Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši sastopams Eirāzijā no Rietumeiropas līdz Mandžūrijai un Indijai, kā arī Āfrikā. Populācijas ziemeļu daļas putni ir migranti, kas ziemo uz dienvidiem no Sahāras un Āzijas dienvidos. Daļa putnu tomēr paliek ziemot ligzdošanas apgabalos. Četras pasugas. Rietumu Palearktikā A.c.cinerea (Martínez-Vilalta, Motis, Kirwan 2020).

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā

Ziemo nelielā skaitā, vairāk rietumu daļā

Birds of the World

Zivju gārnis Ardea cinerea

Mērsrags, Talsu novads, 1-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Edgars Laucis.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Pieaugušo putnu balsis kolonijā, 22-Mar-2009.
Pieaugušā putna balss pie ligzdas, aprīļa beigas 2002.
Jauno putnu balss ligzdā, 14-Jūn-2003.
Jauno putnu balss ligzdā, jūnija beigas 2003.   Šie četri ieraksti veikti Rudbāržu apkaimē. © Ints Folkmanis.

Ligzdošanas kolonijas izkliedētas pa visu teritoriju. Kopējais ligzdotāju skaits 1100 - 2000 pāru (Ķerus u.c. 2021). Pēdējās desmitgadēs skaits pieaudzis. Samērā parasts caurceļotājs. Līdz pat 1980-to gadu sākumam zivju gārnis ka ziemotājs Latvijā nebija novērots (Липсберг 1983). Ziemas novērojumi nav zināmi arī līdz 1980-to gadu beigām. Pirmais ziemas novērojums reģistrēts 1990. gada 14. janvārī - 1 īpatnis pie Liepājas ezera (A.Celmiņš, M.Sidorenko). Iespējams to pašu putnu 4. februārī ezerā redzējis arī J.Lipsbergs. Savukārt 1993.g. janvārī reģistrēti trīs novērojumi - 4 īpatņi pie Liepājas ezera un pa vienam Kalvenes apkārtnē un Mērsraga jūrmalā (A.Celmiņš, M.Sidorenko, E.Račinskis). Lai arī 1990-tajos gados bija vērojams ziemotāju skaita pieaugums, skaits vērtējams tikai kā „atsevišķi īpatņi”. Jūtamāks ziemotāju skaita pieaugums vērojams pēc 1999. gada. Patreiz XXI gs. sākumā Latvijā regulāri ziemo no dažiem desmitiem līdz vairākiem simtiem zivju gārņu - mazāk aukstās ziemās, vairāk siltās.

Garums: 90-98 cm, spārnu izpletums: 175-195 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Skaits ziemas mēnešos (vismaz 20)

Decembris
Gaujas grīva, Ri, 4-Dec-2020, 51. V.Vīgants (Dabasdati).
Liepājas ez., 17-Dec-2008, 36 (pie Atteku salas 32 + 4 Zirgu salas otrā pusē pa kreisi no Golodova dambja). K.Millers.
Carnikava, Ri, 29-Dec-2019, 34 pārlido. M.Šiļina (Dabasdati).
Zvejsala, Re, 10-Dec-2000, 30, bet pavisam Lubāna apkārtnē todien uzskaitīti 50-60. A.Avotiņš.
Sausā Daugava, Annuška (Doles sala), Ri, 10-Dec-2000, 23. vienā barā. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Sausā Daugava, muzejs (Doles sala), Ri, 6-Dec-2003, 21. R.Matrozis, D.Boiko.

Janvāris
Liepājas ez., 30-Jan-2008, vismaz 45 pacēlās no Ezerkrasta pļavas jūras ērgļa iztraucēti. G.Grandāns.
Liepājas ez., 20-Jan-2009, 45 (no tiem 44 Atteku salas NW pusē un 1 Zirgu salas E pusē). F.Slišāns.
Kaņieris, Tu, 14-Jan-2001, 39 rajonā, kur Starpiņupe iztek no Kaņiera. J.Kazubiernis.
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 5-Jan-2008, 27. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Dārziņu atteka, Ri, 21-Jan-2018, 25 stāvēja uz ledus. I.Mārdega (Dabasdati).
Gaujas grīva, Ri, 3-Jan-2020, 24. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Februāris
Liepājas ez., 16-Feb-2008, 41 Zirgu salas dienvidu pusē. F.Slišāns.
Dārziņu atteka, Ri, 14-Feb-2018, 34 (iespējams skaitā ir arī pirmie pavasara migranti). I.Gaile (Dabasdati).

Literatūra un internets

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Martínez-Vilalta A., A.Motis and G.M.Kirwan. 2020. Gray Heron Ardea cinerea, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.graher1.01. Accessed 10 October 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 25-26.

Zivju gārnis Ardea cinerea. Sātiņi, Saldus novads, 16-Jan-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Carnikava, 21-Jan-2019. © Igors Deņisovs.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Starpiņupe pie ietekas jūrā, Lapmežciems, 14-Feb-2007. © Māris Strazds.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Zvidzes kanāls pie Lubānas ezera, Madonas novads, 25-Apr-2007. © Māris Strazds, Helmuts Hofmanis.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Engures ezers pie Dzedriem, 16-Mai-2021. © Ainars Mankus.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Mērsrags, Talsu novads, 5-Aug-2012, jaunais putns. © Ainars Mankus.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 19-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Vecdaugava, Rīga, 3-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2009, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Sātiņi, Saldus novads, 31-Okt-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.