Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts gandrīz visā ziemeļu puslodē Eiropā un Āzijā. Eiropas populācijas ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras, Melnās un Kaspijas jūras reģionos, kā arī N un E Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav. Ziemeļamerikas pasuga A.c.carolinensis IOC World Bird List versijā izdalīta sugā A.carolinensis (Gill, Donsker, Rasmussen 2021), kuras latviskais nosaukums ir zaļspārnu krīklis. Savukārt The Birds of the World to saglabā kā vienu no divām krīkļa pasugām (Johnson et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo, bieži arī jūrā gar piekrasti

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemo nelielā skaitā, vairāk rietumu un centrālajā daļā

Birds of the World

Krīklis Anas crecca

Engures ezers pie Dzedriem, 22-Apr-2023, T. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

T balss. Dubrovkas apkaime Ludzas palienē, 17-Apr-2009. © Edmunds Račinskis.

Latvijā parasts caurceļotājs un samērā parasts ligzdotājs. Ziemo nelielā skaitā g.k. rietumu un centrālajā daļā. Līdz šim lielākais ziemotāju skaits konstatēts Rīgā - Sarkandaugava, Čiekurkalns, Katlakalns (piemēri zemāk).

Garums: 34-38 cm, spārnu izpletums: 58-64 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1989, 21-Mar -20-Mai, 9072. A.Celmiņš u.c.
1990, 21-Mar -20-Mai, 8921. A.Celmiņš u.c.
1988, 21-Mar -20-Mai, 5658. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Pape, Lp, 3-Mai-2021, 3020 uzskaitē 08:12-12:00. R.Matrozis, A.Kuročkins (detalizētāks uzskaites apraksts Dabasdatu ziņojumā).
Ovišrags, Ve, 22-Apr-2002, 2213 uzskaitē 5 stundās. L.Dehlin u.c.
Pape, Lp, 14-Apr-1998, 1711-N. M.Leivo u.c. (Trektellen).
Kolka, Ta, 16-Apr-2011, 1250 uzskaitē dienas laikā (06:30-17:15). L.Peeters, G.Sanders, N.Venema, J.Sas (Trektellen).

Skaits pavasara mēnešos
Nagļi, Re, 17-Apr-2001, 1800 kopā pa Orenīšu un Zvejsalas nodaļām. J.Baumanis.
Užavas lauki, Ve, 11-Apr-2010, 1500. R.Matrozis.
Dunduru pļavas, Tu, 7-Apr-2011, 1400. R.Matrozis, M.Kalniņš, A.Poppels.
Liepājas ez., 21-Apr-2003, 1000 ezera ziemeļu galā pie Vītiņiem. R.Matrozis.
Burtnieks, Vm, 30-Apr-2017, ap 1000 ezera austrumu malā, starp Dūri un Silzemnieku torni. M.Kilups, M.Kilups.
Svētes lauki, Jl, 30-Apr-2016, 750. E.Smislovs, V.Smislovs.
Silzemnieku lauki, Vm, 27-Apr-2013, 600. A.Klepers (Dabasdati).

Skaits rudens mēnešos
Nagļi, Re, 30-Sep-2008, 1200 Orenīšu 3. dīķī. M.Strazds, J.Ķuze.
Sātiņi, Sa, 3-Okt-2010, 1000 dīķos. J.Jansons.

Vēlāko rudens migrantu skaits decembrī
Sātiņi, Sa, 4-Dec-2011, 100 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
Užavas lauki, Ve, 5-Dec-2017, 50. G.Grandāns; 17-Dec, 10. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.

Skaits janvārī (vismaz 10, viena labākā uzskaite vietai)
Sarkandaugava, Rp, 9-Jan-2024, 37. M.Tīrums (Dabasdati).
Čiekurkalns, Rp, 7-Jan-2023, 21 Stienes / Cirīša ielas grāvjos. M.Kilups (Dabasdati).
Katlakalns (Bieķengrāvis - Bišu muižas grāvis), Rp, 15-Jan-2022, 13 (4 TT, 9 MM) Bieķengrāvī. I.Gaile (Dabasdati).

Literatūra un internets

Gill F., D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2021. IOC World Bird List (v11.1). doi: 10.14344/IOC.ML.11.1. Johnson K., C.Carboneras, D.A.Christie and G.M.Kirwan. 2020. Green-winged Teal Anas crecca, version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.gnwtea.01. Accessed 30 January 2024. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Krīklis Anas crecca. Sarkandaugava, Rīga, 3-Feb-2024, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Krīklis Anas crecca. Engures ezers pie Dzedriem, 22-Apr-2023, T. © Ainars Mankus.
bkm

Krīklis Anas crecca. Engures ezers pie Dzedriem, 22-Apr-2023, T un M. © Ainars Mankus.
bkm

Krīklis Anas crecca. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Krīklis Anas crecca. Sātiņi, Saldus novads, 26-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Krīklis Anas crecca. Sātiņi (Silzemju dīķis), Saldus novads, 28-Okt-2012, T. © Jānis Jansons.
bkm

Krīklis Anas crecca. Sarkandaugava, Rīga, 7-Nov-2015, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Krīklis Anas crecca. Sarkandaugava, Rīga, 15-Dec-2019, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Krīklis Anas crecca. Liepājas ezers, Vītiņi, 19-Apr-2014, M. © Jānis Jansons.
bkm

Krīklis Anas crecca. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009, M. © Ainars Mankus.
bkm

Krīklis Anas crecca. Mangaļsala, Rīga, 25-Jūl-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Krīklis Anas crecca. Mangaļsala, Rīga, 4-Aug-2018, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Krīklis Anas crecca. Sarkandaugavas atteka, Rīga, 4-Okt-2015, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Krīklis Anas crecca. Sarkandaugavas kanāls pie Tvaika ielas, Rīga, 11-Feb-2017, M. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Krīkļi Anas crecca. Liepāja, ostas ziemeļu mols, 15-Mar-2020. © Jānis Jansons.
bkm

Krīkļi Anas crecca. Ādažu lauki, 17-Apr-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Krīklis Anas crecca. Ainaži, 4-Aug-2013, T. © Edgars Laucis.
bkm

Krīkļi Anas crecca. Randu pļavas, Limbažu novads, 20-Aug-2016. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Krīkļi Anas crecca. Randu pļavas, Limbažu novads, 3-Sep-2015. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Krīkļi Anas crecca. Pie Tāšu ezera Medzes pagastā, 10-Apr-2011, attēlā 2 TT un M. Putnam pa kreisi ir balta zīme krūšu malā, kāda ir arī Amerikas
krīklim A.carolinensis, taču skaidri redzama arī balta horizontāla svītra spārna malā (skapulāro spalvu iekšburas), kāda nav Amerikas krīklim. Iespējams,
ka šis putns ir abu sugu hibrīds. Baltā zīme krūšu malā ir skaidri redzama arī citās šī putna pozās citos attēlos, kas šeit nav pievienoti. © Selga Bērziņa.