Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīta Eirāzijas ziemeļu un centrālajā daļā, Ziemeļamerikā un daļēji arī Dienvidamerikā līdz pat Argentīnas dienvidiem. Eirāzijas areāla lielākajā daļā veic sezonālas migrācijas uz ziemošanas vietām Tuvajos Austrumos, Vidusjūras reģionā, Āzijas dienvidos, kā arī vietām W un NE Āfrikā. Eiropā daļējs migrants. Robeža starp migrantiem un residentiem (nometniekiem) iezīmējas aptuveni pa 50°N paralēli. Desmit pasugas, no kurām visā Eirāzijas areālā un Ziemeļamerikā nominālā pasuga A.f.flammeus. Citas pasugas Dienvidamerikā un uz salām Atlantijas un Klusajā okeānā (Wiggins, Holt, Leasure 2020).

Pavasarī caurceļo, biežāk novērota Kolkasraga apkaimē

Vasarā reti sastopama

Rudenī caurceļo, biežāk novērota dienvidrietumos

Ziemo reti

Birds of the World

Purva pūce Asio flammeus

Nīcas lauki, 16-Jan-2016. © Kārlis Millers.

Latvijā reta ligzdotāja. Pēdējās desmitgadēs pierādītas ligzdošanas gadījumu ir maz (Bergmanis, Cīrulis 2001, Celmiņš u.c. 2002). Jaunākais populācijas vērtējums - "nulle" pāru (Ķerus u.c. 2021). Ceļošanas laikā biežāk sastopama migrantu koncentrācijas vietās Kolkā (pavasarī) un Papē (rudenī). Regulāri, bet visai mazā skaitā ziemo - ticamākais ne vairāk kā daži desmiti.

Garums: 34-42 cm, spārnu izpletums: 95-110 cm (Olsen et al. 2019).

Novērojumi

Saīsinājumi

Novērojumi martā - vismaz daļa pirmie migranti, bet ziemotāji vienlīdz iespējami (visi zināmie)
Nīcas lauki, Lp, 9-Mar-2015, 5 novērotas vienlaicīgi no viena punkta. K.Millers.
Kalngales-Eimuru lauki, Ri, 9-10-Mar-2023, vismaz 2. I.Deņisovs, A.Zariņš, Z.Gradinārova; 12-Mar, 3. Z.Gradinārova (Dabasdati 1, 2, 3, 4, 5).
Mētrienas pagasts, Ma, 16-Mar-2009, 1 novērota.A.Avotiņš jun.
Sedas upes paliene, Vk, 18-Mar-2009, 1 novērota. A.Klepers.
Kolka, Ta, 19-Mar-2012, 1 noķerta. G.Grandāns.
Mālumuiža, Gu, 20-Mar-2006, 1 mēģināja noķert vistu vanags, otrreiz turpat redzēta 25-Mar. A.Friebergs, I.Freiberga.
Umurga, Lm, 22-Mar-2006, 1 pie autoceļa Valmiera-Limbaži, lidinājās gar atkusušo ceļa malu. M.Kalniņš.
Kalna pagasts, Jk, 23-Mar-2006, 1 uz lauka pie Vagulāniem. A.Pērkons.
Burtnieks, Vm, 25-Mar-2006, 1 medīja Burtnieka ezera apkārtnē. J.Šatrovskis.

Vēlāko migrantu novērojumi rudenī

Pape, 20-Nov-1998, 1 noķerta tīklā. G.Graubics.

Novērojumi ziemas mēnešos (visi zināmie)
Teiču purvs, Ma, Jan-1997, 1 izcelta Cūksalā janvāra beigās. U.Bergmanis.
Dundagas apkaime, Ta, 1997/98 gg. ziemā 1 atrasta beigta. Īpatni preparējis V.Roze.
Teiču purvs, Ma, 27-Jan-2000, 1 izcelta Ozolsalā. W.Hickel, I.Renckhoff.
Doles sala, Ri, 23-Dec-2000, 1. R.Matrozis, M.Kalniņš, F.Savičs.

Rīga, 25-Feb-2009, 1 ielidoja pa logu kādā Ganību dambja ēkā. Iespējams pēc sadursmes, jo nogādājot uz Rīgas Zooloģisko dārzu pa ceļam nobeidzās (G.Graubica informācija no RZD).

Zirņu pagasts, Sa, 10-Jan-2010, 1 medīja virs lauka netālu no Druvas. A.Tjagunovičs.
Sātiņi, Sa, 30-Jan-2010, 1 nofotografēta (attēls zemāk lejā). J.Jansons.
Saldus, 9-Feb-2010, 1 atrasta beigta (varbūt tas pats putns, kas uzturējās apkārtnē janvārī). Nogādāta Latvijas Dabas muzejā. Atradēja vārds nav zināms.

Asari, Jm, 20-Feb-2010, 1 atrasta beigta Mirdzas ielā (putnu atrada malkas zāģētājs lietotās eiro paletēs), nav skaidrs vai pūce gājusi bojā atrašanas vietā, vai atvesta ar paletēm no Rīgas? Nogādāta Latvijas Dabas muzejā. V.Slaidiņa, E.Lediņš.

Liepāja, 8-Jan-2011, 1 Pulvera ielā. K.Millers, E.Laucis, G.Grandāns.
Daugavgrīva, Rp, 2-Dec-2012, 1-W, pārlidoja molu no Mangaļsalas puses. K.Vilks (Dabasdati).
Kalngales lauki, Ri, 21-Dec-2012, 1 uzturas lokāli. I.Deņisovs (Dabasdati).
Nīca, Lp, 27-Dec-2012, 1 ciema apkārtnē. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 10-Jan-2013, 1. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 1-Jan-2014, 1. R.Rekmanis.
Liepāja, 3-Jan-2015, 1 īslaicīgi pie ostas N mola. E.Laucis; iespējams tas pats putns pārlidoja N molu 21-Jan. S.Laime, D.Leimane (Dabasdati).
Ādažu poligons, Ri, 15-Jan-2015, 1. I.Mārdega (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 16-Jan-2016, 1. K.Millers, I.Grīnerte.
Nīcas lauki, Lp, 5-Jan-2017, 1. G.Grandāns, E.Laucis, R.Rekmanis.
Ādažu lauki, Ri, 15-Jan-2017, 1. K.Bernāns, R.Bluķis (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 27-Jan-2017, 1 pārlidojumā. I.Mārdega (Dabasdati).
Varakļānu pagasts, Ma, 23-Dec-2017, 1. M.Āboliņš (Dabasdati).
Saraiķi, Lp, 13-Jan-2018, 1. M.Kilups (Dabasdati).
Nautrēnu pagasts, Re, 5-Feb-2018, 1. Renāte Ondzule (Dabasdati).
Salaspils, Ri, 21-Dec-2018, 1 lidojumā iepretī Doles stacijai. A.Arnicāns (Dabasdati).

Kalngales-Eimuru lauki, Ri, 26-Dec-2020, vismaz 1. Z.Krievāns (Dabasdati ar foto un balss ierakstu). Ziņoti 4 īpatņi, bet pārliecināties par sugu var tikai pēc viena putna foto. Nevar izslēgt, ka pārējās (vai kāda tām) bija ausainās pūces. Abas sugas mēdz apvienoties komunālās grupās (Wiggins, Holt, Leasure 2020); 24-Jan, turpat 1 īpatnis. Z.Krievāns (Dabasdati).

Daugavgrīva, Rp, 10-Jan-2021, 1. E.Gulbe (Dabasdati).
Lauteri, Lm, 3-Dec-2021, 2 noķertas gredzenošanai, vēli rudens migranti. G.Graubics.
Kalngales lauki, Ri, 7-Jan-2022, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 18-Dec-2022, 1. A.Zariņš (Dabasdati).
Liepāja, 18-Jan-2023, 1 izlido no jūras. R.Matrozis (Dabasdati).
Nida, Lp, 21-Jan-2023, 2. A.Klepers (Dabasdati).
Staiceles pagasts, Lm, 16-Dec-2023, 1. M.Kovisārs (Dabasdati).

Literatūra un internets

Bergmanis U., Cīrulis V. 2001. Pierādīta purva pūces ligzdošana Madonas rajonā. Putni dabā 11, 2: 4-5. Celmiņš A., Cīmiņš J., Graubics G., Roze V. 2002. Pierādīta purva pūces ligzdošana pie Virešiem. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Wiggins D.A., D.W.Holt and S.M.Leasure. 2020. Short-eared Owl Asio flammeus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.sheowl.01. Accessed 18 January 2023.

Purva pūce Asio flammeus. Nīcas lauki, 16-Jan-2016. © Kārlis Millers.
bkm

Purva pūce Asio flammeus. Ķūļciems, Talsu novads, 17-Apr-2021. © Ainars Mankus.
bkm

Purva pūce Asio flammeus. Dunduru pļavas Ķemeru nacionālajā parkā, 27-Sep-2012, fotografēta auto gaismās uz ceļa. © Agris Krusts.
bkm

Purva pūce Asio flammeus. Liepājas apkārtne, 8-Nov-2008. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Purva pūce Asio flammeus. Burtnieku ezera apkārtne, 25-Mar-2006. © Jānis Šatrovskis.
bkm

Purva pūce Asio flammeus. Burtnieku ezera apkārtne, 25-Mar-2006. © Jānis Šatrovskis.
bkm

Purva pūce Asio flammeus. Ainaži, Limbažu novads, 15-Apr-2018. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Purva pūce Asio flammeus. Liepāja, kāpās S no Karostas kanāla (O.Kalpaka-Pulvera ielas stūris), 5-Okt-2019. © Uģis Piterāns.
bkm

Purva pūce Asio flammeus. Liepājas ostas dienvidu mols, 13-Okt-2013. © Edgars Laucis.
bkm

Purva pūce Asio flammeus. Liepāja, 16-Okt-2016. © Ainars Mankus.