Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta ziemeļu puslodes sub-arktiskajā joslā. Eiropas populācijas ziemo ziemeļrietumu Eiropas piekrastēs, Melnajā, Kaspijas un Adrijas jūrās, kā arī Vidusjūras reģiona ziemeļaustrumu daļā gar Grieķijas un Turcijas krastiem. Divas pasugas: A.m.marila - areāla Eiropas daļā no Islandes un Skandināvijas uz austrumiem līdz Ļenas upei Sibīrijā; A.m.nearctica - uz austrumiem no Ļenas līdz Bēringa jūrai, Aleutu salās, Aļaskā un pāri Kanādas centrālajais daļai līdz Atlantijas piekrastei (Reeber 2015; Kessel, Rocque, Barclay 2020).

Pavasarī ceļo jūrā, samērā reti iekšzemē

Vasarā reti jūrā un vēl retāk iekšzemē, augustā skaits jūrā sāk pieaugt

Rudenī ceļo jūrā, samērā reti iekšzemē

Ziemo jūrā gar piekrasti, bet skaits nav liels, sastopama arī neaizsalušos ūdeņos piekrastes zonā, reti tālāk iekšzemē

Birds of the World

Ķerra Aythya marila

Liepāja, 16-Okt-2022, M ad. © Ainars Mankus.

Latvijā parasta caurceļotāja, bet ļoti reta ligzdotāja. Atrastas trīs ligzdas - 1949. gadā Babītes ezerā un 1962.-63. gados. Engures ezerā (Виксне 1967; Блум 1983). Nelielā skaitā sastopama arī ziemā jūrā vai piejūras ezeros un Daugavā lejpus Rīgas HES, reti tālāk iekšzemē.

Garums: 40-51 cm, spārnu izpletums: 72-84 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Skaits pavasara migrācijas uzskaitēs jūrā pie Papes
1989, 21-Mar -20-Mai, 13952. A.Celmiņš u.c.
1988, 21-Mar -20-Mai, 11567. A.Celmiņš u.c.
1990, 21-Mar -20-Mai, 9784. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Pape, Lp, 14-Apr-1998, 5835-N. M.Leivo u.c. (Trektellen).
Ovišrags, Ve, 20-Apr-1997, 5200-NE. M.Leivo u.c. (Trektellen).
Pape, Lp, 21-Apr-1988, 2387. A.Celmiņš.
Užavas bāka, Ve, 2-Apr-2016, 2082 uzskaitē 8:00-12:00. R.Rekmanis.
Ovišrags, Ve, 10-Apr-2023, 1570. A.Klepers (Dabasdati).
Kolka, Ta, 25-Apr-2001, 1340. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Ventspils, 20-Apr-2019, 1151 uzskaitē gar ostas S molu 7:50-10:50 (arī 1530 Aythya nenoteiktas marila/fuligula). E.Smislovs, V.Smislovs.

Novērojumi iekšzemē jūnijā-jūlijā pēc 1970. gada (visi zināmie)
Nagļi, Re, 8-Jūn-1994, 1. J.Baumanis.
Niedres dīķi, Ku, 15-16-Jūn-2001, 1 M. V.Roze, V.Ādamsons, A.Celmiņš, G.Graubics.
Kaņieris, Tu, 22-Jūl-2007, 1. M.Krūze.
Kaņieris, Tu, 1-Jūn-2008, pāris. A.Krusts.
Sātiņi, Sa, 28-Jūn-2009, 1 M Grebūtnieku dīķī. A.Mankus.
Nagļi, Re, 10-Jūl-2017, 1 M Zvejsalas-Ļodānu dīķos. G.Grandāns.
Engures ez., Tu, 7-Jūn-2020, 1 T. K.Kurmis (Dabasdati).

Rudens migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 24-Sep-2013, 1500 (uzskaites precizitāte nav zināma, iespējams tikai vērtējums dienai). C.Kehoe.

Skaits rudens mēnešos
Kolka, Ta, 30-Okt-2022, 1600 lokāli jūrā E pusē no raga iepretī ciemam. E.Smislovs (Dabasdati).
Akmeņrags, Lp, 13-Nov-2016, 600 jūrā raga apkārtnē. R.Rekmanis.
Ragaciems, Tu, 11-Nov-2007, 161 jūrā pie ciema. M.Riherts.

Skaits ziemas mēnešos
Liepājas osta, 30-Jan-2021, 600 jauktā barā kopā ar gaigalām un cekulpīlēm iekšostā netālu no N mola. G.Grandāns, E.Laucis (Dabasdati).
Pape-Jūrmalciems, Lp, 17-Jan-2009, 90 jūrā pie Pāļukalna. A.Klepers.
Kolka, Ta, 25-Jan-2023, 61 lokāli jūrā līča pusē no raga. E.Smislovs (Dabasdati).
Babītes ez., Ri, 14-Jan-2020, 25 ezera centrālajā daļā starp 430 cekulpīlēm. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos iekšzemes rajonos, kuri nerobežojas ar jūru* (visi zināmie)
Bauska, 9-Dec-2012, 2 (T 1cy un M) Mūsā starp tiltiem. E.Laucis (Dabasdati).
Stāmeriena, Gu, decembris 2015, 1 jaunais putns (1cy) uzturējās kādā dīķī divas nedēļas. B.Pušpure (Dabasdati).
Dunavas pagasts, Jk, 11-Jan-2020, 13 Daugavā pie Cukuriņiem. G.Grandāns, A.Erts (Dabasdati).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam.

Literatūra un internets

Kessel B., D.A.Rocque and J.S.Barclay. 2020. Greater Scaup Aythya marila, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.gresca.01. Accessed 25 January 2023. Reeber S. 2015. Wildfowl of Europe, Asia and North America. Helm. London. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Блум П. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 43. Виксне Я.А. 1967. Новые встречи редких и залетных птиц в Латвии - Итоги орнитологическичх исследований в Прибалтике. Тр. V Прибалт. орнитол. конф. Таллин, 57-62.

Ķerra Aythya marila. Gaujas grīva, 26-Mar-2024, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Ķerra Aythya marila. Kolka, 30-Okt-2020, jaunais putns (T 1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Ķerra Aythya marila. Liepāja, Karostas kanāls, 24-Nov-2016, jaunais putns (T 1cy). © Selga Bērziņa.
bkm

Ķerra Aythya marila. Liepāja, Karostas kanāls, 24-Nov-2016, jaunais putns (T 1cy). © Selga Bērziņa.
bkm

Ķerra Aythya marila. Liepāja, Karostas kanāls, 25-Nov-2016, jaunais putns (T 1cy), tas pats attēlā zemāk. © Selga Bērziņa.
bkm

Ķerra Aythya marila. Liepāja, Karostas kanāls, 24-Nov-2016, jaunais putns (T 1cy), tas pats attēlā augstāk. © Selga Bērziņa.
bkm

Ķerra Aythya marila. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 2-Dec-2012, jaunie putni (TT 1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Ķerra Aythya marila. Kolka, 8-Apr-2012, M ad. © Uģis Piterāns.
bkm

Ķerra Aythya marila. Kolka, 8-Apr-2012, M ad. © Uģis Piterāns.
bkm

Ķerras Aythya marila. Mangaļsala, Rīga, 4-Okt-2021, M ad. © Igors Deņisovs.
bkm

Ķerra Aythya marila. Liepāja, 16-Okt-2022, M ad. © Ainars Mankus.
bkm

Ķerra Aythya marila. Liepāja, 2-Dec-2012, M ad. © Ainars Mankus.
bkm

Ķerra Aythya marila. Liepājas ezerā pie Zirgu salas, 22-Dec-2012, M ad. © Ainars Mankus.
bkm

Ķerra Aythya marila. Liepājā pie dienvidu mola, 15-Okt-2023, iespējams M 1cy (?). © Ainars Mankus.
bkm

Ķerra Aythya marila. Liepājā pie dienvidu mola, 17-Okt-2009, jaunais putns (M 1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Ķerra Aythya marila. Mangaļsala, Rīga, 2-Nov-2009, jaunais putns (M 1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Ķerra Aythya marila. Liepāja, Karostas kanāls, 22-Nov-2016, jaunais putns (M 1cy). © Selga Bērziņa.
bkm

Ķerra Aythya marila (priekšplānā) salīdzinājumā ar cekulpīli A.fuligula. Ventspilī pie ostas dienvidu mola, 2-Feb-2013, domājams abi jaunie putni (MM 2cy).
© Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Ķerras Aythya marila. Mangaļsala, Rīga, 27-Sep-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Ķerras un brūnkakļa hibrīds Aythya marila x Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Ķerras un brūnkakļa hibrīds Aythya marila x Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009, T. © Jānis Jansons.