Satura skaidrojumi

Ligzdo visā Eiropā, Vidusjūras reģionā, Kaukāzā un Krievijā uz austrumiem līdz Jeņisejai. Arī Centrālāzijā (Tjanšans, Altajs). Rietumu populācijas residentas vai tuvas distances migranti uz S Eiropu un NW Āfriku. Austrumu populācijas migrē ziemot Āfrikā līdz pat Dienvidāfrikai. Sešas pasugas (Orta et al. 2020). Latvijā sastopamo klijānu pazīmes variē starp B.b.buteo un B.b.vulpinus. No Zviedrijas ziemeļiem pāri Somijai, Baltijas valstīm un tālāk uz dienvidiem līdz Grieķijas austrumiem ir plaša abu pasugu intergreidu zona. Līdz pasugai iespējams noteikt tikai tipiskākos īpatņus, nedaudz vieglāk pieaugušos nekā jaunos (Forsman 2016).

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā

Ziemo vairāk rietumu daļā

Birds of the World

Peļu klijāns Buteo buteo

Kalngales lauki, Ādažu novads, 2-Dec-2018. © Igors Deņisovs.

Balsis ligzdošanas rajonā. Paņemūnes meži, Bauskas novads, 8-Apr-2009. © Edmunds Račinskis (35).

Vismaz trīs klijāni vienuviet, domājams dalot ligzdas vietu vai partnerus.

Latvijā parasts un izplatīts ligzdotājs. Diezgan liels skaits arī caurceļo. Regulāri ziemo, vairāk rietumu daļā.

Garums: 40-57 cm, spārnu izpletums: 109-136 cm (Snow, Perrins 1998; Orta et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 1-Mai-2020, 97 uzskaitē 7:40-11:20 no šautuves torņa. R.Rekmanis.
Kolka, Ta, 14-Apr-1996, 60. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 25-Apr-1998, 50. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Alejas, Ri, 8-Mar-2019, 42-E/SE uzskaitē 8:00-10:00. K.Millers.

Rudens migrācijas piemēri
Pape, Lp, 11-Okt-2016, 520 uzskaitē 7:30-15:00. M.Jaunzemis, R.Rekmanis.
Cēsis, 13-Okt-2017, 179-SW pāri Lauciņu karjeram uzskaitē 12:00-16:30. S.Laime (Dabasdati).
Pape, Lp, 13-Sep-2014, 136. E.Lediņš, I.Dinsbergs, J.Kazubiernis, J.Grudulis, S.Meža, R.Čakšs.
Pape, Lp, 26-Nov-2000, 118. G.Graubics.
Pape, Lp, 28-Nov-2010, 107 (vēl arī 6 nenoteikti klijāni Buteo sp. un 12 bikšainie klijāni). G.Grandāns, E.Lediņš.
Ogre, 29-Okt-2019, 76-S uzskaitē 15 minūtēs 13:43-14:02. V.Roze.

Literatūra un internets

Forsman D. 2016. Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. Christofer Helm. London. Orta J., P.F.D.Boesman, J.S.Marks and E.F.J.Garcia. 2020. Common Buzzard Buteo buteo, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.combuz1.01. Accessed 21 October 2020. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Peļu klijāns Buteo buteo. Zantes apkārtne, Tukuma novads, 13-Mar-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kaņiera apkārtne, Tukuma novads, 31-Mai-2020. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Saldus apkārtne, Ildze, 6-Aug-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Sātiņi, Saldus novads, 13-Sep-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ventspils, 18-Feb-2012, ad. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ādams, Smiltenes novads, 1-Mai-2006, ad. © Arnis Dimperāns.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ranka, Gulbenes novads, 16-Mai-2006, ad. © Arnis Dimperāns.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ādažu lauki, 30-Sep-2014, ad. © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ādažu lauki, 6-Sep-2010, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ādažu lauki, 6-Sep-2010, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngales lauki, Ādažu novads, 12-Sep-2019, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngales lauki, Ādažu novads, 6-Sep-2018, jaunais putns (1cy) pēc gaišas acs un gaišām spārna segspalvu apmalēm.
© Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Valkas apkārtnē netālu no Ķeizaru purva, 13-Sep-2009, domājams jaunais putns (1cy) pēc gaišas acs (fotografēts mežā atrasts
ievainots putns). © Dainis Jansons.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Lutriņi, Saldus novads, 18-Sep-2010, jaunais putns (1cy) pēc gaišas acs. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngales lauki, Ādažu novads, 20-Sep-2020, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngales lauki, Ādažu novads, 20-Sep-2020, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngales lauki, Ādažu novads, 20-Sep-2020, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Skrunda, 24-Sep-2008, jaunais putns (1cy) pēc šaurās brūnās joslas gar sekundāro lidspalvu galiem un gaišās acs, aste bez
platās (tumšās) gala joslas. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Nīcas lauki, Nīcas pagasts, 16-Feb-2007, jaunais putns (2cy) pēc gaišas acs. © Kārlis Millers.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ventspils apkārtne, 9-Jan-2009, gaiša variācija. © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngale, Ādažu novads, 23-Jan-2020, jaunais putns (2cy), gaiša variācija. Vecums pēc acs krāsas. © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Krote, Dienvidkurzemes novads, 31-Jan-2021, gaiša variācija. © Jānis Jansons.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Vārme, Kuldīgas novads, 31-Jan-2021, gaiša variācija. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Nīcas lauki, Nīcas pagasts, 16-Feb-2007, putns ar gaišāku galvu. Jaunais (2cy) pēc gaišas acs un astes svītrojuma. © Kārlis Millers.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Dunduru pļavas, Ķemeru nacionālais parks, 5-Apr-2014, gaiša variācija. © Sandris Rabkevičs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Vendzavas (Ziru vai Užavas pagasts), Ventspils novads, 6-Mai-2017, gaiša variācija. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Dundagas apkārtne, 24-Jūn-2010, gaiša variācija. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Svētes lauki, Jelgavas novads, 8-Aug-2010, jaunais putns (1cy) pēc gaišām sekundāro segspalvu apmalēm, gaiša variācija.
© Edgars Lediņš.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngales lauki, 18-Aug-2019, jaunais putns (1cy) pēc gaišas acs. Gaiša variācija. Tas pats divos attēlos zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngales lauki, 18-Aug-2019, jaunais putns (1cy). Gaiša variācija. © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngales lauki, 18-Aug-2019, jaunais putns (1cy) pēc gaišām sekundāro segspalvu apmalēm, gaiša variācija. © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngales lauki, 18-Sep-2018, jaunais putns (1cy), spārni un aste bez platās (tumšās) gala joslas. Gaiša variācija.
© Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Siguldas apkārtne, 25-Sep-2008, gaiša variācija. Vecuma pazīmes pretrunīgas - acs gaiša (pēc cita attēla), taču lidspalvu
galiem un astei plata tumša gala josla. © Vita Oša.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Nīcas lauki, 14-Okt-2018, gaiša variācija, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Saldus rajons (iespējams Brocēnu apkaimē), 9-Sep-2004, neparasti krāsots īpatnis, iespējams 2cy. © Māris Jaunzemis.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ādažu lauki, 21-Mar-2011, pieaugušais putns. Rudas nokrāsas īpatnis. Atgādina stepes klijānu B.b.vulpinus. © Igors Deņisovs.