Satura skaidrojumifeb

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts lielā daļā Eiropas un Āzijas uz dienvidiem no tundras zonas. Uz austrumiem līdz Baikālam un E Mongolijai. Uz dienvidiem līdz Turcijai un Vidusāzijai. Eiropas populācijas ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras, Melnās un Kaspijas jūras reģionos, kā arī vietām N un E Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan, Sharpe 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā, bet tikai piemērotās vietās

Rudenī aizceļo

Ziemo nelielā skaitā

Birds of the World

Brūnkaklis Aythya ferina

Dārziņu atteka pie Rīgas HES, 14-Feb-2021, T. © Edgars Smislovs.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasts caurceļotājs un piemērotās vietās - seklos ezeros un zivju dīķos arī samērā parasts ligzdotājs. Ligzdo 500 - 500 pāri (Ķerus u.c. 2021). Atsevišķi īpatņi regulāri pārziemo.

Garums: 42-49 cm, spārnu izpletums: 72-82 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko migrantu novērojumi pavasarī (neskaitot vientuļus īpatņus, kas varētu būt ziemotāji) līdz 2022. gada februārim
Babītes ez., 8-Feb-2020, 1100 vienā kliedētā barā ezera centrālajā E daļā (tikai TT). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs. (Dabasdati).
Liepājas ez., 11-Feb-2016, 35 ezerā iepretī Ediņu pļavām. K.Millers.
Babītes ez., 20-Feb-2022, ap 500 (skaitīts foto) ezera dienvidu malā pie Skubu raga. J.Bormeisters (Dabasdati).
Liepājas ez., 28-Feb-2004, 22 TT un 1 M ezera ziemeļu galā pie izdedžu dambja. K.Millers.

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas
Kolka, Ta, 1999, 14-29-Apr, 713-E. D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 1988, 21-Mar -20-Mai, 260. A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 1989, 21-Mar -20-Mai, 152. A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 1990, 21-Mar -20-Mai, 133. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 29-Apr-1999, ap 600-E. D.B.Wooldridge.
Užavas bāka, Ve, 6-Apr-2015, 268-N uzskaitē 3,5 stundās. R.Rekmanis.
Kolka, Ta, 16-Apr-1999, 105-E. D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 26-Mar-1988, 78. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 8-Apr-1989, 69. A.Celmiņš.

Skaits pavasarī (ieskaitot pirmos migrantus februārī)

Februāris
Liepājas ez., 19-Feb-2024, 2000 ezerā iepretī Dorupei. E.Smislovs (Dabasdati).
Babītes ez., 8-Feb-2020, 1100 vienā kliedētā barā ezera centrālajā E daļā (tikai TT). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs. (Dabasdati).

Marts
Liepājas ez., 5-Mar-2015, ap 900 Golodova dambja - Putnu Kalvas rajonā. K.Millers, I.Grīnerte.
Babītes ez., 16-Mar-2022, 545 uzskaitē ar teleskopu (60x) no 4 punktiem ezera S pusē. R.Matrozis u.c. (Dabasdati).
Liepājas ez., 10-Mar-2007, ap 400 ezera W krastā pie Maiļraga. K.Millers.

Aprīlis
Užavas lauki, Ve, 4-Apr-2010, 1600. R.Matrozis, A,Kuročkins, O.Miziņenko, T.Guščina.
Liepājas ez., 21-Apr-2003, vismaz 500 ezera E malā pie Vītiņu pļavām. R.Matrozis.
Kaņieris, Tu, 7-Apr-2011, 400. R.Matrozis, M.Kalniņš, A.Poppels.

Skaits rudens mēnešos
Purva dīķis, Lp (Dienvidkurzemes novads), 21-Sep-2014, 300. R.Rekmanis, I.Ozola.
Skrundas dīķi, Ku, 2-Okt-2004, 240 dīķos. R.Matrozis, D.Boiko.
Sātiņi, Sa, 10-Sep-2017, 230 Grebūtnieku dīķī. G.Grandāns, U.Piterāns.
Slokas ez., Jm, 27-Okt-2023, 140. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Kaņieris, Tu, 28-Sep-2008, 124. R.Matrozis, O.Miziņenko.

Skaits ziemā no 21. decembra līdz 10. februārim (vismaz 15)
Liepājas ez., 20-Jan-2008, vismaz 32 ezera N galā pie Golodova dambja. K.Millers.
Liepājas ez., 23-Dec-2014, vismaz 23 ezera E malā pie Vītiņu pļavām. R.Rekmanis, I.Ozola.
Liepājas ez., 28-Jan-2007, 16 ezera N galā. K.Millers.
Liepājas osta, 4-Jan un 12-Jan-2008, 15 ostā pie LBT. K.Millers, A.Zacmanis, M.Jaunzemis.
Užavas lauki, Ve, 7-Jan-2018, 15. K.Millers, I.Grīnerte.

Literatūra un internets

Carboneras C., G.M.Kirwan and C.J.Sharpe. 2020. Common Pochard Aythya ferina, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.compoc.01. Accessed 15 September 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Brūnkaklis Aythya ferina. Dārziņu atteka pie Rīgas HES, 14-Feb-2021, T. © Edgars Smislovs.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Liepājas osta, 22-Feb-2009, TT. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Babītes ezers, 2-Apr-2017, T. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Engures ezers pie Dzedriem, 16-Mai-2021, T. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 28-Jūn-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 9-Sep-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Skrundas dīķi, 13-Okt-2015, T. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009, M. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 25-Apr-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 21-Jūn-2009, M. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Daugavpils, 21-Jūn-2017, M. © Edgars Smislovs.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 28-Jūn-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Sātiņi, Saldus novads, 29-Jūn-2010, M. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Uzvaras parks, Rīga, 31-Jan-2009, M. © Daina Feldmane.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Uzvaras parks, Rīga, 31-Jan-2009, M un T. © Daina Feldmane.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Daugavpils, 21-Jūn-2017, M ar mazuļiem. © Edgars Smislovs.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Kaņieris, septembris 2002, jaunais putns (1cy). © Jānis Ķuze.
bkm

Brūnkakļi Aythya ferina. Engures ezers, 29-Apr-2012, TT. © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnkaklis Aythya ferina. Engures ezers pie Dzedriem, 16-Mai-2021, T. © Ainars Mankus.
bkm

Brūnkakļa un ķerras hibrīds Aythya ferina x Aythya marila. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Brūnkakļa un ķerras hibrīds Aythya ferina x Aythya marila. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009, T. © Jānis Jansons.