Satura skaidrojumi

Izplatīta ziemeļu puslodes arktiskajos apgabalos no Norvēģijas ziemeļiem līdz Čukotkai, Aļaskā, Kanādas ziemeļos un Grenlandē. Eirāzijas ziemošanas vietas nav labi apzinātas. Skandināvijas populācija ziemo Ziemeļjūras piekrastēs Rietumeiropā, mazāk gar Baltijas jūras dienvidu piekrasti, reti centrālajā Eiropā. Ziemotāju skaits palielinās austrumu virzienā - Ukrainā, Kazahstānas dienvidos, Mongolijā un Ķīnā. Piecas pasugas, Latvijā caurceļo C.l.lapponicus, kas ir vienīgā Eiropā sastopamā pasuga. Pārējās pasugas Āzijā un Ziemeļamerikā (Byers, Olsson, Curson 1995).

Pavasarī caurceļo, vairāk pamanīta rietumu daļā

Vasarā nav sastopama

Rudenī caurceļo, vairāk pamanīta rietumu daļā

Ziemo mazā skaitā rietumu un centrālajā daļā

Birds of the World

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus

Engure, 26-Sep-2010. © Sandris Rabkevičs.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā samērā reta, bet regulāra caurceļotāja. Ziemošana pirmo reizi pierādīta 2010/11 gadu ziemā. Vēlākos gados ziemotāji tiek novēroti samērā regulāri un to skaits pieaug. Vairums ziemas novērojumu bijuši valsts rietumu daļā, īpaši piejūras zonā.

Garums: 16 cm (Byers, Olsson, Curson 1995).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi (pēc datiem līdz 2010. gadam)*
Lielupes grīva, Jr, 28-Mar-2000. 5 (2 TT un 3 MM). A.Auniņš.
Jūrmalciems - Bernāti, Lp, 31-Mar-1991, 1 šajā posmā. A.Kuročkins, V.Smislovs.
Ogre, 14-Apr-1996, vismaz 1-E. V.Roze.

Babītes ezera apkārtne, Ri, 15-Apr-1973, 2. J.Priednieks.

Vēlākie novērojumi pavasarī
Liepājas ez. austrumu krasts (Vītiņi), 10-Mai-2003, 1 T. M.Jaunzemis.
Lauteri, Lm, 10-Mai-2011, 1-N. G.Graubics.
Kolka, Ta, 8-Mai-2001, 1. G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis.
Eimuru lauki, Ri, 4-Mai-2017, 1. I.Deņisovs.
Eimuru lauki, Ri, 4-Mai-2021, 1 T. I.Deņisovs (Dabasdati).
Liepājas ez. austrumu krasts (Vītiņi), 1-Mai-2016, 1 M. I.Brediks, P.Daknis, L.Dakne.

Agrākie novērojumi rudenī
Kolka, Ta, 11-Sep-1986, 1. V.Roze.
Pūre, Tu, 12-Sep-1990, 1 T jaunais putns. V.Roze.
Ainaži, Lm, 12-Sep-2015, 1-S. A.Klepers (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 15-Sep-1988. 1. V.Roze.
Pape, Lp, 15-Sep-2004, 2 reizes balss ezermalā. G.Graubics.
Duntes jūrmala, Lm, 16-Sep-1998. 1. V.Roze.
Lauteri, Lm, 16-Sep-2012, 1 migrācijā. G.Grandāns u.c.
Roja, Ta, 16-Sep-2017, 4 ostā. J.Jansons, M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, A.Mankus.

Vēlāko migrantu novērojumi līdz 2020. gadam ieskaitot)
Nīca, Lp, 16-Dec-2012, dzirdēti 1 īpatņa saucieni ap 20:30 migrācijā uz S. K.Millers.
Sātiņi, Sa, 20-Nov-2011, 1 novērota vizuāli kā arī dzirdēts sauciens Silzemju dīķa apkārtnē. M.Jaunzemis.
Pāvilosta, Lp, 16-Nov-2020, 1-S ar balsi. R.Rekmanis (Dabasdati).
Garkalne, Ri, 14-Nov-2009, 1 (apstākļi nav zināmi). V.Vintulis.

Novērojumi ziemas mēnešos rietumu un centrālajā Latvijā
Liepāja, 22-Dec-2010, vismaz 1 pie ostas LBT termināla kopā ar žubītēm, dzeltenajām stērstēm un zaļžubītēm. M.Strazds, M.Tīrums; 6-Jan-2011 - 1. K.Millers;

9-Jan - 8 K.Millers. G.Grandāns, E.Laucis; 14-Jan - 3. A.Mankus; 22-Jan - vismaz 8. K.Millers, V.Ādamsons, V.Roze; 30-Jan - 12. S.Bērziņa; 12-Feb. - 11. K.Millers.

Slampe, Tu, 16-Jan-2011, 1 nofotografēta uz "Kalnāju" fermas jumta kopā ar zvirbuļiem un dzeltenajām stērstēm. S.Rabkevičs.
Nīcas lauki, Lp, 6-Jan-2012, 1 (noteikta pēc balss). U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati); 24-Jan, vismaz 4 kopā ar lauku zvirbuļiem un dzeltenajām stērstēm.

K.Millers.

Slampe, Tu, 20-Jan-2012, 1 pie "Kalnāju" fermas. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 11-Dec-2012, vismaz 20 jauktā barā kopā ar vismaz 20 lauku cīruļiem. K.Millers; turpat ap 20 īpatņi 10-Jan-2013. K.Millers; 10-15 īpatņi 15-Jan.

U.Piterāns.

Nīcas lauki, Lp, 16-Jan-2014, vismaz 8. K.Millers; 31-Jan - 16. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 31-Jan-2015, vismaz 1 kopā ar dzeltenajām stērstēm. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 5-Jan-2016, vismaz 3. U.Piterāns, R.Rekmanis; 9-Jan, 2 kopā ar 4 lauku cīruļiem. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 5-Jan-2017, 2 un balss citā vietā; 6-Jan, vismaz 5 vienkopus. G.Grandāns, E.Laucis, R.Rekmanis; 14-Jan, vismaz 50 (t.sk. ap 30 vienā barā).

K.Millers; 15-Jan, vismaz 60 kopsumā pa vairākām vietām. A.Klepers u.c. (Dabasdati); 17-Feb, 5. K.Millers.

Ādažu lauki, Ri, 6-Jan-2017, 1; 12-Jan, 3 kopā ar ap 250 dzeltenajām stērstēm; 18-Jan, vismaz 3 kopā ar ap 500 dzeltenajām stērstēm. Visi novērojumi I.Deņisovs.
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 1; 6-Jan, 1 kopā ar ap 25 sniedzēm. K.Millers, I.Grīnerte.
Užavas lauki, Ve, 7-Jan-2018, 1 kopā ar ap 10 dzeltenajām stērstēm. I.Brediks, M.Kilups.
Liepāja, 12-Jan-2021, 3 apmeklēja barotavu Kviešu ielā (viena fotografēta). S.Bērziņa.
Bernātu polderis, Lp, 18-Jan-2021, 3. I.Mārdega u.c.; 30-Jan, ap 50 kopā ar dzeltenajām stērstēm; 31-Jan, turpat ap 70. G.Grandāns, E.Laucis; 7-Feb, ap 10.

S.Laime, D.Heiberga (Dabasdati 1, 2, 3, 4).

Nīcas lauki, Lp, 4-Dec-2021, 1. I.Grīnerte, K.Millers.

Novērojumi ziemas mēnešos Austrumlatvijā**
Degumnieku lauki, Ma, 21-Jan-2017, vismaz 3 ap 2000 putnu lielā jauktā zvirbuļveidīgo barā. G.Grandāns (Dabasdati).

*) Aizsākoties ziemošanai, agrāko pavasara migrantu uzskaitījums pēc 2010. gada pātraukts.

**) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Literatūra un internets

Byers C., Olsson U., Curson J. 1995. Buntings and Sparrows. A Guide to the Buntings and North American Sparrows. Pica Press. Sussex. Hussell D.J.T. and R.Montgomerie. 2020. Lapland Longspur Calcarius lapponicus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.laplon.01. Accessed 14 November 2020.

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Nīcas lauki, 19-Jan-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Liepāja, 30-Jan-2011. © Selga Bērziņa.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Eimuru lauki, Ādažu novads, 4-Mai-2021, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Engure, 26-Sep-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Engure, 26-Sep-2010. © Sandris Rabkevičs.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Liepājas ezers, Golodova dambis, 27-Sep-2008. © Francis Slišāns.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 14-Okt-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Liepājas ezers, Golodova dambis, 16-Okt-2011, tas pats putns attēlā zemāk. © Jānis Jansons.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Liepājas ezers, Golodova dambis, 16-Okt-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Engure, 17-Okt-2009. © Edgars Lediņš.