Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta ziemeļu puslodes arktiskajos apgabalos no Norvēģijas ziemeļiem līdz Čukotkai, Aļaskā, Kanādas ziemeļos un Grenlandē. Eirāzijas ziemošanas vietas nav labi apzinātas. Skandināvijas populācija ziemo Ziemeļjūras piekrastēs Rietumeiropā, mazāk gar Baltijas jūras dienvidu piekrasti, reti centrālajā Eiropā. Ziemotāju skaits palielinās austrumu virzienā - Ukrainā, Kazahijas dienvidos, Mongolijā un Ķīnā. Piecas pasugas, Latvijā caurceļo Calcarius lapponicus lapponicus, kas ir vienīgā Eiropā sastopamā pasuga. Pārējās pasugas Āzijā un Ziemeļamerikā (Byers, Olsson, Curson 1995).

Pavasarī caurceļo, vairāk pamanīta rietumu daļā

Vasarā nav sastopama

Rudenī caurceļo, vairāk pamanīta rietumu daļā

Ziemo mazā skaitā rietumu un centrālajā daļā

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus

Engure, 26-Sep-2010. © Sandris Rabkevičs.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā samērā reta, bet regulāra caurceļotāja vismaz piejūras zonā. Ziemošana pirmo reizi pierādīta 2010/11 gadu ziemā. Vēlākos gados ziemotāji tiek novēroti samērā regulāri un to skaits pieaug. Vairums ziemas novērojumu bijuši valsts rietumu daļā, īpaši piejūras zonā.

Garums: 16 cm (Byers, Olsson, Curson 1995).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Užavas lauki, Ve, 25-Feb-2017, vismaz 2 kopā ar lauku cīruļiem. K.Millers, I.Grīnerte.
Nīcas lauki, Lp, 9-Mar-2018, 1 kopā ar ap 40 lauku cīruļiem arumu laukā. K.Millers.
Lielupes grīva, Jr, 28-Mar-2000. 5 (2 TT un 3 MM). A.Auniņš.
Jūrmalciems-Bernāti, 31-Mar-1991, 1 šajā posmā. A.Kuročkins, V.Smislovs.

Vēlākie novērojumi pavasarī
Liepājas ez. austrumu krasts (Vītiņi), 10-Mai-2003, 1 T. M.Jaunzemis.
Lauteri, Lm, 10-Mai-2011, 1-N. G.Graubics.
Kolka, Ta, 8-Mai-2001, 1. G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis.
Ādažu lauki, Ri, 4-Mai-2017, 1. I.Deņisovs.
Liepājas ez. austrumu krasts (Vītiņi), 1-Mai-2016, 1 M. I.Brediks, P.Daknis, L.Dakne.

Agrākie novērojumi rudenī
Kolka, Ta, 11-Sep-1986, 1. V.Roze.
Pūre, Tu, 12-Sep-1990, 1 T jaunais putns. V.Roze.
Ainaži, Lm, 12-Sep-2015, 1-S. A.Klepers (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 15-Sep-1988. 1. V.Roze.
Pape, Lp, 15-Sep-2004, 2 reizes balss ezermalā. G.Graubics.
Duntes jūrmala, Lm, 16-Sep-1998. 1. V.Roze.
Lauteri, Lm, 16-Sep-2012, 1 migrācijā. G.Grandāns u.c.
Roja, Ta, 16-Sep-2017, 4 ostā. J.Jansons, M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, A.Mankus.

Vēlākie migrantu novērojumi rudenī - ziemas sākumā
Nīca, Lp, 16-Dec-2012, dzirdēti 1 īpatņa saucieni ap 20:30 migrācijā uz S. K.Millers.
Sātiņi, Sa, 20-Nov-2011, 1 novērota vizuāli kā arī dzirdēts sauciens Silzemju dīķa apkārtnē. M.Jaunzemis.
Garkalne, Ri, 14-Nov-2009, 1 (apstākļi nav zināmi). V.Vintulis.
Pape, Lp, 4-Nov-2016, 4-S kaut kur Papes dienvidu daļā. R.Rekmanis.

Lokālu putnu novērojumi ziemas mēnešos (atskaitot agrākos pavasara migrantus)
Liepāja, 22-Dec-2010, vismaz 1 pie ostas LBT termināla kopā ar žubītēm, dzeltenajām stērstēm un zaļžubītēm. M.Strazds, M.Tīrums; 6-Jan-2011 - 1. K.Millers;

9-Jan - 8 K.Millers. G.Grandāns, E.Laucis; 14-Jan - 3. A.Mankus; 22-Jan - vismaz 8. K.Millers, V.Ādamsons, V.Roze; 30-Jan - 12. S.Bērziņa; 12-Feb. - 11. K.Millers.

Slampe, Tu, 16-Jan-2011, 1 nofotografēta uz "Kalnāju" fermas jumta kopā ar zvirbuļiem un dzeltenajām stērstēm. S.Rabkevičs.
Nīcas lauki, Lp, 6-Jan-2012, 1 (noteikta pēc balss). U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati); 24-Jan, vismaz 4 kopā ar lauku zvirbuļiem un dzeltenajām stērstēm.

K.Millers.

Slampe, Tu, 20-Jan-2012, 1 pie "Kalnāju" fermas. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 11-Dec-2012, vismaz 20 jauktā barā kopā ar vismaz 20 lauku cīruļiem. K.Millers; turpat ap 20 īpatņi 10-Jan-2013. K.Millers; 10-15 īpatņi 15-Jan.

U.Piterāns.

Nīcas lauki, Lp, 16-Jan-2014, vismaz 8. K.Millers; 31-Jan - 16. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 31-Jan-2015, vismaz 1 kopā ar dzeltenajām stērstēm. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 5-Jan-2016, vismaz 3. U.Piterāns, R.Rekmanis; 9-Jan, 2 kopā ar 4 lauku cīruļiem. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 5-Jan-2017, 2 un balss citā vietā; 6-Jan, vismaz 5 vienkopus. G.Grandāns, E.Laucis, R.Rekmanis; 14-Jan, vismaz 50 (t.sk. ap 30 vienā barā).

K.Millers; 15-Jan, vismaz 60 kopsumā pa vairākām vietām. A.Klepers u.c. (Dabasdati); 17-Feb, 5. K.Millers.

Ādažu lauki, Ri, 6-Jan-2017, 1; 12-Jan, 3 kopā ar ap 250 dzeltenajām stērstēm; 18-Jan, vismaz 3 kopā ar ap 500 dzeltenajām stērstēm. Visi novērojumi I.Deņisovs.
Degumnieku lauki, Ma, 21-Jan-2017, vismaz 3 ap 2000 putnu lielā jauktā zvirbuļveidīgo barā. G.Grandāns (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 1; 6-Jan, 1 kopā ar ap 25 sniedzēm. K.Millers, I.Grīnerte.
Užavas lauki, Ve, 7-Jan-2018, 1 kopā ar ap 10 dzeltenajām stērstēm. I.Brediks, M.Kilups.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Calcarius lapponicus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 7th January 2017. Byers C., Olsson U., Curson J. 1995. Buntings and Sparrows. A Guide to the Buntings and North American Sparrows. Pica Press. Sussex.

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Engure, 26-Sep-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Engure, 26-Sep-2010. © Sandris Rabkevičs.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Liepājas ezers, Golodova dambis, 27-Sep-2008. © Francis Slišāns.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 14-Okt-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Liepājas ezers, Golodova dambis, 16-Okt-2011, tas pats putns attēlā zemāk. © Jānis Jansons.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Liepājas ezers, Golodova dambis, 16-Okt-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Engure, 17-Okt-2009. © Edgars Lediņš.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Nīcas lauki, 19-Jan-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Lapzemes stērste Calcarius lapponicus. Liepāja, 30-Jan-2011. © Selga Bērziņa.

Labots 09 May 2018