Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvijas un Sibīrijas taiga un meža tundra līdz Tālajiem Austrumiem. Ziemo ziemeļrietumu un centrālajā Eiropā un Āzijas austrumos. Aukstās ziemās arī tālāk uz dienvidiem. Piecas pasugas, no kurām Latvijā sastopamas divas - taigas sējas zoss A.f.fabalis un tundras sējas zoss A.f.rossicus. IOC World Bird List abas šis pasugas izdalītas sugās - A.fabalis (ar 3 pasugām - fabalis, johanseni un middendorffii) un A.serrirostris (ar 2 pasugām - serrirostris un rossicus) (Carboneras, Kirwan 2020a, 2020b; Gill, Donsker, Rasmussen 2021). Samērā nesens pētījums liecina, ka dalījums divās sugās nav pamatots (Ottenburghs et al. 2020).

Pavasarī caurceļo

Vasarā reti sastopama, atsevišķi īpatņi vasarotāji

Rudenī caurceļo

Ziemo daži tūkstoši, bet tikai siltās ziemās un piejūras laukos rietumu daļā

Taiga Bean Goose | Tundra Bean Goose Birds of the World

Sējas zoss Anser fabalis

Sātiņi, Saldus novads, 4-Mai-2011, tundras sējas zosis A.f.rossicus. © Jānis Jansons.

Migrantu bars lidojumā. Rudbārži, 4-Apr-2009. © Ints Folkmanis (20).

XENO-CANTO ierakstu krājums (tundras sējas zoss)

Parasta caurceļotāja pavasarī un rudenī. Latvijā sastopamas divas pasugas - taigas sējas zoss A.f.fabalis un tundras sējas zoss A.f.rossicus. Skaitliski masveidīgākā ir tundras sējas zoss. Nominālā pasuga sastopama ievērojami mazākā skaitā. Atsevišķi īpatņi vai nelieli bariņi novēroti ziemas mēnešos jau kopš XX gs. beigām. Iespējams, ka dažos gadījumos tie arī sekmīgi pārziemoja (neņemot vērā vientuļu putnu novērojumus pilsētās visā ziemas garumā). Lielāka skaita pārziemošana "dabiskos apstākļos" uz laukiem pirmo reizi pierādīta 2017/18 gg. ziemā, kad ap 2000 putnu liels bars ziemoja Nīcas apkaimē (novērojumi laika posmā 22.12.2017. - 9.3.2018. K.Millers, I.Grīnerte u.c.).

Garums: 66-84 cm, spārnu izpletums: 142-175 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi - taigas sējas zoss - pasuga fabalis līdz 2020. gadam
Nīcas lauki, Lp, 17-Feb-2017, ap 40 jauktā Anser zosu barā (kopā ap 70). K.Millers.
Otaņķu apkaime, Lp, 17-Feb-2019, vismz 10 kopā ar ap 450 tundras sējas zosīm. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs.
Rudes apkaime, Lp, 18-Feb-2014, 26 uz arumu lauka kopā ar 136 tundras sējas zosīm. K.Millers.

Agrāko pavasara migrantu novērojumi - tundras sējas zoss - pasuga rossicus līdz 2020. gadam
Nīcas lauki, Lp, 3-Feb-2016, 2 kopā ar vismaz 15 meža zosīm. K.Millers.
Nīcas lauki, L, 7-Feb-2020, vismaz 800. K.Millers.
Otaņķi, Lp, 7-Feb-2020, vismaz 1500. K.Millers.
Nīca, Lp, 8-Feb-2008, 23-N. K.Millers.
Rucavas pagasts, Lp, 16-Feb-2019, ap 200 migrācijā. N.Kuplēns (Dabasdati ar foto).
Dokupe, Ve, 16-Feb-2019, ap 200 migrācijā. V.Šteinbergs (Dabasdati ar foto).

Agrāko pavasara migrantu novērojumi - līdz pasugai nenoteikta sējas zoss līdz 2020. gadam
Carnikava, Ri, 9-Feb-2020, 9 pārlido. M.Šiļina (Dabasdati).

Skaits pavasara migrācijā (tikai vietās, kur Anser zosu kopskaits pārsniedz 10 tūkstošus)
Babītes ez., Ri, 19-Mar-2017, ap 60% no kopējā 45000 Anser zosu skaita ezera centrālajā daļā (pārējās baltpieres zosis). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Jaunmārupe, Ri, 22-Mar-2015, ap 85-90% kopējā 20000 Anser zosu barā uz laukiem apvedceļa A5 abās pusēs (pārējās baltpieres zosis). Bara lielākā daļa nofotografēta lidojumā, kad to izcēla 2 jūras ērgļi. Skaitīts fotogrāfijās. Oļegs Miziņenko, Tatjana Miziņenko.

Nīcas lauki, Lp, 19-Feb-2023, ap 11000 (8000 tundras pasuga rossicus, 3000 taigas pasuga fabalis). K.Millers, I.Grīnerte.
Nīcas lauki, Lp, 18-Mar-2009, virs 50% (ziņots - vairāk kā puse) kopējā 14000 Anser zosu barā, pārējās meža un baltpieres zosis. K.Millers.
Rūdekas, Vm, 1-Apr-2012, ap 35% kopējā 17000 Anser zosu barā, kur pārējās baltpieres zosis. A.Klepers, T.Klepere u.c. (Dabasdati).

Svētes lauki, Jl. Lai arī Anser zosu skaits šajā vietā var sasniegt 16000 (6-Apr-2007. A.Klepers, A.Zacmanis), dominē baltpieres zoss. Lielākais sējas zosu skaits ziņots 25-Mar-2011 - 1000 īpatņi. M.Tīrums.

Skaits pavasara migrācijā (Anser apvienotas, sugu attiecība neskaidra)
Nīcas lauki, Lp, 7-Apr-2018, ap 60000, pārsvarā sējas zosis. K.Millers, I.Grīnerte.
Lubāns, Ma, 9-Mai-2010, 15000 (20000) skatot no ezera dienvidu gala torņa. V.Vintulis.

Novērojumi vasaras mēnešos līdz 2020. gadam ieskaitot
Teiču rezervāts, Ma/Jk, 1990.g. no maija vidus līdz jūnija beigām ap 10 īpatņi uzturējās Vaboles ez., un apkārtējās lauksaimniecības zemēs (Avotiņš 2005).
Otaņķi, Lp, 1-Aug-2000, 2 kopā ar 2 baltpieres zosīm. M.Jaunzemis.
Īdeņa, Re, 3-Jūn-2003, 1 (fabalis). V.Vintulis.
Pūre, Tu, 10-Jūn-2004, 2 (rossicus) uz lauka kopā ar dzērvēm. V.Roze.
Gaujas grīva, Ri, 16-Jūn-2006, 1 (rossicus). R.Matrozis.
Ezere, Sa, 10-Jūl-2009, 1 (rossicus) ganās uz lauka starp siena ruļļiem. M.Jaunzemis.
Liepājas ez., 9-Aug-2009, 1-S pāri Reiņu laivu bāze kopā ar otru Anser zosi, kas palika nenoteikta. K.Millers, R.Rekmanis.
Salacgrīva, Lm, 3-Jūn-2010, 1 Salacā netālu no Salacgrīvas. A.Klepers, E.Bauers.
Lapmežciems, Tu, 20-Jūn-2010, 1 (rossicus). O.Miziņenko, T.Guščina.
Ventspils, 30-Aug-2012, 1 (rossicus) Raņķa dārzā kopā ar meža pīlēm ganījās zālājā blakus parka dīķim. A.Klepers (Dabasdati).
Silzemnieku lauki, Vm, 1-Sep-2012, 2-W tranzītā uz Burtnieka pusi (domājams vasarotājas). A.Klepers (Dabasdati).
Lembuži, Lm, 13-Jūn-2013, 1 (rossicus) jūras krastā. V.Smislovs (Dabasdati).
Sarkaņi, Ma, 20-Jūn-2013, 1 (rossicus) no rīta svaigi nopļautā pļavā. U.Ļoļāns (Dabasdati).
Roja-Žocene, Ta, 7-Jūl-2013, 1 ad (rossicus) jūrā ap 3 km N no Rojas ostas. M.Briedis; iespējams tā pati lidoja uz SW Kolkaragā 8-Jūl. R.Rekmanis; varbūt tā pati arī

Mērsragā 27-28-Jūl. E.Lediņš u.c., un turpat vismaz līdz 27-Aug. M.Tīrums u.c.

Degumnieku lauki, Ma, 4-9-Jūn-2015, 2 (rossicus). D.Vasiļevskis, D.Vikšere u.c.
Druvienas apkārtne, Gu, 8-Jūn-2015, 1 (rossicus) uz lauka. G.Grandāns.
Stāmerienas ez., Gu, 29-Jūn-2015, 1 (rossicus). B.Pušpure (Dabasdati).
Nagļi, Re, 2-Jūn-2016, 3 Orenīšu-Drabāku dīķos. K.Millers, G.Grandāns, L.Evanss u.c.
Jaudzemi, Pr, 12-Jūn-2016, 1 kādā dīķī, savainota, nelidojoša. M.Kilups (Dabasdati).
Ventspils, 19-20-Aug-2016, 1 (rossicus) pie ostas dienvidu mola. I.Deņisovs.
Nagļi, Re, 3-Jūn - 14-Jūl-2017, 1 (rossicus) Orenīšu-Drabāku dīķos. G.Grandāns u.c.
Lubāns, Ma, 10-Jūn-2020, skaits ziņots "1-2" (pasuga nenoteikta) ezera NW malā (Zvidzes kanāls). E.Gaveiko (Dabasdati).
Priekuļu pagasts, Cs, 17-Jūn-2020, 1 (pasuga nenoteikta) bez redzamiem ievainojumiem, aizlido Cēsu virzienā. G.Grandāns, A.Erts (Dabasdati).
Struteles muiža, Tu, 14-Jūl-2020, 1 (pasuga nenoteikta) Skolas dīķī. A.Laubergs (Dabasdati).

Agrāko rudens migrantu novērojumi
Cēsis, 31-Aug-2022, 4-SW. S.Laime (Dabasdati).
Madiešēnu purvs, Lm, 6-Sep-2010, vismaz 50. D.Drazdovskis.
Bozēnu lauki, Ma, 6-Sep-2013, 3 (rossicus). G.Grandāns., U.Piterāns.
Sātiņi, Sa, 8-Sep-2015, 5 (rossicus) dīķos. K.Millers.
Gaujas grīva, Ri, 9-Sep-2011, jauktā 41 zosu barā (kopā ar baltpieres zosīm). I.Deņisovs.
Ainaži, Lm, 9-Sep-2023, 55-S. E.Smislovs (Dabasdati).
Pape, Lp, 10-Sep-2007, 30-S gar putnu staciju. K.Millers.
Pape, Lp, 10-Sep-2009, 160-NE, kā arī balsis ezerā. K.Millers, G.Grandāns.
Grīnvalti, Lp, 10-Sep-2012, 14-S. K.Millers.

Novērojumi janvārī līdz 2021. gadam ieskaitot
Sārnate, Ve, 15-Jan-1984, 1 kādā "kanālā". G.Ābiķis.
Pape, Lp, 18-Jan-1993, 4 uz lauka ezera dienvidu galā. A.Celmiņš, M.Sidorenko.
Pastende, Ta, 13-Jan-2002, 4 pie Kuršiem. K.Rūmnieks.
Rīga, no 13-Okt-2003 līdz - martam 2004, 1 jaunais putns (1cy) ziemoja pie Māras dīķa. M.Priedols u.c.
Sausā Daugava pie Ķekavas, Ri, 15-24-Jan-2005, 2. A.Platais u.c.
Saraiķi, Lp, 23-Jan-2005, 1 uz ziemāju lauka 3 km N no Saraiķiem. A.Aauniņš, O.Opermanis, A.Zacmanis.
Dārziņi, Ri, 25-Dec - 16-Jan-2006, 1 ad tundras pasuga (rossicus). R.Matrozis, A.Kuročkins u.c.
Grobiņas apk., Lp, 29-Jan-2006, 1 ad tundras pasuga (rossicus) uz lauka 3 km uz Rīgas pusi. I.Bārda, J.Ķuze, I.Štrausa, V.Vintulis.
Rīga, 17-Jan-2007, 3 lidojumā virs pilsētas centra. D.Boiko.
Pampāļu apk., Sa, 17-Jan-2007, 4 (ziņots „posmā no Zaņas upes līdz Dzirnavu dīķim”). A.Upenieks.
Nīca, Lp, 2-Jan-2008, 3-S. K.Millers.
Daugavpils, 12-Jan-2008, 1 peld Daugavā. I.Krams.
Jūrmalciems, Lp, 12-Jan-2008, 11-W virs jūras (barā arī 1 baltpieres zoss). A.Klepers.
Rīga, no 17-Dec-2009 līdz vismaz 28-Feb-2010, 1 ziemoja Daugavā pie Ķengaraga (tundras pasuga rossicus). R.Matrozis u.c.
Užavas lauki, Ve, 2-Jan-2012, 41 tundras pasuga (rossicus) K.Millers; 6-Jan - 40. D.Boiko, V.Farnasts; 7-Jan - 42 rossicus, 3 fabalis. K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis.
Pavilosta, Lp, 22-Jan-2012, 1 Salas upē, tundras pasuga (rossicus). J.Ķuze.
Ventspils, no 8-Dec-2012 līdz vismaz 2-Jan-2013, 1 ad tundras pasuga (rossicus) Vidumupītē. K.Vilks u.c.
Sējciems, Lp, 1-Jan-2014, 4. K.Millers, M.Jaunzemis.
Nīcas lauki, Lp, 2-Jan-2014, 6 tundras pasuga (rossicus), domājams ieskaitot 4, kas redzētas pie Sējciema iepriekšējā dienā. U.Piterāns, R.Rekmanis.
Užavas lauki, Ve, 11-Jan-2014, 4. K.Vilks (Dabasdati).
Bauska, 20-Jan - 24-Feb-2014, 1 ad tundras pasuga (rossicus) Mūsā. E.Laucis u.c.
Ķengarags, Rp, sākot ar 28-Nov-2015 ziemoja 1 ad tundras pasuga (rossicus). R.Matrozis u.c.; pēdējais novērojums 20-Mar-2016. E.Smislovs, V.Smislovs.
Zūras, Ve, 1-Jan-2017, 34 (rossicus). R.Rekmanis; tirpat 2-Jan, 14 (kopā ar 130-140 ziemeļu gulbjiem). A.Vilks (Dabadati).

Nīcas lauki, Lp, 27-Jan-2017, 2 taigas pasuga (fabalis), nevar izslēgt, ka pirmie pavasara migranti. K.Millers; turpat 4-Feb, 3 taigas pasuga (fabalis) un 1 rossicus/fabalis. K.Millers, I.Grīnerte.

Užavas lauki, Ve, 3-Jan-2018, 2000 (2200) tundras pasuga (rossicus), kā arī vismaz 6 taigas pasuga (fabalis). M.Tīrums (Dabasdati); 5-Jan - lielākā daļa no ap 3100 Anser zosu kopskaita tundras pasuga (rossicus), kā arī 9 taigas pasuga (fabalis). A.Klepers (Dabasdati); 7-Jan, ap 4000 rossicus un vismaz 10 fabalis. K.Millers, I.Grīnerte.

Nīcas lauki, Lp, 6-Jan-2018, ap 1000 tundras pasuga (rossicus). K.Millers, I.Grīnerte; 13-Jan, 600 (rossicus). A.Klepers, P.Daknis (Dabasdati); 23-Jan - 1900 (rossicus) G.Grandāns, Rekmanis (Dabasdati); 30-Jan - 5 (rossicus) un 14 taigas sējas zosis (fabalis - iespējami pirmie pavasara migranti). K.Millers.

Durbes apkaime, Lp, 19-Jan-2018, 42 tundras sējas zosis (rossicus). K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 12-Jan-2020, 7 tundras sējas zosis lidojumā uz W (rossicus). K.Millers, I.Grīnerte.
Užavas lauki, Ve, 14-Jan-2020, 33 lidojumā uz NW pusi (ziņotas kā "tundras sējas zosis"). A.Klepers, M.Tīrums (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 17-Jan-2020, 24-NNW augstu virs laukiem. K.Millers.
Liepājas ezera austrumu krasts, 14-Jan-2021, 96 tundras sējas zosis (rossicus) kādā no vairākām zosu uzturēšanas vietām. K.Millers.
Pape - Jūrmalciems, Lp, 16-Jan-2021, 18-S virs jūras. M.Kilups (Dabasdati).
Ovišrags, Ve, 16-Jan-2021, 57 tundras sējas zosis lidojumā uz SSW (rossicus, skaits pēc foto). A.Klepers (Dabasdati).

Novērojumi janvārī (Anser nenoteiktas / apvienotas līdz 2021. gadam ieskaitot)
Durbes apkaime, Lp, 6-Jan-2018, ap 800 (pēc balsīm g.k. sējas zosis). A.Klepers (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 7-Jan-2018, ap 2000. V.Jaunzemis (Dabasdati); 19-Jan, vismaz 2000. K.Millers.

Liepājas ez., 13-Jan-2018, ap 40 (barā arī vismaz 9 Kanādas zosis). K.Millers.
Pape - Jūrmalciems, Lp, 16-Jan-2021, 170-S virs jūras (sējas zosis un meža zosis). M.Kilups (Dabasdati), I.Bojāre (nedaudz vēlāk Papē).

Novērojumi Austrumlatvijā* - lokāli bari decembrī - janvārī (neņemot vērā atsevišķus īpatņus apdzīvotās vietās, visi zināmie)
Degumnieki, Ma, 8-Dec-2008, vairums vai visas ap 80 Anser zosu barā. G.Grandāns.
Valkas pagasts, 27-Dec-2020, 7 tundras sējas zosis (rossicus). N.Kukārs (Dabasdati).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Pasugu atšķiršana

Nosaukums "sējas zoss" ir ievērojami vispārināts, jo plašajā izplatības areālā no Skandināvijas līdz pat Kamčatkai šīs sugas īpatņi atšķiras morfoloģiski un apdzīvo atšķirīgus ligzdošanas biotopus. Tiek izdalītas divas grupas - taigā un tundrā ligzdojošās "sējas zosis". Sīkāk šīs grupas sadalās 5 pasugās, no kurām Latvijā sastopamas divas - fabalis un rossicus*. Abas caurceļo uz/no ziemošanas vietām rietumu un centrālajā Eiropā. Pasuga fabalis ligzdo Eiropas taigas zonā no Skandināvijas līdz Urāliem, bet pasuga rossicus - tundras zonā sākot no Kaņina pussalas un uz austrumiem līdz Taimirai (Madge, Burn 1988). Ligzdošanas areāli abām pasugām pārklājas, tāpēc daļa "sējas zosu" uzrāda abu pasugu pazīmes, Tādas, iespējams, ir līdz 10% no mūsu virzienā ceļojošajām "sējas zosīm". Lielais vairums tomēr ir raksturīgas un atšķiramas (Oates 1997; Svensson, Mullarney, Zetterström 2022).

*) Kā minēts augstāk ievadā, IOC un Birds of the World šīs pasugas dala divās atseviškās sugās. Samērā nesens pētījums tomēr liecina, ka dalījums divās sugās nav pamatots: "On the basis of the low genetic differentiation, considerable morphological variation and incomplete reproductive isolation, we argue that the Taiga and the Tundra Bean Goose should be treated as subspecies" (Ottenburghs et al. 2020).

Taigas sējas zoss Anser fabalis fabalis. Liela zoss, izmēros gandrīz kā meža zoss A.anser, bet tievāku kaklu un šaurāku knābi. Knābis samērā slaids - ķīļveidīgs, pie pamatnes ne pārāk augsts. Laba atšķiršanas pazīme ir knābja krāsojums - oranžās krāsas zona uz knābja parasti platāka par tumšo zonu (ne reti gandrīz viss knābis oranžs). Tomēr jāuzmanās no netipiskiem īpatņiem, kuriem oranžā zona uz knābja šaurāka nekā parasti (gluži kā tundras sējas zosij). Lidojumā uzmanība jāpievērš siluetam (novērtējot relatīvo kakla garumu) un, ja iespējams, knābja formai.

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Nedaudz mazāka par taigas sējas zosi, ar īsāku, tumšāku kaklu un strupāku knābi. Knābis pie pamatnes samērā augsts, nav tik slaids kā taigas sējas zosij - vairāk trīsstūrveidīgs. Tipiskiem īpatņiem oranžās krāsas zona uz knābja ir šaura un norobežota tā galā. Knābis lielākajā daļā ir tumšs. Tomēr sastopami arī īpatņi, kuriem oranžās un tumšās krāsas zonas uz knābja ir vienādā apjomā, tāpēc jānovērtē arī knābja forma, kakla garums un siluets - tundras sējas zoss ir samērā "strupa" zoss, un šo iespaidu rada īsākais kakls. Lidojumā varētu noteikt pēc silueta (novērtējot relatīvo kakla garumu) un, ja lido pietiekami tuvu, arī pēc knābja formas un krāsas.

Piezīmes: 1) silueta novērtēšana prasa pieredzi, kas iegūstama tikai tiešos novērojumos dabā; 2) atkarībā no novērošanas apstākļiem (gaismas, attāluma), nevienmēr izdodas pareizi novērtēt oranžās krāsas toni uz knābja vai kājām. Reizēm nokrāsa ir dzeltenīga vai pat sārta. Mēdz būt arī individuālas variācijas, tāpēc vērtējot krāsu, ieteicams uzmanīties un neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus.

Literatūra un internets

Avotiņš A. 2005. Putni Teiču dabas rezervātā. Ļaudona. Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020a. Taiga Bean-Goose Anser fabalis, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.taibeg1.01. Accessed 10 June 2020. Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020b. Tundra Bean-Goose Anser serrirostris, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.tunbeg1.01. Accessed 10 June 2020. Gill F., D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2021. IOC World Bird List (v11.1). doi: 10.14344/IOC.ML.11.1. Madge S., Burn H. 1989. Wildfowl: an identification guide to the ducks, geese and swans of the world. Helm. Oates J. 1997. Identification of Taiga Bean Goose and Tundra Bean Goose. Birding World 10, 11: 421-426. Ottenburghs J., J.Honka, G.J.D.M.Müskens and H.Ellegren. 2020. Recent introgression between Taiga Bean Goose and Tundra Bean Goose results in a largely homogeneous landscape of genetic differentiation. Heredity. The Genetics Society. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2022. The most complete guide to the birds of Britain and Europe. Collins.

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Ķengarags, Rīga, 3-Jan-2021. © Edgars Smislovs.
bkm

Tundras sējas zosis Anser fabalis rossicus. Babītes ezers, 2-Apr-2017. © Ainars Mankus.
bkm

Tundras sējas zosis Anser fabalis rossicus. Sātiņi (Liekna IV), Saldus novads, 17-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Sātiņi (Liekna IV), Saldus novads, 17-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Tundras sējas zosis Anser fabalis rossicus. Sātiņi, Saldus novads, 1-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Sātiņi, Saldus novads, 1-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Sātiņi, Saldus novads, 4-Mai-2011, gaišāka nekā tipiskie īpatņi. © Jānis Jansons.

Tundras sējas zosis Anser fabalis rossicus. Sātiņi, Saldus novads. 4-Mai-2011, galvas un knābja krāsojuma variācijas. © Jānis Jansons.
bkm

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Daugavgrīvas liegums, Rīga, 1-Okt-2015. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Ķengarags, Rīga, 4-Feb-2016. © Oļegs Miziņenko.
taigas

Taigas sējas zoss Anser fabalis fabalis. Kalngales lauki, Ādažu novads, 23-Mar-2020. © Igors Deņisovs.
bkm

Tundras sējas zosis Anser fabalis rossicus. Ādažu lauki, 3-Okt-2016, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Liepājas ezerā pie Golodova dambja, 20-Okt-2005, jaunais putns (1cy). © Kārlis Millers.
bkm

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Ķengarags, Rīga, 17-Jan-2010. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Tundras sējas zosis Anser fabalis rossicus. Ādažu lauki, 18-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Tundras sējas zosis Anser fabalis rossicus. Ādažu lauki, 22-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm05

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Svētes lauki, Jelgavas novads, 24-Mar-2007. © Agris Krusts.
bkm

Tundras sējas zosis Anser fabalis rossicus. Dvietes paliene, Augšdaugavas novads, 13-Apr-2014. © Ilze Priedniece.
bkm

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Dvietes paliene, Augšdaugavas novads, īpatnis ar baltu joslu gar knābja pamatni, 13-Apr-2014. © Ilze Priedniece.
bkm

Tundras sējas zosis Anser fabalis rossicus. Sātiņi (Liekna IV), Saldus novads, 17-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus. Sātiņi (Liekna II), Saldus novads, 21-Sep-2014. © Jānis Jansons.
bkms

Tundras sējas zosis Anser fabalis rossicus (4 putni bara aizmugurē) kopā ar baltpieres zosīm A.albifrons. Ziemupe, Vērgales pagasts, 12-Okt-2008.
© Selga Bērziņa.
bkm

Sējas zoss Anser fabalis. Svētes lauki, Jelgavas novads, 24-Mar-2007, pēc knābja krāsojuma līdzinās taigas sējas zosij, tomēr knābja forma drīzāk kā
tundras sējas zosij un arī kakls samērā īss kā šai pasugai. Ticamāk, ka attēlā ir tundras sējas zoss. © Agris Krusts.
bkm

Sējas zosis Anser fabalis. Ādažu - Carnikavas lauki, 26-Mar-2011, pa kreisi taigas sējas zoss (pasuga fabalis), seko tundras sējas zoss (rossicus).
© Igors Deņisovs.
bkm

Taigas sējas zosis Anser fabalis fabalis. Mangaļsala, Rīga, 30-Mar-2014. © Igors Deņisovs.