Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Grenlande, Špicbergena, Taimira, Ļenas delta, Aļaska, Kanādas arktika. Ziemo gar jūru un okeānu piekrastēm abpus ekvatoram, t.sk. samērā tālu dienvidu puslodē, arī Rietumeiropā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Macwhirter, Austin-Smith, Kroodsma 2020).

Pavasarī caurceļo (samērā reti sastopams)

Jūnijā nav sastopams

Rudenī caurceļo (sākot ar jūliju)

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Gaišais šņibītis Calidris alba

Mangaļsala, Rīga, 10-Jūl-2018. © Igors Deņisovs.

Latvijā regulāri caurceļo rudenī un pavasarī. Pavasarī tomēr ievērojami mazākā skaitā nekā rudenī.

Garums: 18-20 cm (Macwhirter, Austin-Smith, Kroodsma 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Ainaži, Lm, 8-Mai-2021, 1. J.Ukass (Dabasdati ar foto).
Mangaļsala, Rp, 9-Mai-2004, 1. A.Klepers.
Mērsrags, Ta, 9-Mai-2014, 1 pārlidoja. E.Laucis.
Mangaļsala, Rp, 11-Mai-2012, 1. I.Deņisovs.
Kolka, Ta, 12-Mai-2007, 1 īslaicīgi raga liedagā. T.W.Johansen u.c.
Mērsrags, Ta, 12-Mai-2016, 1 pie ostas kopā ar citiem šņibīšiem. M.Jaunzemis.
Mangaļsala, Rp, 12-Mai-2023, 1 pie mola. I.Deņisovs (Dabasdati).

Novērojumi jūnija pirmajā dekādē (pēdējie pavasara migranti?)
Šādi novērojumi nav zināmi.

Novērojumi periodā 11.-30.jūnijs (statuss neskaidrs, visi zināmie)
Ķeguļrags, Lm, 11-Jūn-2023, 1. E.Smislovs, AĻahs (Dabasdati 1, 2).
Ovišrags, Ve, 24-Jūn-2023, 1. K.Mednis (Dabasdati).

Novērojumi jūlijā (pirmie "rudens" migranti)
Mangaļsala, Rp, 10-Jūl-2018, 1 ad. I.Deņisovs.
Mangaļsala, Rp, 11-Jūl-2019, 1 ad. I.Deņisovs.
Gaujas grīva, Ri, 12-Jūl-2016, 1 ad. I.Deņisovs.
Mangaļsala, Rp, 14-Jūl-2015, 1 ad. I.Deņisovs.
Gaujas grīva, Ri, 14-Jūl-2020, 2 ad. I.Deņisovs (Dabasdati).

Agrākie jauno putnu novērojumi
Mangaļsala, Rp, 12-Aug-2023, 1 kopā ar 6 jaunajiem parastajiem šņibīšiem. I.Deņisovs (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 14-Aug-2012, 6. I.Deņisovs.
Mangaļsala, Rp, 18-Aug-2013, 1. I.Deņisovs.
Lapmežciems, Tu, 22-Aug-2015, 2. O.Miziņenko, T.Miziņenko.

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī (dalot pa mēnešiem, vismaz 20)
Mērsrags, Ta, 3-Okt-2008, ap 50 ragā. A.Klepers.
Mangaļsala, Rp, 27-Jūl-2017, 45 (ziņots 45-48). I.Deņisovs.
Pape, Lp, 20-Sep-2013, 22 liedagā pie bākas. M.Strazds.
Lielupes grīva, Jr, 5-Aug-1986, 20. A.Kuročkins.
Bērzciems, Tu, 24-Aug-2002, 20. R.Matrozis, E.Lediņš.
Bērzciems, Tu, 10-Sep-2002, 20. V.Roze, A.Zacmanis.
Ragaciems, Tu, 23-Jūl-2007, 20. M.Riherts.
Akmeņrags, Lp, 1-Aug-2014, 20. S.Laime (Dabasdati).

Uzskaites jūras krasta posmos rudenī
Gaujas grīva - Garupe, Ri, 18-Sep-1993, 56. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Klapkalnciems - Kauguri, Tu, 19-Sep-1993, 40. V.Smislovs.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 19-Nov-2021, 1. A.Kuročkins (Dabasdati).

Mangaļsala-Vecāķi, Rp, 18-Nov-2022, 1 jaunais putns (1cy). I.Deņisovs (Dabasdati). Domājams viens no tiem 2 jaunajiem putniem, kuri uzturējās pie Daugavas grīvas moliem kopš 1-Nov. I.Gaile, I.Deņisovs u.c. (Dabasdati 1, 2, 3).

Pape, Lp, 12-Nov-1998, 1-S. A.Celmiņš, V.Roze.
Ainaži, Lm, 5-Nov-2012, 2 pie mola. A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis, M.Zilgalvis.
Kolka, Ta, 5-Nov-2016, 1 jaunais putns (1cy) ar traumētu kāju. J.Priednieks (Dabasdati).

Literatūra un internets

Macwhirter R.B., P.Austin-Smith Jr., and D.E.Kroodsma. 2020. Sanderling Calidris alba, version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.sander.01. Accessed 12 May 2023. Денисов И.А. 1990. Пролетные и гнездящиеся кулики северо-западной части г. Риги. Орнитология 24: 148-149.

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 12-Mai-2023. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 22-Mai-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 22-Mai-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 22-Mai-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Gaujas grīva, 12-Jūl-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsalas mols, Rīga, 15-Jūl-2011. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mērsrags, Talsu novads, 21-Jūl-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 25-Jūl-2009. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 25-Jūl-2012, kopā ar parasto šņibīti C.alpina. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 25-Jūl-2021. Putns gredzenots Grenlandē 16-Jūn-2018 (74.4777777, -20.511111). © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 26-Jūl-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 28-Jūl-2019. © Edgars Smislovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mērsrags, Talsu novads, 31-Jūl-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Liepāja, 1-Aug-2012. © Selga Bērziņa.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 4-Aug-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mērsrags, Talsu novads, 9-Aug-2010. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 13-Aug-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 21-Aug-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Akmeņrags, Sakas pagasts, 31-Aug-2014, tas pats attēlā zemāk. © Jānis Jansons.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Akmeņrags, Sakas pagasts, 31-Aug-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 16-Aug-2012, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišie šņibīši Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 16-Aug-2012, jaunie putni (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišie šņibīši Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 20-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Akmeņrags, Sakas pagasts, 29-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Akmeņrags, Sakas pagasts, 29-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Akmeņrags, Sakas pagasts, 31-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Akmeņrags, Sakas pagasts, 31-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 8-Sep-2010, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 15-Okt-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais šņibītis Calidris alba. Mangaļsala, Rīga, 15-Nov-2022, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.