Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā, bet nav sastopams arktiskajos apgabalos. Āzijā uz dienvidiem līdz Mongolijai un Vidusāzijai. Eiropas populācijas ziemo W un S Eiropā, kā arī Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2014).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā sastopams tikai vietām

Rudenī aizceļo, bet piekrastē retāk nekā pavasarī

Novērošanas vietas ziemas mēnešos

Platknābis Anas clypeata

Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.

Latvijā parasts caurceļotājs un piemērotās vietās samērā parasts ligzdotājs. Ligzdo 200 - 400 pāru (BirdLife International 2004).

Garums: 43-56 cm, spārnu izpletums: 70-85 cm (Carboneras, Kirwan 2014).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Svētes lejtece, Jl, 14-Mar-2015, 1 T. I.Bojāre, I.Mārdega.
Engures ez., Tu, 17-Mar-2002, 3 TT, 1 M. J.Lipsbergs, A.Eglītis.
Nīcas lauki, Lp, 18-Mar-2009, 1 T kopā ar citām pīlēm un zosīm. K.Millers.
Užavas lejtece, Ve, 18-Mar-2012, 1 T kopējā 2500 Anas pīļu barā. K.Millers.
Ziemupe, Lp, 20-Mar-2014, 3-N (M un 2 TT). R.Rekmanis.

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1990, 21-Mar -20-Mai, 1209. A.Celmiņš u.c.
1989, 21-Mar -20-Mai, 1166. A.Celmiņš u.c.
1988, 21-Mar -20-Mai, 1087. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Kolka, Ta, 2-Mai-2007, vismaz 500 migrēja 8 stundās. K.Millers, V.Roze.
Kolka, Ta, 14-Apr-2012, 324-NE uzskaitē 8,5 stundās (www.trektellen.nl).
Ziemupe, Lp, 15-Apr-2016, 314-N pie "Laikām". R.Rekmanis.
Pape, Lp, 30-Apr-1989, 258. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 25-Apr-2015, 219-N pie bākas 1 stundas laikā (11:00-12:00). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
Kolka, Ta, 22-Apr-1996, 175. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 30-Apr-1988, 168. A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 25-Apr-2001, 154. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 1-Mai-1989, 151. A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 3-Mai-1995, 150. P.Castle, D.B.Wooldridge.

Skaits pavasarī
Liepājas ez., 27-Apr-2014, 406 uzskatīti no viena punkta iepretī Maiļragam. R.Rekmanis.
Silzemnieku lauki, Vm, 27-Apr-2013, ap 200 kopā ar citām pīlēm. A.Klepers (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 18-Apr-1997, ap 100 tā saucamajā "Pagraba dīķī" ezera NNW malā. A.Celmiņš, J.Lipsbergs.
Svētes lauki, Jl, 30-Apr-2016, 75. E.Smislovs, V.Smislovs.
Lielupes paliene pie Svētes ietekas, Jl, 16-Apr-2008, vismaz 60 (uzplūdumos abpus Lielupei). E.Lediņš.
Sedas purvs, Vk, 2-Mai-2012, 60 purva NW daļā. A.Klepers (Dabasdati).

Skaits jūnijā - jūlijā
Kaņieris, Tu, 15-Jūn-2010, vismaz 50 (neligzdotāji), lielākajā barā 28. R.Matrozis, A.Kuročkins.

Skaits augustā - rudenī
Kaņieris, Tu, 26-Aug-2007, 160. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Burtnieks, Vm, 7-Sep-2013, 60 Silzemnieku līcī. A.Klepers (Dabasdati).
Kaņieris, Tu, 28-Sep-2008, 54 (piecu stundu uzskaitē apsekoti 80% ezera). R.Matrozis, O.Miziņenko.
Dārziņi, Ri, 7-Sep-2011, 23. R.Matrozis.
Sātiņi, Sa, 1-Nov-2008, 17 Lieknas dīķos. J.Jansons.

Vēlākie migrantu novērojumi rudenī (izņemot Dārziņu atteku, kur uzturas potenciāli ziemotāji)
Sātiņi, Sa, 29-Nov-2012, 1 M/1g Lieknas 4. dīķī. K.Millers (mainīgā skaitā 3-5-13-10 vismaz kopš 10-Nov. K.Millers, M.Jaunzemis).
Daugavpils, 16-Nov-2014, 1 tupēja Daugavas krastā, iepeldēja upē. A.Erts (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 15-Nov-2005, 2 MM/1g Silzemju dīķī (mainīgā skaitā līdz 4 vismaz kopš 3-Nov). M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 8-Nov-1999, 1-S kopā ar meža pīlēm. A.Celmiņš.
Kaņieris, Tu, 8-Nov-2003, 1 T un 1 M (abi jaunie) nošauti medībās. V.Šalavejus, J.Reihmanis (skatīja putnus).

Novērojumi ziemas mēnešos
Slocenes upe, Jr, 24-Dec-1961, 3 un 4-Feb-1962 turpat 1 (Виксне 1963).
Rīga, 1 M ziemoja centra kanālā vairākas ziemas pēc kārtas. Novērošanas datumi: 18-Jan - 9-Feb-1988 (šajā datumā apgredzenota) (V.Smislovs); 17-Jan-1989 (M.Varbūts); 26-Dec-1990 (V.Smislovs); 17-20-Jan-1992 (R.Matrozis, A.Stīpniece).
Liepājas ez., 1-Feb-1990, 1 ezera dienvidu daļā. J.Lipsbergs.
Dārziņi, Ri, no 3-Dec-2008 līdz vismaz 27-Dec, 1 M. A.Kuročkins u.c.
Iecava, Ba, 11-Dec-2011, 1 karjera dīķos kopā ar ap 100 meža pīlēm. E.Laucis (Dabasdati).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge. BirdLife International. 2017Species factsheet: Spatula clypeata. Retrieved from http://www.birdlife.org on 30th January 2017. Carboneras C., Kirwan G.M. 2014. Northern Shoveler Spatula clypeata. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52896 on 2nd January 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Виксне Я.А. 1963. Зимовка водоплавающих птиц на некоторых водоемах Латвии. Орнитология 6: 345-354.

Platknābis Anas clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Platknābis Anas clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 29-Apr-2012, T. © Ainars Mankus.
bkm

Platknābis Anas clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2016, T. © Ainars Mankus.
bkm

Platknābis Anas clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 29-Jūn-2010, T pēcriesta spalvu maiņā. © Ainars Mankus.
bkm

Platknābis Anas clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 1-Nov-2008, T pēcriesta tērpā. © Jānis Jansons.
bkm

Platknābis Anas clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2009, M. © Ainars Mankus.
bkm

Platknābis Anas clypeata. Kaņieris, 26-Sep-2008, jaunais putns (1g T). © Jānis Ķuze.
bkm

Platknābji Anas clypeata. Engures ezers, 29-Apr-2012, divi TT un M. © Igors Deņisovs.
bkm

Platknābji Anas clypeata. Mērsrags, 1-Mai-2015, divi TT un M. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Platknābji Anas clypeata. Ādažu lauki, 4-Mai-2018, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Platknābji Anas clypeata. Ādažu lauki, 4-Mai-2018, M. © Igors Deņisovs.

Labots 16 May 2018