Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas piekrastes, Eirāzijas tundras zona, Aļaska, Kanādas arktika, Grenlande. Ziemo ziemeļu puslodes piekrastēs, t.sk. Rietumeiropā. Piemērotās vietās arī iekšzemē Āfrikā un Āzijā. Desmit pasugas, Latvijā caurceļo Calidris alpina alpina, samēra reti sastopams Calidris alpina schinzii (Van Gils, Wiersma 1996). Detalizētāk par pasugām, vecuma noteikšanu u.c. www.dunlin.se.

Pavasarī caurceļo

Vasarā (jūnijā) reti sastopams, iespējami pēdējie migranti

Rudenī caurceļo (sākot ar vasaras otro pusi)

Ziemā parasti nav sastopams, divas reizes novērots decembrī

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina

Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Jūl-2014. © Jānis Jansons.

Sauciens. Hyllekrog, Dānija, 17-Aug-2010. © Agris Celmiņš (8).

Latvijā parasts caurceļotājs (pasuga alpina) un iespējams ļoti rets ligzdotājs (pasuga schinzii, jeb Šinca šņibītis). Tiek vērtēts, ka XX gs. nogalē Latvijā ligzdoja 1-5 pāri Šinca šņibīšu (Strazds u.c. 1994), taču XXI gs. sākumā drošu ziņu par ligzdošanu vairs nav. Lai arī precīzu skaitu grūti novērtēt, visai ticams, ka rudens migrācijā caurceļo lielākā skaitā nekā pavasarī (skaitu palielina jaunie putni). Rudenī bari ceļo vairāk izkliedēti gar piekrasti, kā arī iekšzemē, un migrācijas periods ir izstieptāks nekā pavasarī. Viens novērojums decembrī.

Garums: 16-22 cm, spārnu izpletums: 28-43 cm (Van Gils, Wiersma 1996; Snow, Perrins 1998).        Šinca šņibīša attēli ir lappuses lejasdaļā.

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Liepājas ez., Vītiņi, 30-Mar-2019, 1. I.Brediks, J.Ukass.
Kolka, Ta, 31-Mar-2017, 1 lokāli. R.Rekmanis, M.Rozenfelde.
Svētes lauki, Jl, 1-Apr-2002, 1 ziemas tērpā. G.Graubics, E.Lediņš, V.Roze.
Ainaži, Lm, 3-Apr-2016, 1 kopā ar 2 smilšu tārtiņiem. E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis.

Skaits pavasarī
Mērsrags, Ta, 26-Mai-1996, 500 (startēja migrācijā uz N vairākos baros). A.Celmiņš.
Kuiviži - Ainaži, Lm, 25-Mai-2002, 80 uzskaitīti, t.sk. 11 pasuga schinzii. K.Funts.
Bērzciems, Tu, 22-Mai-2019, 80 kompaktā barā piekrastē. G.Grandāns.
Liepājas ez., Vītiņi, 13-Mai-2001, 75. A.Celmiņš u.c.

Pasugas alpina novērojumi jūnija otrajā pusē (ja vismaz 2 kopā - iespējams, ka visagrākie "rudens" migranti)*
Mangaļsala, Rp, 18-Jūn-2016, 2 ad. I.Deņisovs (Dabasdati).
Šķēde, Lp, 27-Jūn-2012, 3 ad liedagā. S.Bērziņa (Dabasdati ar foto).
Liepāja, 28-Jūn-2014, vismaz 2 ad uz ostas S mola. J.Jansons.
Liepāja, 30-Jūn-2017, 2 ad uz ostas N mola. K.Bernāns, R.Bluķis (Dabasdati).

*) Jūnija otrajā pusē ir vēl 10 citi novērojumi pa vienam īpatnim, kas varētu būt gan vasarotāji, gan pirmie "rudens" migranti.

Agrākie pasugas alpina „rudens” migranti jūlija pirmajā dekādē (ja vismaz 2 kopā - līdz pasugai noteiktie, vai domājams, ka alpina)
Sātiņi, Sa, 1-Jūl-2006, 6 pasuga alpina. Z.Jansone, A.Mankus, M.Jaunzemis.
Kolkasrags - Irbes grīva, Ta, 2-Jūl-1993, posmā divi bariņi - 35 un 15 putni. R.Matrozis, A.Kuročkins.
Liepājas ez., Vītiņi, 2-Jūl-2011, 5 ad (pasuga alpina pēc foto), esot bijis arī 1 jaunais, bet tam nav foto (pārāk agrs datums alpina jaunajam - schinzii?). J.Jansons.
Akmeņrags, Lp, 2-Jūl-2015, 2. J.Jansons (Dabasdati).
Liepājas ez., 3-Jūl-2008, 2 ad pasuga alpina uz Golodova dambja. F.Slišāns.
Ainaži, Lm, 3-Jūl-2009, 20. I.Brediks.
Akmeņrags, Lp, 3-Jūl-2010, vismaz 3. I.Ķiecis.

Agrākie jauno putnu novērojumi (domāts pasuga alpina, jeb ticamākais, ka šī pasuga)
Mangaļsala, Rp, 15-Jūl-2019, 1 fotografēts, novērots kopā ar ap 25 ad alpina. I.Deņisovs.
Mangaļsala, Rp, 20-Jūl-2017, 1. O.Miziņenko, T.Miziņenko (Dabasdati ar foto).
Mērsrags, Ta, 30-Jūl-2004, vismaz 1 kopā ar ap 30 ad. A.Celmiņš, M.Jaunzemis, K.Millers.
Ainaži, Lm, 30-Jūl-2014, 1 kopējā 188 parasto šņibīšu barā (pārējie ad). A.Klepers (Dabasdati).
Liepāja, 1-Aug-2009, 1 pie ostas dienvidu mola kopā ar vismaz 20 ad (fotografēts). S.Bērziņa.

Skaits vasarās beigās - rudenī (vismaz 50)

Jūlijs
Ainaži - Kuiviži, Lm, 16-Jūl-1973, 650 (3 kompaktos baros - 300 Ainažu jūrmala (visi ad alpina), 100 "Randa niedrājs", 250 N no Kuivižu ostas). J.Lipsbergs.
Ainaži, Lm, 24-Jūl-2015, 500 uzskaitīti 2 km posmā uz S no Ainažu mola. O.Miziņenko, T.Miziņenko.
Ragaciems, 23-Jūl-2007, 450. M.Riherts.
Liepāja, 11-Jūl-2017, vismaz 400 pie ostas S mola. K.Millers.
Mērsrags, Ta, 26-Jūl-2006, vismaz 400 (tikai raga apkārtnē). A.Klepers, M.Tīrums.
Mērsrags, Ta, 26-Jūl-2007, vismaz 400. K.Millers.
Mērsrags, Ta, 31-Jūl-2008, 400 (vairāku baru kopsumma posmā: pļavas tornis - bāka). K.Millers.
Ainaži, Lm, 27-Jūl-2014, 310 pie mola. S.Laime (Dabasdati).
Roņrags (Bērzciems), Tu, 24-Jūl-2014, 250. E.Laucis (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 14-Jūl-2015, ap 200. I.Deņisovs.
Liepājas ez., Vītiņi, 27-Jūl-2019, ap 150. M.Kilups.
Lapmežciems, Tu, 23-Jūl-2007, 120. M.Riherts.
Ikšķile, Og, 24-Jūl-2007, 100-120 Daugavas dubļu laukos. M.Jaunzemis.
Kaņieris, Tu, 10-Jūl-2005, 66. R.Matrozis.
Pape, Lp, 22-Jūl-2007, 60 pie kanāla (kopsumma, ik pa brīdim pielidoja un aizlidoja). K.Millers.
Šķīsterciems, Lm, 4-Jūl-2015, 58. S.Laime (Dabasdati).

Augusts
Kolka, Ta, 13-Aug-1989, 1200. V.Klimpiņš. Šāds novērojums minēts J.Lipsberga piezīmēs (R.Matroža informācija 2019.g. novembrī).
Ainaži - Kuiviži, Lm, 10-Aug-2002, ap 1000. K.Funts.
Mērsrags, Ta, 3-Aug-2018, 265 starp kuriem arī 1 jaunais putns. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Liepāja, 9-Aug-2012, ap 140 pie ostas S mola. K.Millers.
Pape, Lp, 1-Aug-2008, 135 mola. M.Jaunzemis.
Ainaži. Lm, 11-Aug-2016, 130. G.Grandāns.
Ainaži. Lm, 5-Aug-2018, 130. A.Klepers (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 11-Aug-2002, 111 divos baros. R.Matrozis.
Bernāti, Lp, 1-Aug-1999, 100 vienā barā. R.Matrozis.
Bērzciems, Tu, 24-Aug-2002, 60. R.Matrozis, E.Lediņš.
Lapmežciems, 24-Aug-2002, 52. R.Matrozis, E.Lediņš.

Septembris
Mērsrags, Ta, 13-Sep-2000, 148. A.Celmiņš, V.Roze.
Nagļi, Re, 26-Sep-2004, 120 dīķos. R.Matrozis, A.Kuročkins.
Lielupes grīva, Jr, 21-Sep-1991, 100. R.Matrozis.
Skrunda, Ku, 9-Sep-2000, 100. V.Vintulis.
Lapmežciems, Tu, 18-Sep-2011, 96 Starpiņupes ietekas piekraste. V.Vijupe (Dabasdati).
Pape, Lp, 21-Sep-1990, 60 liedagā pie murda. J.Baumanis.
Sātiņi, Sa, 14-Sep-2004, 60 Lieknas dīķos. M.Jaunzemis.

Oktobris
Sātiņi, Sa, 4-Okt-2018, 450 Lieknas IV dīķī. K.Millers.
Mērsrags, Ta, 3-Okt-2008, 300. A.Klepers.
Liepāja, 5-Okt-2011, vismaz 150 liedagā netālu no ostas S mola. Millers.
Skrunda, Ku, 2-Okt-2004, 100. R.Matrozis, D.Boiko.
Pape, Lp, 2-Okt-2001, 80 lidojumā uz S gar krastu vienā barā. M.Jaunzemis, V.Roze.
Ainaži, Lm, 6-Okt-2001, 70. R.Matrozis u.c.
Lielupes grīva, Jm, 11-Okt-2014, 56. S.Laime, D.Leimane (Dabasdati).
Nagļi, Re, 9-Okt-2003, vismaz 50 Orenīšu nodaļā. J.Ķuze, A.Colston.

Vēlākie novērojumi rudenī - ziemas sākumā
Lielupes grīva, Jm, 14-Dec-2014, 1 ad. M.Kilups (Dabasdati); tas pats putns uzturējās pie Mangaļsalas mola no 20-Nov līdz 11-Dec. I.Ķiecis, I.Deņisovs (Dabasdati);

 29-Nov redzēts arī uz Daugavgrīvas mola kopā ar vēl vienu C.alpina īpatni, kura vecums nav droši noteikts. R.Matrozis, V.Smislovs (Dabasdati).

Sātiņi, Sa, 1-Dec-2012, 1 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis, J.Jansons (novērots vairākkārt jau kopš novembra sākuma. K.Millers, M.Jaunzemis, J.Jansons).

Mangaļsala, Rp, 28-Nov-2010, 1 ad. J.Vīgulis; uzturējas kopš 26-Nov. I.Deņisovs.
Sātiņi, Sa, 20-Nov-2011, 1 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Calidris alpina. Retrieved from http://www.birdlife.org on 4th April 2017. Van Gils J., Wiersma P. 1996. Dunlin Calidris alpina. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53938 on 17th May 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Strazds M., Priednieks J., Vāveriņš G. 1994. Latvijas putnu skaits. Putni dabā 4: 3-18.

Parastais sņibītis Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 15-Apr-2014, spalvu maiņā uz vasaras tērpu (pasuga?). © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 21-Apr-2014, spalvu maiņā uz vasaras tērpu. © Ainars Mankus.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 4-Mai-2015, spalvu maiņā uz vasaras tērpu. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 13-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Liepājas ezers, Vītiņi, 15-Mai-2014, spalvu maiņā uz vasaras tērpu. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 17-Mai-2009. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 20-Mai-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 21-Mai-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 27-Jūn-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 1-Jūl-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 11-Jūl-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Engures ezers, 17-Jūl-2016. © Edgars Smislovs.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Jūl-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 27-Jūl-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 27-Jūl-2013, tumšs īpatnis, domājams M. © Igors Deņisovs.
Komentārs e-pasta sarakstē: "... bird could be a female" (Christer Persson, www.dunlin.se).
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Liepāja, Karosta, 28-Jūl-2009. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 28-Jūl-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Liepāja, 21-Aug-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 24-Aug-2013, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu.
© Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Mērsrags, 25-Aug-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Lapmežciems, Engures novads, 27-Aug-2011, domājams 2g putns (vidējām segspalvām gaišbrūnas apmales - pazīme
"adult buff") (pēc http://www.dunlin.se/textmapp/pics.html). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Mērsrags, 2-Sep-2012, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Pape, Rucavas novads, 15-Sep-2014, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 17-Sep-2016, pieaugušais putns. © Ainars Mankus.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2014, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Liepājas ostas dienvidu mols, 23-Sep-2011, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu. © Selga Bērziņa.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Lapmežciems, Engures novads, 27-Sep-2009, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 3-Nov-2012, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 6-Nov-2011, pieaugušais putns (spalvu maiņa uz ziemas tērpu aizkavēta). © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 22-Nov-2014, pieaugušais putns (spalvu maiņa uz ziemas tērpu aizkavēta). © Igors Deņisovs.
Tas pats putns attēlā zemāk.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 2-Dec-2014, pieaugušais putns (spalvu maiņa uz ziemas tērpu aizkavēta). © Igors Deņisovs.
Tas pats putns attēlā augstāk.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2019, ad un jaunais putns (1g) pa labi. Agrākais jaunā putna novērojums. © Igors Deņisovs.
bkms

Parastais šņibītis Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 6-Aug-2015, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs. Sārtā nokrāsa no vakara gaismas 20:42.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 11-Aug-2014, pa labi jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepājas ezers, Vītiņi, 12-Aug-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Lapmežaciems, Engures novads, 14-Aug-2011, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Liepāja, 21-Aug-2011, jaunais putns (1g, pa labi) kopā un pieaugušo putnu. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepājas ezers, Vītiņi, 24-Aug-2013, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Lapmežciems, Engures novads, 27-Aug-2011, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Liepājas ezers, Vītiņi, 30-Aug-2015, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Pape, 12-Sep-2008, jaunais putns (1g). © Edgars Lediņš.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2014, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepāja, 24-Sep-2011, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Lapmežciems, Engures novads, 27-Sep-2009, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Lapmežciems, Engures novads, 27-Sep-2009, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 14-Okt-2014, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 3-Nov-2013, jaunais putns (1g) ziemas tērpā. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 21-Mai-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 20-Jūl-2009, pieaugušie putni. © Igors Deņisovs. Attēlā arī viens līkšņibītis Calidris ferruginea
(priekšplānā ar rūsgano vēderpusi).
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 28-Jūl-2012, pieaugušie putni. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 29-Jūl-2012, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 6-Aug-2011, pieaugušie putni. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mērsrags, 27-Aug-2011, centrā pa labi pieaugušais putns, pārējie jaunie. © Ainars Mankus.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mērsrags, 27-Aug-2011, pārsvarā jaunie putni. © Ainars Mankus.

Šinca šņibītis Calidris alpina schinzii

Šinca šņibītis Calidris alpina schinzii. Liepājas ezers, Vītiņi, 2-Mai-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Šinca šņibītis Calidris alpina schinzii (putns centrā ar raibo vēderpusi). Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Mai-2012. Attēlā arī viens līkšņibītis C.ferruginea (pa labi
no Šinca šņibīša), bet pārējie ir parastie šņibīši (pasuga alpina). © Jānis Jansons.
bkm

Šinca šņibītis Calidris alpina schinzii (putns ar raibo vēderpusi). Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Mai-2012. Pārējie putni attēlā ir parastie šņibīši (pasuga alpina).
© Jānis Jansons.
bkm

Šinca sņibītis Calidris alpina schinzii (putns kreisajā malā). Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Mai-2012. © Jānis Jansons. Pārējie putni attēlā ir parastie šņibīši
(pasuga alpina). © Jānis Jansons.
bkm

Šinca sņibītis Calidris alpina schinzii. Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Šinca sņibītis Calidris alpina schinzii. Liepājas ezers, Vītiņi, 5-Mai-2013, domājams šīs pasugas nepieaudzis īpatnis. © Ainars Mankus.
bkm

Šinca sņibītis Calidris alpina schinzii. Mangaļsala, Rīga, 5-Jūl-2015, domājams šīs pasugas īpatnis. © Igors Deņisovs.
bkm

Šinca sņibītis Calidris alpina schinzii. Mangaļsala, Rīga, 14-Jūl-2015, domājams šīs pasugas īpatnis. © Igors Deņisovs.

Labots 31 Dec 2019