Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas piekrastes, Eirāzijas tundras zona, Aļaska, Kanādas arktika, Grenlande. Ziemo ziemeļu puslodes piekrastēs, t.sk. Rietumeiropā. Piemērotās vietās arī iekšzemē Āfrikā un Āzijā. Viedokļi par pasugām dalās 5-13 pasugu robežās. Latvijā caurceļo C.a.alpina, samēra reti sastopams C.a.schinzii (Warnock, Gill 2023). Detalizētāk par pasugām, vecuma noteikšanu u.c. www.dunlin.se.

Pavasarī caurceļo

Jūnijā reti sastopams

Rudenī caurceļo (sākot ar vasaras otro pusi)

Ziemā parasti nav sastopams, divas reizes novērots decembrī

Birds of the World

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina

Liepājas ezers pie Vītiņu pļavām, 19-Jūl-2014. © Jānis Jansons.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasts caurceļotājs (pasuga alpina) un iespējams ļoti rets ligzdotājs (pasuga schinzii, jeb Šinca šņibītis). Tiek vērtēts, ka XX gs. nogalē Latvijā ligzdoja 1-5 pāri Šinca šņibīšu (Strazds u.c. 1994), taču XXI gs. sākumā drošu ziņu par ligzdošanu nav. Skaits rudens migrācijā jūtami lielāks nekā pavasarī. Sākotnēji jūlijā-augustā dominē pieaugušie putni, vēlāk pārsvarā jaunie. Divi novērojumi decembrī.

Garums: 16-22 cm, spārnu izpletums: 33-40 cm (Warnock, Gill 2023).        Šinca šņibīša attēli ir lappuses lejasdaļā.

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Mangaļsala, Rp, 25-Mar-2023, 2 pie mola. I.Brediks (Dabasdati).
Liepājas ezers, Vītiņi, 30-Mar-2019, 1. I.Brediks, J.Ukass.
Kolka, Ta, 31-Mar-2017, 1 lokāli. R.Rekmanis, M.Rozenfelde.
Babītes ezera dienvidu mala, Ri, 31-Mar-2021, 1 zemu virs applūduša lauka pārlidoja uz W pusi. E.Smislovs (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 31-Mar-2024, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Svētes lauki, Jl, 1-Apr-2002, 1 ziemas tērpā. G.Graubics, E.Lediņš, V.Roze.

Skaits pavasarī
Mangaļsala, Rp, 24-Mai-2020, ap 2000 migrācijā uzskaites laikā 11:20-13:55 (lielākais bars 850-900). I.Deņisovs.
Mērsrags, Ta, 26-Mai-1996, ap 500 (startēja migrācijā uz N vairākos baros). A.Celmiņš.
Kuiviži - Ainaži, Lm, 25-Mai-2002, 80 uzskaitīti posmā, t.sk. 11 pasuga schinzii. K.Funts.
Bērzciems, Tu, 22-Mai-2019, 80 kompaktā barā piekrastē. G.Grandāns.
Liepājas ez., Vītiņi, 13-Mai-2001, 75. A.Celmiņš u.c.

Pasugas alpina novērojumi jūnija otrajā pusē (vismaz 2, statuss neskaidrs)*
Mangaļsala, Rp, 18-Jūn-2016, 2 ad. I.Deņisovs (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 25-Jūn-2020, 2 ad (dienu iepriekš bija viens). I.Deņisovs.
Liepāja, 28-Jūn-2014, vismaz 2 ad uz ostas S mola. J.Jansons.
Liepāja, 30-Jūn-2017, 2 ad uz ostas N mola. K.Bernāns, R.Bluķis (Dabasdati).

*) Jūnija otrajā pusē ir vēl 10 citi novērojumi pa 1 īpatnim. Statuss neskaidrs - atpalikuši pavasara migrācijā / nesekmīgi ligzdotāji jau "rudens" migrācijā?

Agrākie pasugas alpina „rudens” migranti (arī tie, kas visticamākais alpina; jūnijā tikai ja vismaz 3)
Šķēde, Lp, 27-Jūn-2012, 3 liedagā. S.Bērziņa (Dabasdati ar 1 ad alpina foto).
Mangaļsala, Rp, 29-Jūn-2020, 10 ad alpina (30-Jūn jau 18 putni posmā Mangaļsala-Vecāķi). I.Deņisovs.
Sātiņi, Sa, 1-Jūl-2006, 6 ad pasuga alpina. Z.Jansone, A.Mankus, M.Jaunzemis.
Kolkasrags - Irbes grīva, Ta, 2-Jūl-1993, posmā divi bariņi - 35 un 15 putni. R.Matrozis, A.Kuročkins.
Liepājas ez., Vītiņi, 2-Jūl-2011, 5 ad (pasuga alpina pēc foto), esot bijis arī 1 jaunais, bet tam nav foto (pārāk agrs datums alpina jaunajam - schinzii?). J.Jansons.
Akmeņrags, Lp, 2-Jūl-2015, 2 ad alpina. J.Jansons (Dabasdati).

Agrākie jauno putnu novērojumi (domāts pasuga alpina, jeb ticamākais, ka šī pasuga)
Mangaļsala, Rp, 15-Jūl-2019, 1 fotografēts, novērots kopā ar ap 25 ad alpina. I.Deņisovs.
Mangaļsala, Rp, 20-Jūl-2017, 1. O.Miziņenko, T.Miziņenko (Dabasdati ar foto).
Mērsrags, Ta, 30-Jūl-2004, vismaz 1 kopā ar ap 30 ad. A.Celmiņš, M.Jaunzemis, K.Millers.
Ainaži, Lm, 30-Jūl-2014, 1 kopējā 188 parasto šņibīšu barā (pārējie ad). A.Klepers (Dabasdati).
Liepāja, 1-Aug-2009, 1 pie ostas dienvidu mola kopā ar vismaz 20 ad (fotografēts). S.Bērziņa.

Skaits vasarās beigās - rudenī (vismaz 60)

Jūlijs
Ainaži - Kuiviži, Lm, 16-Jūl-1973, 650 (3 kompaktos baros - 300 Ainažu jūrmala (visi ad alpina), 100 "Randa niedrājs", 250 N no Kuivižu ostas). J.Lipsbergs.
Ainaži, Lm, 24-Jūl-2015, 500 uzskaitīti 2 km posmā uz S no Ainažu mola. O.Miziņenko, T.Miziņenko.
Ragaciems, 23-Jūl-2007, 450. M.Riherts.
Liepāja, 11-Jūl-2017, vismaz 400 pie ostas S mola. K.Millers.
Mērsrags, Ta, 26-Jūl-2006, vismaz 400 (tikai raga apkārtnē). A.Klepers, M.Tīrums.
Mērsrags, Ta, 26-Jūl-2007, vismaz 400. K.Millers.
Mērsrags, Ta, 31-Jūl-2008, 400 (vairāku baru kopsumma posmā: pļavas tornis - bāka). K.Millers.
Ainaži, Lm, 27-Jūl-2014, 310 pie mola. S.Laime (Dabasdati).
Kuiviži, Lm, 26-Jūl-2023, 286 vienā barā dienvidu pusē no ostas, visi ad. A.Klepers (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 22-Jūl-2022, 250 (270). I.Deņisovs.
Roņrags (Bērzciems), Tu, 24-Jūl-2014, 250. E.Laucis (Dabasdati).
Liepājas ez., Vītiņi, 27-Jūl-2019, ap 150. M.Kilups.
Lapmežciems, Tu, 23-Jūl-2007, 120. M.Riherts.
Ikšķile, Og, 24-Jūl-2007, 100-120 Daugavas dubļu laukos. M.Jaunzemis.
Kaņieris, Tu, 10-Jūl-2005, 66. R.Matrozis.
Pape, Lp, 22-Jūl-2007, 60 pie kanāla (kopsumma, ik pa brīdim pielidoja un aizlidoja). K.Millers.

Augusts
Kolka, Ta, 13-Aug-1989, 1200. V.Klimpiņš. Šāds novērojums minēts J.Lipsberga piezīmēs (R.Matroža informācija 2019.g. novembrī).
Ainaži - Kuiviži, Lm, 10-Aug-2002, ap 1000. K.Funts.
Mērsrags, Ta, 3-Aug-2018, 265 starp kuriem arī 1 jaunais putns. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Liepāja, 9-Aug-2012, ap 140 pie ostas S mola. K.Millers.
Pape, Lp, 1-Aug-2008, 135 mola. M.Jaunzemis.
Ainaži. Lm, 11-Aug-2016, 130. G.Grandāns.
Ainaži. Lm, 5-Aug-2018, 130. A.Klepers (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 11-Aug-2002, 111 divos baros. R.Matrozis.
Bernāti, Lp, 1-Aug-1999, 100 vienā barā. R.Matrozis.
Bērzciems, Tu, 24-Aug-2002, 60. R.Matrozis, E.Lediņš.

Septembris
Mērsrags, Ta, 13-Sep-2000, 148. A.Celmiņš, V.Roze.
Nagļi, Re, 26-Sep-2004, 120 dīķos. R.Matrozis, A.Kuročkins.
Lielupes grīva, Jr, 21-Sep-1991, 100. R.Matrozis.
Skrundas dīķi, Ku, 9-Sep-2000, 100. V.Vintulis.
Lapmežciems, Tu, 18-Sep-2011, 96 Starpiņupes ietekas piekraste. V.Vijupe (Dabasdati).
Pape, Lp, 21-Sep-1990, 60 liedagā pie murda. J.Baumanis.
Sātiņi, Sa, 14-Sep-2004, 60 Lieknas dīķos. M.Jaunzemis.

Oktobris
Sātiņi, Sa, 4-Okt-2018, 450 Lieknas IV dīķī. K.Millers.
Mērsrags, Ta, 3-Okt-2008, 300. A.Klepers.
Liepāja, 5-Okt-2011, vismaz 150 liedagā netālu no ostas S mola. Millers.
Skrundas dīķi, Ku, 2-Okt-2004, 100. R.Matrozis, D.Boiko.
Pape, Lp, 2-Okt-2001, 80 lidojumā uz S gar krastu vienā barā. M.Jaunzemis, V.Roze.
Ainaži, Lm, 6-Okt-2001, 70. R.Matrozis u.c.

Vēlākie novērojumi rudenī - ziemas sākumā

Lielupes grīva, Jm, 14-Dec-2014, 1 ad. M.Kilups (Dabasdati); tas pats putns uzturējās pie Mangaļsalas mola no 20-Nov līdz 11-Dec. I.Ķiecis, I.Deņisovs (Dabasdati); 29-Nov redzēts arī uz Daugavgrīvas mola kopā ar vēl vienu C.alpina īpatni, kura vecums nav droši noteikts. R.Matrozis, V.Smislovs (Dabasdati).

Liepāja, 4-Dec-2021, 1 pie ostas S mola. I.Grīnerte, K.Millers (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 1-Dec-2012, 1 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis, J.Jansons (novērots vairākkārt jau kopš novembra sākuma. K.Millers, M.Jaunzemis, J.Jansons).

Mangaļsala, Rp, 28-Nov-2010, 1 ad. J.Vīgulis; uzturējas kopš 26-Nov. I.Deņisovs.

Literatūra un internets

Warnock N.D. and R.E.Gill. 2023. Dunlin Calidris alpina, version 2.0. In Birds of the World (S.M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.dunlin.02. Accessed 1 April 2024. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Strazds M., Priednieks J., Vāveriņš G. 1994. Latvijas putnu skaits. Putni dabā 4: 3-18.

Parastais šņibītis Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 31-Mar-2024 (pasuga?). © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 21-Apr-2014 (pasuga?). © Ainars Mankus.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 4-Mai-2015 (pasuga?). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 13-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 15-Mai-2014 (pasuga?). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 17-Mai-2009. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 20-Mai-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 21-Mai-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 27-Jūn-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 1-Jūl-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 11-Jūl-2013 (pasuga?). © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Engures ezers, 17-Jūl-2016. © Edgars Smislovs.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 19-Jūl-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 27-Jūl-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 27-Jūl-2013, tumšs īpatnis, domājams M. © Igors Deņisovs.
Komentārs e-pasta sarakstē: "... bird could be a female" (Christer Persson, www.dunlin.se).
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Liepāja, Karosta, 28-Jūl-2009. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 28-Jūl-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Liepāja, 21-Aug-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 24-Aug-2013, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu.
© Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Mērsrags, Talsu novads, 25-Aug-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Lapmežciems, Tukuma novads, 27-Aug-2011, domājams 2cy putns (vidējām segspalvām gaišbrūnas apmales - pazīme
"adult buff") (pēc http://www.dunlin.se/textmapp/pics.html). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina alpina. Mērsrags, Talsu novads, 2-Sep-2012, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 17-Sep-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2014, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Liepājas ostas dienvidu mols, 23-Sep-2011, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu. © Selga Bērziņa.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Lapmežciems, Tukuma novads, 27-Sep-2009, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 3-Nov-2012, pieaugušais putns spalvu maiņā uz ziemas tērpu. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 6-Nov-2011, pieaugušais putns (spalvu maiņa uz ziemas tērpu aizkavēta). © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 22-Nov-2014, pieaugušais putns (spalvu maiņa uz ziemas tērpu aizkavēta). © Igors Deņisovs.
Tas pats putns attēlā zemāk.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina alpina. Mangaļsala, Rīga, 2-Dec-2014, pieaugušais putns (spalvu maiņa uz ziemas tērpu aizkavēta). © Igors Deņisovs.
Tas pats putns attēlā augstāk.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2019, ad un jaunais putns (1cy) pa labi. Agrākais jaunā putna novērojums. © Igors Deņisovs.
bkms

Parastais šņibītis Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 6-Aug-2015, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs. Sārtā nokrāsa no vakara gaismas 20:42.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 11-Aug-2014, pa labi jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 12-Aug-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Lapmežaciems, Tukuma novads, 14-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Liepāja, 21-Aug-2011, jaunais putns (1cy, pa labi) kopā ar pasugas alpina pieaugušo putnu. © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 24-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Lapmežciems, Tukuma novads, 27-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 30-Aug-2015, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Pape, 12-Sep-2008, jaunais putns (1cy). © Edgars Lediņš.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Liepāja, 24-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Lapmežciems, Tukuma novads, 27-Sep-2009, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais sņibītis Calidris alpina. Lapmežciems, Tukuma novads, 27-Sep-2009, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 14-Okt-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 3-Nov-2013, jaunais putns (1cy) ziemas tērpā. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 21-Mai-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 20-Jūl-2009, pieaugušie putni. © Igors Deņisovs. Attēlā arī viens līkšņibītis Calidris ferruginea
(priekšplānā ar rūsgano vēderpusi).
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 28-Jūl-2012, pieaugušie putni. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastais šņibītis Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 29-Jūl-2012, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mangaļsala, Rīga, 6-Aug-2011, pieaugušie putni. © Igors Deņisovs.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mērsrags, Talsu novads, 27-Aug-2011, centrā pa labi pieaugušais putns, pārējie jaunie. © Ainars Mankus.
bkm

Parastie šņibīši Calidris alpina. Mērsrags, Talsu novads, 27-Aug-2011, pārsvarā jaunie putni. © Ainars Mankus.

Šinca šņibītis Calidris alpina schinzii

Šinca sņibītis Calidris alpina schinzii. Mangaļsala, Rīga, 15-Apr-2014. Domājams pasuga schinzii. Mugurpuses segspalvu apmales nav tik rūsganas kā
alpina pasugai. © Igors Deņisovs.
bkm

Šinca šņibītis Calidris alpina schinzii. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 2-Mai-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Šinca šņibītis Calidris alpina schinzii (putns centrā ar raibo vēderpusi). Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 19-Mai-2012. Attēlā arī viens
līkšņibītis C.ferruginea (pa labi no Šinca šņibīša), bet pārējie ir parastie šņibīši (pasuga alpina). © Jānis Jansons.
bkm

Šinca šņibītis Calidris alpina schinzii (putns ar raibo vēderpusi). Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 19-Mai-2012. Pārējie putni attēlā ir
parastie šņibīši (pasuga alpina). © Jānis Jansons.
bkm

Šinca sņibītis Calidris alpina schinzii (putns kreisajā malā). Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 19-Mai-2012. © Jānis Jansons. Pārējie putni
attēlā ir parastie šņibīši (pasuga alpina). © Jānis Jansons.
bkm

Šinca sņibītis Calidris alpina schinzii. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 19-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Šinca sņibītis Calidris alpina schinzii. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 5-Mai-2013, domājams šīs pasugas īpatnis. © Ainars Mankus.
bkm

Šinca sņibītis Calidris alpina schinzii. Mangaļsala, Rīga, 5-Jūl-2015, domājams šīs pasugas īpatnis. © Igors Deņisovs.
bkm

Šinca sņibītis Calidris alpina schinzii. Mangaļsala, Rīga, 14-Jūl-2015, domājams šīs pasugas īpatnis. © Igors Deņisovs.