Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Islande, ziemeļu un centrālā Eiropa, Turcija un Vidusāzija līdz Ķīnas ziemeļaustrumiem. Ziemā daļa populācijas paliek ligzdošanas vietās, tomēr lielākā daļa putnu pārvietojas vairāk uz dienvidiem. Liela daļa Eiropas populācijas virzās gar Francijas piekrasti un lielā skaitā koncentrējas Donjanas mitrājā Spānijas dienvidrietumos. Divas pasugas: A.a.anser - Islande, ziemeļu un centrālā Eiropa (arī Latvijā); A.a.rubrirostris - no Turcijas pāri Vidusāzijai līdz NE Ķīnai (Carboneras, Kirwan 2020). Vismaz pāris pēdējās demitgadēs izplatības areāls paplašinās visā Eiropā un skaits pieaug (Keller et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā niedrāju ezeros un aizaugušos zivju dīķos

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemo samērā nelielā skaitā rietumu daļā

Birds of the World

Meža zoss Anser anser

Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2009. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Agrāk Latvijā samērā reta ligzdotāja, bet tagad skaits pieaug. Pēc jaunākajiem datiem ligzdo 200-500 pāri (Ķerus u.c. 2021). Aizvien lielākā skaitā arī caurceļo un ziemo. Ja agrāk ziemoja tikai atsevišķi īpatņi (g.k. rietumu daļas niedrāju ezeros), tad tagad sastopami pat vairākus simtus lieli ziemotāju bari. Piemēram, 2020/21 gadu ziemā janvārī vismaz 700 uzturējās Liepājas ezera austrumu krasta laukos (K.Millers).

Garums: 75-90 cm, spārnu izpletums: 147-180 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti līdz 2020. gada janvārim
Vairāki novērojumi 2020. gada janvāra vidū - nepārprotami pirmie migranti (skat. zemāk janvāra uzskatījumu).
Brušvīti, Lp, 31-Jan-2018, 12 savvaļas zirgu ganībās; turpat 5-Feb - 24. I.Mednis.
Nīcas lauki, Lp, 3-Feb-2016, 15. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 8-Feb-2008, 2 (pāris) uz lauka. K.Millers.
Cimdenieki, Lp, 8-Feb-2019, 3 kopā ar 9 ziemeļu gulbjiem uz lauka K.Millers.

Skaits pavasara migrācijā (februāris - marts)
Nīcas lauki, Lp, 22-Mar-2010, 600, t.sk. 250 vienā barā. K.Millers, B.Millere.
Bernātu polderis, Lp, 14-Feb-2020, 160 (piecu bariņu kopsumma). I.Mārdega, M.Kilups.
Liepājas ez. W krasta lauki pie Maiļraga, 20-Feb-2018, 150. K.Šterna.
Durbes pagasts, Lp, 22-Feb-2019, 120 pie "Pāniem". K.Millers.
Pape, Lp, 16-Mar-2005, 113 ezera dienvidu gala kanālā (ezers aizsalis). I.Mednis.

Agrākie novērojumi ar mazuļiem
Engures ez., Ta, 10-Apr-2020, pāris ar 6 mazuļiem. L.Šinka, M.Šinka.
Liepājas ez., 12-Apr-2022, 2 pāri ar mazuļiem (5 un 6 pull) pie Zirgu salas. I.Zepa (Dabasdati).
Engures ez., Ta, 17-Apr-2015, 4 pāri pāri ar mazuļiem (5, 4, 2 un 1 pull). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 25-Apr-1995, 2 pāri ar mazuļiem (vismaz 6 un 4). A.Celmiņš.

Skaits ligzdotāju / neligzdotāju pulcēšanās vietās aprīļa otrajā pusē - maijā
Nīcas lauki, Lp, 23-Mai-2003, 58 vienā barā Liepājas ez. rietumu krastā. M.Jaunzemis, G.Graubics.
Papes ez. (Brušvīti), Lp, 25-Apr-2015, 45 ad praktiski no 1 punkta, turējās pa pāriem uz pļavas un ezerā. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.

Skaits jūnijā - jūlijā
Nagļi, Re, 14-Jūl-2017, 280 Orenīšu-Drabāku dīķos. I.Deņisovs.

Skaits lokāli septembrī
Sātiņi, Sa, 5-Sep-2019, 343 vienā barā Grebūtnieku dīķī. K.Millers.

Rudens migrācijas piemēri (labākās dienas)
Pape, Lp, 30-Sep-2004, aptuveni 2500. J.Kazubiernis, A.Celmiņš u.c.

Vēlākie novērojumi decembrī (visi zināmie līdz 2020. gada beigām)
Daugavpils, 15-Dec-2007, 5 lidojumā vakara krēslā, noteiktas pēc balsīm, virziens aptuveni uz rietumiem. V.Vintulis.
Štakldanga, Lp, 19-Dec-2011, 1 kopā ar 30 mazajiem un 120 ziemeļu gulbjiem. V.Farnasts.
Nīcas lauki, Lp, 31-Dec-2011, 4. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 30-Dec-2012, 1. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2014, 2 kopā ar 5 ziemeļu gulbjiem C.cygnus. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 21-Dec-2015, ap 30. J.Jansons, A.Mankus; turpat 16-Dec bija vismaz 13 kopā ar citām Anser/Branta zosīm. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 30 (domājams arī vēlāk janvārī, skat. zemāk). K.Millers, I.Grīnerte.
Liepājas ez., 17-Dec-2019, 2 uz lauka pie Maiļraga (ezera W krasts). K.Šterna (Dabasdati).
Liepāja, 20-Dec-2020, 2 lidojumā no jūras puses uz ezeru pie Zirgu salas. V.Jaunzemis (Dabasdati).
Liepāja, 20-Dec-2020, 5-S zemu virs jūras pie otas S mola. V.Jaunzemis (Dabasdati).
Kalngales lauki, Ri, 27-Dec-2020, 1. I.Deņisovs.

Skaits decembrī pēc 2020. gada
Nīcas lauki, Lp, 27-Dec-2023, 400 (450) pārlido uz ziemeļu pusi. M.Kilups, D.V.Immurs, I.Kilupa (Dabasdati).

Novērojumi janvārī, uzskatījums līdz 2020. gadam ieskaitot (visi zināmie, iespējams ir vēl daži senāki novērojumi, kas nav apzināti)
Liepājas ez., 18-Jan-1992, 1 lidoja no ezera N gala un nolaidās ezerā. A.Celmiņš, M.Sidorenko.
Krāslava, 19-Jan-1992, 2 Daugavā. I.Krams.
Sausā Daugava (augšgals), Ri, 3-Jan-1993, 1 uzturējās līdz 14-Mar. R.Matrozis, M.Kalniņš, A.Platais.
Pape, Lp, 18-Jan-1993, 8 uz lauka ezera S galā pie fermas. A.Celmiņš, M.Sidorenko.
Sausā Daugava (augšgals), Ri, 26-Jan-2000, 1. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Mērsrags, Ta, 24-Jan-2001, 1 izcēlās no krasta pie bākas un ielidoja jūrā pie gulbjiem, lidoja neveikli. A.Celmiņš, V.Roze, A.Zacmanis.
Ovišrags, Ve, 10-Jan-2004, 1 jūrā. J.Ķuze, M.Strazds.
Papes ez., Lp, 17-Jan-2004, balss no niedrāja ezera S galā (iespējams pie kanāla). J.Baumanis.
Pape, Lp, 12-Jan-2008, 1 lidoja no kanāla tā grīvas virzienā. K.Funts.
Nīcas lauki, Lp, 31-Dec-2011 - 1-Jan-2012, 4 lokāli. K.Millers, J.Jaunzemis; 5-6-Jan - 5 lokāli. K.Millers u.c.
Užavas lauki, Ve, 15-Jan-2012, 1. K.Vilks, I.Freiberga (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 1-Jan-2014, 1 kopā ar 1 baltvaigu zosi. R.Rekmanis, M.Jaunzemis, K.Millers.
Kolka, Ta, 2-Jan-2016, 1-N kopā ar paugurknābja gulbjiem. A.Klepers (Dabasdati).
Liepājas ez., Maiļrags (2017. gada janvārī nav novērota, bet ticams, ka apkārtnē uzturējās), 28-Dec-2016 - 2. R.Rekmanis; 5-Feb-2017 - 1. I.Grīnerte, K.Millers.
Liepājas ez. austrumu mala pie Baidzeles, 7-Jan-2018, 40-50. V.Jaunzemis (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 7-Jan-2018, vismaz 10. K.Millers, I.Grīnerte.
Nagļi, Re, 14-Jan-2018, 2 Maltas upē. D.Vasiļevskis (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 6-Jan-2018, 40. K.Millers, I.Grīnerte; 30-Jan, 14 (nevar izslēgt pirmos pavasara migrantus). K.Millers.
Brušvīti, Lp, 31-Jan-2018, 12 (iespējami pirmie pavasara migranti). I.Mednis.
Papes ez., Lp, 9-Jan-2020, 4 uzturas kopš decembra beigām. K.Millers, I.Mednis.
Liepājas ez., 12-Jan-2020, 1 lidojumā virs ezera. I.Grīnerte, K.Millers.
---- 2020. gada pavasara migranti ----
Liepene, Ve, 13-Jan-2020, 1-N virs jūras (10:12). E.Smislovs; tas pats putns pie Ovišraga (10:35) aizlido jūrā uz Igaunijas pusi. V.Smislovs (Dabasdati).
Turlavas pagasts, Ku, 16-Jan-2020, 1-S. R.Rekmanis (Dabasdati).
Vilgāles ez., Ku, 16-Jan-2020, 3 lokāli uz lauka pie ezera. R.Rekmanis (Dabasdati).
Rude, Lp, 17-Jan-2020, 2 lokāli uz lauka kopā ar paugurknābja gulbjiem. K.Millers.
Carnikava, Ri, 17-Jan-2020, 1 lokāli jūrā kopā ar pagurknābja gulbjiem. M.Tīrums (Dabasdati).
Grobiņas pagasts, Lp, 19-Jan-2020, 15-20 (patālu laukā 3 lidojumā meža zosis, padsmit uz lauka visticamāk arī meža zosis). J.Jansons (Dabasdati).
Tāšu ez., Lp, 19-Jan-2020, 11 uz lauka pēc tam pārlido uz nakšņošanu ezerā. R.Rekmanis (Dabasdati); 25-Jan, 18 uz lauka. I.Ramane (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 19-Jan-2020, 1 Pļavnieku dīķos kopā ar Kanādas zosi un gulbjiem. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Grobiņas apkārtne, Lp, 20-Jan-2020, 118 uz lauka. I.Mednis, K.Millers.
Ezeres pagasts, Sa, 21-Jan-2020, 6 kopā ar ziemeļu gulbjiem uz lauka. M.Tīrums (Dabasdati).
Kaņieris, Tu, 25-Jan-2020, 2 pārlido. E.Laucis (Dabasdati).

Skaits janvārī (ziemotāji / pavasara migranti), sākot ar 2021. gadu

Liepājas ezera dienvidu mala (Rumbasgals-Upmaļciems), 24-Jan-2023, vairāki bari lokāli pārvietojas, kopskaitā vismaz 1000 (1200), iespējams kopā ar citām Anser zosīm. D.Krīgens (Dabasdati).

Liepājas ezers plašā nozīmē, ieskaitot apkārtējos polderus, 14-Jan-2021, vismaz 700 pa vairākām vietām (t.sk. 400 vienā barā) ezera austrumu malā. K.Millers.

Ventspils, 26-Jan-2024, 90-E pāri Packules ciemam.J.Gorobecs (Dabasdati).

Novērojumi Austrumlatvijā* janvārī (visi zināmie)
Krāslava, 19-Jan-1992, 2 Daugavā. I.Krams.
Nagļi, Re, 14-Jan-2018, 2 Maltas upē. D.Vasiļevskis (Dabasdati).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Literatūra un internets

Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020. Graylag Goose Anser anser, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.gragoo.01. Accessed 10 October 2023. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Meža zoss Anser anser. Grebūtnieku dīķis, Sātiņi, Saldus novads, 12-Mai-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Meža zoss Anser anser. Lielupes grīva, 22-Mai-2011. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Meža zoss Anser anser. Sātiņi, Saldus novads, 24-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Meža zoss Anser anser. Sātiņi, Saldus novads, 24-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Meža zoss Anser anser. Engures ezers, 16-Jūl-2016, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Meža zoss Anser anser. Papes ezers, 12-Mar-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Meža zosis Anser anser. Engures ezers, 29-Apr-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Meža zoss Anser anser. Papes ezers, 11-Jūl-2010. © Edgars Laucis.
bkm

Meža zosis Anser anser. Sātiņi (Liekna II), Saldus novads, 20-Sep-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Meža zoss Anser anser. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Meža zoss Anser anser. Kaņieris, Tukuma novads, 31-Mai-2020. © Ainars Mankus.