Nikon D200,  AF-S Nikkor 500 mm f/4D ED-IF II

Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts visā Eiropā un tālāk uz austrumiem līdz Rietumsibīrijai (Kazahijas ziemeļi, Altajs). Eiropā g.k. nometnieks, tomēr ziemeļu teritoriju putni pārvietojas ziemot uz centrālo un rietumu Eiropu. Savukārt Austrumeiropas un tālāki Āzijas klijāni (pasuga vulpinus) migrē ziemot Āfrikā. Eiropā četras pasugas (Forsman 2007). Par pasugu sastopamību Latvijā skat. zemāk.

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā

Ziemo vairāk rietumu daļā

Peļu klijāns Buteo buteo

Kalngales lauki, Carnikavas novads, 2-Dec-2018. © Igors Deņisovs.

Balsis ligzdošanas rajonā. Paņemūnes meži, Bauskas novads, 8-Apr-2009. © Edmunds Račinskis (35).

Vismaz trīs klijāni vienuviet, domājams dalot ligzdas vietu vai partnerus.

Latvijā parasts un izplatīts ligzdotājs. Diezgan liels skaits arī caurceļo. Regulāri ziemo, bet vairāk rietumu daļā.

Garums: 51-57 cm, spārnu izpletums: 113-128 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri
Kolka, Ta, 14-Apr-1996, 60. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 25-Apr-1998, 50. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Alejas, Ri, 8-Mar-2019, 42-E/SE uzskaitē 8:00-10:00. K.Millers.
Kolka, Ta, 20-Apr-2000, 29 uzskaitē 6 stundās. A.Celmiņš u.c.

Rudens migrācijas uzskaišu piemēri
Pape, Lp, 11-Okt-2016, 520 uzskaitē 7:30-15:00. M.Jaunzemis, R.Rekmanis.
Cēsis, 13-Okt-2017, 179-SW pāri Lauciņu karjeram uzskaitē 12:00-16:30. S.Laime (Dabasdati).
Pape, Lp, 13-Sep-2014, 136. E.Lediņš, I.Dinsbergs, J.Kazubiernis, J.Grudulis, S.Meža, R.Čakšs.
Pape, Lp, 26-Nov-2000, 118. G.Graubics.
Pape, Lp, 28-Nov-2010, 107 (vēl arī 6 nenoteikti klijāni Buteo sp. un 12 bikšainie klijāni). G.Grandāns, E.Lediņš.

Pasugas

Pēc D. Forsmana (1999) Somijā un Baltijā ligzdojošie klijāni pieder pasugai Buteo buteo vulpinus, jeb stepes klijāniem. Reāli tomēr Latvijas klijāni atšķiras no "īstajiem" stepes klijāniem, kuri ligzdo tālāk Krievijas Eiropas daļā un Rietumsibīrijā. Tas skaidrojams ar to, ka mūsu apgabals atrodas pārejas zonā starp stepes klijānu un nominālo pasugu Buteo buteo buteo. Agrāk šīs zonas klijānus izdalīja atsevišķā pasugā Buteo buteo intermedius, bet tagad šī pasuga netiek atzīta. Pēc morfoloģiskajām pazīmēm Latvijas klijānus drīzāk varētu pieskaitīt austrumu pasugai vulpinus, bet ir arī pretrunīgas iezīmes, piemēram, sastopami gaiši īpatņi, kas nemēdz būt stepes klijāniem. Latvijā ir zināmi gan tipisku stepes klijānu, gan nominālās pasugas buteo novērošanas gadījumi (A.Celmiņa un V.Rozes informācija). Vairums tomēr uzrāda starpformas pazīmes. Ticams, ka migrāciju laikā no austrumiem apgabaliem Latvijā var ieceļot arī "īstie" stepes klijāni, kuri ir tālie migranti un ziemo Āfrikā. Jāatzīmē, ka Somijā gredzenotu klijānu atradumi liecina par to ceļošanu gar Melnās jūras austrumu krastu. Diezgan daudz klijānu tomēr ziemo arī Latvijā. Jāšaubās vai tie viennozīmīgi pieskaitāmi pasugai vulpinus? Lai arī Baltijas klijāni ornitoloģijas literatūrā tiek pieskaitīti pasugai vulpinus, un tam acīmredzot ir pamats, mums nebūtu jāsteidzas to saukt par stepes klijāniem, bet gan jālieto esošais nosaukums - peļu klijāns, kas patiesībā ir starpforma.

Stepes klijāna pazīmes pēc D. Forsmana (1999). Visumā ļoti līdzīgs parastajam klijānam (Buteo buteo buteo), bet mazāks, vieglāku lidojumu un ātrākiem spārnu vēzieniem. Lidspalvas no apakšas ir baltākas nekā parastajam klijānam. Šķērsjoslas uz lidspalvām un astes ir šaurākas un skaidrāk izteiktas. Salīdzinājumā ar parasto klijānu ķermeņa apakšpuse krāsota siltākos toņos un šķērsjoslas uz krūtīm smalkākas un regulārākas pieaugušajiem putniem, kamēr jaunajiem krūtis vairāk vienmērīgi garensvītrotas nekā parastajam klijānam. Pēc apspalvojuma pieaugušos putnus var iedalīt vairākās krāsu morfās - pelēk-brūnā, lapsas-rudā, tumši rudā, un melnā. Gaišā morfa, kas ir sastopama parastajam klijānam, stepes klijānam nemēdz būt.

Literatūra

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Buteo buteo. Retrieved from http://www.birdlife.org on 15 October 2017. Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Peļu klijāns Buteo buteo. Zantes apkārtne, Kandavas novads, 13-Mar-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Saldus apkārtne, Ildze, 6-Aug-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Sātiņi, Saldus novads, 13-Sep-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ventspils, 18-Feb-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ādams, Apes novads, 1-Mai-2006. © Arnis Dimperāns.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ranka, Gulbenes novads, 16-Mai-2006. © Arnis Dimperāns.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ādažu lauki, 30-Sep-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ādažu lauki, 6-Sep-2010, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ādažu lauki, 6-Sep-2010, jaunais putns (1g) pēc gaišām spārna segspalvu apmalēm, aste bez platās (tumšās) gala joslas.
© Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngales lauki, Carnikavas novads, 6-Sep-2018, jaunais putns (1g) pēc gaišas acs un gaišām spārna segspalvu apmalēm.
© Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Valkas apkārtnē netālu no Ķeizaru purva, 13-Sep-2009, domājams jaunais putns (1g) pēc gaišās acs (fotografēts mežā atrasts
ievainots putns). © Dainis Jansons.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Lutriņi, Saldus novads, 18-Sep-2010, jaunais putns (1g) pēc gaišās acs. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Skrunda, 24-Sep-2008, jaunais putns (1g) pēc šaurās brūnās joslas gar sekundāro lidspalvu galiem un gaišās acs, aste bez
platās (tumšās) gala joslas. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Nīcas novads, 16-Feb-2007, domājams jaunais (2g) putns. © Kārlis Millers.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ventspils apkārtne, 9-Jan-2009, gaiša variācija. © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Nīcas novads, 16-Feb-2007, putns ar gaišāku galvu. Domājams jaunais (2g) pēc gaišas acs un astes. © Kārlis Millers.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Dunduru pļavas, Ķemeru nacionālais parks, 5-Apr-2014, gaiša variācija. © Sandris Rabkevičs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Vendzavas (Ziru vai Užavas pagasts), Ventspils novads, 6-Mai-2017, gaiša variācija. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Stūri, Brocēnu novads, 30-Mai-2009, gaiša variācija. © Jānis Ķuze.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Dundagas apkārtne, 24-Jūn-2010, gaiša variācija. © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Svētes lauki, Jelgavas novads, 8-Aug-2010, jaunais putns (1g) pēc gaišām sekundāro segspalvu apmalēm, gaiša variācija.
© Edgars Lediņš.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngales lauki, 18-Sep-2018, jaunais putns (1g), spārni un aste bez platās (tumšās) gala joslas. Gaiša variācija.
© Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Siguldas apkārtne, 25-Sep-2008, gaiša variācija. Vecuma pazīmes pretrunīgas - acs gaiša (pēc cita attēla), taču lidspalvu
galiem un astei plata tumša gala josla. © Vita Oša.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Kalngales-Ādažu lauki, 25-Sep-2008, jaunais putns (1g), gaiša variācija. © Igors Deņisovs.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Nīcas lauki, 14-Okt-2018, gaiša variācija, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Brocēnu novads, 9-Sep-2004, neparasti krāsots īpatnis, iespējams nepieaudzis (2g), © Māris Jaunzemis.
bkm

Peļu klijāns Buteo buteo. Ādažu lauki, 21-Mar-2011, pieaugušais putns. Rudas nokrāsas īpatnis, atgādina stepes klijānu B.b.vulpinus. © Igors Deņisovs.

Labots 17 Mar 2019