Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eirāzijas ziemeļu taiga un meža tundra. Trīs pasugas. A.f.fabalis no Skandināvijas ziemeļiem līdz Urāliem. Šī pasuga ziemo W, C, S Eiropā un SW Āzijā. A.f.johanseni - areāla centrālās daļas taiga un meža tundra no Urāliem līdz Baikālam. A.f.middendorffii - Sibīrijas taiga uz austrumiem no Baikāla (Carboneras, Kirwan 2020).

Pavasarī caurceļo

Vasarā viens novērojums

Rudenī caurceļo

Ziemo samērā nelielā skaitā Kurzemes rietumu krasta laukos

Birds of the World

Taigas sējas zoss Anser fabalis

Kalngales lauki, Ādažu novads, 23-Mar-2020. © Igors Deņisovs.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā sastopamas divas sējas zosu sugas - taigas sējas zoss A.fabalis un tundras sējas zoss A.serrirostris (piemērojot IOC sarakstu)*. Taigas sējas zoss ir relatīvi reta caurceļotāja pavasarī un rudenī. Pēc rudenī nomedīto zosu fotogrāfijām tikai 0,83% bija taigas sējas zoss (Kampe-Persson, Boiko 2019). Pārziemošana līdz šim nav droši pierādīta. Novērojumi ziemas mēnešos dalāmi divās grupās - potenciāli ziemotāji un agrākie pavasara migranti. Novērojumi decembrī nav zināmi. Janvārī novērota vienīgi Užavas laukos - 3 un 10 īpatņi mēneša sākumā (potenciāli ziemotāji), un Nīcas laukos - trīs novērojumi janvāra beigās (maks. 14 īpatņi). Nīcā visticamākais agrākie migranti. Februārī jau ir samērā daudz migrantu novērojumu. Iespaidīgākais no tiem - 3000 Nīcas laukos 2023. gada 19. februārī (K.Millers, I.Grīnerte), kas arī lielākais jeb kad ziņotais taigas sējas zosu skaits.

Garums: 76-89 cm, spārnu izpletums: 152-175 cm (Carboneras, Kirwan 2020).

*) Gill, Donsker, Rasmussen 2023. Ir arī viedoklis, ka dalījums divās sugās nav pamatots (Ottenburghs et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi
Nīcas lauki, Lp, 22-Jan-2022, 2 kopā ar 52 tundras sējas zosīm. A.Klepers u.c. (Dabasdati 1, 2); 23-Jan, turpat 5 īpatņi. K.Millers, I.Grīnerte.
Nīcas lauki, Lp, 27-Jan-2017, 2. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 30-Jan-2018, 14. K.Millers.
Dziļģi, Ve, 7-Feb-2016, vismaz 30 (33 "sējas zosu" barā). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Skaits lokāli pavasara migrācijā

Nīcas lauki, Lp, 19-Feb-2023, 3000 kopā ar 8000 tundras sējas zosīm. K.Millers, I.Grīnerte.
Degumnieku lauki, Ma, 3-Apr-2016, 800 kopā ar 5000 citām Anser zosīm. A.Avotiņš jun. u.c.
Umurga, Lm, 3-Mai-2011, 500. A.Klepers (Dabasdati). H.Kampes-Perssona un D.Boiko (2019) publikācijā šis novērojums kļūdaini datēts ar 5-Mar.
Bozēnu lauki, Ma, 3-Apr-2016, 300 kopā ar 4000 citām Anser zosīm. A.Avotiņš jun. u.c.

Novērojumi vasaras mēnešos
Īdeņa, Re, 3-Jūn-2003, 1. V.Vintulis.

Agrāko rudens migrantu novērojumi
Pape, Lp, 17-Sep-2016, ziņots "24 Taiga Bean Goose, Pape national park". G.Bilbao.
Nagļi, Re, 19-Sep-2015, vismaz 1 Orenīšu-Drabāku dīķos. A.Naudžius u.c.
Pape, Lp, 28-Sep-2000, 1 kopā ar 29 tundras sējas zosīm. V.Roze, A.Celmiņš.

Novērojumi janvārī (neskaitot pirmos migrantus augstāk, visi zināmie)
Nīcas lauki, Lp, 7-Jan-2024, 1350 kopā ar 250 tundras sējas zosīm E.Smislovs (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 3-Jan-2018, 6. M.Tīrums; 5-Jan, 9. A.Klepers (Dabasdati); 7-Jan, 10. K.Millers, I.Grīnerte.
Užavas lauki, Ve, 7-Jan-2012, 3 kopā ar 42 tundras sējas zosīm. K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis.

Literatūra un internets

Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020. Taiga Bean-Goose Anser fabalis, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.taibeg1.01. Accessed 7 January 2024. Gill F., D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2023. IOC World Bird List (v13.2). doi: 10.14344/IOC.ML.13.2. Kampe-Persson H., Boiko D. 2019. The Taiga Bean Goose in Latvia - occurrence, origin and hunting. Environmental and Experimental Biology 17, 91–95. Ottenburghs J., J.Honka, G.J.D.M.Müskens and H.Ellegren. 2020. Recent introgression between Taiga Bean Goose and Tundra Bean Goose results in a largely homogeneous landscape of genetic differentiation. Heredity. The Genetics Society.

Taigas sējas zoss Anser fabalis. Nīcas lauki, Dienvidkurzemes novads, 12-Mar-2007. © Kārlis MIllers.
bkm

Pirmā taigas sējas zoss Anser fabalis, seko tundras sējas zoss A.serrirostris. Ādažu - Carnikavas lauki, 26-Mar-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Taigas sējas zosis Anser fabalis. Mangaļsala-Vecāķi, Rīga, 30-Mar-2014. © Igors Deņisovs.