Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Šaurā joslā pāri arktiskajai Eirāzijai. Galvenās ziemošanas vietas ir Kaspijas un Melnās jūras piekrastes zemienēs un Ķīnas austrumos. Reizēm pievienojas citām zosīm un var ziemot tālāk uz rietumiem nekā parasti. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2020).

Pavasarī reti caurceļo

Vasarā nav novērota

Rudenī reti caurceļo

Ziemā nav novērota

Birds of the World

Mazā zoss Anser erythropus

Svētes lauki, Jelgavas novads, 19-Apr-2021, putns ar gredzeniem no Zviedrijas reintrodukcijas projekta. © Edgars Smislovs.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā reta caurceļotāja. Pārlido un uzturas katru gadu tikai niecīgā skaitā un grūti pamanāma starp citām Anser zosīm. Šeit dotais novērojumu uzskatījums nav pilnīgs. Nav iekļauta rinda novērojumu, kuri atrodami vairākās publikācijās (Aarvak et al. 1997; Strazds, Ķuze 2006; Kampe-Persson 2020). Tie nav šeit detalizēti, jo vismaz daži no tiem rada šaubas par drošu sugas noteikšanu, īpaši gadījumos, kad noteikšana balstīta uz balsi vai arī ziņas saņemtas caur starpniekiem un nav informācijas par novērošanas apstākļiem vai pat par to, kurš noteicis putnu. Uzskaitījumā tomēr iekļauti nebrīvē audzētie Zviedrijas reintrodukcijas projekta putni, kuru gredzeni nolasīti migrējošo zosu atpūtas vietās vai to caurceļošana pierādīta ar raidītāju datiem.

Spārnu izpletums: 115-135 cm (Ahmed, Aarvak 2024).

Novērojumi (daļējs uzskaitījums)

Saīsinājumi

1. Rīgas apkārtne, 1860, 22-Apr, 1 ad iegūta (apstākļi nav zināmi). Eksemplārs Latvijas Dabas muzejā. Datums uz podesta etiķetes "10.4.1860." (domājams pēc vecā stila), vieta - "Rīga", kas varētu liecināt, ka putns iegūts Rīgas apkārtnē, varbūt nopirkts tirgū, kā daži citi vēlākie muzeja eksemplāri. Taksidermists, iespējamais putna ieguvējs R.Funk.

2. Rīgas apkārtne, 1902, 1 jauno putnu F.E.Štolls nopircis Rīgas tirgū "Wildmarkt" 10-Okt (27-Sep pēc vecā stila), precīza iegūšanas vieta nav zināma (Stoll 1904). Datums pēc F.E.Štolla publikācijas. Latvijas Dabas muzejā eksemplārs datēts "12.9.1902.".

3. Dviete, Da, 1910, 5-Mai, 1 nošauta (Grosse, Transehe 1929).
4. Rīgas apkārtne, 1925, 25-Okt, 1 nošauta, atrasta Rīgas tirgū (Grosse, Transehe 1929).
5. Babītes ez., 1927, Apr, 3 nošautas (Grosse, Transehe 1929).
6. Rīgas apkārtne, 1927, 2 īpatņus F.E.Štolls nopircis Rīgas tirgū 6-Mai (precīza iegūšanas vieta nav zināma).
7. Engures ez., 1927, rudens, 1 nošauta (Grosse, Transehe 1929).
8. Kaņiera ez., 1937, 20-Sep, 2 nošautas (Pētersons 1938).
9. Bulduri, Jm, bez gada un datuma (1920-40), 1 nošauta. Antons un Roms.
10. Oviši, Ve, 1958, 22-Sep, 90-SW gar jūras krastu (Mihelsons u.c. 1960).
11. Nagļi, Re, 1980, Apr, 1 novērota kopā ar citām zosīm. J.Baumanis (Меднис 1983).
12. Bērzciems, Tu, 1994, 1-Mai, 3 novērotas. N.Zeidaks (Celmiņš, Baumanis 1997). ®
13. Kolka, Ta, 2006, 2-Mai, 1 ad lidojumā kopā ar baltpieres zosīm. D.B.Wooldridge. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā

14. Svētes lauki, Jl, 2006, 4-Mai, 1 kopā ar citām zosīm - "izteikts acs riņķis, plata baltā piere uziet uz galvas virsas". A.Kalvāns.
15. Rīgas HES apkārtne, 2015, 9-Apr - 8-Mai, 1 M 2cy (Rosa) aprīkota ar raidītāju. Putns no Zviedrijas reintrodukcijas projekta - audzēts nebrīvē, izlaists mazās zoss ligzdošanas areālā 2014. gada 1. augustā (Kampe-Persson 2020, balstoties uz projekta informāciju).

16. Kačoru un Taures purvi, Vk, 2015, 10-Apr - 10-Mai, 1 M 2cy (Blå) aprīkota ar raidītāju. Putns no Zviedrijas reintrodukcijas projekta - audzēts nebrīvē, izlaists mazās zoss ligzdošanas areālā 2014. gada 1. augustā. Tas pats putns uzturējās Latgalē 2016. gada pavasara migrācijā (16-Apr - 9-Mai). Vispirms pie Višķu un Luknas ezeriem (Da) līdz 1-Mai, pēc tam Rudzātu pagastā (Pr) līdz 9-Mai (Kampe-Persson 2020, balstoties uz projekta informāciju).

17. Latgale, 2017, 8-Apr - 13-Mai, 1 M 2cy (Femma) aprīkota ar raidītāju. Putns no Zviedrijas reintrodukcijas projekta - audzēts nebrīvē, izlaists mazās zoss ligzdošanas areālā 2016. gadā. Vispirms uzturējās Bērziņu pagastā pie Punduriem (Kr) līdz 12-Apr, pēc tam pie Ciskodu ezera (Re) līdz 13-Mai (Kampe-Persson 2020, balstoties uz projekta informāciju).

18. Ūdrupes lauki, Vk, 2017, 10-Apr, 1 kopā ar ap 2000 citām Anser zosīm. G.Grandāns (Dabasdati ar tāliem foto un aprakstu).
19. Latvija, 2018, 19-Sep, 1 T ad (Mr. Blue) aprīkots ar raidītāju migrācijā pāri valsts centrālajai daļai. Raidītājs putnam uzlikts Norvēģijas ziemeļos 24. maijā (piskulka.net). Tas pats putns uzturējās Kurzemē 2019. gada pavasara migrācijā (18-19-Apr). Vispirms Ķikuru apkārtnē (Ku), pēc tam pie Ķūļciema un pie Laidzes ezera (abas vietas Ta) (latvijasputni.lv un projekta informācija internetā).

20. Laidzes ez., Ta, 2019, 20-Apr, 1 ezera apkaimē (cits putns bez raidītāja nekā dienu iepriekš). E.Aalto, R.Karvonen (piskulka.net).
21. Valgundes pagasts, Jl, 2020, 1-Mai, 1 kopā ar baltvaigu, baltpieres un sējas zosim Lielupes labā krasta laukos iepretī Svētes grīvai. R.Rekmanis (Dabasdati ar tāliem foto un aprakstu).

22. Svētes lauki, Jl, 2021, 19-Apr, 2 kopā ar citām Anser zosīm. Sākotnēji 1 fotografēta pirmspusdienā. Putns no Zviedrijas reintrodukcijas projekta ar gredzeniem - zaļš uz kreisās kājas, dzeltens uz labās. E.Smislovs (Dabasdati ar foto). Pēcpusdienā nolasīts zaļais gredzens - uz tā A burts, dzeltenais gredzens bez uzrakstiem, zem tā metāla gredzens. E.Lediņš u.c. Kādu brīdi vēlāk visai nelielā attālumā no šī putna atrasta un fotografēta vēl viena mazā zoss (ad bez gredzeniem). R.Rekmanis, K.Funts u.c. Gredzenotais putns audzēts nebrīvē, izlaists mazās zoss ligzdošanas areālā Zviedrijas ziemeļos 2019. gada 7. jūlijā. Vecums novērošanas brīdī 3cy. Gredzenotais putns Svētes laukos novērots arī 5 dienas vēlāk 24-Apr. E.Smislovs, V.Smislovs.

23. Ķūļciema pagasts, Ta, 2021, 26-Apr, 1 ap 6000 zosu barā, bez gredzeniem. E.Smislovs (Dabasdati ar foto).

24. Ķūļciema pagasts, Ta, 2021, 10-Mai, 1 ar gredzeniem - dzeltens uz labās, zaļš uz kreisās kājas (iespējams ar burty Y). I.Brediks, R.Rekmanis, E.Smislovs (Dabasdati). Putns gredzenots Zviedrijā, bet pēc sniegtajiem datiem reintrodukcijas projekts nevar atpazīst konkrētu putnu (projekta koordinatora e-pasta atbilde novērotājiem).

25. Burtnieki, Vm, 2022, 23-28-Apr, 1 ad ar gredzeniem - melns uz kreisās kājas ar skaitli 7, dzeltens uz labās kājas. E.Smislovs u.c. (Dabasdati 1, 2).

26. Vecsaules pagasts, Ba, 2023, 9-Okt, 1 ad nošauta medībās kūdras purvā. Fotoattēls iesniegts Medību saimniecības attīstības fonda projektam "Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte" (A.Stīpnieces informācija).

27. Ošupes pagasts (Ikaunieki), Ma, 2024, 28-Mar, 1 bez gredzeniem baltpieres zosu barā. E.Smislovs, A.Ļahs (Dabasdati ar foto).

28. Valgundes pagasts, Jl, 2024, 29-Mar - 5-Apr, 2 ar gredzeniem (nav nolasīti). E.Smislovs u.c. (Dabasdati 1 ar foto, 2).

29. Murmastienes pagasts, Ma, 2024, 21-Apr, 1 baltpieres zosu barā. E.Smislovs (Dabasdati).

Citi iespējami caurceļošanas gadījumi - putni ar raidītājiem, bet bez signāla Latvijas teritorijā
1995, septembra vidus, 1 T aprīkots ar raidītāju Norvēģijas ziemeļos 27. jūlijā. Publicētā informācija par migrācijas trasi: It left Kanin late in the evening of

14 September and during the following night, while on migration, signals were received from an area northeast of St. Petersburg and from the SE part of the Baltic Sea (Lorentsen, Øien, Aarvak 1998).

1995, septembra vidus, 1 M aprīkota ar raidītāju Norvēģijas ziemeļos 24. maijā. Publicētā informācija par migrācijas trasi: After leaving the Kanin Peninsula, it flew to

the Galenbecker See in Mecklenburg-Vorpommern, Germany. While on migration, signals were received from the SE part of the Baltic Sea (Lorentsen, Øien, Aarvak 1998).

1997, oktobra sākums, 1 T aprīkots ar raidītāju Norvēģijas ziemeļos 27. maijā. Publicētā informācija par migrācijas trasi: The next signals, received 3 October,

revealed another movement to the area between the Onega and Ladoga lakes north of St Petersburg. As was the case at the former location, it had another short stopover (less than six days) to the north-west of Warsaw in Poland around 7 October (Aarvak, Øien 2003).

Senāko novērojumu uzskaitījumā izmantota Ruslana Matroža un LDM ornitologa Dmitrija Boiko sniegtā informācija.

Literatūra un internets

Aarvak T., Øien I.J. 2003. Moult & autumn migration of non-breeding Fennoscandian Lesser White-fronted Geese Anser erythropus mapped by sat. telemetry. Bird Conservation International 13, 213–226. Aarvak T., Øien I.J., Syroechkovski E.E. Jr., Kostadinova I. 1997. The Lesser White-fronted Goose Monitoring Programme. Annual report 1997. Norwegian Ornithological Society, NOF Rapportserie Report No. 5-1997, Klæbu. Ahmed R. and T.Aarvak. 2024. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus, version 2.0. In Birds of the World (N.D.Sly and B.K.Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.lwfgoo.02. Accessed 14 June 2024. Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. - Putni dabā 7, 1: 28-32. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Kampe-Persson H. 2020. Occurrence of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Latvia: linking migration to conservation. Environmental and Experimental Biology 18, 249-269. Lorentsen S.-H., Øien I.J., Aarvak T. 1998. Migration of Fennoscandian Anser erythropus mapped by satellite telemetry. Biological Conservation 84, 47–52. Mihelsons H., Kasparsons G., Lejiņš G., Vīksne J., Šmits V., Lipsbergs J., Stalbovs I. 1960. Putnu migrācijas Latvijas PSR 1958. gada rudenī. Spuris Z. (red.) Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētijumi 2: 137–192.Pētersons J. 1938. Mazā zoss (Anser erythropus (L.)). - Daba un Zinātne 1: 29. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Strazds M., Ķuze J. 2006. Ķemeru nacionālā pārka putni. Jumava. Меднис А. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 32-33.

Mazā zoss Anser erythropus. Svētes lauki, Jelgavas novads, 19-Apr-2021, putns centrā pa labi. © Kaspars Funts. Šis ir otrs putns tajā vietā todien.