Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Grenlandes austrumu mala, Islande, Eiropas rietumi, centrs un ziemeļi. Uz austrumiem līdz Obas upei NW Āzijā. Ziemo dienvidu un rietumu Eiropā (uz N līdz Dānijai), NW Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Arābijas ziemeļos, Īrānā, Aizkaukāzā un vietām Centrālāzijā. Ģeogrāfiskās variācijas nelielas un pakāpeniskas. Labi izteiktas pasugas netiek izdalītas (Alström, Mild 2003; Gill, Donsker, Rasmussen 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemo reti, pārsvara piejūras zonā

Birds of the World

Pļavu čipste Anthus pratensis

Kalngale, Ādažu novads, 12-Apr-2018. © Igors Deņisovs.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta un izplatīta ligzdotāja. Samērā lielā skaitā arī caurceļo. Ziemo reti, bet vairāk kopš XXI gs. sākuma.

Garums: 14,5 cm (Alström, Mild 2003).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Doles sala, Ri, 24-Feb-2014, 2. U.Piterāns (Dabasdati).
Ezeres pagasts, Sa, 1-Mar-2008, 1 pie Garozpurva. M.Jaunzemis.
Kalngales lauki, Ri, 1-Mar-2020, 2. I.Deņisovs.
Sakas pagasts, Lp, 3-Mar-2021, dzirdēta balss. R.Rekmanis (Dabasdati).
Vecdaugava, Rp, 3-Mar-2023, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Aizputes pagasts, Lp, 4-Mar-2019, 1 uz vadiem pie "Ķibjiem". R.Rekmanis.

Vēlāko rudens migrantu uzskaites novembrī (tikai lidojumā migrācijas virzienā)
Pape, Lp, 26-Nov-2010, 7-S uzskaites laikā 08:00-14:30. G.Grandāns.
Pape, Lp, 6-Nov-2016, 53-S uzskates laikā 10:00-14:00. R.Rekmanis.

Novērojumi ziemas mēnešos rietumu un centrālajā Latvijā līdz 2021. gada februāra beigām
Mērsrags, Ta, 23-Feb-1975, 3 vairākkārt izceltas Mērsraga kāpās. J.Lipsbergs.

Liepāja, 19-Jan-1987, 6 pie silta ūdens peļķes, ezermalā "Liepājas Metalurga" teritorijā. A.Celmiņš, A.Reinbergs.

Liepāja, Ezerkrasts, 7-Dec-1991, 1 Liepājas ezera malā. A.Celmiņš.
Ainaži, Lm, 5-Jan-1992, 1 niedrājā. A.Kuročkins.
Liepāja, 20-Dec-2000, 10 Ezerkrasta pļavā. A.Celmiņš, M.Jaunzemis.
Kolka, Ta, 26-Dec-2000, 4 Kolkasragā pie dīķa. R.Matrozis, A.Kuročkins.

Lauteri - Kancu urga, Lm, 1-Jan un 20-Jan-2001, 3 jūrmalā izceltas vienlaicīgi abās reizēs. J.Lipsbergs.

Liepāja, 13-Jan-2001, 15 Ezerkrasta rajonā (t.sk. bars 12). M.Jaunzemis.
Akmeņrags, Lp, 13-Jan-2001, 3 piekrastes kāpās. A.Celmiņš.
Engure, Tu, 14-Jan-2001, 2 kāpās. N.Zeidaks.
Kolka, Ta, 24-29-Jan-2001, 1-3 Kolkasraga kāpās (iesp. no tām, kas decembrī). V.Roze u.c.
Mazsalaca, Vm, 8-Feb-2001, 1. V.Vintulis, J.Ķuze.
Rīgas HES, 17-Jan-2004, 1 Dārziņu niedrāja malā pie apvedceļa. A.Celmiņš, K.Funts u.c.
Liepāja, 17-Jan-2004, 1 Ezerkrasta rajonā, ezermalā pie niedrāja. K.Millers, V.Roze.

Ālandes lanka pie Grobiņas, Lp, 8-Feb-2004, 1, kas varēja būt arī pirmais migrants liela atkušņa laikā. R.Rekmanis.

Liepāja, 26-Jan-2007, 1 izcēlās Ezerkrasta pļavā. K.Millers.
Kolka, Ta, 1-Jan-2008, izcēlās no kāpas pie bijušās šautuves. R.Rekmanis.
Lauteri, Lm, 15-Dec-2009, 1. G.Graubics.

Liepāja, 8-Jan-2012, 1 pie Vecajiem fortiem Zvejnieku alejā. G.Grandāns, E.Laucis; domājams tā pati 21-Jan piejūras kāpās "Kursas" apkārtnē. G.Grandāns u.c.; turpat 23-Jan. K.Millers.

Liepāja, 25-27-Jan-2012, 1 pļavā pie ostas LBT. D.Elferts, S.Elferte, K.Millers.
Liepāja, 2-Dec-2012, 1 pie LBT. J.Jansons, M.Jaunzemis, A.Mankus.

Nīcas lauki, Lp, 10-Jan-2013, 1. K.Millers.
Pape, Lp, 1-Dec-2013, 1 pie "Dabas mājas". R.Rekmanis.
Liepāja, 14-Dec-2013, 1-S augstu virs kāpām pie ostas S mola. K.Millers.
Gaujas grīva, 16-21-Jan-2014, 1 liedagā kopā ar 1 ausaino cīruli. I.Deņisovs u.c.
Doles sala, Ri, 17-Jan-2014, 1 apvedceļa nogāzē. U.Piterāns (Dabasdati).
Pērkone, Lp, 18-Jan-2014, 1-S virs liedaga. M.Tīrums (Dabasdati).
Liepāja, 18-Jan-2014, 1 pie ostas S mola. R.Rekmanis.
Vērgales pagasts, Lp, 18-Jan-2014, 1 liedagā pie Kapupes grīvas. Ģ.Zembergs.
Liepāja, 19-Jan-2014, 1 uz Zirgu salas. J.Jansons u.c.
Užavas lauki, Ve, 21-Dec-2014, 1. A.Klepers (Dabasdati).
Liepāja, 21-Dec-2014, 1 LBT apkārtnē. A.Mankus, J.Jansons.
Liepājas ez., 31-Dec-2014, 1 uz Golodova dambja. Ģ.Zembergs.

Liepāja, 1-Jan-2015, 1 Ezerkrasta pļavā (nevar izslēgt, ka tā pati, kas dienu iepriekš uz Golodova dambja). M.Jaunzemis; turpat Ezerkrastā 23-Jan. K.Millers; 13-Feb atkal uz Golodova dambja. K.Millers.

Liepāja, 17-Jan-2015, 1 ostas N mola apkārtnē. I.Grīnerte u.c.
Liepāja, 16-Jan-2017, 1 izcelta no kāpas ostas S mola rajonā. R.Rekmanis.
Vīdale, Ta, 4-Dec-2017, 1. G.Grandāns.
Kuivižu osta, Lm, 22-Dec-2017, 1. A.Klepers.
Liepāja, 19-Jan-2018, 1 pļavā pie Ezerkrasta putnu torņa. K.Millers.
Rīgas HES, 2-Dec-2018, 1. A.Kuročkins, V.Smislovs (Dabasdati).
Pāvilosta, Lp, 5-Dec-2018, 1. R.Rekmanis.
Vecdaugava, Rp, 6-Dec-2018, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Liepāja, 23-Dec-2018, 1 pie Ezerkrasta putnu torņa. M.Jaunzemis, VJaunzemis.
Upesgrīva-Mērsrags, Ta, 12-Jan-2019, 1 liedagā. A.Kuročkins (Dabasdati).
Liepāja, 22-Dec-2019, 1 pārlidojumā pie ostas dienvidu mola. A.Klepers u.c. (Dabasdati).
Ziru pagasts, Ve, 26-Dec-2020, 1. G.Grandāns (Dabasdati).
Svitenes pagasts, Ba, 1-Jan-2021, 1. V.Ērmale (Dabasdati).
Rundāles pagasts, Ba, 4-Jan-2021, 1; turpat 6-Jan - 7 (10). E.Laucis (Dabasdati 1, 2).
Liepāja, 15-Jan-2021, 4 pie S mola. K.Millers; 18-Jan, turpat 1. I.Mārdega (Dabasdati).
Pape, Lp, 16-Jan-2021, 1 liedagā. I.Bojāre (Dabasdati).
Bernāti, Lp, 17-Jan-2021, 1 jūrmalā N no Bernātiem. I.Mārdega (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos Austrumlatvijā* (visi zināmie)

Apsala, Ma, 27-Jan-2008, 3 Teiču purva ziemeļu galā - pamanītas un noteiktas no braucoša auto - pacēlās no rugaines 15 attālumā, domājams šī suga pēc silueta, raustīgā lidojuma un biotopa, izslēdzot līdzīgo niedru stērsti. U.Bergmanis.

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Literatūra un internets

Alström P., Mild K. 2003. Pipits and Wagtails. Princeton. Gill F, D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2020. IOC World Bird List (v10.2). doi: 10.14344/IOC.ML.10.2. Tyler S. and C.J.Sharpe. 2020. Meadow Pipit Anthus pratensis, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.meapip1.01. Accessed 30 August 2023.

Pļavu čipste Anthus pratensis. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 1-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm
-

Pļavu čipste Anthus pratensis. Vārtājas pilskalns, Gavieze, Dienvidkurzemes novads, 3-Apr-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Netālu no Lanceņu dīķa, Remtes pagasts, 14-Apr-2019. Sānu svītras smalkākas nekā parasti. Tas pats putns attēlā zemāk.
© Ainars Mankus.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Netālu no Lanceņu dīķa, Remtes pagasts, 14-Apr-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Pie Tāšu ezera Medzes pagastā, 20-Apr-2011. © Selga Bērziņa.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Liepājas ezers, Golodova dambis, 23-Apr-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Svētes lauki pie Jelgavas, 27-Apr-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Kalngale, Ādažu novads, 5-Jūn-2024. © Igors Deņisovs.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 14-Jūn-2007. © Māris Strazds.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Vārtājas lanka, Gavieze, Dienvidkurzemes novads, 23-Jūn-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 17-Jūl-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Gavieze, Dienvidkurzemes novads, 15-Aug-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Draudzība, Novadnieku pagasts, Saldus novads, 13-Sep-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 17-Sep-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Mangaļsala, Rīga, 27-Sep-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 6-Okt-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu čipste Anthus pratensis. Liepājas ezers, Golodova dambis, 31-Dec-2014. © Ģirts Zembergs.