Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Šaurā joslā pāri arktiskajai Eirāzijai. Galvenās ziemošanas vietas ir Kaspijas un Melnās jūras piekrastes zemienēs un Ķīnas austrumos. Reizēm pievienojas citām zosīm un var ziemot tālāk uz rietumiem nekā parasti. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2020).

Pavasarī reti caurceļo

Vasarā nav novērota

Rudenī reti caurceļo

Ziemā nav novērota

Birds of the World

Mazā zoss Anser erythropus

Svētes lauki, Jelgavas novads, 19-Apr-2021, putns ar gredzeniem no Zviedrijas reintrodukcijas projekta. © Edgars Smislovs.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā reta caurceļotāja. Domājams uzturas katru gadu tikai skaits ir niecīgs (atseviški īpatņi) un grūti atrodama starp citām Anser zosīm. Piecu eksemplāru izbāžņi glabājas Latvijas Dabas muzejā.

Garums: 53-66 cm, spārnu izpletums: 115-135 cm (Carboneras, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Rīgas apkārtne, 1860, 22-Apr, 1 ad iegūta (apstākļi nav zināmi). Eksemplārs Latvijas Dabas muzejā. Datums uz podesta etiķetes "10.4.1860." (domājams pēc vecā

stila), vieta - "Rīga", kas varētu liecināt, ka putns iegūts Rīgas apkārtnē, varbūt nopirkts tirgū, kā daži citi vēlākie muzeja eksemplāri. Taksidermists, iespējamais putna ieguvējs R.Funk.

2. Rīgas apkārtne, 1902, 1 jauno putnu F.E.Štolls nopircis Rīgas tirgū "Wildmarkt" 10-Okt (27-Sep pēc vecā stila), precīza iegūšanas vieta nav zināma (Stoll 1904).

Datums pēc F.E.Štolla publikācijas. Latvijas Dabas muzejā eksemplārs datēts "12.9.1902.".

3. Dviete, Da, 1910, 5-Mai, 1 nošauta (Grosse, Transehe 1929).
4. Rīgas apkārtne, 1925, 25-Okt, 1 nošauta, atrasta Rīgas tirgū (Grosse, Transehe 1929).
5. Babītes ez., 1927, Apr, 3 nošautas (Grosse, Transehe 1929).
6. Rīgas apkārtne, 1927, 2 īpatņus F.E.Štolls nopircis Rīgas tirgū 6-Mai (precīza iegūšanas vieta nav zināma).
7. Engures ez., 1927, rudens, 1 nošauta (Grosse, Transehe 1929).
8. Kaņiera ez., 1937, 20-Sep, 2 nošautas (Pētersons 1938).
9. Bulduri, Jm, bez gada un datuma (1920-40), 1 nošauta. Antons un Roms.
10. Nagļi, Re, 1980, Apr, 1 novērota kopā ar citām zosīm. J.Baumanis (Меднис 1983).
11. Bērzciems, Tu, 1994, 1-Mai, 3 novērotas. N.Zeidaks (Celmiņš, Baumanis 1997). ®
12. Kolka, Ta, 2006, 2-Mai, 1 ad lidojumā kopā ar baltpieres zosīm. D.B.Wooldridge. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
13. Ūdrupes lauki, Vk, 2017, 10-Apr, 1 kopā ar ap 2000 citām Anser zosīm. G.Grandāns (Dabasdati ar tāliem foto un aprakstu).
14. Latvija, 2018, 19-Sep, 1 ar raidītāju aprīkots putns (Mr. Blue) migrācijā pāri valsts centrālajai daļai. Raidītājs putnam uzlikts Norvēģijas ziemeļos 24. maijā

(www.piskulka.net). Pārlidojums kartē nav iezīmēts. Tas pats putns (Mr. Blue) 2019. gada pavasara migrācijā: 18-Apr rītā Ķikuru apkārtnē (Ku) vakarā pie Laidzes ezera (Ta); 19-Apr rītā pie Laidzes ezera (informācijas avots jāprecizē).

15. Laidzes ez., Ta, 2019, 20-Apr, 1 ezera apkaimē (cits putns nekā dienu iepriekš). R.Karvonen, E.Aalto.
16. Valgundes pagasts, Jl, 2020, 1-Mai, 1 kopā ar baltvaigu, baltpieres un sējas zosim Lielupes labā krasta laukos iepretī Svētes grīvai. R.Rekmanis (Dabasdati ar

tāliem foto un aprakstu).

17. Svētes lauki, Jl, 2021, 19-Apr, 2 īpatņi kopā ar citām Anser zosīm. Sākotnēji 1 fotografēta pirmspusdienā. Putns no Zviedrijas reintrodukcijas projekta ar

gredzeniem - zaļš uz kreisās kājas, dzeltens uz labās. E.Smislovs (Dabasdati ar foto). Pēcpusdienā nolasīts zaļais gredzens - uz tā A burts, dzeltenais gredzens bez uzrakstiem, zem tā metāla gredzens. E.Lediņš u.c. Kādu laiku vēlāk visai nelielā attālumā no šī putna atrasta un fotografēta vēl viena mazā zoss (2cy+ bez gredzeniem). R.Rekmanis, K.Funts u.c. Gredzenotais putns audzēts nebrīvē, izlaists mazās zoss ligzdošanas areālā Zviedrijas ziemeļos 2019. gada 7. jūlijā. Tagadējais vecums 3cy.

18. Ķūļciema pagasts, Ta, 2021, 26-Apr, 1 ap 6000 zosu barā, bez gredzeniem. E.Smislovs (Dabasdati ar foto).

Senāko novērojumu uzskaitījumā izmantota Ruslana Matroža un LDM ornitologa Dmitrija Boiko sniegtā informācija.

Kartē atzīmēta tikai pēdējās novērošanas vietas sākot ar 2017. gadu.

Literatūra un internets

Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.lwfgoo.01. Accessed 16 June 2020. Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. - Putni dabā 7, 1: 28-32. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Pētersons J. 1938. Mazā zoss (Anser erythropus (L.)). - Daba un Zinātne 1: 29. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Меднис А. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 32-33.

Mazā zoss Anser erythropus. Svētes lauki, Jelgavas novads, 19-Apr-2021, putns centrā pa labi. © Kaspars Funts. Šis ir otrs putns tajā vietā todien.

Labots