Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Grenlandes austrumu daļa, Islande, Špicbergena. Grenlandes un Islandes populācijas ziemo pārsvarā Skotijā un Anglijas ziemeļos un austrumos. Špicbergenas populācija - Ziemeļjūras austrumu piekrastē. Aukstās ziemās arī tālāk uz dienvidiem. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2020).

Pavasarī nelielā skaitā caurceļo

Vasarā nav novērota

Novērošanas vietas rudens mēnešos Novērošanas vieta janvārī
Birds of the World

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus

Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2016 (1. putns). © Ainars Mankus.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā samērā reta, bet regulāra caurceļotāja. Novērota praktiski tikai pavasara migrācijas laikā baros kopā ar baltpieres un sējas zosīm. Jūtams skaita pieaugums bija vērojams sākot ar 2011. gadu. Īpaši daudz novērojumu bija 2012., 2014. un 2015. gadu pavasaros. Pēdējos gados novērojumu skaits ir stabilizējies. Jāpiezīmē, ka nevar izslēgt vienu un to pašu putnu atkārtotus novērojumus dažādos gados, īpaši vietās, kur īsknābja zoss tiek novērota regulāri. Viens novērojums janvārī rietumu piekrastē pie Ziemupes.

Garums: 60-75 cm, spārnu izpletums: 135-170 cm (Carboneras, Kirwan 2020).

Novērojumi

Uzskaitījums līdz 2012. gadam

Saīsinājumi

1. Praviņas, Tu, 2003, 2-Apr, 1 kopā ar citām Anser zosīm. V.Roze u.c. Pirmais pierādītais novērojums Latvijā.
2. Svētes lejtece, Jl, 2003, 5-Apr, 2 kopā ar citām Anser zosīm (novērotas atsevišķi viena no otras). G.Graubics, E.Lediņš, V.Roze.
3. Ādaži, Ri, 2004, 4-Apr, 1 kopā ar citām Anser zosīm pie "Dinaz" benzīntanka. V.Roze, A.Zacmanis.

4. Svētes lejtece, Jl, 2004, 5-8-Apr, 4 kopā ar citām Anser zosīm (ne vienmēr redzētas visas četras vienlaicīgi). T.Muukkonen, M.Strazds, M.Varesvuo, K.Millers, V.Roze, A.Klepers, M.Jaunzemis. Turpat 1 īpatnis redzēts arī 12.04. (K.Millers, V.Roze) un 17.04. G.Graubics, K.Millers, V.Roze).

5. Eimuri, Ri, 2005, 2-Apr, 1 kopā ar 8 sējas zosīm un 1 baltpieres zosi Kalngales-Ādažu laukos. K.Millers, K.Funts.

6. Svētes lejtece, Jl, 2005, 1-Mai, 2 kopā ar citām Anser zosīm. V.Roze, A.Zacmanis. Turpat: vismaz 6 īpatņi 04.05. K.Millers, V.Roze; 5 īpatņi 05.05. M.Jaunzemis; 2 īpatņi 06.05. A.Celmiņš.

7. Svētes lejtece, Jl, 2005, 11-Mai, 4 kopā ar citām Anser zosīm, divas no tām atšķirīgas no 04.05. aplūkotajiem sešiem īpatņiem - viena pēc šauras baltas joslas uz pieres, otra - pēc platākas sārtās joslas uz knābja. K.Millers, V.Roze. Latvijas kopskaits papildināts ar 2 īpatņiem.

8. Dvietes paliene, Da, 2005, 22-Mai, 1 kopā ar 1 sējas zosi. Iespējams arī pēc šī datuma. S.Ahlman, S.Luoma.
9. Svētes lejtece, Jl, 2006, 5-Apr, 1 kopā ar citām Anser zosīm. V.Vintulis Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā.
10. Svētes lejtece, Jl, 2007, 23-Mar, 1 nofotografēta lidojumā (noteikšana retrospektīva, atklāta caurskatot attēlus). M.Strazds. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
11. Svētes lejtece, Jl, 2007, 4-Apr, 1 ad kopā ar citām Anser zosīm. V.Roze, K.Millers. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
12. Eimuri, Ri, 2007, 7-Apr, 1 ad kopā ar citām Anser zosīm Kalngales-Ādažu laukos. K.Funts. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
13. Nagļi, Re, 2007, 10-Mai, 1 nofotografēta kopā ar citām Anser zosīm (noteikšana retrospektīva, atklāta caurskatot attēlus). M.Strazds. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
14. Eimuri, Ri, 2008, 30-Mar, 1 (domājams 3cy-4cy) kopā ar citām Anser zosīm Kalngales-Ādažu laukos. K.Funts.
15. Ādaži, Ri, 2008, 6-10-Apr, 2 kopā ar citām Anser zosīm laukos pie "Briljantiem. V.Vintulis, V.Roze.
16. Kalngale, Ri, 2008, 10-Apr, 1 kopā ar sējas zosīm laukos pie Kalngales-Carnikavas šosejas. V.Roze, V.Vintulis.

17. Valdgale, Ta, 2008, 13-Apr, 2 ad kopā ar citām Anser zosīm pie Dundagas ceļa, ap 1,5 km N no Valdemārpils pagrieziena. V.Vintulis u.c. Turpat 16-Apr 1 nepieaudzis putns (2cy). M.Tīrums.

18. Lubānas ez. W krasts, Ma, 2008, 25-Mai, 1 kopā ar citām Anser zosīm pie Zvidzes kanāla putnu torņa. J.Ķuze, P.Strautiņš, M.Strazds, V.Vintulis.
19. Užavas lejtece, Ve, 2009, 27-Mar, 4 lokāli kopā ar citām Anser zosīm (atrastas fotogrāfijā, uz vietas nav redzētas). M.Strazds.
20. Iecava, Ba, 2009, 1-Apr, 1 uz lauka kopā ar 2000 sējas zosīm (fotografēta). E.Laucis.
21. Jaunmārupe, Ri, 2009, 6-Apr, 1, domājams 2cy-3cy jaunais putns (fotografēta). G.Grandāns.
22. Sātiņi, Sa, 2009, 1-Mai, 1 fotografēta Lieknas IV dīķī. A.Mankus.
23. Svētes lejtece, Jl, 2009, 1-Mai, 1 kopā ar citām Anser zosīm. G.Grandāns, A.Kalvāns.
24. Dzelzava, Ma, 2010, 16-18-Apr, 1 kopā ar citām Anser zosīm. G.Grandāns, A.Avotiņš sen., A.Avotiņš jun., U.Ļoļāns u.c.
25. Ķūļciems, Ta, 2011, 30-Mar, 1 kopā ar citām Anser zosīm. G.Grandāns, G.Aizupiete.
26. Priekule, Lp, 2011, 31-Mar, 1 kopā ar citām Anser zosīm. K.Millers, D.Grietēns.
27. Nīcas lauki, Lp, 2011, 31-Mar, 1 kopā ar citām Anser zosīm. K.Millers.
28. Svētes lejtece, Jl, 2011, 3-Apr, 1 kopā ar citām Anser zosīm. M.Jaunzemis u.c. Domājams tas pats putns redzēts arī 16-Apr. D.Elferts, S.Elferte.
29. Zorģi, Ba, 2011, 6-Apr, 1 kopā ar citām Anser zosīm. E.Laucis.
30. Pikšas, Jl, 2011, 6-11-Apr, 4 kopā citām Anser zosīm. H.Kampe-Persson.
31. Ķūļciems, Ta, 2011, 10-Apr, 1 kopā ar citām Anser zosīm (cits putns nekā 30-Mar, salīdzināti attēli). K.Millers, B.Galviņa u.c.
32. Jaumokas, Tu, 2011, 14-Apr, 2 Jaunmoku pils apkārtnē. K.Millers, K.Funts.
33. Užavas lejtece, Ve, 2011, 18-Apr, 1. G.Grandāns, V.Ādamsons.
34. Dāviņu pagasts, Ba, 2011, 29-Apr, 1 ad uz lauka kopā ar 500 Anser zosīm. E.Laucis.
35. Ozolaine, Ba, 2011, 4-Mai, 1 ad kopā ar citām Anser zosīm Ozolaines dīķu apkārtnē. E.Laucis.
36. Bērzciems, Tu, 2011, 5-6-Mai, 1 nofotografēta jūrmalā kopā ar baltpieres zosi. J.Vīgulis, R.Rekmanis u.c.
37. Liepājas ez., 2011, 6-Mai, 1-N virs ezera, skatot no Vītiņu pļavām. K.Millers.
38. Svētes lejtece, Jl, 2011, 6-7-Mai, 1 (cits īpatnis nekā 3-16-Apr, salīdzinātas fotogrāfijas). D.Drazdovskis u.c.
39. Mētriena, Ma, 2011, 7-Mai, 2 uz lauka kopā ar 600 Anser zosīm. A.Avotiņš, A.Avotiņš.
40. Nīcas lauki, Lp, 2012, 10-Mar, 1 ad kopā ar citām Anser zosīm. K.Millers.
41. Krievlauki, Ve, 2012, 22-Mar, 2-N. V.Roze.
42. Barkavas pagasts, Ma, 2012, 24-Mar, 1 Bozēnu laukos kopā ar citām Anser zosīm. G.Grandāns.
43. Ventspils novads, 2012, 27-Mar, 2 kopā ar citām Anser zosīm "Pentuļu" apkārtnē pie ceļa Užava-Leči. K.Millers; turpat 28-Mar vismaz 3. G.Grandāns, V.Ādamsons.
44. Krievlauki, Ve, 2012, 27-Mar, 1 kopā ar citām Anser zosīm. K.Millers; turpat 28-Mar 3 īpatņi. G.Grandāns, V.Ādamsons; 12-Apr - 1. K.Millers.
45. Jaunmārupe, Ri, 2012, 28-Mar, 1 kopā ar citām Anser zosīm (g.k. baltpieres). U.Piterāns.
46. Misa, Ba, 2012, 28-Mar, 2 kopā ar citām Anser zosīm. E.Laucis.
47. Klīves, Ri, 2012, 30-Mar-2012, 1 kopā ar citām Anser zosīm Babītes ez. S malā pie Klīvēm. D.Drazdovskis.
48. Užavas lejtece, Ve, 2012, 3-Apr, 1 kopā ar citām Anser zosīm. K.Millers.
49. Vecate, Vm, 2012, 9-Apr, 1 kopā ar 1800 Anser zosīm. A.Klepers (Dabasdati).
50. Pienava, Tu, 2012, 11-Apr, 5 (t.sk. 2 ad - pāris) kopā ar 4000 Anser zosīm. K.Millers.
51. Silzemnieku lauki, Vm, 2012, 14-Apr, 1 kopā ar 300 Anser zosīm. A.Klepers (Dabasdati).
52. Vecumnieki, Ba, 2012, 27-Apr, 1 kopā ar 2000 Anser zosīm Vecumnieku apkārtnē. M.Strazds.
53. Svētes lejtece, Jl, 2012, 29-Apr, 4 kopā ar citām Anser zosīm. V.Vintulis.
54. Lubānas ez. W krasts, Ma, 2012, 20-Mai, 1 kopā ar citām Anser zosīm pie Zvidzes kanāla putnu torņa. I.Brediks u.c.

 

Skaits līdz 2021. gada 30. maijam. Izmantoti putni.lv uzkrātie, kā arī Dabasdatos un Latvijasputni.lv publicētie novērojumi.
2015. gadā iekļauti 6 īpatņi janvārī pie Ziemupes. Iespējams tie paši 6 putni redzēti martā pie Ūdrandes (R.Rekmanis, I.Ozola), tie skaitā nav iekļauti.

Agrākie novērojumi pavasarī
Paipu ciems, Lp, 7-Feb-2024, 3 ad kopā ar sējas zosīm. E.Smislovs (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 27-Feb-2014, 1 ad kopējā 4000 Anser zosu barā. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 3-Mar-2013, 1 ad kopā ar 180 citām Anser zosīm. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 6-Mar-2020, 1. R.Rekmanis.
Vendzavas, Ve, 6-Mar-2022, 1 starp 200-250 sējas zosīm. A.Šarīpina (Dabasdati ar foto).

Novērojumi rudens mēnešos (visi zināmie)
Nīcas lauki, Lp, 24-Okt-2023, 2 kopā (nenoteikta vecuma) un 1 ad atsevišķi; 1-2-Nov, 1 īpatnis, ticamākais uzturas kopš 24-Okt. E.Smislovs (Dabasdati 1, 2, 3, 4).
Nīcas lauki, Lp, 2-Nov-2023, 1 "ļoti raiba" ad, iespējams cits īpatnis nekā oktobrī ziņotie. E.Smislovs (Dabasdati).
Tārgales pagasts, Ve, 14-Nov-2023, 2 (ad un nenoteikta vecuma) lokāli pie Rēdznieku ciema. E.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati).

Novērojumi decembrī - janvārī (visi zināmie)
Ziemupe, Lp, 18-Jan-2015, 6 lokāli uz lauka (attēls zemāk). Ģ.Zembergs.

Internets

Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020. Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.pifgoo.01. Accessed 19 March 2023.

Īsknābja zosis Anser brachyrhynchus (starp divām tundras sējas zosīm A.fabalis rossicus). Kalngales lauki, Ādažu novads, 23-Mar-2020.
© Igors Deņisovs.
bkm

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2016 (1. putns). © Ainars Mankus.
bkm

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2016 (1. putns). © Ainars Mankus.
bkm

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2016 (2. putns), fonā viena baltpieres zoss A.albifrons un trīs tundras sējas zosis
A.fabalis rossicus. © Ainars Mankus.
bkm

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2016 (2. putns), kadrā arī divas baltpieres zosis A.albifrons un tundras sējas zoss
A.fabalis rossicus. © Ainars Mankus.
bkm

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. Sātiņi, Saldus novads, 1-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. Sātiņi, Saldus novads, 1-Mai-2009, priekšplānā tundras sējas zoss A.fabalis rossicus. © Ainars Mankus.
bkm

Īsknābja zosis Anser brachyrhynchus. Eimuru lauki, Ādažu novads, 5-Mai-2021. Kopā ar tundras sējas zosi A.fabalis rossicus (fonā) un baltpieres zosi
A.albifrons. © Igors Deņisovs.
bkm

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. Bērzciems, Tukuma novads, 7-Mai-2011. © Visvaldis Šteinbergs.
ziemupe

Īsknābja zosis Anser brachyrhynchus. Ziemupes apkaime, Vērgales pagasts, 18-Jan-2015. Attēlā daļa no 6 putnu bara. © Ģirts Zembergs.
bkm

Īsknābja zosis Anser brachyrhynchus. Ādažu lauki, 16-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2016, starp divām tundras sējas zosīm A.fabalis rossicus. © Ainars Mankus.