Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts g.k. C un SE Eiropā un Vidusāzijā, sasniedzot N Ķīnu un W Mongoliju, vietām arī Vidusjūras piekrastes valstīs S Eiropā, Turcijā un dažās Tuvējo Austrumu valstīs. Ziemo Vidusjūras reģionā, zemienēs pie Melnās un Kaspijas jūras, Āfrikā un Indijā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Madge, Burn 1989).

     

Novērošanas vietas

 

 

 

Baltacis Aythya nyroca

Gaiļu dīķis, Aizputes novads, 26-Mai-2014, M. © Ainars Mankus.

Latvijā rets ieceļotājs un ligzdotājs. Piecpadsmit novērojumi, no kuriem ligzdošana pierādīta piecos (daži vēsturiski foto). Pārbaudot izbāzeņu etiķetes Latvijas Dabas muzejā kostatēts, ka P.Blūms (1983) norādījis nepareizu gadu pirmajam novērojumam. Putns iegūts 1911. gadā, nevis 1901. gadā kā norādīts.

Garums: 38-42 cm, spārnu izpletums: 60-67 cm (Blomdahl, Breife, Holmström 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Rīgas apkārtne, 1911, Sep, 1g M nošauta (precīza vieta nav zināma). F.E.Štolls nopircis Daugavas tirgū Rīgā.
2. Lielupes grīva, 1928, 23-Sep, 1 T nošauts (Antons un Roms).
3. Ventspils, 1933, 1 pārdošanā Rīgas tirgū 31-Aug; nošauts jūrā pie Ventspils (Grigulis 1938).
4. Lubānas ez., 1935, 20-Jūl, 1 nošauts; eksemplārs bija Rēzeknes dabas zinātņu muzejā (Grigulis 1938).
5. Engures ez., 1972, 1 M noķerta uz ligzdas (Блум 1983).
6. Engures ez., 1972, 1 M noķerta uz ligzdas (Блум 1983).
7. Engures ez., 1973, 1 M noķerta uz ligzdas (Блум 1983).
8. Engures ez., 1973, 1 M noķerta uz ligzdas (Блум 1983).
9. Engures ez., 1973, 27-Mai, 1 T novērots. J.Lipsbergs.
10. Engures ez., 1976, 9-Jūn, novērots pāris Lepstā. P.Blūms, M.Strazds.
11. Nagļi, Re, 1976, 10-Aug, 1 novērots. J.Baumanis (Блум 1983). ®
12. Engures ez., 1978, 14-Apr, novērots pāris. A.Mednis (Блум 1983).
13. Engures ez., 1992, 11-Jūn, 1 M noķerta uz ligzdas. I.Bauga (Celmiņš et al. 1993). ®
14. Engures ez., 1994, 7-Jūn, 1 novērots (vēlreiz arī 13-Jūn). I.Bauga (Baumanis, Celmiņš 1995). ®
15. Aizputes apkārtne, Lp, 2014, 25-26-Mai, 1 Gaiļu dīķī. R.Rekmanis, I.Ozola u.c.

Uzskaitījumā izmantota Ruslana Matroža sagādāta informācija.

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. BirdLife International. 2019. Species factsheet: Aythya nyroca. Retrieved from http://www.birdlife.org on 29 June 2019. Blomdahl A., Breife B., Holmström N. 2007. Flight Identification of European Seabirds. Helm. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Grigulis K. 1938. Retie Latgales putni. Daba un zinātne 2: 61. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Madge S., Burn H. 1989. Wildfowl: an identification guide to the ducks, geese and swans of the world. Helm. Блум П. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 42.

Baltacis Aythya nyroca. Gaiļu dīķis, Aizputes novads, 26-Mai-2014, M. © Ainars Mankus.
bkm

Baltacis Aythya nyroca. Gaiļu dīķis, Aizputes novads, 26-Mai-2014, M. © Ainars Mankus.

Labots 31 Dec 2019