Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīts Eirāzijas lielākajā daļā, izņemot Sibīrijas ziemeļus un Āzijas dienvidu daļu. Nav sastopams arī Francijas ziemeļos, Britu salās, Īrijā un Skandināvijas ziemeļos. Ziemo ligzdošanas areālā. Sešpadsmit pasugas, Latvijā B.b.bubo, kurš izplatīts Eiropas areāla ziemeļu daļā no Spānijas ziemeļiem līdz aptuveni Ņižņijnovgorodai Krievijā. Citas Eiropā sastopamās pasugas: B.b.ruthenus - Krievijā uz austrumiem no nominālās pasugas līdz Urāliem un Volgas baseina lejtecē; B.b.interpositus - no Rumānijas un dienvidu Ukrainas uz austrumiem līdz Volgas deltai un uz dienvidiem līdz Tuvajiem Austrumiem; B.b.hispanus - Pireneju pussalas dienvidu daļā (Holt et al. 2020).

Piemērotās vietās visu gadu
Birds of the World

Ūpis Bubo bubo

Ķemeru nacionālais parks, 31-Mai-2006. © Viesturs Vintulis.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā samērā rets ligzdotājs un nosacīts nometnieks, jo ziemas periodā var klejot barošanās vietu meklējumos. Sastopams g.k. skuju koku vai jauktu koku mežos gar jūras piekrasti, pie lielākajiem ezeriem un piepilsētu mežos. Ligzdotāju skaits XX gs. otrajā pusē pieaudzis no aptuveni 20 pāriem līdz 60-80 pāriem gadsimtu mijā (Lipsbergs 2011). Tālāks skaita pieaugums, pēc autora domām maz ticams, iespējams pat sākusies skaita lejupslīde vairāku nelabvēlīgu faktoru ietekmē. Patreizējais populācijas lielums neskaidrs, novērtēts 8-73 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 60-75 cm, spārnu izpletums: 160-188 cm (Snow, Perrins 1998).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

Holt D.W., R.Berkley, C.Deppe, P.L.Enríquez, J.L.Petersen, J.L.Rangel Salazar, K.P.Segars, K.L.Wood and J.S.Marks. 2020. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eueowl1.01. Accessed 31 Augusts 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Lipsbergs J. 2011. Kas notiek ar ūpi Bubo bubo Latvijā? Putni dabā 2011/1: 6-19. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Ūpis Bubo bubo. Ķemeru nacionālais parks, 31-Mai-2006. © Viesturs Vintulis.
bkm

Ūpis Bubo bubo. Ogres Zilie kalni, 30-Apr-2005. © Uģis Piterāns.