Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Fragmentētas populācijas no centrālās un dienvidu Eiropas uz austrumiem līdz W Mongolijai. Izolētas populācijas no Alžīrijas uz austrumiem līdz NE Pakistānai un Ķīnai. Ziemo ligzdošanas areālā, izklīstot arī līdz Sāhelai Āfrikā, Tuvajiem Austrumiem un SE Āzijai. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2020).

     

Novērošanas vietas

 

 

 

Birds of the World

Baltacis Aythya nyroca

Gaiļu dīķis, Lažas pagasts, 26-Mai-2014, M. © Ainars Mankus.

Latvijā rets ieceļotājs un ligzdotājs. Piecpadsmit novērojumi, no kuriem ligzdošana pierādīta piecos (daži vēsturiski foto). Pārbaudot izbāzeņu etiķetes Latvijas Dabas muzejā kostatēts, ka P.Blūms (1983) norādījis nepareizu gadu pirmajam novērojumam. Putns iegūts 1911. gadā, nevis 1901. gadā kā norādīts.

Garums: 38-42 cm, spārnu izpletums: 63-67 cm (Carboneras, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Rīgas apkārtne, 1911, Sep, 1cy M nošauta (precīza vieta nav zināma). F.E.Štolls nopircis Daugavas tirgū Rīgā.
2. Lielupes grīva, 1928, 23-Sep, 1 T nošauts (Antons un Roms).
3. Ventspils, 1933, 1 pārdošanā Rīgas tirgū 31-Aug; nošauts jūrā pie Ventspils (Grigulis 1938).
4. Lubānas ez., 1935, 20-Jūl, 1 nošauts; eksemplārs bija Rēzeknes dabas zinātņu muzejā (Grigulis 1938).
5. Engures ez., 1972, 1 M noķerta uz ligzdas (Блум 1983).
6. Engures ez., 1972, 1 M noķerta uz ligzdas (Блум 1983).
7. Engures ez., 1973, 1 M noķerta uz ligzdas (Блум 1983).
8. Engures ez., 1973, 1 M noķerta uz ligzdas (Блум 1983).
9. Engures ez., 1973, 27-Mai, 1 T novērots. J.Lipsbergs.
10. Engures ez., 1976, 9-Jūn, novērots pāris Lepstā. P.Blūms, M.Strazds.
11. Nagļi, Re, 1976, 10-Aug, 1 novērots. J.Baumanis (Блум 1983). ®
12. Engures ez., 1978, 14-Apr, novērots pāris. A.Mednis (Блум 1983).
13. Engures ez., 1992, 11-Jūn, 1 M noķerta uz ligzdas. I.Bauga (Celmiņš et al. 1993). ®
14. Engures ez., 1994, 7-Jūn, 1 novērots (vēlreiz arī 13-Jūn). I.Bauga (Baumanis, Celmiņš 1995). ®
15. Lažas pagasts, Lp, 2014, 25-26-Mai, 1 Gaiļu dīķī. R.Rekmanis, I.Ozola u.c.

Uzskaitījumā izmantota Ruslana Matroža gādāta informācija.

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020. Ferruginous Duck Aythya nyroca, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.ferduc.01. Accessed 15 November 2020. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Grigulis K. 1938. Retie Latgales putni. Daba un zinātne 2: 61. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Madge S., Burn H. 1989. Wildfowl: an identification guide to the ducks, geese and swans of the world. Helm. Блум П. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 42.

Baltacis Aythya nyroca. Gaiļu dīķis, Lažas pagasts, 26-Mai-2014, M. © Ainars Mankus.
bkm

Baltacis Aythya nyroca. Gaiļu dīķis, Lažas pagasts, 26-Mai-2014, M. © Ainars Mankus.