Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Arktiskā Sibīrija posmā no Jamalas pussalas rietumos līdz Čukču pussalai austrumos. Ziemo Āfrikā, Āzijā un Austrālijā g.k. jūru un okeānu piekrastēs, mazāk iekšzemē. Ģeogrāfisku variāciju nav (Mlodinow, Medrano 2023).

Pavasarī caurceļo (samērā reti sastopams)

Jūnijā zināmi tikai trīs novērojumi

Rudenī caurceļo (sākot ar jūliju)

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Līkšņibītis Calidris ferruginea

Mangaļsala, Rīga, 8-Jūl-2009. © Igors Deņisovs.

Latvijā caurceļo pavasarī un vasaras otrajā pusē - rudenī. Pavasarī ļoti mazā skaitā, dažos pavasaros novērojumu nav vispār (piem., 2003.-2006.gg.) Rudenī novērojumu vairāk, taču kopskaits nav liels (skaita piemēri zemāk).

Garums: ap 21 cm, spārnu izpletums: 38-46 cm (Mlodinow, Medrano 2023).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Randu pļavas, Lm, 3-Mai-2024, 1. E.Smislovs (Dabasdati).
Nagļi, Re, 4-Mai-2018, 1 Zvejsalas-Ļodānu dīķos. P.Palmer, K.Millers, I.Grīnerte.
Īdeņa, Re, 9-Mai-2000, 2. I.Krams.
Sātiņi, Sa, 12-Mai-2009, 1 fotografēts. J.Jansons.
Liepājas ez., Vītiņi, 12-Mai-2012, 1. M.Strazds.

Novērojumi jūnijā (statuss neskaidrs)
Liepājas ez., Vītiņi, 3-Jūn-2015, 3 (varētu būt pēdējie pavasara migranti). K.Millers.
Babītes ez. (Gātes piebrauktuve SW daļā), 16-Jūn-1994, 1. C.Wiklund, G.Aulen.
Mērsrags, Ta, 6-Jūn-2023, 1. I.Gaile (Dabasdati).

Novērojumi jūnija beigās - jūlijā (pirmie "rudens" migranti)
Mangaļsala, Rp, 30-Jūn-2020, 1 ad kopā ar 18 parastajiem šņibīšiem posmā Mangaļsala-Vecāķi. I.Deņisovs.
Mangaļsala, Rp, 4-Jūl-2015, 1 ad kopā ar 32 ad parastajiem šņibīšiem. I.Deņisovs.
Šķīsterciems, Lm, 4-Jūl-2015, 3 ad kopā ar 58 parastajiem šņibīšiem. S.Laime (Dabasdati).
Ainaži, Lm, 4-Jūl-2015, 1 ad pie mola kopā ar 18 parastajiem šņibīšiem. S.Laime (Dabasdati).
Ainaži, Lm, 5-Jūl-2022, 1 ad kopā ar parastajiem šņibīšiem. I.Rožlapa (Dabasdati).
Ķeguļrags, Lm, 6-Jūl-2012, 5 ad kopā ar citiem bridējputniem. R.Matrozis (Dabasdati).

Agrākie jauno putnu novērojumi
Ķeguļrags, Lm, 5-Aug-2019, 1 jaunais un 3 ad. E.Smislovs, V.Smislovs.
Gaujas grīva, Ri, 5-Aug-2023, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Ādažu lauki, Ri, 9-Aug-2016, 1 jaunais un 3 ad. I.Deņisovs.
Liepāja, 10-Aug-2021, 1 pie ostas S mola. K.Millers, I.Grīnerte.
Lielupes grīva, 14-Aug-2010, 5 jaunie un 1 ad. V.Pranks (Dabasdati).

Skaits rudens migrācijā
Mērsrags, Ta, 15-Jūl-2000, 123 uzskaitīti rajonā ap ragu. M.Strazds.
Kuiviži, Lm, 10-Jūl-2012, 77 jūrmalā nedaudz uz N no putnu torņa. M.Strazds, I.Mārdega.
Roja, Ta, 9-Jūl-2012, 53 uz sēkļa ostas iekšpusē kopā ar 16 parastajiem šņibīšiem (vakarā 21:20). R.Matrozis (Dabasdati).
Ainaži, Lm, 21-Aug-2014, ap 40 (ad un jaunie putni). G.Grandāns.
Kaltene, Ta, 8-Jūl-2012, 33. O.Miziņenko (Dabasdati).
Kolka, Ta, 1-Sep-1986, 25. V.Roze.
Gaujas grīva, Ri, 13-Jūl-1995, 23. R.Matrozis.
Mērsrags, Ta, 12-Aug-2005, 20 ad gar līča malu (starp ragu un ciemu). V.(Roze, K.Millers.
Sātiņi, Sa, 14-Sep-2004, 15 Liekņas dīķos. M.Jaunzemis.
Akmeņrags, Lp, 11-Jūl-2012, 14. I.Ķiecis (Dabasdati).

Vēlākie novērojumi rudenī
Sātiņi, Sa, 13-Okt-2014, 1 dīķī Liekna IV. K.Millers.
Pape, Lp, 7-Okt-1996, 2 pie kanāla ietekas jūrā. M.Strazds.
Sātiņi, Sa, 7-Okt-2004, 2. M.Jaunzemis, G.Graubics u.c.
Sātiņi, Sa, 7-Okt-2007, 3. M.Jaunzemis.
Lielupes grīva, Jm, 6-Okt-1995, 2. R.Matrozis.
Pāvilosta, Lp, 6-Okt-2008, 1-S kopā ar 9 parastajiem šņibīšiem. R.Rekmanis.
Mangaļsala, Rp, 6-Okt-2023, 1 jaunais putns (1cy). I.Deņisovs (Dabasdati).

Internets

Mlodinow S.G. and F.Medrano. 2023. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea, version 2.0. In Birds of the World (N.D.Sly, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.cursan.02. Accessed 3 May 2024.

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Mai-2012. Pārējie putni attēlā ir parastie šņibīši C.a.alpina.
© Jānis Jansons.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Mangaļsala, Rīga, 4-Jūl-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Engures osta, 7-Jūl-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Mangaļsala, Rīga, 7-Jūl-2009. © Igors Deņisovs.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Mangaļsala, Rīga, 8-Jūl-2009. © Igors Deņisovs.
bkm

Līkšņibīši Calidris ferruginea. Lapmežciems, Tukuma novads, 10-Jūl-2010. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Jūl-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Jūl-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Jūl-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Mērsrags, Talsu novads, 21-Jūl-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Kolkasrags, 23-Jūl-2006. © Agris Krusts.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Mērsrags, Talsu novads, 31-Jūl-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Lapmežaciems, 14-Aug-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 16-Aug-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Mērsrags, Talsu novads, 26-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Lapmežciems, Tukuma novads, 27-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Akmeņrags, Sakas pagasts, 29-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Mangaļsala, Rīga, 7-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Pape, Rucavas pagasts, 12-Sep-2008, jaunais putns (1cy). © Edgars Lediņš.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Pape, Rucavas pagasts, 12-Sep-2008, jaunais putns (1cy). © Edgars Lediņš.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Mangaļsala, Rīga, 5-Jūl-2015, pa kreisi parastais šņibītis C.alpina. © Igors Deņisovs.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Gaujas grīva, 19-Jūl-2014, trīs pieaugušie putni (tālākais putns fonā - parastais šņibītis C.alpina). © Igors Deņisovs.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Mangaļsala, Rīga, 24-Jūl-2012, pieaugušais putns kopā ar trulīti C.minuta (labajā malā). © Igors Deņisovs.
bkm

Līkšņibītis Calidris ferruginea. Lielupes grīva, 9-Aug-2009, vienīgais līkšņibītis attēlā ir pieaugušais putns augšējā rindā otrais no beigām. Pārējie: smilšu
tārtiņš Charadrius hiaticula - 7 īpatņi, parastais šņibītis C.alpina - 3 un trulītis C.minuta - 1 īpatnis. © Oļegs Miziņenko.