Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropa, Āzija, N Āfrika, Vidējie Austrumi un Ziemeļamerika. Ziemeļeiropas populaciju jaunie putni klejo uz dienvidiem, bet pieaugušie parasti paliek ligzdošanas areālā. Piecas pasugas (Forsman 2007), Latvijā Aquila chrysaetos, chrysaetos.

Pavasarī reti sastopams

Vasarā retajās ligzdošanas vietās, kā arī klejojoši neligzdotāji

Rudenī reti sastopams

Ziemo atsevišķi īpatņi

Klinšu ērglis Aquila chrysaetos

Dunduru pļavas, Ķemeru nacionālais parks, 27-Mar-2013, nepieaudzis putns (domājams 3g). © Jānis Ķuze.

Latvijā rets ligzdotājs. Ligzdo 5 - 10 pāri (BirdLife International 2004). Neliels skaits caurceļo. Reizēm sastopams arī ziemā.

Garums: 75-93 cm, spārnu izpletums: 187-220 cm (Snow, Perrins 1998; Forsman 2007).

Internets

Saīsinājumi

BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge.BirdLife International. 2015. Species factsheet: Aquila chrysaetos. Retrieved from http://www.birdlife.org on 20th May 2015. Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Klinšu ērglis Aquila chrysaetos. Melnragi, Ķemeru nacionālais parks, 5-Mar-2009, nepieaudzis putns (4g), gredzenots ligzdā Teiču purvā 2006. gadā.
© Jānis Ķuze.
bkm

Klinšu ērglis Aquila chrysaetos. Melnragi, Ķemeru nacionālais parks, 5-Mar-2009, nepieaudzis putns (4g), gredzenots ligzdā Teiču purvā 2006. gadā.
© Jānis Ķuze.
bkm

Klinšu ērglis Aquila chrysaetos. Dunduru pļavas, Ķemeru nacionālais parks, 27-Mar-2013, nepieaudzis putns (domājams 3g). © Jānis Ķuze.
bkm

Klinšu ērglis Aquila chrysaetos. Dunduru pļavas, Ķemeru nacionālais parks, 27-Mar-2013, nepieaudzis putns (2g), gredzenots 2012. gada jūnijā Igaunijā
netālu no Peipusa ezera. © Jānis Ķuze.
bkm

Klinšu ērglis Aquila chrysaetos. Teiču purvs, 18-Jūn-2008, pieaugušais putns. © Jānis Ķuze.
bkm

Klinšu ērglis Aquila chrysaetos. Teiču purvs, 18-Jūn-2008, pieaugušais putns. © Jānis Ķuze.
bkm

Klinšu ērglis Aquila chrysaetos. Užavas lauki, Ventspils novads, 5-Mar-2015, nepieaudzis putns. © Jānis Jansons.
bkm

Klinšu ērglis Aquila chrysaetos. Užavas lauki, Ventspils novads, 5-Mar-2015, nepieaudzis putns. © Jānis Jansons.
bkm

Klinšu ērglis Aquila chrysaetos. Stūru purvs, Saldus un Brocēnu novadu robežās, 16-Jūn-2013, nepieaudzis putns. © Jānis Jansons.

Labots 09 May 2018