Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Šaurā joslā pāri arktiskajai Eirāzijai. Galvenās ziemošanas vietas Kaspijas un Melnās jūras piekrastes zemienēs un Ķīnas austrumos. Reizēm sajaucas ar baltpieres zosīm Anser albifrons un sastopamas daudz tālāk uz rietumiem kā parasti. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2017).

Mazā zoss Anser erythropus

Latvijā reta caurceļotāja. Iespējams uzturas katru gadu tikai skaits ir niecīgs (atseviški īpatņi) un grūti atrodama starp citām Anser zosīm. Latvijas Dabas muzejā glabājas 5 eksemplāri, no kuriem uzskatījumā minēti četri. Piektais eksemplārs ir bez gada un datuma ar vietas norādi "Rīga". Tas varētu būt 1925. gadā iegūtais īpatnis, bet nevar izslēgt, ka kāds cits.

Garums: 53-66 cm, spārnu izpletums: 115-135 cm (Carboneras, Kirwan 2017).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Rīgas apkārtne, 1902, 1 jauno putnu F.E.Štolls nopircis Rīgas tirgū "Wildmarkt" 10-Okt (27-Sep pēc vecā stila), precīza iegūšanas vieta nav zināma (Stoll 1904).

Datums pēc F.E.Štolla publikācijas. Latvijas Dabas muzejā eksemplārs datēts "12.9.1902".

2. Dviete, Da, 1910, 5-Mai, 1 nošauta (Grosse, Transehe 1929).
3. Rīgas apkārtne, 1925, 25-Okt, 1 nošauta, iegūta Rīgas tirgū (Grosse, Transehe 1929).
4. Babītes ez., 1927, Apr, 3 nošautas (Grosse, Transehe 1929).
5. Rīgas apkārtne, 1927, 2 īpatņus F.E.Štolls nopircis Rīgas tirgū 6-Mai (precīza iegūšanas vieta nav zināma).
6. Engures ez., 1927, rudens, 1 nošauta (Grosse, Transehe 1929).
7. Kaņiera ez., 1937, 20-Sep, 2 nošautas (Pētersons 1938).
8. Bulduri, Jm, bez gada un datuma (1920-40), 1 nošauta. Antons un Roms.
9. Nagļi, Re, 1980, Apr, 1 novērota kopā ar citām zosīm. J.Baumanis (Меднис 1983).
10. Bērzciems, Tu, 1994, 1-Mai, 3 novērotas. N.Zeidaks (Celmiņš, Baumanis 1997). ®
11. Kolka, Ta, 2006, 2-Mai, 1 ad lidojumā kopā ar baltpieres zosīm. D.B.Wooldridge. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
12. Ūdrupes lauki, Vk, 2017, 10-Apr, 1 kopā ar ap 2000 citām Anser zosīm. G.Grandāns.
13. Latvija, 2018, 19-Sep, 1 ar raidītāju aprīkots putns (Mr. Blue) migrācijā pāri valsts centrālajai daļai. Raidītājs putnam uzlikts Norvēģijas ziemeļos 24. maijā

(www.piskulka.net). Pārlidojums kartē nav iezīmēts. Tas pats putns (Mr. Blue) 2019. gada pavasara migrācijā: 18-Apr rītā Ķikuru apkārtnē (Ku) vakarā pie Laidzes ezera (Ta); 19-Apr rītā pie Laidzes ezera (informācijas avots jāprecizē).

14. Laidzes ez., Ta, 2019, 20-Apr, 1 ezera apkaimē (cits putns nekā dienu iepriekš). R.Karvonen, E.Aalto.

Senāko novērojumu uzskaitījumā izmantota Ruslana Matroža sniegtā informācija.

Kartē atzīmēta tikai pēdējā novērošanas vieta 2017. gadā.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Anser erythropus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 16th April 2017. Carboneras C., Kirwan G.M. 2017. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52814 on 16 April 2017. Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. - Putni dabā 7, 1: 28-32. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Pētersons J. 1938. Mazā zoss (Anser erythropus (L.)). - Daba un Zinātne 1: 29. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Меднис А. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 32-33.

Labots 21 Apr 2019