Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas dienvidu un centrālā daļa (uz ziemeļiem līdz Igaunijai). Ārpus Eiropas NW Āfrikā, Turcijā, Aizkaukāzā, NE Irānā, Afganistānā un uz austrumiem līdz W Mongolijai un NW Ķīnai. Ziemo Āfrikā, visā Arābijas pussalā, kā arī Pakistānā un NW Indijā (Alström, Mild 2003). Ģeogrāfiskās variācijas nelielas, izpaužas g.k. izmēros. Pēc P.Alstrēma un K.Milda (2003) monotipiska suga. Savukārt Birds of the World (Tyler S, Christie 2020) izdalītas trīs pasugas. Latvijā sastopama A.c.campestris.

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā gar piekrasti, retāk iekšzemē

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Stepes čipste Anthus campestris

Užavas ieteka, Ventspils novads, 24-Jūn-2023. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā reta ligzdotāja. Sastopama piekrastes kāpu zonā, iekšzemē smiltāju teritorijās, plašos sausos meža izcirtumos un pie karjeriem. Ligzdotāju skaits novērtēts 75-130 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 16,5-18,5 cm (Alström, Mild 2003).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Kolka, Ta, 16-Apr-1998, 1. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Jūrmalciems, Lp, 19-Apr-2003, 2. G.Lacombe.
Liepāja, 23-Apr-2011, 1 lokāli, pēc tam uz N (N mola apkārtnē). K.Millers.
Liepāja, 24-Apr-2009, 1 "mēģināja" dziedāt Pulkveža Brieža ielā, un 1 bija Pulvera ielas galā. K.Millers, M.Bruun (pirmā vieta) un M.Bruun (otrā vieta).

Vēlākie novērojumi rudenī (pēc 10. septembra)
Pape, Lp, 28-Sep-1989, 1-S. V.Roze.
Pāvilosta, Lp, 20-Sep-2020, 1 novērota vizuāli un dzirdēts sauciens pie ostas S mola. R.Rekmanis

Literatūra un internets

Alström P., Mild K. 2003. Pipits and Wagtails. Princeton. BirdLife International. 2017. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Tyler S. and D.A.Christie. 2020. Tawny Pipit Anthus campestris, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.tawpip1.01. Accessed 25 April 2023.

Stepes čipste Anthus campestris. Mangaļsala, Rīga, 9-Mai-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Liepāja, 16-Mai-2013. © Selga Bērziņa.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Liepāja, 16-Mai-2013. © Selga Bērziņa.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Akmeņrags, Sakas pagasts, 24-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Užavas ieteka, Ventspils novads, 24-Jūn-2023. © Ainars Mankus.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Mangaļsala, Rīga, 30-Jūn-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Mangaļsala, Rīga, 2-Jūl-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Liepāja, 11-Aug-2012, iespējams 2cy putns. Nav š.g. jaunais, jo nodilušas astes spalvas. © Selga Bērziņa.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Mangaļsala, Rīga, 17-Aug-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Užavas ieteka, Ventspils novads, 24-Jūn-2023, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Mangaļsala, Rīga, 30-Jūn-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Mangaļsala, Rīga, 19-Jūl-2016, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Mangaļsala, Rīga, 19-Jūl-2016, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Stepes čipste Anthus campestris. Mangaļsala, Rīga, 18-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.