Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sibīrijas tundra. Lielākā daļa populācijas Taimiras pussalā. Ziemo pārsvarā ap Melno jūru, īpaši Rumānijā un Bulgārijā, nedaudz arī pie Kaspijas un Arāla jūras, mazā skaitā arī dienvidaustrumu Eiropā - Grieķijā un Turcijā. Regulāri ieklejo Rietumeiropā, pārsvarā kopā ar baltpieres zosīm. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2014).

Pavasarī reta caurceļotāja

Vasaras mēnešos nav novērota

Rudenī viens sens novērojums Ziemas mēnešos viens novērojums (agrs pavasara migrants februārī)
Birds of the World

Sarkankakla zoss Branta ruficollis

Kalngales lauki, Ādažu novads, 22-Apr-2018, fonā baltvaigu zosis B.leucopsis. un baltpieres zoss Anser albifrons. © Igors Deņisovs.

Līdz XXI gs. sākumam Latvijā ļoti reta ieceļotāja. Sākot ar 2008. gadu novērota regulāri. Kopējais novēroto īpatņu skaits neskaidrs (ticamākais ap 15-20), jo tiek novērotas atkārtoti gan mainot vietas, gan atgriežoties sekojošos gados. Vienmēr kopā ar Anser zosīm un/vai baltvaigu zosīm.

Garums: 53-56 cm, spārnu izpletums: 116-135 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērošanas vietas un īpatņu skaits pa gadiem

Saīsinājumi

1. Lenču pasta stacija, 1879, novembris, 1 nošauta, domājams pie Mazā Bauzes ezera, vietā, kas tolaik saucās "Lenču pasta stacija" (Poststation Lenzenhof), tagad Vējkrogs). Eksemplārs sākotnēji atradās grāfa Mengdena kolekcijā Mujānos (Graf Mengden zu Mojahn) (Middendorff 1890).

2. Vērgale, 1972, 15-Apr, 1. J.Baumanis (Бауманис 1979).

Kalngale-Ādaži

2008, 16-Mar, 1. A.Klepers. K.Funts. 3. novērojums Latvijā

2018, 5-Apr, 1 kopā ar Anser zosīm un 2 baltvaigu zosīm pie Jaunkūlām. L.Arnicāne (Dabasdati); iespējams tas pats īpatnis kopā ar ap 30 baltvaigu zosīm Kalngales laukos Eimuru apkaimē 19-Apr. T.Sardiko (Dabasdati); turpat 22-Apr. I.Deņisovs; pēdējais novērojums 6-Mai. Vita Ju (Dabasdati).

2019, 29-Mar, 1 kopā ar Anser zosīm. I.Deņisovs.

Svētes lauki un Lielupes labais krasts iepretī Svētes ietekai pie Hercogu kapiem

2008, 28-Mar, 1. A.Kalvāns u.c. 4. novērojums Latvijā
2011, 28-30-Mar, 1. E.Lediņš, D.Drazdovskis.
2012, 25-Mar - 8-Apr, 1. I.Līdaka, U.Pekša, O.Lagzdiņš.

21-Apr - 5-Mai, 2 (reizēm 1). E.Laucis, V.Vintulis, J.Vīgulis u.c.

2014, 27-30-Mar, 1. U.Piterāns, R.Šlitere u.c. (Dabasdati 1, 2); 6-11-Apr, 2. E.Lediņš u.c.; 12-13-Apr, 3. I.Bojāre, M.Kilups u.c. (Dabasdati); 25-Apr, 1. I.Grīnerte I.Bojāre; 29-Apr, 2. M.Tīrums (Dabasdati); 30-Apr, 3. U.Piterāns; 1-Mai, 1. E.Lediņš; 7-Mai, 1. G.Grandāns, A.Avotiņš jun.

2015, 14-Mar, 1. I.Bojāre, I.Mārdega; 22-Mar, 2. M.Tīrums; 6-Apr, 1. A.Dekants (Dabasdati); 10-Apr, 1. J.Vīgulis, A.Arnicāns; 17-Apr, 1. U.Rēvalds; 3-4Mai, 1. E.Lediņš, Ē.Tempelfelds, P.Palmer u.c.

2016, 26-Mar, 1. E.Smislovs, V.Smislovs.

2020, 15-Mar, 1. E.Laucis; 19-Mar, 1. R.Rekmanis, U.Piterāns; tajā pašā dienā 19-Mar putns redzēts atlidojam Lielupes labajā krastā no Svētes lauku puses. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati ar foto lidojumā); 21-Mar, 1. E.Lediņš (Dabasdati); 18-Apr, 3 (atseviški pa vienai), vienam no putniem zaļš gredzens uz kājas. E.Smislovs (Dabasdati); 23-Apr, 1. O.Golubeva (Dabasdati); 2-Mai, 5 Lielupes labajā krastā (visas kopā), t.sk. viena ar zaļu gredzenu uz kājas. R.Rekmanis.

2023, 26-Mar, 1. E.Laucis; 11-Apr, 1. L.Klapare (Dabasdati 1, 2).

2024, 24-Mar, 2. E.Laucis; 29-Mar, 2 Lielupes labā krasta laukos pie Hercogu kapiem. E.Smislovs; 31-Mar turpat 1 īpatnis. Z.Dāvidsone, Z.Gradinārova; 5-Apr, turpat 2. J.Vīgulis (Dabasdati 1, 2, 3, 4, 5); 21-Apr, 1 Svētes laukos starp Vārpas polderi Svētes ieteku Lielupē. E.Smislovs, E.Lediņš (WhatsApp, Dabasdati); 21-Apr ap 8:00. 2 (pāris) Lielupes labā krasta laukos pie Hercogu kapiem. A.Kuročkins.

Barkava - Degumnieki - Zvidziena - Nagļi

2010, 5-16-Apr, 1 sākotnēji pie Barkavas, pēc tam Bozēnu laukos (attālums starp vietām 6,5 km). G.Grandāns.

2011, 7-Mai, 1 pie Degumniekiem, domājams tas pats putns, kas 2010. gadā (attālums starp vietām ap 10 km). D.Boiko, J.Margevičs.
2015, 1-Mai, 1 Asnas upītes laukos pie Degumniekiem. M.Strazds, I.Mārdega.
2015, 5-Mai, 1 Degumnieku laukos, domājams tas pats putns, kas 1-Mai Asnas laukos. G.Grandāns, E.Laucis.
2016, 7-Apr, 1 lokāli uz lauka pie Zvidzes kanāla (Zvidziena, Lubāns N). J.Skrinda (Dabasdati).
2016, 19-Apr, 2 Degumnieku laukos (domājams ieskaitot 7-Apr īpatni, kas bija Lubāna N galā). K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis.
2017, 5-Mai, 1. Degumnieku laukos. G.Grandāns.
2019, 6-Apr, 1 Degumnieku laukos. A.Dekants, G.Ivuškāns (Dabasdati).

2020, 29-Mar, 2 (pa vienai Degumnieku un Bozēnu laukos). A.Klepers; 5-Apr un 13-Apr, 1 pie Meirānu kanāla (starp Bozēnu laukiem un Kalnagalu). I.Sudāre, J.Skrinda (Dabasdati 1, 2); 29-30-Apr, 1 pie Pauriem. A.Dekants (Dabasdati), G.Grandāns; 30-Apr - 1-Mai, 1 pie Kalnagala. D.Vasiļevskis, M.Vandāne (Dabasdati 1, 2).

2023, 5-Apr, 1 Osogola / Jaudzemnieku apkārtnē Barkavas pagastā. J.Skrinda; 9-Apr, 2 Degumnieku laukos pie Pauriem. M.Taube; 15-Apr, 3 pie Pauriem un 1 Kalnagala / Ikaunieku apkārtnē (pēdējā ļoti tuvu 5-Apr vietai). I.Segliņa u.c.; 2-Mai, 1 laukos starp Pauriem un Zvidzienu (Lubāns N). R.Rainbahs; 5-Mai, 1 Kalnagala / Ikaunieku apkārtnē un 1 pie Pauriem. I.Pērkone (Dabasdati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Annasmuiža

2012, 24-25-Mar, 1 Babītes ezera dienvidu malā pie Annām. D.Boiko, K.Millers u.c.
2014, 23-28-Mar, 1 "Ozolu" - Annasmuižas apkārtnē. M.Krūze u.c.

Dvietes pagasts*

2012, 6-Apr, 1. D.Brakmane, E.Račinskis.
2020, 24-Mar, 3 un 1 divās dažādās vietās. G.Grandāns.

Burtnieku ezera apkaime

2012, 7-Apr, 1 pie Rūdekām kopā ar baltpieres zosīm. M.Tīrums (Dabasdati).
2012, 2-Mai, 1 Silzemnieku laukos kopā ar 23 baltvaigu un 1200 sējas zosīm. I.Ķiecis (Dabasdati).
2020, 9-25-Apr, 2 pie Burtniekiem Anser/Branta zosu barā. J.Ukass (Dabasdati) u.c.
2022, 23-28-Apr, 1 pie Burtniekiem kopā ar baltpieres un baltvaigu zosīm. R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs u.c. (Dabasdati 1, 2, 3).
2023, 15-Apr, 1 Silzemnieku laukos kopā ar 2500 citām zosīm. A.Klepers; turpat 19-Apr. J.Šatrovskis (Dabasdati 1, 2).
2023, 30-Apr, 1 pie Burtniekiem jauktā baltpieres un sējas zosu barā. J.Ukass (Dabasdati).

Nagļi

2018, 16-Apr, 1 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. A.Klepers, G.Grandāns, K.Millers; turpat 29-Apr. D.Vasiļevskis, D.Vasiļevska.
2019, 28-Apr, 1 Orenišu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. E.Gaveiko u.c. (Dabasdati).
2022, 7-Mai, 1 Orenišu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. Z.Gradinārova (Dabasdati).

Vandzenes pagasts

2021, 27-29-Mar, 2 kopā ar citām zosīm pie Laidzes ezera (pirmajā dienā), vēlāk netālu citā vietā. M.Jaunzemis u.c. (Dabasdati).
2023, 16-Apr, 1 Laidzes ezera austrumu pusē kopā ar citām zosīm. G.Grandāns (Dabasdati).

Ķūļciema pagasts

2021, 17-26-Apr, 2 kopā ar citām zosīm Engures ezera W krasta laukos. I.Grīnerte, K.Millers u.c.
2023, 7-Apr, 1 jaunais putns (2cy) kopā ar 8000 citām zosīm. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
2024, 10-Apr, 1 kopā ar 2500 baltpieres, 600 baltvaigu un 100 sējas zosīm. R.Rekmanis (Dabasdati).

Pa vienam novērojumam citās vietās
Remte, Sa, 2014, 22-Mar, 1. A.Laubergs u.c.
Užavas lauki, Ve, 2015, 28-Feb, 1 kopā ar ap 600 sējas zosīm. K.Millers, I.Grīnerte.
Codes pagasts, Ba, 2015, 11-Mar, 1 kopā ar Anser zosīm. E.Laucis.
Krimūnas, Do, 2015, 26-Mar, 1 kopā ar ar Anser zosīm (ziemeļrietumos no Krimūnām). H.Kampe-Persson.
Iesalkājas, Lm, 2015, 2-Apr, 1 kopā ar 800-1300 Anser zosīm. M.Kalniņš (Dabasdati).
Alojas pagasts, Lm, 2020, 18-Apr, 1 kopā ar Anser zosīm. D.Ūlands (Dabasdati).
Ovišrags, Ve, 2020, 9-Mai, 4 migrācijā uz NE līdzās baltvaigu zosu baram. E.Smislovs (Dabasdati).
Ķegums, Og, 2021, 22-Apr, 1 kopā ar Anser zosīm HES ūdenskrātuvē. I.Mārdega (Dabasdati).
Sūnupes, Ri, 2022, 2-Apr, 1 kopā ar Anser zosīm. K.Millers, I.Grīnerte, M.Stūrītis.
Višķu pagasts, Da, 2022, 29-Mar - 17-Apr, 1 kopā ar Anser zosīm. J.Suveizda u.c. (Dabasdati 1, 2, 3, 4).
Kolka, Ta, 2023, 28-Apr, 2 migrācijā kopā ar baltvaigu zosīm. E.Hirschfeld.
Jeru pagasts, Vm, 2024, 2. K.Bernāns, R.Bluķis (Dabasdati).
Bērzkalnes pagasts, Bl, 2024, 2-Apr, 1 kopā ar Anser zosīm. E.Dzenis (Dabasdati).

*) Dvietes pagastā ir ziņots vēl viens novērojums - 3 īpatņi 2004. gada 15. aprīlī (A.Avotiņš sen.). Uzskaitījumā tas nav iekļauts, jo tolaik OFK novērtēts kā "nepietiekami pamatots". Jāņem vērā, ka uz to brīdi Latvijā bija zināmi tikai divi novērojumi, iepriekšējais pirms vairāk kā 30 gadiem. No šodienas skatpunkta 2004. gada novērojums vairs nešķiet tik ekstrēms un drīzāk ir ticams nekā noraidāms. Putni.lv rīcībā šobrīd nav minētā novērojuma materiālu, lai to skatītu atkārtoti (bija neasi fotoattēli, iespējams arī apraksts).

Literatūra un internets

Carboneras C., G.M.Kirwan and C.J. Sharpe. 2020. Red-breasted Goose Branta ruficollis, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rebgoo1.01. Accessed 25 March 2024. Middendorff von E. 1890. III. Ornithologischer Jahresbericht (1887) aus den Russischen Ostsee-Provinzen. Ornis 6, 1: 163-200. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Бауманис Я. 1979. Некоторые орнитофаунистические редкости на рибоводных прудах Латвии. - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 77-78.

Literatūras kopija

E. fon Middendorffa (1890) publikācijas 194. lappuse (Ruslana Matroža pdf arhīvs). Teksta pirmajā daļā aprakstīts sarkankakla zoss iegūšanas gadījums
Igaunijā 1887. gadā. Otrajā daļā ir ziņas par Latvijā iegūto īpatni 1879. gadā pie Vējkroga (Poststation Lenzenhof).
bkm

Sarkankakla zoss Branta ruficollis kopā ar baltvaigu zosīm B.leucopsis un baltpieres zosi Anser albifrons. Kalngales lauki, Ādažu novads.
22-Apr-2018. © Igors Deņisovs.
bkm

Sarkankakla zoss Branta ruficollis kopā ar baltvaigu zosīm B.leucopsis un baltpieres zosīm Anser albifrons Svētes lauki pie Jelgavas, 3-Mai-2014.
© Ainars Mankus.
bkm

Sarkankakla zosis Branta ruficollis. Svētes lauki pie Jelgavas, 3-Mai-2012. © Uģis Piterāns.