Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ligzdo visā Krievijas ziemeļu tundrā un tai tuvajā meža taigā. Divas pasugas. Areāla rietumu daļā līdz Taimirai A.s.rossicus, tālāk NE Sibīrijas tundrā A.s.serrirostris. Pirmā ziemo W un C Eiropā un SW Āzijā, otrā - Ķīnas austumos, Korejā un Japānā (Carboneras, Kirwan 2020).

Pavasarī caurceļo

Vasarā reti sastopama, atsevišķi īpatņi vasarotāji

Rudenī caurceļo

Ziemo samērā nelielā skaitā Kurzemes rietumu krasta laukos

Birds of the World

Tundras sējas zoss Anser serrirostris

Sātiņi, Saldus novads, 4-Mai-2011. © Jānis Jansons.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā sastopamas divas sējas zosu sugas - tundras sējas zoss A.serrirostris un taigas sējas zoss A.fabalis (piemērojot IOC sarakstu)*. Tundras sējas zoss ir parasta caurceļotāja pavasarī un rudenī. Skaita ziņā ievērojami pārsniedz taigas sējas zosi. Neskaitot atsevišķus īpatņus XIX gs. beigās - XX gs. pašā sākumā, pirmie nelielu baru ziemošanas gadījumi atzīmēti 2012. un 2017. gada janvārī - attiecīgi 42 īpatņi Užavas laukos un 34 īpatņi pie Zūrām (skat. uzskaitījumu zemāk). Lielāka bara pārziemošana pirmo reizi pierādīta 2017/18 gg. ziemā, kad ap 2000 ziemoja Nīcas apkaimē (K.Millers, I.Grīnerte). Tajā pašā ziemā no 5. decembra līdz 7. janvārim ap 4000 tundras sējas zosis uzturējās arī Užavas laukos (G.Grandāns u.c.). Lai arī 12. janvāri zosis vairs nav konstatētas, arī šis novērojums liecina par ziemošanu. Apvidū Liepājas ezers - Nīca ziemojošas tundras sējas zosis ziņotas arī 2021. un 2022. gada janvārī tikai mazākā skaitā - labākajās uzskaitēs attiecīgi līdz 96 un 64 īpatņi (visi novērojumi K.Millers, I.Grīnerte u.c.).

Garums: 66-80 cm, spārnu izpletums: 142-160 cm ((Carboneras, Kirwan 2020).

*) Gill, Donsker, Rasmussen 2023. Ir arī viedoklis, ka dalījums divās sugās nav pamatots (Ottenburghs et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi līdz 2017. gadam
Nīcas lauki, Lp, 3-Feb-2016, 2 kopā ar vismaz 15 meža zosīm un 2 ziemeļu gulbjiem. K.Millers.
Nīca, Lp, 8-Feb-2008, 23-N, visas tundras sējas zosis pēc foto K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 17-Feb-2017, 10 kopā ar 40 taigas sējas zosīm un 20 meža zosīm. K.Millers.
Rude, Lp, 18-Feb-2014, 136 uz arumu lauka kopā ar citām zosīm.

*) Neskaitot divus vientuļu putnu novērojumus janvāra beigās.

Pavasara migrantu skaits lokāli (daži piemēri) "sējas zosis" apvienotas

Nīcas lauki, Lp, 7-Apr-2018, virs 50% no 60000 Anser/Branta zosīm. K.Millers, I.Grīnerte.

Babītas ez., Ri, 19-Mar-2017, ap 60% no kopējā 45000 Anser zosu skaita ezera centrālajā daļā (pārējās baltpieres zosis). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Jaunmārupe, Ri, 22-Mar-2015, ap 85-90% kopējā 20000 Anser zosu barā uz laukiem apvedceļa A5 abās pusēs (pārējās baltpieres zosis). Bara lielākā daļa fotografēta lidojumā, kad to izcēla jūras ērgļi. Skaitīts fotogrāfijās. O.Miziņenko, T.Miziņenko.

Nīcas lauki, Lp, 19-Feb-2023, 8000 tundras sējas zosis un 3000 taigas sējas zosis. K.Millers, I.Grīnerte.
Rūdekas, Vm, 1-Apr-2012, ap 35% kopējā 17000 Anser zosu barā, kur pārējās baltpieres zosis. A.Klepers, T.Klepere u.c. (Dabasdati).

Užavas lauki, Ve, 19-Feb-2024, 5000 (6000). M.Kilups (Dabasdati).

Svētes lauki, Jl. Lai arī Anser zosu skaits šajā vietā var sasniegt 50000 (E.Smislovs, V.Smislovs Dabasdati), dominē baltpieres zoss. Sugu attiecība šajā lielākajā uzskaitē nav zināma. 25-Mar-2011 ziņotas 1000 tundras sējas zosis kopā ar 1000 baltpieres zosīm. M.Tīrums.

Novērojumi vasaras mēnešos līdz 2020. gadam
Pūre, Tu, 10-Jūn-2004, 2 uz lauka kopā ar dzērvēm. V.Roze.
Gaujas grīva, Ri, 16-Jūn-2006, 1 staigā liedagā. R.Matrozis.
Ezere, Sa, 10-Jūl-2009, 1 ganās uz lauka starp siena ruļļiem. M.Jaunzemis.
Lapmežciems, Tu, 20-Jūn-2010, 1 fotografēta. O.Miziņenko, T.Guščina.
Lembuži, Lm, 13-Jūn-2013, 1 jūras krastā starp akmeņiem. V.Smislovs (Dabasdati).
Sarkaņi, Ma, 20-Jūn-2013, 1 no rīta svaigi nopļautā pļavā. U.Ļoļāns (Dabasdati).

Mērsrags, Ta, 27-28-Jūl, 1. E.Lediņš u.c. Turpat vismaz līdz 27-Aug. M.Tīrums u.c. (Dabasdati 1, 2, 3, 4).

Degumnieku lauki, Ma, 4-9-Jūn-2015, 2. D.Vasiļevskis, D.Vikšere u.c.
Druvienas apkārtne, Gu, 8-Jūn-2015, 1 uz lauka. G.Grandāns.
Stāmerienas ez., Gu, 29-Jūn-2015, 1. B.Pušpure (Dabasdati).
Nagļi, Re, 2-Jūn-2016, 3 Orenīšu-Drabāku dīķos. K.Millers, G.Grandāns, L.Evanss u.c.
Ventspils, 19-20-Aug-2016, 1 pie ostas dienvidu mola. I.Deņisovs.
Nagļi, Re, 3-Jūn - 14-Jūl-2017, 1 Orenīšu-Drabāku dīķos. G.Grandāns u.c.

 

Sējas zoss nenoteikta

Virešu pagasts, Al, 12-Jūn-1988, 1 Gaujā lejpus Dzērves upes ietekas (traucēta lidspēja), turpat 29-Jūn. J.Ozoliņš, M.Rantiņš.
Teiču rezervāts, Ma/Jk, 1990.g. no maija vidus līdz jūnija beigām ap 10 uzturējās Vaboles ez. un apkārtējās lauksaimniecības zemēs (Avotiņš 2005).
Otaņķi, Lp, 1-Aug-2000, 2 pārlido kopā ar 2 baltpieres zosīm. M.Jaunzemis.
Liepājas ez., 9-Aug-2009, 1 pārlido pāri Reiņu laivu bāzi uz dienvidu pusi kopā ar otru Anser zosi, kas palika nenoteikta. K.Millers, R.Rekmanis.
Salacgrīva, Lm, 3-Jūn-2010, 1 Salacā netālu no Salacgrīvas. A.Klepers, E.Bauers.
Ventspils, 30-Aug-2012, 1 Raņķa dārzā kopā ar meža pīlēm ganījās zālājā blakus parka dīķim. A.Klepers (Dabasdati).
Roja-Žocene, Ta, 7-Jūl-2013, 1 jūrā ap 3 km N no Rojas ostas. M.Briedis. Iespējams tā pati Kolkaragā 8-Jūl lidojumā uz SW. R.Rekmanis.
Jaudzemi, Pr, 12-Jūn-2016, 1 kādā dīķī, savainota, nelidojoša. M.Kilups (Dabasdati).
Lubāns, Ma, 10-Jūn-2020, 2 ezera NW malā (Zvidzes kanāls). E.Gaveiko (Dabasdati).
Priekuļu pagasts, Cs, 17-Jūn-2020, 1 aizlido Cēsu virzienā. G.Grandāns, A.Erts (Dabasdati).
Struteles muiža, Tu, 14-Jūl-2020, 1 Skolas dīķī. A.Laubergs (Dabasdati).

Agrāko rudens migrantu novērojumi
Bozēnu lauki, Ma, 6-Sep-2013, 3. G.Grandāns, U.Piterāns.
Sātiņi, Sa, 8-Sep-2015, 5 dīķos. K.Millers.

 

Sējas zoss nenoteikta

Cēsis, 31-Aug-2022, 4-SW. S.Laime (Dabasdati).
Silzemnieku lauki, Vm, 1-Sep-2012, 2 pārlido uz ezera pusi. A.Klepers (Dabasdati).
Madiešēnu purvs, Lm, 6-Sep-2010, vismaz 50. D.Drazdovskis.

Novērojumi janvārī līdz 2017. gadam (visi zināmie)
Dārziņu atteka, Ri, 25-Dec-2005 - 16-Jan-2006, 1. R.Matrozis, A.Kuročkins u.c.
Grobiņa, Lp, 29-Jan-2006, 1 uz lauka 3 km uz Rīgas pusi. I.Bārda, J.Ķuze, I.Štrausa, V.Vintulis.
Rīga, 17-Dec-2009 - 28-Feb-2010, 1 ziemoja Daugavā pie Ķengaraga. R.Matrozis u.c.
Užavas lauki, Ve, 2-Jan-2012, 41. K.Millers; 6-Jan, 40. D.Boiko, V.Farnasts; 7-Jan, 42 tundras un 3 taigas sējas zosis. K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis.
Pavilosta, Lp, 22-Jan-2012, 1 Salas upē. J.Ķuze.
Ventspils, 8-Dec-2012 - 27-Jan-2013, 1 Vidumupītē. K.Vilks u.c.
Sējciems, Lp, 1-Jan-2014, 4. K.Millers, M.Jaunzemis.
Nīcas lauki, Lp, 2-Jan-2014, 6 (domājams 4 no tām redzētas pie Sējciema iepriekšējā dienā). U.Piterāns, R.Rekmanis.
Bauska, 20-Jan - 24-Feb-2014, 1 Mūsā. E.Laucis u.c.
Ķengarags, Rp, 28-Nov-2015 - 20-Mar-2016, 1. R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs u.c.
Zūras, Ve, 1-Jan-2017, 34. R.Rekmanis; turpat 2-Jan, 14 kopā ar 130-140 ziemeļu gulbjiem. K.Vilks (Dabasdati).

 

Sējas zoss nenoteikta

Sārnate, Ve, 15-Jan-1984, 1 kādā kanālā. G.Ābiķis.
Pape, Lp, 18-Jan-1993, 4 uz lauka Papes ezera dienvidu galā. A.Celmiņš.
Pastende, Ta, 13-Jan-2002, 4. K.Rūmnieks.
Rīga, 13-Okt-2003 līdz - 8-Mar-2004, 1 jaunais putns (1cy-2cy) ziemoja pie Māras dīķa. M.Priedols u.c.
Sausā Daugava pie Ķekavas, Ri, 15-24-Jan-2005, 2. A.Platais u.c.
Saraiķi, Lp, 23-Jan-2005, 1 uz ziemāju lauka 3 km N no Saraiķiem. A.Aauniņš, O.Opermanis, A.Zacmanis.
Rīga, 17-Jan-2007, 3 lidojumā virs pilsētas centra aptuveni Salaspils virzienā. D.Boiko.
Zaņas pagasts, Sa, 17-Jan-2007, 4 posmā gar Zaņas upi līdz Dzirnavu dīķim. A.Upenieks.
Nīcas lauki, Lp, 2-Jan-2008, 3-S redzamības robežās nenosēdās. K.Millers.
Daugavpils, 12-Jan-2008, 1 peld Daugavā. I.Krams.
Jūrmalciems, Lp, 12-Jan-2008, 11-W virs jūras (barā arī 1 baltpieres zoss). A.Klepers.
Užavas lauki, Ve, 11-Jan-2014, 4. K.Vilks (Dabasdati).

Skaits janvārī (vismaz 1000, viena labākā uzskaite vietai)
Užavas lauki, Ve, 7-Jan-2018, 4000. K.Millers, I.Grīnerte.
Nīcas lauki, Lp, 23-Jan-2018, 1900. G.Grandāns, R.Rekmanis (Dabasdati).

Literatūra un internets

Avotiņš A. 2005. Putni Teiču dabas rezervātā. Ļaudona. Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020. Tundra Bean-Goose Anser serrirostris, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald, and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.tunbeg1.01. Accessed 7 January 2024. Gill F., D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2023. IOC World Bird List (v13.2). doi: 10.14344/IOC.ML.13.2. Ottenburghs J., J.Honka, G.J.D.M.Müskens and H.Ellegren. 2020. Recent introgression between Taiga Bean Goose and Tundra Bean Goose results in a largely homogeneous landscape of genetic differentiation. Heredity. The Genetics Society.

Tundras sējas zoss Anser serrirostris. Ķengarags, Rīga, 17-Jan-2010. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Tundras sējas zoss Anser serrirostris. Ķengarags, Rīga, 4-Feb-2016. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Tundras sējas zosis Anser serrirostris. Vecpils, Dienvidkurzemes novads, 15-Mar-2008. © Jānis Jansons.
bkm

Tundras sējas zosis Anser serrirostris. Ādažu lauki, 18-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Tundras sējas zosis Anser serrirostris. Ādažu lauki, 22-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Tundras sējas zosis Anser serrirostris. Dvietes paliene, Augšdaugavas novads, 13-Apr-2014. © Ilze Priedniece.
bkm

Tundras sējas zoss Anser serrirostris. Dvietes paliene, Augšdaugavas novads, īpatnis ar baltu joslu gar knābja pamatni, 13-Apr-2014. © Ilze Priedniece.
bkm

Tundras sējas zosis Anser fabalis rossicus. Sātiņi (Liekna IV), Saldus novads, 17-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Tundras sējas zosis Anser serrirostris. Sātiņi, Saldus novads, 1-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Tundras sējas zoss Anser serrirostris. Sātiņi, Saldus novads, 1-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Tundras sējas zoss Anser serrirostris. Sātiņi, Saldus novads, 4-Mai-2011, gaišāka nekā tipiskie īpatņi. © Jānis Jansons.

Tundras sējas zosis Anser serrirostris. Sātiņi, Saldus novads. 4-Mai-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Tundras sējas zoss Anser serrirostris. Daugavgrīvas liegums, Rīga, 1-Okt-2015. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Tundras sējas zosis Anser serrirostris. Ādažu lauki, 3-Okt-2016, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Tundras sējas zosis Anser serrirostris (4 putni bara aizmugurē) kopā ar baltpieres zosīm A.albifrons. Ziemupe, Vērgales pagasts, 12-Okt-2008.
© Selga Bērziņa.
bkm

Tundras sējas zoss Anser serrirostris. Liepājas ezerā pie Golodova dambja, 20-Okt-2005, jaunais putns (1cy). © Kārlis Millers.