Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Grenlandes austrumi, Špicbergenas un Novaja Zemļa salas. Ziemo pārsvarā Skotijā un Īrijā, kā arī Ziemeļjūras austrumu piekrastē (Nīderlandē). Ir sastapta arī daudz tālāk uz dienvidiem (Ēģipte) un rietumiem (Ņūfaundlenda). Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2020).

Pavasarī caurceļo, pārsvarā gar piekrasti, bet ne reti arī iekšzemē

Vasarā reti sastopama

Rudenī caurceļo, pārsvarā gar piekrasti, bet ne reti arī iekšzemē

Ziemo reti, tomēr siltās ziemās var palikt lielākā skaitā

Birds of the World

Baltvaigu zoss Branta leucopsis

Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 12-Okt-2013. © Jānis Jansons.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Regulāri caurceļo migrācijās, tomēr ievērojami mazākā skaitā kā Anser zosis. Biežāk novērojuma Latvijas rietumu daļā, bet ne reti arī centrālajā daļā un austrumos. Pēdējās pāris desmitgadēs skaits pastāvīgi pieaug. Pirmo reizi ziemā novērota 1993. gada janvārī (A.Kuročkins, V.Smislovs). Tagad atsevišķi īpatņi vai nelieli bariņi novērojami gandrīz katrā ziemā (detalizēts uzskaitījums līdz 2021. gadam zemāk).

Garums: 58-71 cm, spārnu izpletums: 132-145 cm (Carboneras, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi līdz 2020. gada februārim
Nīcas lauki, Lp, 19-Feb-2016, 1 kopā ar ap 3000 Anser zosīm. K.Millers.
Tāšu ez., Lp, 24-Feb-2020, 3 kopā ar Anser zosīm. S.Bērziņa (Dabasdati).
Ziras, Ve, 28-Feb-2014, vismaz 10 kopā ar 4000 Anser zosīm. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 6-Mar-2013, 1 kopā ar 350 Anser zosīm. K.Millers.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri
Kolka, Ta, 4-Mai-2020, 7479-E (NE) uzskaitē 3 stundās 45 minūtēs (5:30-9:45 ar 30 min pārtraukumu), lielākajā barā ap 600. A.Klepers u.c. (Dabasdati).
Kolka, Ta, 20-Mai-2009, 7035 uzskaitītas 2 stundās (9:00-11:00), lielākajā barā ap 800. G.Grandāns, K.Millers, V.Roze.
Akmeņrags, Lp, 18-Apr-2018, 3270-N uzskaitē 5 stundās (8:00-13:00). R. Rekmanis, G. Shatillo, V. Videnieks.
Kolka, Ta, 2-Mai-2007, 2142 migrēja rīta cēlienā. K.Millers, V.Roze.
Ventspils, 12-Mai-2001, vismaz 1000 uzskaitītas 1 stundā lielākos un mazākos baros. A.Platais.
Kolka, Ta, 11-Mai-2014, 1000 uzskaitītas migrācijā 7 stundās (6:00-13:00). G.Grandāns, E.Laucis, R.Rekmanis.
Ventspils, 3-Mai-2015, 866-N, 14 baru kopsumma laikā 10:25-13:36. R.Matrozis (Dabasdati).
Oviši, Ve, 20-Apr-2019, 862 uzskaitē 1 stundā (13:00-14:00). E.Smislovs, V.Smislovs.
Kolka, Ta, 17-Mai-2015, 750. uzskaitītas 2 stundās (6:00-8:00), lielākajā barā ap 200. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Oviši, Ve, 20-Apr-2019, 642 uzskaitē 1 stundā (18:50-19:50). E.Smislovs, V.Smislovs.
Pape, Lp, 1-Mai-2014, 610-N uzskaitītas 55 minūtēs (16:45-17:40). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Ventspils (ap 7 km S), 15-Apr-2017, vismaz 550-NE uzskaitītas 80 minūtēs (10:40-11:30). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
Ventspils, 20-Apr-2019, 492 uzskaitē gar ostas S molu 3 stundās (7:50-10:50). E.Smislovs, V.Smislovs.
Ainaži, Lm, 1-Mai-2014, 350-N, četri bari īsā laikā ap pl. 16:00. A.Klepers (Dabasdati).

Skaits pavasarī lokāli (vismaz 300, viena labākā uzskaite vietai)
Kuivižu apkaime, Lm, 30-Apr-2018, 4200 kopā ar ap 1000 Anser zosīm. A.Klepers (Dabasdati).
Valgundes pagasts, Jl, 5-Apr-2021, 3000 (4000) Lielupes labā krasta laukos pie Hercogu kapiem. I.Mārdega (Dabasdati).
Svētes lauki, Jl, 18-Apr-2021, 1200 (1300). E.Lediņš.
Krievragciems, Ta, 17-Apr-2021, vismaz 1000. K.Millers, I.Grīnerte.
Durbes ez., Lp, 3-Apr-2015, ap 800 ezerā kopā ar Anser zosīm. R.Rekmanis.
Ūdrandes lauki, Ve, 6-Apr-2015, 316. R.Rekmanis, I.Ozola.
Atašienes pagasts, Jk, 28-Mar-2019, ap 300 baltpieres zosu barā. D.Vasiļevska.

 

Vēlākie migrantu novērojumi pavasarī
Krievlauki, Ve, 31-Mai-2015, 3. R.Rekmanis, I.Ozola.
Teiču purvs, Ma, 30-Mai-2007, 3 pie Vaboles ez. A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Liepāja, 30-Mai-2007, 3 pie ziemeļu fortiem. K.Millers.
Liepājas ez., 29-Mai-2002, 4 ezera S galā aizlidoja Otaņķu virzienā. V.Roze, G.Graubics, A.Petriņš.

Skaits Austrumlatvijā* pavasara mēnešos
Bozēnu lauki, Ma, 2-Mai-2013, 100. G.Grandāns, U.Ļoļāns.
Degumnieku lauki, Ma, 30-Mar-2017, 50. G.Grandāns.

Novērojumi vasaras mēnešos (visi zināmie)
Ainaži, Lm, 18-Aug-1984, 1 jūrmalā. A.Bērziņš.
Dižstende, Ta, 14-Jūn-2010, 1. E.Lapsa, V.Liepa.
Mērsrags, Ta, no 17-Jūl līdz vismaz 5-Aug-2010, 1. E.Lediņš, G.Grandāns, G.Aizpuriete, I.Lediņa u.c.
Ikšķile, Og, 4-Jūn-2012, 1 ganījās uz Sv.Meinarda salas Daugavā. R.Matrozis (Dabasdati).
Kolka, Ta, 15-16-Jūn-2013, 1. M.Briedis, M.Ieviņš.
Drabešu pagasts, Cs, 12-22-Jūl-2013, 1. A.Klevinskis, M.Kalniņš u.c. (Dabasdati).
Tūja, Lm, 17-Jūn-2015, 1 barojās pļaviņā, pēc tam aizlidoja pa jūru uz S. U.Piterāns (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 22-Jūn-2016, 1-NW gar molu. E.Smislovs (Dabasdati).
Kolka, Ta, 8-Jūn-2018, 1. A.Klepers (Dabasdati).
Kolka, Ta, 16-Jūn-2018, 4 jūrmalā S no ciema. I.Garda (Dabasdati).
Indzeris, Al, 16-Aug-2018, 1. L.Grīnberga (Dabasdati).
Kolka, Ta, 7-Jūn-2019, 1 ostā. E.Laucis.
Pāvilosta, Lp, 20-23-Jūn-2020, 1. L.Šinka, I.Segliņa (Dabasdati 1, 2).
Mangaļsala, Rp, 9-Jūl-2020, 8 pārlido posmā Mangaļsala-Vecāķi. I.Deņisovs (Dabasdati).
Engures ez., Tu, 14-26-Jūl-2020, 1 ezera austrumu malā (iespējams ilgāk, zināmi tikai šie datumi). I.Gaile, A.Borzenko (Dabasdati 1, 2).
Liepāja, 27-Jūl-2020, 1 pie ostas S mola. N.Kuplēns (Dabasdati).
Liepājas ez., Vītiņu pļavas, 8-Aug-2020, 2. A.Kuročkins (Dabasdati).

Agrāko migrantu novērojumi rudenī (vismaz 2 putni kopā)
Mērsrags, Ta, 9-Sep-2015, 3 Pekragā. A.Kalvāns (Dabasdati).
Kolka, Ta, 14-Sep-2014, migrējošu putnu balsis rīta agrumā vēl tumsā. M.Strazds u.c.
Liepāja, 15-Sep-2016, 9-S kopā ar 10 tundras sējas zosīm. S.Holmes.
Pape, Lp, 16-Sep-2006, 5-SSE. U.Piterāns u.c.
Cēsis, 16-Sep-2021, vismaz 2 kopā ar 54 citām zosīm. S.Laime (Dabasdati).

Rudens migrācijas piemēri
Ventspils, 14-Okt-2017. vismaz 2200-SW uzskaitē 10:00-11:50 no ostas S mola. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
Kolka, Ta, 23-Sep-2013, ap 1000. C.Kehoe.
Kolka, Ta, 24-Sep-2013, ap 800. C.Kehoe.
Kolka, Ta, 25-Sep-2013, ap 600. C.Kehoe.
Ovišrags, Ve, 15-Okt-2017, 559-SW uzskaitē 7:50-8:50. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.

Skaits Austrumlatvijā* rudens mēnešos
Barkavas pagasts, Ma, 30-Sep-2011, vismaz 70 Bozēnu laukos kopā ar Anser zosīm. G.Grandāns, M.Medne.
Murmastienes pagasts, Ma, 23-Sep-2006, 39 Teiču rezervāta aizsargjoslā (cik var saskaitīt bara fotogrāfijā lidojumā). J.Jātnieks. Vēlāk A.Avotiņš ziņo, ka septembra

beigās ap 70 īpatņu bars šeit uzturējies divas nedēļas.

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Skaits rudens mēnešos
Tārgales lauki, Ve, 18-Nov-2018, ap 800. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Ventspils lidosta, 3-Okt-2015, 753 kopā ar 4 baltpieres zosīm lidostas apkārtnē. N.Zeidaks.
Nīcas lauki, Lp, 12-Okt-2011, 521 vienā barā lokāli, tikai 100% baltvaigu zosis (saskaitītas fotogrāfijā). K.Millers, E.Laucis.
Užavas lauki, Ve, 6-Okt-2013, 460. R.Rekmanis.
Vārves pagasts, Ve, 8-Nov-2013, 200 lokāli uz lauka netālu no Ventspils S robežas. V.Šteinbergs (Dabasdati).

Vēlākie migranti decembrī (vismaz 2 putni kopā, visi zināmie līdz 2020. gada beigām)
Užavas lauki, Ve, 8-Dec-2008, 5 kopā ar 1000 sējas zosīm. K.Millers.
Roja, Ta, 8-Dec-2008, 3-N ap 400 no krasta. V.Vintulis, G.Graubics, V.Roze.
Bernāti, Lp, 18-Dec-2010, 25 uz lauka (decembris sniegains un auksts). K.Millers.
Vilksala, Tu, 10-Dec-2011, 3 lokāli pļavā kopā ar 105 ziemeļu gulbjiem. Ģ.Strazdiņš (Dabasdati).
Štakldanga, Lp, 19-25-Dec-2011, 3 kopā ar 30 mazajiem un 120 ziemeļu gulbjiem (varbūt tās pašas, kas 10-Dec pie Vilksalas). V.Farnasts.
Babītes ez., Ri, 26-Dec-2011, 15 ezera W galā. M.Krūze.
Liepāja, 8-Dec-2013, 29-S (divos baros - 13 un 16) virs jūras gar ostas N molu. J.Jansons, A.Mankus.
Vecbebri, Ai, 10-11-Dec-2013, 24 uzturas lokāli uz lauka. A.Roze.
Ainaži, Lm, 21-Dec-2013, 26-S, izcēlās no Niedrāja malas Igaunijas pusē. A.Klepers (Dabasdati).
Ādažu lauki, Ri, 25-Dec-2013, 22 lokāli. I.Deņisovs.
Jūrmala, 3-Dec-2015, 45-NW. A.Kuročkins, O.Miziņenko, V.Smislovs.
Roja, Ta, 7-Dec-2015, 15-NW. K.Vilks (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 16-Dec-2015, 4 kopā ar 55 Anser zosīm. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 9-Dec-2016. 4. K.Millers; 10-Dec, 6. Ģ.Zembergs (Dabasdati); otrs neatkarīgs novērojums 10-Dec, 11. V.Farnasts (Dabasdati).
Ziru pagasts, Ve, 1-Dec-2017, daļa no jaukta 2000 Anser / Branta zosu bara. V.Šteinbergs (Dabasdati).
Akmeņrags, Lp, 3-Dec-2017, 60-S (3 baru kopsumma). I.Brediks.
Užavas lauki, Ve, 5-Dec-2017, vismaz 250. G.Grandāns; turpat 17-Dec, 200. A.Kuročkins, E.Smilsovs, V.Smislovs; 22-Dec, skaits nav precīzi ziņots. A.Mankus,

J.Jansons (Dabasdati).

Viesatas, Tu, 19-Dec-2017, 5 fotografētas. V.Bierands (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 50. K.Millers, I.Grīnerte.
Skrunda, Ku, 19-23-Dec-2018, 6 lokāli Ventas kreisajā krastā. L.Strazdiņa (Dabasdati 1 2).
Salaspils, Ri, 22-Dec-2018, 4 uz lauka pie Rīgas apvedceļa. J.Vīgulis.
Liepāja, 24-Dec-2018, 10 Ezerkrasta pļavā. D.Bucis (Dabasdati).
Liepāja, 31-Dec-2018, vismaz 40-S pāri ostas S molam; tobrīd vēl vismaz 20 ūdenī prāmju ostā. I.Burčika, E.Gulbe (Dabasdati).
Zemītes pagasts, Tu, 2-Dec-2020, 2. I.Leite (Dabasdati).
Burtnieki, Vm, 5-Dec-2020, 14. A.Meinards (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 20-Dec-2020, ap 10 jauktā Anser zosu barā. V.Jaunzemis; 28-Dec turpat 10-15. R.Bluķis (Dabasdati 1, 2).
Rīga, 26-Dec-2020, 7-8 pārlido Čiekurkalnā no/uz Ķīšezeru. M.Vandāne (Dabasdati ar foto).
Mežotnes pagasts, Ba, 30-Dec-2020, 8 pārlido. E.Laucis (Dabasdati).

Novērojumi janvārī - februārī līdz 2021. gada februāra beigām
Kārļupītes grīva, Lp, 15-Jan-1993, 7 pacēlās no krasta un aizlidoja uz dienvidiem. A.Kuročkins, V.Smislovs.
Dārziņu atteka, Ri, no 29-Dec-1999 līdz 18-Jan-2000, 2. R.Matrozis, M.Kalniņš, A.Celmiņš.
Ventspils, 16-Jan-2000, 1 pilsētā. V.Roze, A.Reinbergs u.c.
Rīga, no 24-Dec-2005 līdz vismaz 19-Feb-2006, 1 pie Policijas akadēmijas, kanālā, kas ietek Ķīšezerā. Ē.Heibergs u.c. Domājams tā pati, kas 10-Okt ezerā pie

Saulesdārza (J.Rass) un 10-Nov Ozo golfa laukumā (A.Kuročkins).

Ventspils, 13-21-Jan-2007, 1. J.Gorobecs, A.Klepers.
Annas, Ri, 1-3-Jan-2012, 7 Babītes ezera S malas laukos. A.Mankus, K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 2-Jan-2012, 8. K.Millers; 6-Jan - 3. D.Boiko, A.Farnasts; 7-Jan - 4. G.Grandāns, E.Laucis, K.Millers; 8-Jan - 5. M.Jaunzemis; 10-Jan - 1.

M.Tīrums (Dabasdati).

Nīcas lauki, Lp, 5-Jan-2012, 3. K.Millers, E.Millere; 6-Jan - 1 izcēlās no lauka kopā ar Kanādas zosīm. U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati).
Klampjuciems, Lp, 6-Jan-2012, 35 lokāli (Nīcas lauku N gals Toseles kreisajā krastā). U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati); turpat 8-Jan - 43. G.Grandāns, E.Laucis.
Saraiķi, Lp, 22-Jan-2012, 1 pie pie "Jaunkāpmalēnu" mājām. Ģ.Zembergs; 27-Jan - 3 pie "Pūpēžu" mājām (900 m no iepriekšējās vietas). K.Millers.
Dārziņu atteka, Ri, 9-16-Feb-2013, 1. J.Vīgulis, I.Freiberga u.c.
Ventspils, no 8-Dec-2013 līdz vismaz 29-Jan-2014, 1 Vidumgrāvī. E.Strods u.c.
Madona, no 30-Dec-2013 līdz 29-Jan-2014, 1 dīķī Avotu ielā. M.Bazulis, A.Avotiņš jun., G.Grandāns u.c.
Nīcas lauki, Lp, 1-Jan-2014, 1 kopā ar 1 meža zosi. R.Rekmanis, M.Jaunzemis, K.Millers; turpat 2-Jan kopā ar citām zosīm un gulbjiem U.Piterāns, R.Rekmanis.
Liepāja, 1-2-Jan-2014, 3 Ezerkrasta pļavā. M.Jaunzemis, K.Millers u.c.; turpat 8-Jan. M.Tīrums.
Penkule, Do, 8-Jan-2014, 3 uz ziemāju lauka. V.Ādamsons.
Doles sala, Ri, 11-Jan-2014, 8 Sausās Daugavas galā Doles salas krastā. A.Platais.
Engure, Tu, 13-Jan-2014, 1-N pāri ostai. K.Vilks.
Ķengarags, Rp, 2-Jan-2017, 1 Daugavā. U.Piterāns (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 3-Jan-2018, 100-120. M.Tīrums (Dabasdati); 5-Jan, 6. A.Klepers (Dabasdati); 7-Jan, vismaz 200. K.Millers, I.Grīnerte.
Nīcas lauki, Lp, 6-Jan-2018, ap 20. K.Millers, I.Grīnerte.
Mangaļsala-Vecāķi, Rp, 19-20-Jan-2018, 1 piekrastē, otrā dienā pie mola. I.Deņisovs; 28-Jan, pie mola. Aleksandra (Dabasdati).
Grobiņas pagasts, Lp, 2-Jan-2019, ap 20. E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati).
Ventspils, 21-Jan-2019, 18 liedagā pie ostas S mola. V.Smislovs.
Rundāles pagasts, Ba, 4-Jan-2021, 4; domājams no tiem 8 putniem, kas novēroti netālu Lielupes otrā krastā 30-Dec-2020; 11-Jan - 1; 17-Jan, iespējams tas pats

putns Mūsā uz ledus pie satekas ar Mēmeli. Visi novērojumi E.Laucis(Dabasdati 1, 2, 3, 4).

Emburga, Jl, 8-12-Jan-2021, 1. E.Paulovičs, M.Tīrums (Dabasdati 1, 2).
Brocēni, Sa, 10-Jan-2021, 1 pie Cieceres ezera. A.Laubergs (Dabasdati).
Liepājas ezera austrumu krasts, 14-Jan-2021, 26 kādā no vairākām zosu uzturēšanas vietām. K.Millers.
Pāvilosta, Lp, 16-Jan-2021, 3 Sakas grīvā, pēc tam aizlido uz S pusi. V.Videnieks (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 22-Jan - 7-Feb-2021, 1. L.Vanaga u.c. (Dabasdati 1, 2).
Baidzele, Lp (Liepājas ezera austrumu krasta lauki), 31-Jan-2021, 4. E.Laucis, G.Grandāns (Dabasdati).

Internets

Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020. Barnacle Goose Branta leucopsis, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.bargoo.01. Accessed 24 June 2020.

Baltvaigu zosis Branta leucopsis. Nīcas lauki, 24-Mar-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Baltvaigu zosis Branta leucopsis. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 21-Apr-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Baltvaigu zosis Branta leucopsis. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 21-Apr-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Baltvaigu zoss Branta leucopsis. Somu jūras līcis pie Helsinkiem, Somija, 23-Mai-2012. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Baltvaigu zoss Branta leucopsis. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 28-Sep-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zoss Branta leucopsis. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 12-Okt-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zoss Branta leucopsis. Upesgrīva, Talsu novads, 15-Okt-2011. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Baltvaigu zoss Branta leucopsis. Vecdaugava, Rīga, 17-Okt-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltvaigu zoss Branta leucopsis. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 18-Nov-2016. © Jānis Jansons.
bkm05

Baltvaigu zosis Branta leucopsis. Nīcas lauki, 24-Mar-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Baltvaigu zosis Branta leucopsis. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 11-Apr-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zosis Branta leucopsis. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 11-Apr-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Baltvaigu zosis Branta leucopsis. Svētes paliene, Jelgavas novads, 9-Mai-2015. © Oļegs Miziņenko.

Labots 19 Sep 2021