Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Fēru salas, Īrijas, Anglijas, Francijas un Skandināvijas piekrastes uz ziemeļaustrumiem līdz Kolas pussalai, kā arī Baltijas jūras Zviedrijas un Somijas piekrastes, nelielā skaitā arī Igaunijā. Ziemo gar Rietumeiropas piekrastēm, mazākā skaitā gar Baltijas jūru tās rietumu un dienvidu daļā. Divas vai trīs pasugas, Latvijā Anthus petrosus littoralis (Alström, Mild 2003; Gill, Donsker, Rasmussen 2020; Tyler 2020).

Pavasarī nelielā skaitā caurceļo gar piekrasti

Vasarā parasti nav sastopama (neskaitot pirmos migrantus augustā)

Rudenī nelielā skaitā caurceļo gar piekrasti, atzīmēti tālākie iekšzemes novērojumi

Atsevišķi īpatņi regulāri pārziemo ostās pie moliem, retāk citur gar jūras krastu

Birds of the World

Akmeņu čipste Anthus petrosus

Gaujas grīva, 24-Mar-2024. © Igors Deņisovs.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Pirmo reizi Latvijā konstatēta 1962. gada 22. septembrī, kad viens jaunais putns iegūts Engures ezerā (G.Lejiņš). Sākotnēji putns tika noteikts kā ūdeņu čipste Anthus spinoletta, jo tajā laikā akmeņu čipste vēl nebija izdalīta par patstāvīgu sugu un skaitījās tikai ūdeņu čipstes pasuga (Редерс 1983). Eksemplārs atrodas LU Zooloģijas muzeja fondos. Sugas noteikšana tika precizēta 2004. gada decembrī (A.Celmiņš, M.Jaunzemis). Nākošais akmeņu čipstes novērojums Latvijā bija tikai 1990. gada oktobrī (Celmiņš, Baumanis, Mednis 1993). Iespējams, ka pirms tam, vismaz 80-tajos gados, tā netika pamanīta novērotāju pieredzes trūkuma dēļ. Kopš 1990. gada akmeņu čipste Latvijā zināma kā samērā reta, bet regulāra caurceļotāja pavasarī un rudenī. Pastāv arī iespēja, ka suga pēdējos gadu desmitos ir izplatījusies uz austrumiem un tagad Baltijas jūras austrumu piekrastē sastopama biežāk nekā 20. gs. sākumā un vidū. Dominē novērojumi jūras piekrastē - ostās, pie moliem, akmeņainās piekrastes vietās. Prom no jūras krasta novērota Kaņiera un Liepājas ezeros, kā arī Skrundas zivju dīķos (U.Piterāns, R.Rekmanis). Zināms arī viens iespējams ligzdošanas gadījums. 2004. gada 13. jūnijā akmeņu čipste ar barību knābī novērota Ventspils ostas dienvidu mola galā (I.Krams). Zināmi arī diezgan daudzi novērojumi ziemas mēnešos (uzskaitījums līdz 2009. gada februāra beigām dots zemāk).

Garums: 16,5-17 cm (Alström, Mild 2003).

Pasugas

Izdala divas vai trīs pasugas, bet noteicošās ir divas - petrosus un littoralis (Alström, Mild 2003). Pirmā ligzdo Britu salās un NW Francijā, bet otrā - Skandināvijā, Somijā un Krievijas ziemeļos. Latvijā caurceļo un reti ziemo pasuga littoralis, jeb Skandināvijas akmeņu čipste, kas izriet no šīs pasugas sastopamības kaimiņvalstīs. Abu pasugu atšķirības nav lielas, un labāk izteiktas pavasarī riesta tērpā. Rudenī tās praktiski neatšķiras (Svensson 1992). Lielāka daļa no Latvijā novērotajām akmeņu čipstēm sastaptas tieši rudenī. Citos avotos minēto pasugu kleinschmidti (attālākās salas ziemeļos no Skotijas un Fēru salas) P.Alstrēms un K.Milds (2003) iekļauj pasugā petrosus.

Novērojumi

Saīsinājumi

Pēdējie pavasara migranti
Pāvilosta, Lp, 29-Mai-2003, 1. R.Matrozis.
Mangaļsala, Rp, 13-Mai-2015, 1 pie mola. I.Deņisovs.
Kolka, Lp, 11-Mai-2021, 1 Kolkasragā. E.Smislovs, V.Smislovs.
Kolka, Lp, 10-Mai-2001, dzirdēts sauciens migrācijā. T.W.Johansen.
Mērsrags, Ta, 10-Mai-2014, 1. I.Grīnerte.
Kolka, Ta, 10-Mai-2018, 1 migrācijā. K.Millers, P.Palmer.

Novērojums jūnijā - jūlijā (visi zināmie)
Ventspils, 13-Jūn-2004, 1 ar barību knābī ostas S mola galā. Pēc tam meta lielu loku, kur palika vai baroja jaunos nav redzēts. I.Krams.
Mangaļsala, Rp, 17-Jūn-2023, 1 uz mola. I.Deņisovs (Dabasdati).

Agrākie rudens migranti
Liepājas osta, 9-Aug-2011, 1 pie S mola. E.Laucis.
Liepājas osta, 20-Aug-2008, 1 S mola sākuma daļā. R.Rekmanis.
Mangaļsala, Rp, 3-Sep-2023, 2. I.Deņisovs (Dabasdati).
Pape, Lp, 5-Sep-2004, 1 pie kanāla. G.Graubics, J.Kazubiernis, I.Krakope, V.Vintulis.
Mangaļsala, Rp, 5-Sep-2022, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).

Novērojumi iekšzemē (neskaitot Liepājas, Engures un Kaņiera ezerus)
Skrunda, 21-Sep-2013, 1 zivju dīķos. U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati ar foto).
Daugavpils, 9-Okt-2019, 1 pie Daugavas. A.Erts (Dabasdati ar foto).
Rīgas HES, 1-Okt-2020, 1 kopā ar baltajām cielavām pie apvedceļa netālu no HES. L.Vanaga (Dabasdati ar foto).

Skaits rudens mēnešos (labākā uzskaite vietai)
Liepājas ostas S mols, 25-Nov-2023, vismaz 19. E.Smislovs u.c. (Dabasdati 1, 2).
Pape (mols un kanāla grīva), Lp, 21-Sep-1993, 12. J.Baumanis, A.Celmiņš, J.Kazubiernis, O.Keišs, V.Roze.
Liepājas ostas N mols, 21-Okt-2013, pa 1-2 virs mola pārvietojās uz krasta pusi (kopskaitā 10). D.Krīgens (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 18-Sep-2008, vismaz 7 pie Daugavas labā krasta mola. I.Deņisovs.
Liepājas ezers, Vītiņu pļavu krasts, 8-Okt-2022, 7. E.Smislovs (Dabasdati).
Pāvilostas mols, Lp, 23-Sep-2004, 5. M.Jaunzemis.

Skaits decembrī (labākā uzskaite vietai)
Liepājas ostas S mols, 26-Dec-2023, 19. E.Smislovs (Dabasdati).
Liepājas attīrīšanas iekārtas, 22-Dec-2019, 5. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati).
Liepājas ostas N mols, 12-Dec-2003, 4. K.Funts.
Liepājas ezers, 17-Dec-2023, 4 uz Golodova dambja. Z.Gradinārova (Dabasdati).

Skaits janvārī-februārī
Liepājas ostas S mols, 18-Feb-2023, 5. K.Millers, I.Grīnerte.
Liepājas ostas S mols, 6-Jan-2024, 5. M.Krišlauka (Dabasdati).
Liepājas ostas S mols, 15-Jan-2005, 3 (M.Jaunzemis) un tikpat arī 22-Jan, kad fotografētas vienā kadrā. K.Millers, B.Valkaša.
Liepājas ostas S mols, 15-Feb-2009, 3. A.Mankus.
Engure, Tu, 13-Jan-2001, 2 (ar piezīmi "krastā", acīmredzot ziemojošo ūdensputnu uzskaites maršrutā). V.Vintulis.
Liepājas ostas N mols, 2-Jan-2004, 2. K.Funts, A.Klepers.
Liepājas ostas N mols, 7-Jan-2022, 2. K.Bernāns (Dabasdati).
Mangaļsalas mols, Rp, 20-Jan-2012, 2. I.Deņisovs.

Novērojumi ziemas mēnešos (visi zināmie līdz 2009. gada februāra beigām)
Liepājas osta, 16-Jan-1999, 1 pie S mola. A.Celmiņš, K.Brasliņš.
Liepājas osta, 16-Jan-1999, 1 pie kara ostas kanāla mola. A.Celmiņš, K.Brasliņš.
Liepājas osta, 15-Jan-2000, 2 pie S mola. V.Roze.
Engure, Tu, 13-Jan-2001, 2 jūras krastā. V.Vintulis.
Kaltene, Ta, 14-Jan-2001, 1 jūras krastā. V.Vintulis.
Liepājas osta, 17-Dec-2001, 2 pie S mola. M.Jaunzemis.
Liepājas osta, 12-Jan-2002, 1 pie N mola. A.Celmiņš.
Liepājas osta, 5-Dec-2003, 1 pie S mola. M.Jaunzemis, M.Strazds.
Liepājas osta, 12-Dec-2003, 4 pie N mola. K.Funts.
Liepājas osta, 3-Jan-2004, 1-2 pie N mola vismaz kopš 6-Dec. K.Millers, M.Jaunzemis, V.Roze u.c.
Liepājas osta, 4-Jan-2004, 3 pie S mola. K.Millers.
Engures osta, 17-Jan-2004, 1. O.Opermanis.
Liepājas osta, 5-Dec-2004 - 15-Jan-2005 (vismaz), 1 pie N mola. K. Millers, M.Jaunzemis u.c.
Liepājas osta, 15-Jan-2005. 3 pie S mola (kā arī 1-2 vēlāk janvārī). M.Jaunzemis, K.Millers, A.Klepers.
Akmeņrags, Lp, 23-Jan-2005, 1. K.Funts, A.Klepers, M.Kilups, M.Tīrums, M.Vimba.
Liepājas osta, 3-Dec-2005, 2 pie S mola un 1 turpat 17-Dec. K.Millers, B.Valkaša.
Mērsrags, Ta, 4-Dec-2005, 1 Pekragā. A.Klepers.
Liepājas osta, 29-Jan - 10-Feb-2006, 1 pie S mola. A.Kalvāns, K.Millers.
Liepājas osta, 24-Feb-2006, 1 pie N mola. K.Millers.
Liepājas osta, 10-Dec-2006 - 6-Jan-2007, 1 pie N mola. I.Brediks, M.Kilups, A.Klepers u.c.
Liepājas ezers, 18-Dec-2006, 1 uz Golodova dambja. K.Millers.
Liepājas osta, 24-Dec-2006, 2 pie S mola. R.Rekmanis, J.Jansons. Turpat 7-Jan-2007, 1. J.Ķuze, K.Millers, M.Strazds.
Liepājas osta, 20-31-Dec-2007, 1 N mola vidusdaļā. D.Krīgens. Turpat pie mola 8-Jan-2008. K.Millers.
Liepājas osta, 1-Jan-2008, 2 pie S mola. A.Klepers. Turpat 2 īpatņi 12-Jan-2008, 1. I.Brediks, M.Jaunzemis.
Liepāja, 13-Jan-2008, 1 pie attīrīšanas iekārtām / dīķiem pilsētas ziemeļu daļā. K.Funts u.c.
Liepājas osta, 3-Dec-2008, 5 pie S mola (1-Dec 3 īpatņi). K.Millers. Turpat 1-3 īpatņi līdz vismaz 26-Feb-2009. F.Slišāns u.c.
Liepājas osta, 25-Dec-2008, vismaz 1 pie N mola. D.Krīgens. Turpat 1 īpatnis 4-Jan-2009 (R.Rekmanis) un 17-Jan. M.Kilups.
Pape, Lp, 28-Dec-2008, 2 pie mola. S.Bērziņa.
Liepāja, 17-Jan-2009, 1 pie attīrīšanas iekārtām / dīķiem pilsētas ziemeļu daļā. A.Stīpniece.
Šķēde, Lp, 17-Jan-2009, 1 liedagā uz ziemeļiem no Liepājas iepretī Šķēdei. A.Stīpniece.
Mērsrags, Ta, 17-Feb-2009, 1 jūrmalā pie bākas. J.Kazubiernis.

Literatūra un internets

Alström P., Mild K. 2003. Pipits and Wagtails. Princeton. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Gill F., D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2020. IOC World Bird List (v10.1). doi: 10.14344/IOC.ML.10.1. Svensson L. 1992. Identification Guide to European Passerines. Stockholm. Tyler S. 2020. Rock Pipit Anthus petrosus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rocpip1.01. Accessed 17 June 2023. Редерс В. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 139.

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Mangaļsala, Rīga, 18-Jan-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Mangaļsala, Rīga, 29-Jan-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Mangaļsala, Rīga, 24-Mar-2016, tas pats putns attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Mangaļsala, Rīga, 24-Mar-2016, tas pats putns attēlā augstāk. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Gaujas grīva, 24-Mar-2024. © Igors Deņisovs.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Kolkasrags, 29-Mar-2007. © Kārlis Millers.
bkm07

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Kolkasrags, 29-Mar-2007. © Kārlis Millers.
bkm08

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Kolkasrags, 5-Apr-2007. © Kārlis Millers.
bkm09

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Kolkasrags, 5-Apr-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, 5-Mai-2021. © Ainars Mankus.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, 5-Mai-2021. © Ainars Mankus.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Mangaļsala, Rīga 14-Sep-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Engures osta, 18-Sep-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Engures osta, 18-Sep-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Kolkasrags, 23-Sep-2006. © © Agris Krusts.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Pape, 8-Okt-2007. © Gvido Saulītis.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Liepājas ez., Golodova dambis, 12-Okt-2012. © Kārlis Millers.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Akmeņrags, Sakas pagasts, 19-Okt-2008. © Jānis Jansons.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Daugavgrīvas mols, Rīga, 20-Okt-2018. © Māris Strazds.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Liepāja, ostas dienvidu mols, 1-Dec-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Akmeņu čipste Anthus petrosus. Liepāja, ostas dienvidu mols, 21-Dec-2014. © Ainars Mankus.