Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sibīrijas ziemeļi, Aļaska, Kanādas ziemeļi un Grenlande. Nominālā pasuga ziemo Rietumeiropā, zemienēs uz rietumiem no Melnās jūras, Turcijas stepēs, kā arī gar Kaspijas jūras dienvidu krastiem. Aukstās ziemās arī tālāk uz dienvidiem. Vismaz Piecas pasugas (Ely et al. 2024), Latvijā caurceļo A.a.albifrons.

Pavasarī caurceļo

Vasarā reti sastopama, atsevišķi īpatņi vasarotāji

Rudenī caurceļo

Ziemo atsevišķi īpatņi, bet var palikt lielākā skaitā siltās ziemās

Birds of the World

Baltpieres zoss Anser albifrons

Svētes paliene pie Jelgavas, 3-Mai-2014. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta caurceļotāja pavasarī un rudenī. Vismaz kopš XXI gs. sākuma vērojama tendence uzturēties arī decembrī un pat palikt ziemot (skat. novērojumus 2017/2018 gg. ziemā zemāk). Atsevišku īpatņu pārziemošana apdzīvotās vietās zināma jau agrāk, bet iesaistītie putni visticamākais bija pazaudējuši savu migrējošo baru, klejojuši vienatnē līdz izvēlējušies piebiedroties meža pīlēm. Normāli baltpieres zosis ziemo baros vai vismaz nelielās grupās prom no cilvēkiem. Netipiskie ziemošanas gadījumi Rīgā un citur ir uzskaitīti zemāk, bet tikai līdz 2017/2018 gg. ziemas beigām. Atseviški īpatņi paliek Latvijā arī vasarā. Iemesli neskaidri, bet tam nav sakara ar ligzdošanu. Iespējams atpalikuši no migrējoša bara nespēka vai ievainojuma dēļ. Šādu novērojumu piemēri ir doti zemāk, bet uzskaitījums ierobežots līdz ar 2018. gada vasarai beigām.

Garums: 64-78 cm, spārnu izpletums: 130-160 cm (Svensson, Mullarney, Zetterström 2009).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi līdz 2022. gadam*
Ezeres pagasts, Sa, 11-Jan-2020, 7 kopā ar ziemeļu gulbjiem uz labības rugājiem. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Bernātu polderis, Lp, 8-Feb-2019, 1 kopā ar 13 Kanādas zosīm uz lauka. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 11-Feb-2016, vismaz 4 jauktā Anser zosu barā (ap 550). K.Millers.
Svētes lauki, Jl, 13-Feb-2022, 1 kopā ar 9 meža zosīm. I.Gaile (Dabasdati).
Rudes apkārtne, Lp, 18-Feb-2014, 2 uz arumu lauka kopā ar sējas un meža zosīm. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 19-Feb-2008, 1 uz lauka kopā ar 22 meža zosīm un 61 sējas zosi. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 22-Feb-2015, vismaz 10 kopā ar citām Anser zosīm. I.Brediks, P.Daknis.
Nīcas lauki, Lp, 24-Feb-2021, 4. P.Daknis (Dabasdati)
Alejas, Ri, 1-Mar-2017, 2-N kopā ar 12 taigas/tundras sējas zosīm. K.Millers, I.Grīnerte.
Nīcas lauki, Lp, 2-Mar-2007, 2 kopā ar 58 tundras/taigas sējas zosīm. K.Millers.

*) Nav izmantoti novērojumi, kad redzēts viens (vientuļš) īpatnis.

Skaits lokāli pavasarī (daži piemēri, viena labākā uzskaite vietai)
Lubāns (rietumi), Ma, maija sākums 2017, 27000 "west of the lake". H.Kampe-Persson.
Svētes lauki, Jl, 19-Apr-2021, 26500. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Valgundes pagasts, Jl, 19-Mar-2020, 26000 pie Hercogu kapiem (Lielupes labais krasts iepretī Svētes grīvai). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Babītes ezers, Ri, 19-Mar-2017, ap 40% no 45000 Anser zosu skaita ezera centrālajā daļā (pārējās sējas zosis). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 27-Mar-2009, ap 90% no 16000 Anser zosīm. R.Matrozis u.c.
Rūdekas, Vm, 1-Apr-2012, ap 65% no 17000 Anser zosu bara, kurā pārējās tundras sējas zosis). A.Klepers, T.Klepere u.c. (Dabasdati).

Vēlāko pavasara migrantu novērojumi (vismaz 5 putni barā pēc 20. maija)
Oviši, Ve, 5-Jūn-2021, 7-NE. J.Ukass (Dabasdati).
Nagļi, Re, 23-Mai-1998, 7 Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. E.Dylmer.

Novērojumi vasaras mēnešos (sākot ar 11. jūniju) - uzskatījums līdz 2018. gadam
Bērzciems, Tu, 11-Aug-1991, 1 liedagā. R.Matrozis, F.Kovaļevskis.
Kolka, Ta, 16-Jūn-1996. 1 liedagā. A.Celmiņš u.c.
Vitrupe - Salacgrīva, Lm, 13-Jūl-1999, 1 novērota šajā posmā. J.Vīksne.
Stūru purvs, Sa, 18-Jūn-2000, 1 purva SW malā. U.Jungbeck.
Otaņķi, Lp, 1-Aug-2000, 2 kopā ar 2 sējas zosīm. M.Jaunzemis.
Mērsrags, Ta, 11-Aug-2002, 1. V.Vilks.
Vaboles ez. Teiču purvā, Ma, 1-Aug-2005, 1 ad. A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Dunduru pļavas (KNP), Tu, 23-Aug-2005, 1 ad staigāja pa ceļu Kauguru kanāla malā. V.Vintulis.
Nīca, Lp, 20-Aug-2006, 1 kopā ar 2 meža zosīm Nīcas laukos. K.Millers.
Rīga, 16-Jūn-2009, 1 Daugavā pie Ķengaraga. R.Matrozis, O.Miziņenko.
Doles sala, Ri, 5-Jūl-2009, 1 ar kakla gredzenu P-RS karjerā pie zivjaudzētavas. D.Elferts.
Kaltene, Ta, 25-Jūl-2009, 1. S.Rabkevičs.
Svētes lejtece, 12-Jūn-2010, 1. Ģ.Graudups.
Kaltene, Ta, 15-Jūn-2011, 1 peld jūrā. M.Černuho (Dabasdati).
Svētupes ieteka, Lm, 22-Jūn-2011, 10 gulēja uz sēres. R.Matrozis.
Nīcgale, Da, 8-Jūl-2011, 1 Daugavā. A.Erts.
Kaltene, Ta, 10-Jūl-2011, 1 jūrmalā. G.Grandāns.
Liepājas ez., 16-Jūn-2012, 1 ezera austrumu krastā pie Vītiņu pļavām. K.Millers.
Žocene, Ta, 15-Jūn-2013, 1 2cy liedagā starp Žoceni un Roju. O.Miziņenko (Dabasdati).
Kalngales-Ādažu lauki, Ri, 25-Jūn-2013, 1 ad. I.Deņisovs (Dabasdati).
Lilaste, Ri, 7-Jūl-2013, 1 ad pie Lilastes ietekas (ar kakla gredzenu), nevar palidot. R.Matrozis (Dabasdati).
Kolka, Ta, 7-Jūl-2013, 1 ad ostā. M.Briedis; turpat līdz vismaz 23-Aug. I.Priedniece (Dabasdati).
Zvidzes kanāls, Ma, 20-Aug-2014, 1. D.Vasiļevskis, D.Vikšere.
Skrundas dīķi, Ku, 21-25-Jūn-2015. 1. U.Piterāns, V.Farnasts (Dabasdati).
Meža Tuču dīķis, Re, 25-Jūn-2015, 1. S.Laime (Dabasdati).
Mālsala, Ma, 13-Jūn-2016, 1 uzturas jau aptuveni nedēļu. J.Skrinda (Dabasdati).
Ogre, 16-Jūn-2016, 1 Daugavas krastā netālu no Ogres ietekas. A.Pošiva-Bukovska (Dabasdati).
Daugavpils, 17-Jūn-2016, 1 Daugavā. A.Erts.
Nīcgale, Da, 27-Jūn-2016, 1 Daugavā. A.Kuročkins (Dabasdati).
Kalncempju pagasts, Al, 11-Jūn-2017, 1 ad. A.Dekants (Dabasdati).

Žogoti, Re, 14-Jūn-2017, 2. K.Millers, O.Jēgers; 21-Jūn, 4. G.Grandāns u.c.; 25-Jūn, 4. R.Rekmanis, I.Ozola (periodā 2-9-Jūn minētajā vietā uzturējās no 5 līdz 8 īpatņi. G.Grandāns u.c.); 10-Jūl, 1 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu-Drabāku dīķos, ticamākais kāds no iepriekš jūnijā pie Žogotiem novērotajiem īpatņiem. G.Grandāns u.c.

Jaudzemnieki, Ma, 16-Jūn-2017, 2. J.Skrinda (Dabasdati).
Nagļi, Re, 19-Jūn-2018, 1 Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. K.Bernāns, R.Bluķis (Dabasdati).
Skuķu ez., Da, 27-Jūn-2018, 1. G.Grandāns, K.Millers, A.Erts.
Daugavgrīva, Rp, 14-31-Jūl-2018, 1 pie mola. A.Arnicāns (Dabasdati), E.Gulbe (Dabasdati), I.Deņisovs.
Babītes ez., Ri, 31-Jūl-2018, 1 ezera S malā pie Dūšeļiem, pēc vietējo teiktā: "uzturas te jau ilgāku laiku". A.Klepers (Dabasdati).

Agrākie rudens migrantu novērojumi (vismaz 2 kopā)
Rūdekas, Vm, 4-Sep-2011, 2 uz lauka. A.Klepers, I.Bojāre.
Iesalkāja, Lm, 4-Sep-2011, balsis. D.Drazdovskis.
Ainaži, Lm, 5-Sep-2022, 15 pārlido uz NE pusi kopā ar 1 jūras kraukli. E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati).
Nīca, Lp, 6-Sep-2013, 4-N kopā ar 14 meža zosīm. K.Millers.
Sesile, Sa, 7-Sep-2016, 2 kopā ar ap 50 meža zosīm un 8 ziemeļu gulbjiem. K.Millers.

NOVĒROJUMI DECEMBRĪ - JANVĀRĪ

Novērojumi decembrī - vēli rudens migranti līdz 2019. gada beigām (neņemot vērā atsevišķus īpatņus apdzīvotās vietās)

Ļaudona, Ma, 3-Dec-2000, balsis no pārlidojoša bara. A.Avotiņš sen.
Ķemeru Tīrelis, Tu, vismaz līdz 12-Dec-2000, vairāki simti ierodas uz nakšņošanu. J.Ķuze u.c.
Užavas lauki, Ve, 12-Dec-2008, 21 kopā ar aptuveni 600 sējas zosīm. D.Boiko.
Sātiņi, Sa, 11-Dec-2011, 4 Silzemju dīķī kopš 20-Nov. J.Jansons (Dabasdati).
Draudzība, Sa, 18-Dec-2011, 1 lokāli uz lauka kopā ar ziemeļu gulbjiem. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Vēķa ez., Cs, 25-Dec-2011, 1 jaunais putns (1cy) atlidoja kopā ar 6 paugurknābja gulbjiem. M.Vimba, E.Haberkorns u.c.

Užavas lauki, Ve, 22-Dec-2013, 1 kopā ar 12 sējas zosīm un 1 baltvaigu zosi. K.Vilks (Dabasdati).

Jelgava, novembra beigas - 1-Dec-2015, 4 jaunie putni (1cy) Lielupes labajā krastā augšpus autotilta. V.Veiss (Dabasdati); turpat 26-Dec. I.Mārdega (Dabasdati); 28-Dec pie Lielupes promenādes. M.Rozenfelde. Statuss neskaidrs, potenciāli ziemotāji?

Nīcas lauki, Lp, 16-Dec-2015, vismaz 5 kopā ar citām Anser/Branta zosīm. K.Millers.
Vārves pagasts, Ve, 20-Dec-2015, 1 kopā ar nelielu ziemeļu gulbju bariņu. U.Piterāns, G.Grandāns, K.Vilks (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 9-Dec-2016, 1 kopā ar citām Anser/Branta zosīm un gulbjiem. K.Millers.

Novērojumi janvārī līdz 2020. gadam (neņemot vērā atsevišķus īpatņus apdzīvotās vietās)

Liepājas ez., 13-Jan-2001, 3 lido virs ezera. M.Jaunzemis.
Jūrmalciems, Lp, 12-Jan-2008, 1-W virs jūras kopā ar 11 sējas zosīm. A.Klepers.
Nīcas lauki, Lp, no 31-Dec-2011 līdz 6-Jan-2012, 1 jaunais putns (2cy) kopā ar gulbjiem un zosīm. K.Millers, M.Jaunzemis u.c.

Užavas lauki, Ve, 2-Jan-2012, 1 kopā ar citiem ūdens putniem. K.Millers; 5-Jan - 1. M.Tīrums (Dabasdati); 6-Jan - 3. D.Boiko, A.Farnasts; 7-Jan - 3. G.Grandāns, E.Laucis, K.Millers; 10-Jan - 1. R.Rekmanis.

Nīcas lauki, Lp, 2-Jan-2014, 1 kopā ar citām zosīm un gulbjiem. U.Piterāns, R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 200; 6-Jan-2018, 150. K.Millers, I.Grīnerte; 13-Jan, 6. A.Klepers, P.Daknis (Dabasdati); 23-Jan - ap 100. G.Grandāns, R.Rekmanis.

Užavas lauki, Ve, 22-Dec-2017, uzturējās, bet skaits nav precīzi ziņots. A.Mankus, J.Jansons (Dabasdati); 3-Jan-2018, ap 350-400. M.Tīrums (Dabasdati); 5-Jan - ap 100. A.Klepers (Dabasdati); 7-Jan, vismaz 500. K.Millers, I.Grīnerte.

Durbes apkaime, Lp, 19-Jan-2018, 3 kopā ar 42 tundras sējas zosīm. K.Millers.
Ezeres pagasts, Sa, 11-Jan-2020, 7 kopā ar ziemeļu gulbjiem uz labības rugājiem. M.Jaunzemis (Dabasdati). Pavasara migranti
Krūtes apkaime, Lp, 19-Jan-2020, 7. R.Rekmanis. Pavasara migranti
Grobiņa, Lp, 20-Jan-2020, 3 kopā ar 118 meža zosīm uz lauka. K.Millers. Pavasara migranti

Atseviški īpatņi apdzīvotās vietās vai to tiešā apkaimē līdz 2017/18 gg. ziemas beigām

Kanālā Rīgas centrā, vismaz no 13-Dec-1990 līdz 21-Feb-1991, 1 ad. V.Smislovs, R.Matrozis, M.Kalniņš, F.Savičs u.c.
Mārupīte, Rp, 17-Jan-1999, 1 jaunais putns. V.Ķerus.
Rīga, vismaz no 9-Jan līdz 16-Feb-2003, 1 ad Āgenskalnā un citur kopā ar meža pīlēm. I.Maļika, M.Kilups, M.Strazds u.c.

Rīga, 8-Dec-2004, 1 jaunā centra kanālā līdz 2005.g. 11-Feb. D.Boiko, K.Millers, E.Puzulis u.c. Vēlāk jau ievainota novērota Arkādijas parkā Torņakalnā no 23-Feb līdz vismaz mēneša beigām. A.Bārzdis u.c.

Dārziņu atteka, Ri, 26-Nov - 4-Dec-2005 (vismaz līdz šim datumam), 1 jaunais putns. R.Matrozis, D.Boiko, V.Roze.
Rīga, no 21-Okt-2005 viena jaunā (1cy) centra kanālā visu ziemu, palika vēl pavasara mēnešos (13-Jan apgredzenota). A.Kalvāns u.c.
Rīga, no 15-Jan-2006 viena pieaugusī (ad) visu ziemu Uzvaras parkā, palika vēl pavasara mēnešos V.Ķerus, L.Jukāme u.c.
Rīga, no 2006.g. novembra sākuma līdz vismaz 26-Dec-2006, 1 ad centra kanālā pie Bioloģijas fakultātes. A.Petriņš u.c.
Juglas ez., Rp, 8-9-Dec-2006, 1 jaunais putns ezera dienvidu galā pie Brekšiem. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Dārziņu atteka, Ri, 14-Jan-2007, 1 jaunais putns. J.Ķuze.

Kundziņsala, Rp, 14-21-Jan-2007, 1 ad (tas pats putns vēlāk februārī Sarkandaugavā). D.Drazdovskis, A.Melbārdis. Spriežot pēc fotogrāfijām šī ir cita ad, ne tā, kas līdz 9-Jan bija pie Bioloģijas fakultātes.

Sarkandaugava, Rp, 10-Feb-2007, 1 ad līdz vismaz 1-Mar-2007. I.Deņisovs u.c.
Sarkandaugava, Rp, 1-27-Jan-2008, 2 (ad un 2cy). K.Funts u.c.
Zelmeņi, Do, 6-Jan-2008, 1 jaunais putns (2cy). A.Kalvāns, K.Sams.
Ezere, Sa, 2-Feb-2008, 1 jaunais putns (2cy) Ezeres dzirnavu dīķī. M.Jaunzemis.
Rēzekne, 10-Jan-2009, 1 ad Rēzeknes upē pie Atbrīvošanas alejas tilta. Novērotājs nav zināms (Dabasdati, ziņo A.Klepers).
Iecava, Ba, 21-Dec-2011, 1 jaunais putns (1cy) uzturas karjera dīķos kopš 14-Dec (kopā ar meža pīlēm). E.Laucis.

Saldus, kopš 2012. gada novembra sākuma līdz vismaz 23-Jan-2013, 1 ad Cieceres upītē. G.Vilbrants (Dabasdati) u.c.
Doles sala, Rp, 18-Dec-2012, 1 ad Sausās Daugavas augšgalā. U.Piterāns (Dabasdati "Dzēsts novērojums").
Rīga, no 10-Okt-2013 līdz vismaz 24-Feb-2014, 1 jaunais putns (1cy-2cy) pie Māras dīķa. J.Vīgulis, E.Smislovs u.c.
Daugavpils, 28-31-Dec-2015, 1 jaunais putns (1cy). A.Erts (Dabasdati).

Dambjapurva ez., Rp, 2-Dec-2017, 1 jaunais putns (1cy). G.Kolle (Dabasdati); 3-Dec un 23-25-Dec, tas pats putns Velnezerā, kur ticamākais redzēts jau 28-Okt. G.Kolle (Dabasdati) u.c.; pēdējais ziņotais novērojums 7-Jan-2018, Dambjapurva ez. G.Kolle.

Loču kanāls, Rp, 13-Jan-2018, 1 jaunais putns (2cy), cits īpatnis nekā Dambjapurva ezerā (pēc gaiša acs gredzena). A.Arnicāns (Dabasdati); pēdējais novērojums 10-Feb. A.Arnicāns (Dabasdati).

Pāvilosta, Lp, 27-Jan-2018, 1 ad Sakas upē. A.Klepers, R.Rekmanis.

Jugla, Rp, 14-Feb-2018, 1 jaunais putns (2cy) Juglas kanālā, cits īpatnis nekā pie Loču kanāla (kuram gaišs acs gredzens). T.Sardiko (Dabasdati); 5-Mar, tas pats putns pie Strazdupītes. T.Sardiko (Dabasdati).

Novērojumi Austrumlatvijā* decembrī - janvārī (neņemot vērā atsevišķus īpatņus apdzīvotās vietās)
Šādi novērojumi nav zināmi.

Baltpieres zosis ar oranžiem knābjiem - līdzība pasugai A.a.flavirostris, jeb taigas A.a.albifrons no areāla Āzijas daļas

Ādaži, Ri, 4-Apr-2004, 1 novērota barā kopā ar citām Anser zosīm. V.Roze, A.Zacmanis. Salīdzinot ar citām baltpieres zosīm, šīm putnam bija mazliet tumšāka mugurpuse, garāks resnāks kakls un garāks masīvāks knābis ar oranži dzeltenīgu nokrāsu. Bars tika iztraucēts. Neizdevās putnu izpētīt detalizētāk. Pēc minētajām pazīmēm putns atgādināja Grenlandes pasugu flavirostris. Nav ziņu par vēderpuses krāsojumu, kas svarīgi šīs pasugas drošai noteikšanai. Pasugai flavirostris vēderpuses melno svītru zīmējums parasti ir plašāks (lielāks) nekā pasugai albifrons (Reeber 2015).

Valgudes pagasts, Jl, 13-Apr-2019, 1 baltpieres zosu barā. E.Smislovs (Dabasdati ar foto). Pasuga albifrons. Izmēri, forma un krāsojums (mugurpuse, kakls, galva) būtiski neatšķiras no citām baltpieres zosīm līdzās. Vēderpuses melnās zīmes niecīgas. Īpatņi ar oranžiem knābjiem iespējami arī pasugā albifrons. Tādi sastopami areāla Āzijas daļā, īpaši starp ligzdotājiem taigā. Šie īpatņi ir arī nedaudz tumšāki un masīvāki nekā areāla Eiropas daļā ligzdojošie (Reeber 2015). Šī īpatņa noteikšanu apgrūtina neskaidrība par tā vecumu. Spriežot pēc reducētā pieres laukuma un niecīgajām vēderpuses zīmēm, tas varētu būt nepieaudzis (2cy).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Literatūra un internets

Ely C.R., A.X.Dzubin, S.G.Mlodinow, G.M.Kirwan, C.Carboneras and E.F.J.Garcia. 2024. Greater White-fronted Goose Anser albifrons, version 1.1. In Birds of the World (N.D.Sly and B.K.Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.gwfgoo.01.1. Accessed 14 June 2024. Reeber S. 2015. Wildfowl of Europe, Asia and North America. Helm. London. Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2009. The most complete field guide to the birds of Britain and Europe. 2nd Edition. Collins.

Baltpieres zosis Anser albifrons. Buļļupe, Rīga, 3-Feb-2019. © Edgars Smislovs.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Svētes paliene, Jelgavas novads, 1-Apr-2017. © Edgars Smislovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Babītes ezers, 2-Apr-2017, putns ar gaišu acs gredzenu. Kreisajā pusē tundras sējas zosis A.fabalis rossicus.
© Ainars Mankus.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Sātiņi (Liekna IV), Saldus novads, 17-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Sātiņi, Saldus novads, 4-Mai-2011, pa labi domājams jauns putns (2cy) pēc tumšā knābja gala. Fonā tundras sējas zoss.
A.fabalis rossicus. © Jānis Jansons.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Vecdaugava, Rīga, 13-Okt-2013, putns ar šauru dzeltenu acs gredzenu. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Saldus, 11-Nov-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Rīgas centra kanāls pie LU Bioloģijas fakultātes Kronvalda bulvārī, 16-Nov-2006. © Aivars Petriņš.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Vecdaugava, Rīga, 14-Okt-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Vecdaugava, Rīga, 14-Okt-2013, divi pieaugušie un četri jaunie putni (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Salacgrīva, 15-Okt-2016, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Mangaļsala, Rīga, 23-Okt-2009, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Vecdaugava, Rīga, 28-Apr-2013, jauns putns (2cy) pēc tumša knābja gala, vēders bez svītrām. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2016, jauns putns (2cy) pēc tumša knābja gala. © Ainars Mankus.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Sātiņi, Saldus novads, 4-Mai-2011, jauns putns (2cy) pēc tumša knābja gala. © Jānis Jansons.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Vecdaugava, Rīga, 5-Mai-2009, jauns putns (2cy) pēc tumša knābja gala un minimālām vēdera svītrām. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Sātiņi, Saldus novads, 10-Mai-2011, jauns putns (2cy) pēc tumša knābja gala. © Jānis Jansons.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Vecdaugava, Rīga, 16-Mai-2009, jauni putni (2cy) pēc tumša knābja gala un minimālām vēdera svītrām. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Ādažu lauki, 27-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Mārupes novads, 3-Apr-2008, © Daiga Možeika.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons un tundras sējas zosis A.fabalis rossicus. Carnikavas apkārtne, 17-Apr-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Svētes paliene, Jelgavas novads, 24-Mar-2007. © Agris Krusts.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Ādažu lauki, 27-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Ādažu lauki, 27-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Svētes paliene, Jelgavas novads, 19-Apr-2021, jauns putns (2cy) pēc tumša knābja gala un minimālām vēdera svītrām.
© Ainars Mankus.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Eimuri, Ādažu novads, 21-Apr-2018. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Svētes paliene pie Jelgavas, 9-Mai-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Salacgrīva, 15-Okt-2016. © Edgars Smislovs.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Sātiņi, Saldus novads, 18-Okt-2008. © Ainars Mankus.
fake

Netipiski krāsota baltpieres zoss Anser albifrons. Kalngales lauki, Ādažu novads, 23-Mar-2020. Mazajai zosij A.erythropus līdzīgs putns. Acs gredzens labi
izteikts, bet nav dzeltenā krāsā kā būtu mazajai. Baltais laukums ap knābi pat pārāk ekstrēms priekš mazās zoss - sniedzas lejup zem knābja. Attēlā zemāk -
izmēri, stāja un galvas forma kā baltpieres zosij. © Igors Deņisovs.
bkm

Netipiski krāsota baltpieres zoss Anser albifrons. Kalngales lauki, Ādažu novads, 23-Mar-2020. © Igors Deņisovs.