Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

No centrālās Eiropas uz austrumiem un dienvidiem līdz Indijai, SE Āzijai, Japānai, Austrālijai un Jaunzēlandei. Bez tam arī Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras, un Amerikā no ASV ziemeļiem līdz Argentīnas centrālajai daļai. Eiropas ligzdotāji ziemo Vidusjūras reģiona austrumu daļā, kā arī Kamargā Francijā, taču daļa lido vēl tālāk uz pārziemošanu Āfrikā. Četras pasugas, Latvijā Ardea alba alba (Martínez-Vilalta, Motis, Kirwan 2014).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un klejo neligzdotāji, atzīmētas zināmās ligzdošanas vietas

Vasarā (jūnijā - jūlijā) ligzdotāji un reti klejotāji

Rudenī visā teritorijā, vairāk centrālajā un SE daļā

Reti ziemo, vairāk rietumu daļā

Lielais baltais gārnis Ardea alba

Kaņieris, 16-Sep-2006. © Arnis Blumbergs.

Līdz XX gs. 90-tajiem gadiem Latvijā rets ieceļotājs ar mazāk kā 20 novērojumiem (Russow 1880; Grosse, Transehe 1929; Виксне 1967; Тауриньш 1983; Baumanis, Mednis 1985; Celmiņš et al. 1993). Šajā novērojumu skaitā arī viens iespējams ligzdošanas gadījums Engures ezerā 1977. gadā (Lipsbergs, Kazubiernis 1980). Turpmākajos gados - līdz XX gs. beigām un XXI gs. sākumā - novērots aizvien biežāk un lielākā skaitā. 1997. un 1999. gadā atzīmēti divi ligzdošanas gadījumi Engures ezerā hibrīdpāri ar zivju gārni Ardea cinerea (Baumanis, Kalniņš 1997; Lipsbergs, Roze 2001). Turpat pirmais "tīra" pāra ligzdošanas gadījums pierādīts 2000. gadā (Lipsbergs u.c. 2001). Savukārt 2001. gadā Engures ezerā ligzdoja 2 pāri, 2002. gadā - 3 pāri (visus izpostīja ūpis Bubo bubo; Lipsbergs, Opermanis 2004), 2003. gadā - 2 pāri (J.Lipsbergs). Ligzdošanas vieta nav pārbaudīta 2004. gadā, bet ticams, ka ligzdoja arī togad, jo vietas tuvumā gārņi novēroti regulāri. Tā paša gada vasaras otrajā pusē - rudenī Latvijā novērota nepieredzēti masveidīga neligzdotāju ieceļošana (Celmiņš 2004). Šī parādība līdzīgā apmērā novērota arī turpmākajos gados, taču līdz ar ligzdotāju skaita pieaugumu grūti spriest, kādu daļu sastāda ieceļojušie īpatņi un cik vietējie ligzdotāji. Nav precīzu ziņu par ligzdošanu 2005.-2006. gados, bet 2007. gadā Engures ezerā ligzdoja vismaz 10 pāri (J.Lipsbergs). Otra ligzdošanas vieta Latvijā atklāta 2005. gada maijā zivju gārņu un jūras kraukļu kolonijā Lubāna rietumu malā Akmeņsalā (novērota ligzdas būvēšana, J.Ķuze). Tā paša gada jūnija beigās šajā kolonijā novēroti 9 īpatņi (R.Matrozis), bet 2007. gada 10. jūnijā virs kolonijas vienlaicīgi redzēti 18 īpatņi un atrastas 7 ligzdas (A.Kalvāns, J.Granāts). Trešā ligzdošanas vieta atklāta 2008. gada jūnijā Kaņierī - vismaz 10 ligzdas līdzās zivju gārņu kolonijai (R.Matrozis, O.Miziņenko). Populācijas vērtējums 2012. gadā: 80-100 pāri. Šo skaitu sastāda: Engures ezers - vismaz 20 pāri (ornitologu bāzes ziņas); Kaņieris - 20-30 pāri (A.Stīpniece); Lubāns - vismaz 35 pāri; Rušons - 1 pāris (abas pēdējās vietas K.Millers). Gadu vēlāk, 2013. gada jūnijā Kaņierī saskaitītas ap 70 ligzdas (R.Matrozis u.c.). Pēc jaunākajām ziņām 2015. gadā Rušonā, jauktā kolonijā kopā ar zivju gārņiem un jūras kraukļiem Phalacrocorax carbo, ligzdoja vismaz 10 pāri (G.Grandāns). Jaunas ligzdošanas vietas tagad zināmas Jumurdas ezera apkārtnē, kā arī Istras un Pildas ezeros (pēdējos divos iespējams ligzdoja jau agrāk) (A.Kalvāns). Populācija acīmredzami turpina pieaugt un 2015. gadā vērtējama 140-200 pāru robežās. Pārziemošana pārliecinoši pierādīta sākot ar 2008. gada janvāri. Tagad ziemo regulāri un skaits pieaug.

Garums: 85-102 cm, spārnu izpletums: 140-170 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pirmie 20 novērojumi Latvijā
1. Rundāle, 1844, 1 nošauts un pēc tam nodots Kurzemes Provinces muzejam. Hrn. Grabbe (Anonym 1844). Domājams šo pašu īpatņi, kā atrodošos Provinces

muzejā savā darbā ir pieminējis arī V.Russovs (1880).

2. Liepājas ez., 1902, 3 nošauti (Grosse, Transehe 1929).
3. Liepājas ez., 1903, 16-Mai, 1 nošauts. (Grosse, Transehe 1929)
4. Liepājas ez., 1906, 29-Mai, 1 nošauts 1906. gadā. (Grosse, Transehe 1929).
5. Babītes ez., Ri, 1961, 7-Mai, 1. V.Liepa, J.Bergmanis (Lipsbergs, Kazubiernis 1980).
6. Lubāns, Ma/Re, 1970-to gadu vidus, 1-Mai, 1. J.Stalidzāns (Lipsbergs, Kazubiernis 1980).
7. Engures ez., Ta/Tu, 1977, 27-Apr, 2 īpatņi; 1 periodā 12-Mai - 6-Jūn, pēc tam 6 īpatņi periodā 25-28-Aug (iespējama ligzdošana) (Lipsbergs, Kazubiernis 1980).
8. Engures ez., Ta/Tu, 1978, 6-Jūn, 1. G.Graubics (Тауриньш 1983). ®
9. Engures ez., Ta/Tu, 1978, 23-Aug, 1 (Lipsbergs, Kazubiernis 1980). ®
10. Babītes ez., Ri, 1979, 29-Mai, 1 ezera austrumu galā. A.Strazds. ®
11. Engures ez., Ta/Tu, 1979, 26-Jūn, 1. Dz.Broks. ®
12. Medema purvs, Ri, 1980, 1-Jūn, 1. M.Kreilis. ®
13. Misa, Ba, 1983, 6-Aug, 5 Staldātu purvā. O.Eberliņš. ®
14. Kaņieris, Tu, 1984, 4-Jūn, 1 Mērsalas apkārtnē. J.Vīksne, M.Janaus. ®
15. Īdeņa, Re, 1984, jūlijs, 1. U.Bergmanis. ®
16. Papes ez., Lp, 1988, 16-18-Jūl, 1. J.Lipsbergs. ®
17. Īdeņa, Re, 1988, septembra beigas - oktobra sākums, 1. P.Žukovs. ®
18. Papes ez., Lp, 1990, 31-Mar, 1 ezera SE stūra applūdušajās pļavās, turpat arī 1-Apr. A.Celmiņš u.c. ®
19. Pape, Lp, 1990, 27-Jūn, 6 lidojumā pie mola. M.Smiltnieks (OFK domas dalījās, šeit publicēts kā ticams).
20. Kuiviži, Lm, 1991, 21-Sep, 1 ap 2 km uz N no Kuivižiem. V.Vintulis, Ivars Oiguss, A.Trušulis. ®

Novēroto īpatņu skaits periodā 1991-2004 (Celmiņš 2004)

 

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Engures ez., Tu, 25-Feb-2016, 2 izcēlās no saliņas pie ezera E krasta putnu torņa. J.Kazubiernis.
Bērzciems, Tu, 4-Mar-2017, 2. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
Kaņieris, Tu, 8-Mar-2015, 1 lidojumā virs ezera. M.Riherts.
Nagļi, Re, 11-Mar-2014, 4 lidojumā pāri Nagļiem. G.Grandāns, U.Ļoļāns.
Kvāpānu dīķi, Re, 11-Mar-2014, 1. G.Grandāns, U.Ļoļāns.
Kaņieris, Tu, 11-Mar-2014, 1. Ē.Tempelfelds (Dabasdati).

Skaits lokāli (viena labākā uzskaite vietai- vismaz 30)

Maijs
Randu pļavas, Lm, 13-Mai-2016, 68 (iespējams līdz pat 75) pie putnu torņa. I.Deņisovs.

Jūnijs
Mālrags, Tu, 18-Jūn-2012, 73 vienā barā (Rīgas jūras līča krasts iepretī Engures ezeram). A.Avotiņš jun.
Nagļi, Re, 3-Jūn-2012, vismaz 40 Zvejsalas-Ļodānu dīķos (G4). G.Graubics, V.Roze, K.Millers.

Jūlijs
Nagļi, Re, 27-Jūl-2011, vismaz 110 Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. K.Millers, G.Grandāns.
Nagļi, Re, 23-Jūl-2009, 88 Zvejsalas nodaļas dīķī G3. V.Pranks, M.Strazds.
Randu pļavas, Lm, 16-Jūl-2018, 65-70. I.Deņisovs (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 13-Jūl-2012, ap 40 (kopā Pekragā un lagūnā). M.Kilups.

Augusts
Sātiņi, Sa, 30-Aug-2015, 238 dīķī Liekna II. R.Rekmanis.
Nagļi, Re, 31-Aug-2008, 188 kopā pa diviem dīķiem Zvejsalas-Ļodānu nodaļā (108 - dīķī G1, 80 - G2). J.Ķuze.
Engures ez., Tu, 3-Aug-2018, vismaz 110 nakšņošanas vietā ezera E malā iepretī Lopsalrovai. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Irlavas dīķi, Tu, 25-Aug-2012, pa visiem dīķiem vismaz 50 (lielākajā barā 23). R.Matrozis (Dabasdati).
Randu pļavas, Lm, 27-Aug-2011, 45 pie putnu torņa (turpat arī 15 zivju gārņi Ardea cinerea). I.Deņisovs.
Burtnieks, Vm, 18-Aug-2013, 37 Silzemnieku līcī. A.Klepers, I.Brediks, M.Kilups (Dabasadati).
Nagļi, Re, 16-Aug-2008, 35 Ornīšu-Drabāku 10. dīķī. G.Grandāns.
Kaņieris, Tu, 24-Aug-2014, 35 vienā barā. M.Riherts.

Septembris
Sātiņi, Sa, 13-Sep-2018, 325 no kuriem 289 vienkopus Lieknas II dīķī. K.Millers.
Nagļi, Re, 15-Sep-2012, 320 Orenīšu-Drabāku nodaļas 9. dīķis. M.Koivula, K.Millers, M.Bruun.
Nagļi, Re, 19-Sep-2015, 300-320 Zvejsalas-Ļodānu dīķos, t.k. 180-200 Ļodānu mazajos SD dīķos. I.Deņisovs.
Skrundas dīķi, Ku, 20-Sep-2014, 206. R.Rekmanis, I.Ozola.
Engures ez., Tu, 29-Sep-2018, 150 lokāli ezera E daļā starp Akmeņrovu un Podragu. R.Matrozis (Dabasdati).
Burtnieks, Vm, 3-Sep-2015, 131 saskaitīts no Silzemnieku torņa. A.Klepers (Dabasdati).
Doles sala, Ri, 19-Sep-2018, 90 Daugavā pie Kaulmačsēkļa (Doles salas krasts). U.Piterāns.
Kaņieris, Tu, 28-Sep-2008, 52 (lielākajā barā 30). R.Matrozis, O.Miziņenko.
Randu pļavas, Lm, 21-Sep-2008, 31 NW pusē no putnu torņa. E.Kušners.

Oktobris
Nagļi, Re, 4-Okt-2008, ap 350 vērtēti Zvejsalas-Ļodānu dīķos G1, G5 un A16/17 rajonā. A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Sātiņi, Sa, 1-Okt-2017, 250 dīķos V.Jaunzemis.
Nagļi, Re, 19-Okt-2008, ap 225 Orenīšu 10. dīķī (citās vietās nav redzēti). A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Irlavas dīķi, Tu, 1-Okt-2011, 110. V.Ādamsons.
Skrundas dīķi, Ku, 10-Okt-2015, 80 vienā barā. K.Millers, I.Grīnerte.
Kaņieris, Tu, 22-Okt-2011, vismaz 77. M.Krūze (Dabasdati).
Randu pļavas, Lm, 18-Okt-2015, 70 netālu no putnu torņa. I.Deņisovs, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Īdeņa, Re, 6-Okt-2006, 46 (t.sk. 45 vienā barā 4. dīķī). K.Millers, V.Roze.
Kvāpānu dīķi, Re, 3-Okt-2006, 45 (divas grupas dīķos pie "Birzēm", domājams tie paši 6-Okt Īdeņā). K.Millers, V.Roze.
Engures ez., Tu, 10-Okt-2015, 45 ezera E malā iepretī Lepstam. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Novembris
Kvāpānu dīķi, Re, 11-Nov-2013, 39 Rēzeknes upes krastā iepretim dīķiem. J.Ķuze (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 16-Nov-2013, 35 dīķos. J.Jansons.

Decembris (vismaz 10)
Mazais Baltezers, Ri, 10-Dec-2018, 21. L.Birziņa (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 2-Dec-2018, 13. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Carnikava, Ri, 22-Dec-2018, 13 pārlido. M.Šiļina (Dabasdati).
Tomes pagasts, Og, 13-Dec-2018, ziņots aptuvens skaits 8-12 Daugavas kreisā krasta niedrājā. J.Siliņēvičs (Dabasdati).
Juglas kanāls, Rp, 31-Dec-2018, 11. E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis.

Janvāris (vismaz 5)
Ķekavas pagasts, Ri, 13-Jan-2018, 5 Sausās Daugavas krācēs. A.Platais.
Daugavpils, 2-Jan-2019, 5 (1 Šuņupē un 4 izklaidus Daugavā). A.Erts.

Novērojumi ziemas mēnešos līdz februāra vidum (no pirmā ziņotā līdz 2017/18 gg. ziemai; NB! - ar to detalizēts uzskaitījums pārtraukts)
Mazsalacas apk., Vm, 4-Dec-2003, 1 kādā mazā dīķī starp Mazsalacu un Staiceli. K.Rusmanis.
Ignašāni, Re, 5-Feb-2005, 1 “koši balts gārnis” novērots lidojumā pār Rēzeknes upi. J.Jukāms.
Pāvilostas apkaime, Lp, 9-11-Jan-2008, 1. A.Milzarājs, K.Millers.
Ventspils, 19-Jan-2008, 1 Ventas malā pie tilta. J.Ķuze, M.Strazds.
Bieķengrāvis pie Lucavsalas, Rp, 4-Dec-2008, 1. R.Bērziņš-Bērzītis.
Aizputes novads, Lp, 3-Jan-2012, 3-S pie "Saulītēm". R.Rekmanis (Dabasdati).
Lielupes grīva, 17-18-Jan-2012, 1. G.Graubics u.c.; iespējams tas pats putns 21-Jan Mīlestība saliņā Rīgā (8 km starp vietām). R.Matrozis (Dabasdati).
Dobele, 6-Dec-2013, 1-2 uzturas lokāli. J.Kambars (Dabasdati); turpat 1 īpatnis 28-Feb-2014, 1 uzturas lokāli. J.Kambars (Dabasdati).
Druvciems, Jm, 7-Dec-2013, 2. J.Kambars (Dabasdati).
Mūsa, Ba, 23-Dec-2013, 1 lidojumā. G.Sirmane (Dabasdati).
Liepāja, 11-Jan-2014, 1 Pērkones kanālā. R.Rekmanis.
Daugavpils, 1-Dec-2014, 1. A.Erts (Dabasdati).
Mazais Baltezers - Baltezera kanāls, Ri, 4-Dec-2014, 2 kanālā. D.Brakmane (Dabasdati). Iespējams no tiem 3-4 putniem, kas redzēti ezerā jau novembrī. R.Matrozis

(Dabasdati), L.Birziņa (Dabasdati); 7-Dec, 1 kanālā. I.Mārdega; 14-Dec, 5 ezerā. L.Birziņa (Dabasdati); 21-Dec, 1 ezerā. L.Birziņa (Dabasdati).

Mārupe, Ri, 6-Dec-2014, 1 grāvī pie Kantora ielas. N.Jansons.
Vakarbuļļi, Rp, 24-Dec-2014, 2 (Dabasdati); Buļļupe, Rp, 1-Jan-2015, 1 krastā Bolderājas pusē (Dabasdati) un 3-Jan 1 Daugavgrīvas pusē (Dabasdati) (iespējams

kāds no 24-Dec putniem). Visi novērojumi A.Arnicāns.

Mērsraga kanāls, Ta, 30-Dec-2014, 2 kopā ar zivju gārni Ardea cinerea. U.Rēvalds; 1-2-Jan-2015 - 1. M.Tīrums, A.Klepers (Dabasdati); 7-Feb - 1 Pekragā.

U.Rēvalds; 19-Feb, 1 Mērsraga kanālā. U.Rēvalds; 25-Feb, 1 Pekragā. V.Ādamsons, G.Saulītis.

Ziedoņi, Ba, 2-7-Feb-2015, 1 pie Lielupes. L.Ķigule u.c. (Dabasdati).
Nīca, Lp, 23-Feb-2015, 1 Bārtas upes krastā. S.Simsone-Buka.
Mērsraga kanāls, Ta, 3-Jan-2016, 1. U.Piterāns, R.Rekmanis, I.Ozola (Dabasdati); turpat 6-Jan. U.Rēvalds.
Limbaži, 23-Jan-2016, 1. M.Kalniņš (Dabasdati).
Kuldīga, 2-Dec-2016 līdz vismaz 2-Jan-2017, 1 Ventā pie apvedceļa. M.Jaunzemis, J.Jansons, R.Rekmanis.
Mazais Baltezers, Ri, 3-Dec-2016, 1. L.Arnicāne (Dabasdati).
Gaujas grīva, Ri, 7-Dec-2016, 1 uzturas lokāli. I.Deņisovs (Dabasdati).
Ādažu lauki, Ri, 7-Dec-2016, 1 lidojumā. I.Mārdega (Dabasdati); ticamākais, ka tas pats īpatnis pie Eimuriem 9-Jan-2017 (V.Ivanovs, Dabasdati) un Carnikavas

laukos 4-Feb. A.Kuročkins, R.Matrozis, E.Smislovs; 26-Feb izcēlās no grāvja ziemeļu pusē no Ādažiem. L.Birziņa (Dabasdati).

Dzelmes, Og, 10-Dec-2016. 2 Daugavas līcī. J.Vīgulis (Dabasdati); turpat 24-Dec - 5 īpatņi. A.Platais; iespējams kāds no šiem ziemotājiem redzēts lidojumā pie

Dzelmēm arī 24-Feb-2017. U.Ļoļāns (Dabasdati).

Bauska, 17-Dec-2016, 1 lidojumā virs Mūsas. E.Laucis.
Vitrupe, Lm, 20-21-Dec-2016, 1. I.Mārdega, A.Kalvāns (Dabasdati).
Skrunda, Ku, 1-Jan-2017, 1 Ventā. M.Jaunzemis. J.Jansons.
Sērene, Ai, 14-Jan-2017, 1. E.Račinskis (Dabasdati).
Valdlauči, Ri, 14-Jan-2017, 1. A.Platais (Dabasdati).
Mežāres, Ri, 14-Jan - 16-Feb-2017, 1. A.Ose (Dabasdati).
Lilaste, Ri, 17-Jan-2017., 1 pacēlās no Lilastes upes. I.Mārdega (Dabasdati).
Piņķi, Ri, 18-Feb-2017, 3 Neriņas upītē-grāvī. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati); 28-Feb, 1 pie Piņķu ūdenskrātuves. I.Kampenusa (Dabasdati).
Kleisti, Rp, 28-Feb-2017, 1. E.Zacmane (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 2-Dec-2017, 1 līcī starp ostu un Pekragu. R.Matrozis, E.Smislovs (Dabasdati); 10-Dec, vismaz 2. J.Siliņēvičs (Dabasdati).
Babītes ez., Ri, 9-Dec-2017, 1 pārlido ezera N malā pie Sīpolciema. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
Daugavgrīva, Rp, 19-Dec-2017, 1 pārlido uz Mangaļsalas pusi. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs; ticamākais tas pats nedaudz vēlāk Mangaļsalas pusē. I.Deņisovs.

13-Jan-2018, 1 pārlido no Buļļupes puses W virzienā. A.Arnicāns (Dabasdati).

Ogre, 28-Dec-2017, 3 un 1 divās vietās. Z.Briķe (Dabasdati, Dabasdati); 6-Jan-2018 - 3. A.Kuročkins (Dabasdati); 10-Feb - 1. J.Jesnovskis (Dabasdati).
Ķekava, Ri, 13-Jan-2018, 5 Sausās Daugavas krācēs. A.Platais.
Pāilosta, Lp, 17-Jan-2018, 1 Sakas upē. R.Rekmanis, V.Videnieks.
Ķekavas pagasts, Ri, 21-Jan-2018, 1 Ostvalda kanālā. K.Millers, I.Grīnerte.
Lilastes ez., Ri, 29-Jan-2018, 1. A.Klepers.

Literatūra un internets

Baumanis J., Kalniņš M. 1997. Pierādīts lielā baltā gārņa un zivju gārņa hibridizācijas gadījums Latvijā. - Putni dabā 7, 2: 1-3. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. BirdLife International. 2016. Species factsheet: Ardea alba. Retrieved from http://www.birdlife.org on 26 December 2016. Celmiņš A. 2004. Lielā baltā gārņa Egretta alba invāzija Latvijā 2004. gadā vasarā. Putni dabā 14, 4: 12-16. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Lipsbergs J., Kazubiernis J. 1980. Sudrabgārņa - Egretta alba (L.) - pirmais varbūtējs ligzdošanas gadījums Austrumbaltijā. - Retie augu un dzīvnieki: 38-40. Lipsbergs J., Opermanis O., Stīpniece A., Stīpnieks A. 2001. Pirmais pierādītais lielā baltā garņa Egretta alba ligzdošanas gadījums Latvijā. Putni dabā 11, 1: 22-24. Lipsbergs J., Opermanis O. 2004. Nesekmīga lielo balto gārņu Egretta alba ligzdošana Engures ezerā 2002. gadā. Putni dabā 14, 2: 8-10. Lipsbergs J., Roze V. 2001. Lielā baltā gārņa Egretta alba un zivju gārņa Ardea cinerea hibrīdpāra otrais zināmais ligzdošanas gadījums Latvijā. Putni dabā. 1. pielikums: 51-53. Martínez-Vilalta A., Motis A., Kirwan G.M. 2014. Great White Egret Ardea alba. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52684 on 1 January 2015. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Виксне Я.А. 1967. Новые встречи редких и залетных птиц в Латвии - Итоги орнитологическичх исследований в Прибалтике. Тр. V Прибалт. орнитол. конф. Таллин, 57-62. Тауриньш Э. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 24.

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Babītes ezers, 2-Apr-2017, domājams nepieaudzis putns (pēc knābja krāsas). © Ainars Mankus.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Liekna, Sātiņi, Saldus novads, 26-Apr-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Mērsrags, 7-Mai-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Mērsrags, 7-Mai-2014, domājams nepieaudzis putns (pēc knābja krāsas). © Jānis Jansons.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Mērsrags, 7-Mai-2014, domājams nepieaudzis putns (pēc knābja krāsas). © Jānis Jansons.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Dunduru pļavas, Tukuma novads, 5-Jūn-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Sātiņi, Saldus novads, 17-Jūl-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Sātiņi, Saldus novads, 17-Jūl-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Lapmežciems, Starpiņupītes grīva, 1-Aug-2015. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 17-Aug-2009. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Sātiņi, Saldus novads, 12-Sep-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Kaņieris, 8-Apr-2015, pavasarī ligzdotājiem knābis ir melns. © Ēriks Tempelfelds.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Zvidzes kanāls pie Lubānas ez., Madonas novads, 26-Apr-2007. © MārisStrazds, Helmuts Hofmanis.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Nagļi, Rēzeknes novads, 18-Jūl-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Vecdaugava, Rīga, 8-Aug-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Pape, Rucavas novads, 15-Sep-2014. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Kaņieris, 24-Sep-2010. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Lielie baltie gārņi Ardea alba. Kuiviži, Salacgrīvas novads, 27-Aug-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Lielais baltais gārnis Ardea alba. Pāvilostas novads, 11-Jan-2008. © Kārlis Millers.          Attēls ievietots kā ziemošanas gadījuma pierādījums.

Labots 14 Jan 2019