Birds of the World

Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvijas ziemeļi, Novaja Zemļa salas, Krievijas tundra, Aļaska, Kanādas ziemeļi un Grenlande, reizēm ligzdojusi arī Islandē un Skotijā. Ziemo ligzdošanas areālā, taču daļa veic invazīvus klejojumus uz dienvidiem, piemēram, regulāri novērojama Somijā, vai pat uz dienvidiem līdz Dānijai un Holandei. Ģeogrāfisku variāciju nav (Holt et al. 2020).

Novērošanas vietas kopš 1975. gada

Baltā pūce Bubo scandiacus

Agrāk XIX gs. Latvijā bijusi biežāk sastopama, tagad ļoti reta ieceļotāja rudenī un ziemā (Граубицс 1983). Ziemotāji var uzturēties līdz aprīla vidum. Kopš 1975. gada zināmi astoņi novērojumi (Граубицс 1983; Jaunzemis, Baumanis 2007; Липсберг, Матрозис 2017). Domājams, ka baltā pūce sasniedz Latviju g.k. invāziju gados (ziemās) kā piemēram 1999/2000, kad no novembra līdz aprīlim reģistrēti trīs novērojumi. Viens no šiem īpatņiem iegūts un glabājas Latvijas Dabas muzejā.

Garums: 53-66 cm, spārnu izpletums: 125-166 cm (Holt et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Novērojumi kopš 1975. gada
Grundzāle, Va, 1975, no 12-Okt līdz 22-Feb-1976, 1. A.Eglītis. ®
Pērkone, Lp, 1977, 20-Jan, 1 uzturējās apkārtnē vairākas dienas. J.Jakšis.
Liepājas ez., 1979, 18-Nov, 1 jaunais putns (1cy) novērots ezera ziemeļu galā. U.Bergmanis. ®
Teiču purvs, Ma, 1997, 19-Okt, 1. A.Avotiņš u.c. ®
Elkšņu pagasts, Jk, 1999, 1 atrasta beigta (saplēsta) novembra sākumā. M.Tomiņš. ®
Klānu mežniecība, Ma, 2000, 10-Feb, 1 T (domājams 1cy jaunais putns). J.Grivelis.
Piņķi, Ri, 2000, 1-Apr, 1 fotografēta uz lauka ap 2 km NW no Piņķiem. E.Kimman. ®
Slīteres nacionālais parks, Ta, 2012, 13-Apr, 1 ad T. H.Hofmanis, G.Grandāns.

Literatūra un internets

Holt D.W., M.D.Larson, N.Smith, D.L.Evans and D.F.Parmelee. 2020. Snowy Owl Bubo scandiacus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.snoowl1.01. Accessed 8 June 2024. Jaunzemis M., Baumanis J. 2007. Pārskats par reto putnu sugām Latvijā 2000.-2001.gadā. Putni dabā 2. pielikums: 12-20. Граубицс Г. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 119-120. Липсберг Ю., Матрозис Р. 2017. Памяти Яниса Яновича Якшиса (1923-1985) – исследователя питания хищных птиц и создателя рыбачинской ловушки для массового отлова мигрирующих птиц. Русский орнитологический журнал, Том 26, Экспресс-выпуск 1429: 1435-1454.