Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši sastopams Eirāzijā no Rietumeiropas līdz Mandžūrijai un Indijai, kā arī Āfrikā. Populācijas ziemeļu daļas putni ir migranti, kas ziemo uz dienvidiem no Sahāras un Āzijas dienvidos. Daļa putnu tomēr paliek ziemot ligzdošanas apgabalos. Četras pasugas. Rietumu Palearktikā (t.sk. Latvijā) Ardea cinerea cinerea. Otra pasugas, kas sastopama Rietumu Palearktikā ir A.c.monicae - lokalizēta Mauritānijas piekrastes salās pie Bank d’Arguinas (Martínez-Vilalta, Motis, Kirwan 2014).

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā

Ziemo nelielā skaitā, vairāk rietumu daļā

Zivju gārnis Ardea cinerea

Ādaži, 20-Mar-2009. © Vita Oša.

Pieaugušo putnu balsis kolonijā. Rudbārži, 22-Mar-2009 (79). © Ints Folkmanis.

Pieaugušā putna balss pie ligzdas. Rudbārži, aprīļa beigas 2002 (15). © Ints Folkmanis.
Jauno putnu balss ligzdā. Rudbārži, 14-Jūn-2003 (11). © Ints Folkmanis.
Jauno putnu balss ligzdā. Rudbārži, jūnija beigas 2003 (23). © Ints Folkmanis.
Sauciens. Hyllekrog, Dānija, 17-Aug-2010. © Agris Celmiņš (16).

Ligzdošanas kolonijas izkliedētas pa visu teritoriju. Kopējais ligzdotāju skaits 1100 - 1500 pāru (BirdLife International 2004). Pēdējās desmitgadēs skaits pieaudzis. Samērā parasts caurceļotājs. Līdz pat 1980-to gadu sākumam zivju gārnis ka ziemotājs Latvijā nebija novērots (Липсберг 1983). Ziemas novērojumi nav zināmi arī līdz 1980-to gadu beigām. Pirmais ziemas novērojums reģistrēts 1990. gada 14. janvārī - 1 īpatnis pie Liepājas ezera (A.Celmiņš, M.Sidorenko). Iespējams to pašu putnu 4. februārī ezerā redzējis arī J.Lipsbergs. Savukārt 1993.g. janvārī reģistrēti trīs novērojumi - 4 īpatņi pie Liepājas ezera un pa vienam Kalvenes apkārtnē un Mērsraga jūrmalā (A.Celmiņš, M.Sidorenko, E.Račinskis). Lai arī 1990-tajos gados bija vērojams ziemotāju skaita pieaugums, skaits vērtējams tikai kā „atsevišķi īpatņi”. Jūtamāks skaita pieaugums vērojams pēc 1999. gada. Patreiz XXI gs. sākumā Latvijā regulāri ziemo no dažiem desmitiem līdz vairākiem simtiem zivju gārņu - mazāk aukstās ziemās, vairāk siltās.

Garums: 90-98 cm, spārnu izpletums: 175-195 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Skaits ziemas mēnešos (vismaz 20, viena labākā uzskaite)

Decembris
Liepājas ez., 17-Dec-2008, 36 (pie Atteku salas 32 + 4 Zirgu salas otrā pusē pa kreisi no Golodova dambja). K.Millers.
Zvejsala, Re, 10-Dec-2000, 30, bet pavisam Lubānas ez. apk. todien uzskaitīti 50-60. A.Avotiņš.
Sausā Daugava, Annuška (Doles sala), Ri, 10-Dec-2000, 23. vienā barā. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Sausā Daugava, muzejs (Doles sala), Ri, 6-Dec-2003, 21. R.Matrozis, D.Boiko.

Janvāris
Liepājas ez., 30-Jan-2008, vismaz 45 pacēlās no Ezerkrasta pļavas jūras ērgļa iztraucēti. G.Grandāns.
Liepājas ez., 20-Jan-2009, 45 (no tiem 44 Atteku salas NW pusē un 1 Zirgu salas E pusē). F.Slišāns.
Kaņieris, Tu, 14-Jan-2001, 39 rajonā, kur Starpiņupe iztek no Kaņiera. J.Kazubiernis.
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 5-Jan-2008, 27. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Dārziņu atteka, Ri, 21-Jan-2018, 25 stāvēja uz ledus. I.Mārdega (Dabasdati).

Februāris
Liepājas ez., 16-Feb-2008, 41 Zirgu salas dienvidu pusē. F.Slišāns.
Dārziņu atteka, Ri, 14-Feb-2018, 34 (ticamākais, ka skaitā ir arī pirmie pavasara migranti). I.Gaile (Dabasdati).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Ardea cinerea. Retrieved from http://www.birdlife.org on 15th January 2017. Martínez-Vilalta A., Motis A., Kirwan, G.M. 2014. Grey Heron Ardea cinerea. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52674 on 20th May 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 25-26.

Zivju gārnis Ardea cinerea. Sātiņi, Saldus novads, 16-Jan-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Carnikava, 21-Jan-2019. © Igors Deņisovs.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Starpiņupe pie ietekas jūrā, Lapmežciems, 14-Feb-2007. © Māris Strazds.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Zvidzes kanāls pie Lubānas ezera, Madonas novads, 25-Apr-2007. © Māris Strazds, Helmuts Hofmanis.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Mērsrags, 1-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Edgars Laucis.
xxxx

Zivju gārnis Ardea cinerea. Mērsrags, 5-Aug-2012, jaunais putns. © Ainars Mankus.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 19-Aug-2009, jaunais putns (1g). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Vecdaugava, Rīga, 3-Sep-2013, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2009, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Zivju gārnis Ardea cinerea. Sātiņi, Saldus novads, 31-Okt-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.

Labots 03 Feb 2019