Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

SW Eiropa, Āfrika, Amerika, S un E Āzija, Austrālija un Jaunzēlande. Eiropā g.k. Spānijā, Portugālē, Francijā un Itālijā. Izteikta pēc ligzdošanas dispersija. Viena no putnu sugām ar visstraujāko izplatību pasaulē pēdējo 150 gadu laikā. Piemēram, Amerikā sācis izplatīties tikai XIX gs. beigās. Ziemeļamerikā kopš 1940-tajiem, kur tagad sastopams gandrīz visos ASV štatos un pat dažās Kanādas dienvidu provincēs (http://en.wikipedia.org; Telfair II 2020).

Birds of the World

Lopu gārnis Bubulcus ibis

Dižilmāja, Dienvidkurzemes novads, 11-Nov-2015. © Kārlis Millers.

Latvijā trīs novērojumi (Ķuze 2009; Millers 2018).

Garums: 46-56 cm, spārnu izpletums: 88-96 cm (Telfair II 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Engures ezera austrumu krasts, Tu, 2009, 19-Mai, 1. J.Williams, J.Ķuze u.c.
2. Dižilmājas apkārtne, "Sulas", Lp, 2015, 1 no oktobra beigām līdz 11-Nov-2015. J.Jakovļevs u.c.; ticamākais, ka tas pats putns 15-Nov novērots Valdgales pagastā

(ap 100 km uz NE no Dižilmājas). A.Pole.

3. Liepājas ezera austrumu krasts, 2017, 8-Jūl, 1. K.Millers, I.Grīnerte.

Izbēgušu putnu novērojumi - E kategorija

Ķekava, Ri, 1996, 13-Sep - 4-Okt, 1 ad. A.Celmiņš, A.Reinbergs u.c. ®. Pieaugušais putns uzturējās Ķekavas apkārtnē (3 km no centra uz Rīgas pusi) no 1996. gada 13. septembra līdz 4. oktobrim. Visticamākais šis bija viens no dažiem (iespējams trim) neapgredzenotiem lopu gārņiem, kuri izbēga no Rīgas Zooloģiskā dārza minētā gada maijā (RZD informācija) (Celmiņš 1996; Celmiņš, Baumanis 1998). Kartē nav atzīmēts.

Literatūra un internets

Saīsinājumi

Celmiņš A. 1996. Lopu gārnis - ceļotājs vai bēglis. Neatkarīgā rīta avīze. 30. oktobris. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Ķuze J. 2009. Lopu gārnis Bubulcus ibis – jauna putnu suga Latvijā. Putni dabā 3: 24-25. Millers K. 2018. Lopu gārnis Latvijā. Putni dabā 81, 1: 31-32. Telfair II R.C. 2020. Cattle Egret Bubulcus ibis, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.categr.01. Accessed 25 July 2023.

Lopu gārnis Bubulcus ibis. Engures ezera austrumu krasts, 19-Mai-2009. © Jason Wiliams.
bkm

Lopu gārnis Bubulcus ibis. Dižilmāja, Dienvidkurzemes novads, 11-Nov-2015. © Kārlis Millers.
bkm

Lopu gārnis Bubulcus ibis. Dižilmāja, Dienvidkurzemes novads, 11-Nov-2015. © Kārlis Millers.
bkm

Lopu gārnis Bubulcus ibis. Dižilmāja, Dienvidkurzemes novads, 11-Nov-2015. © Kārlis Millers.
bkm

Lopu gārņi Bubulcus ibis. Kiriş, Turcija, 31-Mai-2023. © Igors Deņisovs.
bkm

Lopu gārņi Bubulcus ibis. Kiriş, Turcija, 31-Mai-2023. © Igors Deņisovs.
bkm

Lopu gārnis Bubulcus ibis. Bomaine Dades, Maroka, 5-Apr-2011. © Otars Opermanis.
bkm

Lopu gārņi Bubulcus ibis. Bomaine Dades, Maroka, 5-Apr-2011. © Otars Opermanis.