas dienvidu mols, 16-Okt-2011, jaunais putns (1cy). © Edgars Laucis.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Liepājas ostas dienvidu mols, 18-Okt-2008, jaunais putns (1cy). © Kārlis Millers.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mangaļsala, Rīga, 20-Okt-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mangaļsala, Rīga, 10-Nov-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Kolkas bāka, 18-Nov-2007, jaunais putns (1cy). © Māris Strazds.
bkm

Jūras šņibīši Calidris maritima. Liepājas ostas dienvidu mols, 3-Dec-2011, jaunie putni (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Liepājas ostas dienvidu mols, 3-Dec-2011, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Jūras šņibīši Calidris maritima. Liepājas ostas ziemeļu mols, 13-Jan-2015, centrā jaunais putns (2cy), priekšplānā pieaugušais putns (ad) un otrs jaunais

kreisajā malā. © Jānis Jansons.
bkm

Jūras šņibīši Calidris maritima. Liepājas ostas dienvidu mols, 18-Jan-2015, jaunais putns (2cy). © Ainars Mankus.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mangaļsala, Rīga, 14-Jan-2014, jaunais putns (2cy), tas pats divos attēlos zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mangaļsala, Rīga, 25-Feb-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mangaļsala, Rīga, 5-Apr-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mangaļsala, Rīga, 12-Nov-2014, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras šņibītis Calidris maritima. Mangaļsala, Rīga, 8-Apr-2014, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.