Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts lielā daļā Eiropas un Āzijas uz dienvidiem no tundras zonas. Austrumos līdz W Mongolijai un Baikālam (iespējams tālāk). Uz dienvidiem līdz Turcijai un Vidusāzijai, izolētas populācijas dažās citas vietās Centrālāzijā un Japānā. Eiropas populācijas ziemo W Eiropā, Vidusjūras, Melnās un Kaspijas jūras reģionos, kā arī vietām N un E Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Madge, Burn 1989).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā, bet tikai piemērotās vietās

Rudenī aizceļo

Ziemo nelielā skaitā, domājams tikai rietumu daļā

Brūnkaklis Aythya ferina

Uzvaras parks, Rīga, 31-Jan-2009, T. © Daina Feldmane.

M balss lidojumā. Nagļi, Rēzeknes novads, 29-Mai-2007. © Agris Celmiņš (7).

Latvijā parasts caurceļotājs un piemērotās vietās - seklos ezeros un zivju dīķos - parasts ligzdotājs. Ligzdo 1500 - 2000 pāru (BirdLife International 2004). Atsevišķi īpatņi regulāri pārziemo.

Garums: 42-49 cm, spārnu izpletums: 72-82 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī (neskaitot vientuļus īpatņus, kas varētu būt ziemotāji)
Liepājas ez., 11-Feb-2016, 35 ezerā iepretī Ediņu pļavām. K.Millers.
Liepājas ez., 28-Feb-2004, 22 TT un 1 M ezera ziemeļu galā pie izdedžu dambja. K.Millers.
Sātiņi, Sa, 2-Mar-2008, 3 TT dīķos. M.Jaunzemis.
Liepājas ez., 2-Mar-2017, vismaz 40 ezerā iepretīm Ezerkrastam. K.Millers.
Liepājas ez., 3-Mar-2012, 14 TT atkusušā vaļumā pie Ezerkrasta. R.Rekmanis (Dabasdati).

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas
Kolka, Ta, 1999, 14-29-Apr, 713-E. D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 1988, 21-Mar -20-Mai, 260. A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 1989, 21-Mar -20-Mai, 152. A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 1990, 21-Mar -20-Mai, 133. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Kolka, Ta, 29-Apr-1999, apm. 600-E. D.B.Wooldridge.
Užavas bāka, Ve, 6-Apr-2015, 268-N uzskaitē 3,5 stundās. R.Rekmanis.
Kolka, Ta, 16-Apr-1999, 105-E. D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 20-Apr-2001, 80. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 26-Mar-1988, 78. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 8-Apr-1989, 69. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 26-Apr-1990, 33. A.Celmiņš.

Skaits pavasarī (ieskaitot pirmos migrantus februārī)

Februāris
Babītes ez., 28-Feb-2016, ap 800 ezera W pusē iepretim Pērnciemam. E.Smislovs, V.Smislovs.
Liepājas ez., 14-Feb-2016, 173 ezerā iepretī Dorupei. R.Rekmanis, I.Ozola.

Marts
Liepājas ez., 5-Mar-2015, ap 900 Golodova dambja - Putnu Kalvas rajonā. K.Millers, I.Grīnerte.
Liepājas ez., 10-Mar-2007, ap 400 ezera W krastā pie Maiļraga. K.Millers.

Aprīlis
Užavas lauki, Ve, 4-Apr-2010, 1600. R.Matrozis, A,Kuročkins, O.Miziņenko, T.Guščina.
Liepājas ez., 21-Apr-2003, vismaz 500 ezera E malā pie Vītiņu pļavām. R.Matrozis.
Kaņieris, Tu, 7-Apr-2011, 400. R.Matrozis, M.Kalniņš, A.Poppels.

Skaits rudenī
Purva dīķis, Lp (Durbes novads), 21-Sep-2014, 300. R.Rekmanis, I.Ozola.
Skrunda, Ku, 2-Okt-2004, 240 dīķos. R.Matrozis, D.Boiko.
Sātiņi, Sa, 10-Sep-2017, 230 Grebūtniekā. G.Grandāns, U.Piterāns.
Kaņieris, Tu, 28-Sep-2008, 124. R.Matrozis, O.Miziņenko.

Skaits ziemā no 21. decembra līdz 10. februārim (vismaz 15)
Liepājas ez., 20-Jan-2008, vismaz 32 ezera N galā pie Golodova dambja. K.Millers.
Liepājas ez., 23-Dec-2014, vismaz 23 ezera E malā pie Vītiņu pļavām. R.Rekmanis, I.Ozola.
Liepājas ez., 28-Jan-2007, 16 ezera N galā. K.Millers.
Liepājas osta, 4-Jan un 12-Jan-2008, 15 ostā pie LBT termināla. K.Millers, A.Zacmanis, M.Jaunzemis.
Užavas lauki, Ve, 7-Jan-2018, 15. K.Millers, I.Grīnerte.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge. BirdLife International. 2015. Species factsheet: Aythya ferina. Retrieved from http://www.birdlife.org on 7th Aprl 2015. Madge S., Burn H. 1989. Wildfowl: an identification guide to the ducks, geese and swans of the world. Helm. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Brūnkaklis Aythya ferina. Liepājas osta, 22-Feb-2009, TT. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Babītes ezers, 2-Apr-2017, T. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 28-Jūn-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 9-Sep-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Skrundas dīķi, 13-Okt-2015, T. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009, M. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 21-Jūn-2009, M. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Daugavpils, 21-Jūn-2017, M. © Edgars Smislovs.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 28-Jūn-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 29-Jūn-2010, M. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Uzvaras parks, Rīga, 31-Jan-2009, M. © Daina Feldmane.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Uzvaras parks, Rīga, 31-Jan-2009, M un T. © Daina Feldmane.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Uzvaras parks, Rīga, 31-Jan-2009, M. © Daina Feldmane.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Daugavpils, 21-Jūn-2017, M ar mazuļiem. © Edgars Smislovs.
bkm
< style="margin-top: 3px; margin-bottom: 0"> Brūnkaklis Aythya ferina. Kaņieris, septembris 2002, jaunais putns (1g). © Jānis Ķuze.
bkm

Brūnkakļi Aythya ferina. Engures ezers, 29-Apr-2012, TT. © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Daugavpils, 23-Jūl-2016, M. © Edgars Smislovs.
bkm

Brūnkakļa un ķerras hibrīds Aythya ferina x Aythya marila. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Brūnkakļa un ķerras hibrīds Aythya ferina x Aythya marila. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009, T. © Jānis Jansons.

Labots 09 May 2018