Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta visā Eiropā, izņemot Islandi, Īriju, Pireneju pusalas dienvidus un galējo NE Eiropu gar Balto jūru. Taigas zonā uz E vismaz līdz Baikālam. Vēl arī Aizkaukāzā, S no Kaspijas jūras, daļēji Mongolijā, Centrālāzijas kalnos un Himalajos. Ziemo Āfrikā un Indijā. Divas tuvu līdzīgas pasugas (Alström, Mild 2003). Areāla lielākajā daļā A.t.trivialis. Otra pasuga A.t.haringtoni Centrālāzijas kalnos - NW Himalaji, Tjanšans, kalnu apvidi Kazahstānas dienvidos (Tyler 2020; Birds.kz).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Koku čipste Anthus trivialis

Nīgrande, Saldus novads, 26-Jūn-2010. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta un izplatīta ligzdotāja. Visbiežāk sastopamā čipste ligzdošanas sezonā. Parasta arī ceļošanas laikā.

Garums: 15 cm (Alström, Mild 2003).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Bērzciems, Tu, 21-Mar-2014, 2. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Karateru apkaime, Lm, 26-Mar-2005, dziesma. M.Lielkalns.
Vertežu mežs, Sa, 26-Mar-2017, 1. M.Jaunzemis.
Kolka, Ta, 31-Mar-2008, 1 liedagā kopā pļavu čipstēm. K.Millers.
Berģi, Rp, 31-Mar-2020, 1. I.Bojāre (Dabasdati).
Iecavas pagasts, Ba, 31-Mar-2024, dzirdēta dziesma. E.Smislovs (Dabasdati).
Īdeņas purvs, Re, 31-Mar-2024, 3 (5). A.Jesko (Dabasdati).
Garciems, Ri, 2-Apr-1988, dziesma. A.Kuročkins.
Engures ez. apkārtnē, Tu, 2-Apr-2000. J.Kazubiernis.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 4-Nov-2016, 1 vizuāli, ierakstīts sauciens (atbilst koku čipstes paraugiem). R.Rekmanis.
Liepāja, 21-Okt-2011, 1 fotografēta. S.Bērziņa.
Vītiņu pļavas, Lp, 19-Okt-2021, 1. R.Rekmanis, E.Smislovs (Dabasdati).
Pape, Lp, 17-Okt-1997, 1-S. V.Roze.

Literatūra un internets

Alström P., Mild K. 2003. Pipits and Wagtails. Princeton. Tyler S. 2020. Tree Pipit Anthus trivialis, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.trepip.01. Accessed 30 August 2023.

Koku čipste Anthus trivialis. Sātiņu dabas liegums, Saldus novads, 27-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Koku čipste Anthus trivialis. Sātiņu dabas liegums, Saldus novads, 27-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Koku čipste Anthus trivialis. Stūru purvs, Saldus novads, 1-Mai-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Koku čipste Anthus trivialis. Dimzukalni, Bauskas novads, 9-Mai-2015. © Edgars Smislovs.
bkm

Koku čipste Anthus trivialis. Nīgrande, Saldus novads, 26-Jūn-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Koku čipste Anthus trivialis. Nīgrande, Saldus novads, 26-Jūn-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Koku čipste Anthus trivialis. Kalnansu purvs, Kuldīgas novads, 13-Jūl-2019, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Koku čipste Anthus trivialis. Gavieze, Dienvidkurzemes novads, 16-Aug-2009. © Jānis Jansons.