Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Eiropas un Āzijas ziemeļos no Islandes pāri Skandināvijai un Krievijai līdz Klusā okeāna krastiem. Areāla dienvidu robeža sasniedz C Eiropu un N Ķīnu. Eiropas populācijas ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras, Melnās un Kaspijas jūras reģionos, kā arī vietām N un E Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Madge, Burn 1989).

Pavasarī caurceļo, bieži arī gar piekrasti

Vasarā sastopams tikai vietām, ieskaitot neligzdotājus

Rudenī caurceļo, bieži arī gar piekrasti

Retie ziemotāji vairāk rietumu un centrālajā daļā

Baltvēderis Anas penelope

Sātiņi, Saldus novads, 1-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.

T balss (fonā baltpieres zosis). Svētes lejtece, Jelgavas novads, 1-Apr-2008. © Agris Celmiņš (30).

T balss. Nagļi, Rēzeknes novads, 28-Apr-2008. © Agris Celmiņš (32).

Latvijā parasts caurceļotājs, bet rets ligzdotājs. Ligzdošana pirmo reizi pierādīta 1958. gadā (Vilks 1960). Pēc jaunākajiem datiem Latvijā ligzdo 10-100 pāru (LOB 2004). Atsevišķi īpatņi regulāri pārziemo, vairāk rietumu daļā un siltās ziemās.

Garums: 45-51 cm, spārnu izpletums: 75-86 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Dārziņu atteka, Ri, 22-Feb-2014, 2 (pāris). R.Matrozis (Dabasdati); turpat 24-Feb 9 īpatņi. U.Piterāns (Dabasdati).
Svētes ieteka, Jl, 1-Mar-2008, 10 Lielupē pie Svētes ietekas. M.Kilups, A.Klepers.
Užavas ieteka jūrā, Ve, 1-Mar-2015, 5-S kopā ar 12 meža pīlēm A.Platyrhynchos. M.Jaunzemis, J.Jansons, A.Mankus.
Svētes lauki, Jl, 2-Mar-1997, vismaz 50. A.Kalvāns, O.Keišs u.c.
Liepājas ez., 3-Mar-2016, 18 (9 TT un 9 MM) ezerā iepretim Ezerkrasta putnu tornim. K.Millers.
Bērzciems, Tu, 4-Mar-2017, 4. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1989, 21-Mar -20-Mai, 4350. A.Celmiņš u.c.
1990, 21-Mar -20-Mai, 3789. A.Celmiņš u.c.
1988, 21-Mar -20-Mai, 2987. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā (vismaz 500)
Nida, Lp, 15-Mar-2017, 1568. R.Rekmanis.
Pape, Lp, 30-Mar-1990, 1008. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 23-Apr-1989, 868. A.Celmiņš.
Ovišrags, Ve, 22-Apr-2002, 697. L.Dehlin u.c.
Pape, Lp, 25-Mar-1988, 568. A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 13-Apr-1998, 500. P.Castle, D.B.Wooldridge.

Skaits pavasarī
Nagļi, Re, 17-Apr-2001, apm. 3700 kopā pa Orenīšu un Zvejsalas nodaļām. J.Baumanis.
Užavas paliene, Ve, 4-Apr-2010, 3100. R.Matrozis, A.Kuročkins, O.Miziņenko, T.Guščina.

Rudens migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Kolka, Ta, 21-Sep-1997, 1000-WNW, nopietna migrācija; bari >100 ex; dots vērtējums - 1000+. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 10-Okt-1997, 342-S. A.Celmiņš.

Skaits rudens mēnešos

Septembris
Nagļi, Re, 26-Sep-2004, 2000 kādā no dīķiem. R.Matrozis, A.Kuročkins.
Sātiņi, Sa, 19-Sep-2010, 1600 dīķos. J.Jansons.
Skrunda, Ku, 14-Sep-2006, vismaz 1200 dīķos. D.Boiko, A.Laubergs.
Bērzciems, Ta, 12-Sep-2003, 1200 pie raga ciema N galā vienā lielā barā. K.Funts.
Kaņieris, Tu, 28-Sep-2008, 1086. R.Matrozis, O.Miziņenko.

Oktobris
Liepājas ezers, 1-Okt-1999, 4000 ez. N galā iepretī Ezerkrastam. A.Celmiņš, M.Jaunzemis, V.Roze.
Sātiņi, Sa, 2-Okt-2007, 2000. D.Boiko, A.Laubergs.

Novembris
Sātiņi, Sa, 4-Nov-2005, 200 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
Liepājas ezers, 18-Nov-2002, 100 ezera centrālajā daļā. R.Matrozis, A.Kuročkins.
Gaiļu dīķis (pie Aizputes), Lp, 4-Nov-2007, 80. R.Rekmanis.

Decembris (līdz 20. datumam)
Užavas lauki, Ve, 5-Dec-2017, 200. G.Grandāns; 17-Dec, 40. A.Kuročkins, E.Smilsovs, V.Smislovs.

Skaits ziemā no 21. decembra līdz 20. februārim (vismaz 10)
Užavas lauki, Ve, 3-Jan-2018, 22. M.Tīrums (Dabasdati); 5-Jan - 12. A.Klepers (Dabasdati).
Liepājas ez., 23-Dec-2014, vismaz 11 ezerā pie Vītiņu pļavām. R.Rekmanis, I.Ozola.
Liepāja, Ezerkrasts, 21-Dec-2015, 10 (ezerā vai krasta pļavā). J.Jansons, A.Mankus.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2015. Species factsheet: Mareca penelope. Retrieved from http://www.birdlife.org on 21st May 2015. LOB. 1999. Latvijas ūdeņu putni. Rīga. Madge S., Burn H. 1989. Wildfowl: an identification guide to the ducks, geese and swans of the world. Helm. Vilks K. 1960. Baltvēderis kā ligzdotājs Taures purvā. Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētījumi 2: 223-225. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Baltvēderis Anas penelope. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Sātiņi, Saldus novads, 10-Mai-2011, T. © Jānis Jansons.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Sātiņi, Saldus novads, 21-Jūn-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Sātiņi, Saldus novads, 21-Jūn-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Sātiņi, Saldus novads, 28-Jūn-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Sātiņi, Saldus novads, 2-Okt-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Sātiņi, Saldus novads, 23-Okt-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Daugavgrīva, Buļļupe, 25-Dec-2011, T. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Sātiņi, Saldus novads, 10-Mai-2011, M. © Jānis Jansons.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Mangaļsala, Rīga, 11-Okt-2015, jaunais putns (iespējams tas pats nākamajā attēlā). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Baltvēderi Anas penelope. Mangaļsala, Rīga, 15-Okt-2015, jaunais putns (1g, domājams M). © Igors Deņisovs.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Sātiņi, Saldus novads, 23-Okt-2009, jaunais putns (1g, domājams T). © Ainars Mankus.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Sātiņi, Saldus novads, 31-Okt-2012, jaunais putns (1g T). © Jānis Jansons.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Sātiņi, Saldus novads, 23-Okt-2009, jaunais putns (1g, domājams M). © Ainars Mankus.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Dārziņu atteka pie Rīgas HES, 10-Feb-2007, domājams pieaugušais putns (M). © Māris Strazds.
bkm03

Baltvēderis Anas penelope. Dārziņu atteka pie Rīgas HES, 10-Feb-2007, domājams pieaugušais putns (M). © Māris Strazds.
bkm

Baltvēderi Anas penelope. Ādažu apkārtnes lauki, 6-Apr-2012, pāris (M pa labi). © Igors Deņisovs.
bkm

Baltvēderi Anas penelope. Engures ezers, 21-Apr-2015, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltvēderis Anas penelope. Ainaži, Salacgrīvas novads, 31-Aug-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltvēderi Anas penelope. Gaujas grīva, Carnikavas novads, 22-Sep-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltvēderi Anas penelope. Gaujas grīva, Carnikavas novads, 30-Sep-2016. © Igors Deņisovs.

Labots 04 Nov 2018