Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sibīrijas tundra. Lielākā daļa populācijas Taimiras pussalā. Ziemo pārsvarā ap Melno jūru, īpaši Rumānijā un Bulgārijā, nedaudz arī pie Kaspijas un Arāla jūras, mazā skaitā arī dienvidaustrumu Eiropā - Grieķijā un Turcijā. Regulāri ieklejo Rietumeiropā, pārsvarā kopā ar baltpieres zosīm. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2014).

Pavasarī reta caurceļotāja

Vasaras mēnešos nav novērota

Rudenī viens sens novērojums Ziemas mēnešos viens novērojums (agrs pavasara migrants februārī)

Sarkankakla zoss Branta ruficollis

Kalngales lauki, Carnikavas novads, 22-Apr-2018, fonā baltvaigu zosis B.leucopsis. un baltpieres zoss Anser albifrons. © Igors Deņisovs.

Līdz XXI gs. sākumam Latvijā ļoti reta ieceļotāja. Sākot ar 2008. gadu novērota regulāri. Novēroto īpatņu skaits grūti nosakāms, jo ticams, ka vieni un tie paši putni tiek novēroti atkārtoti gan mainot vietas, gan atgriežoties sekojošos gados. Domājams, ka kopš 2008. gada redzēti 5-10 īpatņi, ne vairāk. Vienmēr uzturas kopā ar citām zosīm, g.k. sējas un baltpieres, reizēm arī ar baltvaigu zosīm.

Garums: 53-56 cm, spārnu izpletums: 116-135 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērošanas vietas un īpatņu skaits pa gadiem

Saīsinājumi

1. Lenču pasta stacija, 1879, novembris, 1 nošauta, domājams pie Mazā Bauzes ezera, vietā, kas tolaik saucās "Lenču pasta stacija" (Poststation Lenzenhof),

tagad Vējkrogs). Eksemplārs sākotnēji atradās grāfa Mengdena kolekcijā Mujānos (Graf Mengden zu Mojahn) (Middendorff 1890).

2. Vērgale, 1972, 15-Apr, 1. J.Baumanis (Бауманис 1979).

3. Kalngale-Ādaži

2008, 16-Mar, 1. A.Klepers. K.Funts.
2018, 5-Apr, 1 kopā ar Anser zosīm un 2 baltvaigu zosīm pie Jaunkūlām. L.Arnicāne (Dabasdati); iespējams tas pats īpatnis kopā ar ap 30 baltvaigu zosīm Kalngales

laukos Eimuru apkaimē 19-Apr. T.Sardiko (Dabasdati); turpat 22-Apr. I.Deņisovs; pēdējais novērojums 6-Mai. Vita Ju (Dabasdati).

2019, 29-Mar, 1 kopā ar Anser zosīm. I.Deņisovs.

4. Svētes lauki

2008, 28-Mar, 1. A.Kalvāns u.c.
2011, 28-30-Mar, 1. E.Lediņš, D.Drazdovskis.
2012, 25-Mar - 8-Apr, 1. I.Līdaka, U.Pekša, O.Lagzdiņš.

21-Apr - 5-Mai, 2 (reizēm 1). E.Laucis, V.Vintulis, J.Vīgulis u.c.

2014, 27-30-Mar, 1. U.Piterāns, R.Šlitere u.c. (Dabasdati, Dabasdati); 6-11-Apr, 2. E.Lediņš u.c.; 12-13-Apr, 3. I.Bojāre, M.Kilups u.c. (Dabasdati); 25-Apr, 1.

I.Grīnerte, I.Bojāre; 29-Apr, 2. M.Tīrums (Dabasdati); 30-Apr, 3. U.Piterāns; 1-Mai, 1. E.Lediņš; 7-Mai, 1. G.Grandāns, A.Avotiņš jun.

2015, 14-Mar, 1. I.Bojāre, I.Mārdega; 22-Mar, 2. M.Tīrums; 6-Apr, 1. A.Dekants (Dabasdati); 10-Apr, 1. J.Vīgulis, A.Arnicāns; 17-Apr, 1. U.Rēvalds; 3-4Mai, 1.

E.Lediņš, Ē.Tempelfelds, P.Palmer u.c.

2016, 26-Mar, 1. E.Smislovs, V.Smislovs.
2020, 15-Mar, 1. E.Laucis; 19-Mar, 1 Lielupes labajā krastā atlidoja no Svētes lauku puses. E.Smislovs, V.Smislovs; 21-Mar, 1. E.Lediņš (Dabasdati).

5. Barkava - Degumnieki - Zvidziena - Nagļi

2010, 5-16-Apr, 1 sākotnēji pie Barkavas, pēc tam Bozēnu laukos (attālums starp vietām 6,5 km). G.Grandāns.

2011, 7-Mai, 1 pie Degumniekiem, domājams tas pats putns, kas 2010. gadā (attālums starp vietām ap 10 km). D.Boiko, J.Margevičs.
2015, 1-Mai, 1 Asnas upītes laukos pie Degumniekiem. M.Strazds, I.Mārdega.
2015, 5-Mai, 1 Degumnieku laukos, domājams tas pats putns, kas 1-Mai Asnas laukos. G.Grandāns, E.Laucis.
2016, 7-Apr, 1 lokāli uz lauka pie Zvidzes kanāla (Zvidziena, Lubāns N). J.Skrinda (Dabasdati).
2016, 19-Apr, 2 Degumnieku laukos (domājams ieskaitot 7-Apr īpatni, kas bija Lubāna N galā). K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis.
2017, 5-Mai, 1. Degumnieku laukos. G.Grandāns.
2019, 6-Apr, 1 Degumnieku laukos. A.Dekants, G.Ivuškāns (Dabasdati).
2020, 29-Mar, 2 (pa vienai Degumnieku un Bozēnu laukos). A.Klepers.

6. Annasmuiža

2012, 24-25-Mar, 1 Babītes ezera dienvidu malā pie Annām. D.Boiko, K.Millers u.c.
2014, 23-28-Mar, 1 "Ozolu" - Annasmuižas apkārtnē. M.Krūze u.c.

7. Dvietes pagasts

2012, 6-Apr, 1. D.Brakmane, E.Račinskis.
2020, 24-Mar, 3 un 1 divās dažādās vietās. G.Grandāns.

8. Rūdekas - Silzemnieku lauki

2012, 7-Apr, 1 pie Rūdekām. M.Tīrums (Dabasdati).

2-Mai, 1 Silzemnieku laukos, iespējams tas pats putns, kas pie Rūdekām (attālums starp vietām ap 12 km). I.Ķiecis (Dabasdati).

9. Remte, Sa, 2014, 22-Mar, 1. A.Laubergs u.c.
10. Užavas lauki, Ve, 2015, 28-Feb, 1 kopā ar ap 600 sējas zosīm. K.Millers, I.Grīnerte.
11. Codes pagasts, Ba, 2015, 11-Mar, 1 kopā ar Anser zosīm. E.Laucis.
12. Krimūnas, Do, 2015, 26-Mar, 1 kopā ar ar Anser zosīm (ziemeļrietumos no Krimūnām). H.Kampe-Persson.
13. Iesalkājas, Lm, 2015, 2-Apr, 1 kopā ar 800-1300 Anser zosīm. M.Kalniņš (Dabasdati).

14. Nagļi

2018, 16-Apr, 1 Nagļu zivsaimniecības Orenišu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. A.Klepers, G.Grandāns, K.Millers; turpat 29-Apr. D.Vasiļevskis, D.Vasiļevska.
2019, 28-Apr, 1 Orenišu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. E.Gaveiko u.c. (Dabasdati).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2019. Species factsheet: Branta ruficollis. Retrieved from http://www.birdlife.org on 29 March 2019. Carboneras C., Kirwan G.M. 2014. Red-breasted Goose Branta ruficollis. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52824 on 14 March 2015. Middendorff von E. 1890. III. Ornithologischer Jahresbericht (1887) aus den Russischen Ostsee-Provinzen. Ornis 6, 1: 163-200. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Бауманис Я. 1979. Некоторые орнитофаунистические редкости на рибоводных прудах Латвии. - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 77-78.

Literatūras kopija

E. fon Middendorffa (1890) publikācijas 194. lappuse (Ruslana Matroža pdf arhīvs).
Teksta pirmajā daļā aprakstīts sarkankakla zoss iegūšanas gadījums Igaunijā 1887. gadā. Otrajā daļā ir
ziņas par Latvijā iegūto īpatni 1879. gadā pie Vējkroga (Poststation Lenzenhof).
bkm

Sarkankakla zoss Branta ruficollis kopā ar baltvaigu zosīm B.leucopsis un baltpieres zosi Anser albifrons. Kalngales lauki, 22-Apr-2018. © Igors Deņisovs.
bkm

Sarkankakla zoss Branta ruficollis kopā ar baltvaigu zosīm B.leucopsis un baltpieres zosīm Anser albifrons Svētes palienē pie Jelgavas, 3-Mai-2014.
© Ainars Mankus.
bkm

Sarkankakla zosis Branta ruficollis. Svētes paliene pie Jelgavas, 3-Mai-2012. © Uģis Piterāns.

Labots 02 Apr 2020