Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Grenlandes austrumu mala, Islande, Eiropas rietumi, centrs un ziemeļi. Uz austrumiem līdz Obas upei NW Āzijā. Ziemo dienvidu un rietumu Eiropā (uz N līdz Dānijai), NW Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Arābijas ziemeļos, Īrānā, Aizkaukāzā un vietām Centrālāzijā. Ģeogrāfiskās variācijas nelielas un pakāpeniskas. Labi izteiktas pasugas netiek izdalītas (Alström, Mild 2003).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemo reti, pārsvara piejūras zonā

Pļavu čipste Anthus pratensis

Kalngale, Carnikavas novads, 12-Apr-2018. © Igors Deņisovs.

Dziesma (lidojumā). Liepājas ezers, Aizraķe, 16-Jūn-2005. © Agris Celmiņš (18).

Dziesma (lidojumā). Ķemeru tīrelis, 8-Jūn-2007. © Agris Celmiņš (26).
Dziesma (lokāli). Liepāja, Ezerkrasts, 24-Jūn-2006. © Agris Celmiņš (19).
Dziesma (lokāli). Ķemeru tīrelis, 8-Jūn-2007. © Agris Celmiņš (18).
Uztraukuma sauciens. Valle, 8-Jūl-2006. © Agris Celmiņš (14).
Uztraukuma sauciens (ar trīszilbju versijām). Ķemeru tīrelis, 8-Jūn-2007. © Agris Celmiņš (17).
Migrācijas sauciens. Pape, 12-Okt-2005. © Agris Celmiņš (12).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā parasta un izplatīta ligzdotāja. Bieži caurceļo. Ziemo reti, bet vairāk sākot ar XXI gs.

Garums: 14,5 cm (Alström, Mild 2003).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Doles sala, Ri, 24-Feb-2014, 2. U.Piterāns (Dabasdati).
Ezeres pagasts, Sa, 1-Mar-2008, 1 pie Garozpurva. M.Jaunzemis.
Aizputes pagasts, Lp, 4-Mar-2019, 1 uz vadiem pie "Ķibjiem". R.Rekmanis.
Nīca, Lp, 10-Mar-2017, 1 migrācijā. K.Millers.

Vēlāko rudens migrantu uzskaites (tikai lidojumā migrācijas virzienā)
Pape, Lp, 26-Nov-2010, 7-S uzskaites laikā 08:00-14:30. G.Grandāns.
Pape, Lp, 6-Nov-2016, 53-S uzskates laikā 10:00-14:00. R.Rekmanis.

Novērojumi ziemas mēnešos
Mērsrags, Ta, 23-Feb-1975, 3 vairākkārt izceltas Mērsraga kāpās. J.Lipsbergs.
Liepāja, 19-Jan-1987, 6 pie silta ūdens peļķes, ezermalā "Liepājas Metalurga" teritorijā. A.Celmiņš, A.Reinbergs.
Liepāja, 7-Dec-1991, 1 Ezerkrastā ūdens malā; viens spārns nokarājas. A.Celmiņš.
Ainaži, Lm, 5-Jan-1992, 1 niedrājā. A.Kuročkins.
Liepāja, 20-Dec-2000, 10 Ezerkrasta pļavā. A.Celmiņš, M.Jaunzemis.
Kolka, Ta, 26-Dec-2000, 4 Kolkasragā pie dīķa. R.Matrozis, A.Kuročkins.
Lauteri - Kancu urga, Lm, 1-Jan-2001, vismaz divas 1 km maršrutā. J.Lipsbergs.
Liepāja, 13-Jan-2001, 15 Ezerkrasta rajonā (t.sk. bars 12). M.Jaunzemis.
Akmeņrags, Lp, 13-Jan-2001, 3 piekrastes kāpās. A.Celmiņš.
Engure, Tu, 14-Jan-2001, 2 kāpās. N.Zeidaks.
Kolka, Ta, 24-29-Jan-2001, 1-3 Kolkasraga kāpās (iesp. no tām, kas decembrī). V.Roze u.c.
Mazsalaca, Vm, 8-Feb-2001, 1. V.Vintulis, J.Ķuze.
Rīgas HES, 17-Jan-2004, 1 Dārziņu niedrāja malā pie apvedceļa. A.Celmiņš, K.Funts, M.Galenieks, Didzis.
Liepāja, 17-Jan-2004, 1 Ezerkrasta rajonā, ezermalā pie niedrāja. K.Millers, V.Roze.
Ālandes lanka pie Grobiņas, Lp, 8-Feb-2004, 1, kas varēja būt arī pirmais migrants liela atkušņa laikā. R.Rekmanis.
Liepāja, 26-Jan-2007, 1 izcēlās Ezerkrasta pļavā. K.Millers.
Kolka, Ta, 1-Jan-2008, izcēlās no kāpas pie bijušās šautuves. R.Rekmanis.
Apsala, Ma, 27-Jan-2008, 3 Teiču purva ziemeļu galā - pamanītas un noteiktas no braucoša auto - pacēlās no rugaines 15 attālumā, domājams šī suga pēc silueta,

raustīgā lidojuma un biotopa, izslēdzot līdzīgo niedru stērsti. U.Bergmanis.

Lauteri, Lm, 15-Dec-2009, 1. G.Graubics.
Liepāja, 8-Jan-2012, 1 pie Vecajiem fortiem Zvejnieku alejā. G.Grandāns, E.Laucis; domājams tā pati 21-Jan piejūras kāpās "Kursas" apkārtnē. G.Grandāns u.c.;

turpat 23-Jan. K.Millers.

Liepāja, 25-27-Jan-2012, 1 pļavā pie ostas LBT termināla. D.Elferts, S.Elferte, K.Millers.
Liepāja, 2-Dec-2012, 1 pie LBT graudu termināla. J.Jansons, M.Jaunzemis, A.Mankus.
Nīcas lauki, Lp, 10-Jan-2013, 1. K.Millers.
Pape, Lp, 1-Dec-2013, 1 pie "Dabas mājas". R.Rekmanis.
Liepāja, 14-Dec-2013, 1-S augstu virs kāpām pie ostas S mola. K.Millers.
Gaujas grīva, 16-21-Jan-2014, 1 liedagā kopā ar 1 ausaino cīruli. I.Deņisovs u.c.
Doles sala, Ri, 17-Jan-2014, 1 apvedceļa nogāzē. U.Piterāns (Dabasdati).
Pērkone, Lp, 18-Jan-2014, 1-S virs liedaga. M.Tīrums (Dabasdati).
Liepāja, 18-Jan-2014, 1 pie ostas S mola. R.Rekmanis.
Pāvilostas novads, Lp, 18-Jan-2014, 1 liedagā pie Kapupes grīvas. Ģ.Zembergs.
Liepāja, 19-Jan-2014, 1 uz Zirgu salas. J.Jansons u.c.
Užavas lauki, Ve, 21-Dec-2014, 1. A.Klepers (Dabasdati).
Liepāja, 21-Dec-2014, 1 ostas LBT termināla apkārtnē. A.Mankus, J.Jansons.
Liepājas ez., 31-Dec-2014, 1 uz Golodova dambja. Ģ.Zembergs.
Liepāja, 1-Jan-2015, 1 Ezerkrasta pļavā (nevar izslēgt, ka tā pati, kas dienu iepriekš uz Golodova dambja). M.Jaunzemis; turpat Ezerkrastā 23-Jan. K.Millers;

13-Feb atkal uz Golodova dambja. K.Millers.

Liepāja, 17-Jan-2015, 1 ostas N mola apkārtnē. I.Grīnerte u.c.
Liepāja, 16-Jan-2017, 1 izcelta no kāpas ostas S mola rajonā. R.Rekmanis.
Vīdale, Ta, 4-Dec-2017, 1. G.Grandāns.
Kuivižu osta, Lm, 22-Dec-2017, 1. A.Klepers.
Liepāja, 19-Jan-2018, 1 pļavā pie Ezerkrasta putnu torņa. K.Millers.
Rīgas HES, 2-Dec-2018, 1. A.Kuročkins, V.Smislovs (Dabasdati).
Pāvilosta, Lp, 5-Dec-2018, 1. R.Rekmanis.
Vecdaugava, Rp, 6-Dec-2018, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Liepāja, 23-Dec-2018, 1 pie Ezerkrasta putnu torņa. M.Jaunzemis, VJaunzemis.
Upesgrīva-Mērsrags, Ta, 12-Jan-2019, 1 liedagā. A.Kuročkins (Dabasdati).

Literatūra un internets

Alström P., Mild K. 2003. Pipits and Wagtails. Princeton. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Anthus pratensis. Retrieved from http://www.birdlife.org on 16 January 2017.

Pļavu čipste Anthus pratensis. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 1-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm
-

Pļavu čipste Anthus pratensis. Vārtājas pilskalns, Gavieze, Grobiņas novads, 3-Apr-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Pie Tāšu ezera Grobiņas novadā, 20-Apr-2011. © Selga Bērziņa.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Liepājas ezers, Golodova dambis, 23-Apr-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Svētes lauki pie Jelgavas, 27-Apr-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 14-Jūn-2007. © Māris Strazds.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Vārtājas lanka, Gavieze, Grobiņas novads, 23-Jūn-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 17-Jūl-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Gavieze, Grobiņas novads, 15-Aug-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Gavieze, Grobiņas novads, 15-Aug-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Draudzība, Novadnieku pagasts, Saldus novads, 13-Sep-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 17-Sep-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Mangaļsala, Rīga, 27-Sep-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 6-Okt-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Liepājas ezers, Golodova dambis, 31-Dec-2014. © Ģirts Zembergs.

Labots 05 Mar 2019