Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvijas kalni, Somijas ziemeļi, Kolas pussala, Taimira, Ļenas delta,  Kolima. Ziemo piekrastes zonā E un S Āfrikā, Arābijā, Indijā, SE Āzijā un Austrālijā. Divas pasugas, Latvijā caurceļo C.f.falcinellus. Otra pasuga - C.f.sibirica ligzdo Taimirā, Ļenas deltā un tālāk uz austrumiem līdz Kolimai (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Pavasarī nelielā skaitā caurceļo

Jūnijā reti sastopams

Rudenī (sākot ar jūliju) nelielā skaitā caurceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Dūņšņibītis Calidris falcinellus

Mērsrags, Talsu novads, 5-Jūn-2011. © Ainars Mankus.

Pirmo reizi Latvijā konstatēts 1904. gada 21. septembrī. Pēc tam vēl viens 1905. gada 13. augustā. Abus eksemplārus Buļļos (mūsdienās Lielupes salas starp dzelzceļa tiltu un upes ieteku jūrā) ieguvis F.E.Stoll, un tie atrodas Latvijas Dabas muzejā. Apskatā "Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность" (Казубиернис 1983) pirmais novērojums kļūdaini datēts ar 1890. gadu. Arī šis eksemplārs atrodas Dabas muzejā. Iegūšanas vieta uz etiķetes "Livland, Podis", mūsdienās Pērnavas rajons Igaunijā (R.Matroža un D.Boiko precizējums). XX gs. pirmās puses faunas aprakstos vērtēts kā rets caurceļotājs (Transehe, Sināts 1936; Transehe 1965). Līdz XX gs. 90-tajiem gadiem konkrēti novērojumi maz zināmi. No tādiem jāatzīmē K.Griguļa novērojumi 1946. gadā Lielupes grīvā "Buļļu galā", kad atsevišķās uzskaites dienās augustā - septembrī novēroti no 3 līdz 9 īpatņi (K.Griguļa nepublicēti materiāli). Visai niecīgais novērojumu skaits liecina, ka līdz pat XX gs. 90-tajiem gadiem dūņšņibītis Latvijā bija rets caurceļotājs (Казубиернис 1983; Baumanis, Mednis 1988; Celmiņš et al. 1993; Baumanis, Celmiņš 1995; Celmiņš, Baumanis 1997, 1998). Šajā periodā līdzīgi vērtēta dūņšņibīša sastopamība arī Igaunijā: "rare species in both migration periods" (Leibak, Lilleleht, Veromann 1994). Novērojumi pēdējās desmitgadēs liecina, ka caurceļojošo īpatņu skaits kopš XX gs. otrās puses ir pieaudzis, un dūņšņibītis vērtējams ne vairs kā rets, bet gan kā regulārs caurceļotājs nelielā skaitā. Kopskaits katrā no sezonām domājams sasniedz vairākus simtus, nepārsniedzot tūkstoti.

Tekstā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Garums: 16-18 cm, spārnu izpletums: 34-37 cm (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Novērojumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Valgalciems, Ta, 10-Mai-2023, 1. V.Smislovs, E.Smislovs (Dabasdati).
Straupciems, Ri, 12-Mai-2013, 1 uz lauka kopā ar citiem bridējputniem. G.Grandāns, P.Palmer.
Mērsrags, Ta, 20-Mai-2017, 3. G.Grandāns u.c.
Liepājas ez., Vītiņi, 20-Mai-2020, 2. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 21-Mai-1986, 1. V.Roze.

Skaits pavasara migrācijā (vismaz 10, visi zināmie)
Nagļi, Re, 27-Mai-1993, 119, divi bari - 89 un 20 - atsevišķos dīķos. S.Holmstedt u.c.
Mērsrags, Ta, 31-Mai-2008, 15 liedagā ap 400 m no Pekraga uz ostas pusi kopā ar smilšu tārtiņiem. I.Brediks.
Liepājas ez., Vītiņi, 31-Mai-2014, vismaz 12. K.Millers.
Mērsrags, Ta, 25-Mai-2015, vismaz 12. S.Rabkevičs (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 30-Mai-2005, 11. A.Celmiņš, K.Millers, V.Roze.
Īdeņa, Re, 26-Mai-1993, 10 kādā no dīķiem. S.Holmstedt u.c.

Vēlākie novērojumi jūnijā (viens vēlākais datums togad - statuss neskaidrs - pēdējie migranti / neligzdotāji)
Nagļi, Re, 13-14-Jūn-1993, 1. V.Roze, V.Ādamsons.
Vecdaugava, Rp, 1-11-Jūn-2020, 1. I.Deņisovs.
Engure, Tu, 10-Jūn-2023, 1. J.Morozova (Dabasdati ar foto).
Sātiņi, Sa, 8-Jūn-2008, 1 sausā dīķi Liekna II. M.Jaunzemis.

Agrākie pirmo rudens migrantu novērojumi
Ķeguļrags, Lm, 6-Jūl-2012, 3. R.Matrozis (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 9-Jūl-1986, 1. V.Roze.
Liepājas ez., Vītiņi, 9-Jūl-2017, 1. M.Jaunzemis.
Šķīsterciems, Lm, 10-Jūl-2021, 1. S.Laime (Dabasdati).
Liepājas ez., Vītiņi, 10-Jūl-2023, 1. E.Smislovs (Dabasdati).
Liepājas ez., Vītiņi, 11-Jūl-2015, 1. J.Jansons.

Agrākie jauno putnu novērojumi
Ainaži, Lm, 11-Aug-2016, 1 jaunais un 2 ad. G.Grandāns.
Liepājas ez., Vītiņi, 12-Aug-2012, 1 (foto). J.Jansons.
Lapmežciems, Tu, 12-Aug-2019, 1 pie Starpiņupītes ietekas jūrā. E.Smislovs, V.Smislovs.
Kolka, Ta, 13-Aug-2007, 1 (foto). I.Priedniece.
Liepāja, 13-Aug-2009, 1 pie ostas S mola. F.Slišāns, K.Millers.
Lielupes grīva, 13-Aug-2010, 1 (foto). O.Miziņenko.
Kolka, Ta, 16-Aug-2013, 1. I.Priedniece (Dabasdati ar foto).
Mērsrags, Ta, 16-Aug-2022, 1. A.Zariņš, E.Smislovs (Dabasdati ar foto).

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī (viena labākā uzskaite vietai, vismaz 10)

Jūlijs
Nagļi, Re, 27-Jūl-2011, 30 Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. K.Millers, G.Grandāns.
Ainaži, Lm, 24-Jūl-2011, 26. E.Laucis (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 13-Jūl-2014, 20 vienā barā uz sērēm pie ostas. M.Jaunzemis.

Augusts
Ainaži, Lm, 16-Aug-2006, 120 uzskaitīti jūrmalā (apvienotas divas vietas - Ainaži un Rožupes grīva); pie Ainažiem 22-Aug - 50; 25-Aug - 15. O.Opermanis.
Liepājas ez., Vītiņi, 29-Aug-2015, 11. K.Millers.

Septembris (vismaz 5)
Šādi novērojumi nav zināmi.

Vēlākie novērojumi rudenī*
Sātiņi, Sa, 7-Okt-2006, 1 dīķos. M.Jaunzemis.
Vecāķi, Ri, 4-Okt-1997, 1 novērots. R.Lebuss, U.Ļoļāns, Ē.Ozere.
Lielupes grīva, Jm, 19-Sep-2017, vismaz 1 jaunais putns (pēc 1 īpatņa foto Dabasdatos).
Kaņieris, Tu, 13-Sep-2001, 1 jaunais putns. J.Ķuze, V.Vintulis.

*) Vēls bija arī Latvijā pirmais pierādītais novērojums 1904. gada 21. septembrī. Eksemplārs atrodas Latvijas Dabas muzejā (Казубиернис 1983).

Literatūra un internets

Baumanis J., Mednis A. 1988. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1986). Retie augu un dzīvnieki: 50-55. Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. Putni dabā 5, 2: 71-81. Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. Putni dabā 7, 1: 28-32. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Van Gils J., P.Wiersma, and G.M.Kirwan. 2020. Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.brbsan.01. Accessed 10 May 2023. Leibak E., Lilleleht V., Veromann H. 1994. Birds of Estonia. Status, distribution and numbers. Tallinn. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Transehe N. 1965. Die Vögelwelt Lettlands. Hannover-Döhren. Transehe N., Sināts R. 1936. Latvijas putni. Mežu Departaments. Rīga. Казубиернис Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 88.

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Mērsrags, Talsu novads, 23-Mai-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Kolka, 1-Jūn-2008. © Mareks Ieviņš.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Mērsrags, Talsu novads, 5-Jūn-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Mērsrags, Talsu novads, 5-Jūn-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņi, 19-Jūl-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņi, 23-Jūl-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņi, 23-Jūl-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Mērsrags, Talsu novads, 31-Jūl-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Mērsrags, Talsu novads, 31-Jūl-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Mangaļsala, Rīga, 2-Aug-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Mangaļsala, Rīga, 2-Aug-2017. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Lielupes grīva, 13-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Liepājas ezerā uz Golodova dambja, 15-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 16-Aug-2014, jaunais putns (1cy), tas pats nākamajā attēlā. © Jānis Jansons.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 16-Aug-2014, jaunais putns (1cy), tas pats iepriekšējā attēlā. © Jānis Jansons.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 19-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Mangaļsala, Rīga, 26-Aug-2016, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņi, 30-Aug-2015, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Dūņšņibītis Calidris falcinellus (attēlā pa labi). Mangaļsala, Rīga, 17-Aug-2013, jaunais putns (1cy) kopā ar parasto šņibīti Calidris alpina. © Igors Deņisovs.