Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Eirāzijas un Ziemeļamerikas boreālajā un tundras zonā. Eiropas populācijas ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras, Melnās un Kaspijas jūras reģionos kā arī Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Clark et al. 2020; Keller et al. 2020).

Pavasarī caurceļo, ne reti arī gar piekrasti

Vasarā samērā reti sastopams, ieskaitot neligzdotājus

Rudenī caurceļo, ne reti arī gar piekrasti

Ziemo reti, g.k. rietumu un centrālajā daļā

Birds of the World

Garkaklis Anas acuta

Sātiņi, Saldus novads, 29-Apr-2012, T. © Ainars Mankus.

Latvijā parasts caurceļotājs, bet rets ligzdotājs (ticamākais mazāk par 20 pāriem). Ziemo niecīgā skaitā, sastopami g.k. vientuļi īpatņi kopā ar meža pīlēm.

Garums: 51-66 cm, spārnu izpletums: 80-95 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti
Svētes lauki, Jl, 26-Feb-2008, pāris. V.Roze, A.Zacmanis.
Ķīšezers, Rp, 28-Feb-2017, 4 TT un 5 MM. I.Deņisovs.
Akmeņrags, Lp, 5-Mar-2020, 2-N. R.Rekmanis.
Liepāja, 5-Mar-2020, 3-N (T un 2 MM). S.Laime.
Liepājas ez., 6-Mar-2016, T un M ezerā pie Putnu kalvas. K.Millers, I.Grīnerte.

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1989, 21-Mar-20-Mai, 563. A.Celmiņš u.c.
1990, 21-Mar-20-Mai, 296. A.Celmiņš u.c.
1988, 21-Mar-20-Mai, 226. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri vienā dienā
Pape, Lp, 15-Apr-2006, 360. K.Millers.
Pape, Lp, 30-Apr-1989, 200. A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 20-Apr-2001, 95. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 25-Apr-2001, 72. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 23-Apr-1989, 67. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 29-Apr-1990, 60. A.Celmiņš.

Skaits pavasarī
Užavas lauki, Ve, 4-Apr-2010, 1770. R.Matrozis, A,Kuročkins, O.Miziņenko, T.Guščina.
Svētes lauki, Jl, 11-Apr-1999, ap 1500. M.Strazds.
Svētes dabas parks, Jl, 4-Apr-2012, 1500 "upju satekas rajonā". E.Lediņš.
Lubāns (ezera NW mala), Ma, 29-Mar-2015, vismaz 1000 arumos iepretī Zvidzes putnu tornim. G.Grandāns, U.Ļoļāns.
Svētes dabas parks, Jl, 19-Apr-2012, 900 "pļavā aiz kapiem". E.Lediņš, R.Lebuss.
Gomelis, Re, 4-Apr-1998, 830. J.Baumanis.
Nagļi, Re, 17-Apr-2001, apm. 550 kopā pa Orenīšu un Zvejsalas nodaļām. J.Baumanis.
Silzemnieku lauki, Vm, 27-Apr-2013, 550. A.Klepers (Dabasdati).
Dvietes paliene, Da, 3-Apr-2007, 500. E.Račinskis, I.Mārdega, K.Goba.
Dunduru pļavas, Tu, 7-Apr-2011, 400. R.Matrozis, M.Kalniņš, A.Poppels.
Barkavas pagasts, Ma, 12-Apr-2009, 200 Bozēnu laukos. A.Platais.
Kvāpānu dīķi, Re, 30-Mar-2014, 200 diezgan kompaktā barā. G.Grandāns.
Liepājas ez., 25-Mar-2016, ap 150 ezera E malā. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 18-Mar-2009, vismaz 100. K.Millers.

Skaits rudenī
Sātiņi, Sa, 2-Okt-2007, 1500. D.Boiko, A.Laubergs.

Vēlākie rudens migranti (t.sk. decembrī,ja vismaz 2 kopā)
Sātiņi, Sa, 18-Dec-2000, 6 Silzemju dīķī (3 TT, 3 MM), vēlāk vairs nav ziņoti (redzēti). M.Jaunzemis.
Užavas lauki, Ve, 17-Dec-2017, 7 (2 TT un 5 MM). A.Kuročkins, E.Smilsovs, V.Smislovs.
Sātiņi, Sa, 18-Nov-2005, 3 Silzemju dīķī (vismaz kopš 2-Nov mainīgā skaitā līdz 10). M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 18-Nov-2014, 10 Silzemju dīķī (vismaz kopš 9-Nov, kad bija 17). M.Jaunzemis.

Skaits ziemā no 21. decembra līdz 20. februārim (vismaz 3)
Liepājas ez., 13-Jan-2001, 5 ezera ziemeļu daļā pie pilsētas. M.Jaunzemis.
Užavas lauki, Ve, 3-Jan-2018, 5. M.Tīrums (Dabasdati).
Liepājas osta, 23-Jan-2010, 4 ostā pie LBT termināla (3 ad TT un 1 nenoteikts). K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis.

Novērojumi ziemas mēnešos Austrumlatvijā* (visi zināmie)
Daugavpils, Jan-2001, 1 ziņots ziemojošo putnu izskaites ietvaros. Novērotāja vārds un datums precizējams.
Madona, 7-29-Jan-2014, 1 T 2cy dīķī Avotu ielā. G.Grandāns u.c.
Jaunkalsnava, Ma, 16-Jan-2022, 1 T Vesetas upītē. G.Grandāns (Dabasdati).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Literatūra un internets

Clark R.G., J.P.Fleskes, K.L.Guyn, D.A.Haukos, J.E.Austin and M.R.Miller. 2020. Northern Pintail Anas acuta, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.norpin.01. Accessed 19 December 2020. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Garkaklis Anas acuta. Māras dīķis, Rīga, 6-Apr-2013, T. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sātiņu centra dīķis, Saldus novads, 11-Apr-2015, T. © Ainars Mankus.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sātiņi, Saldus novads, 16-Apr-2010, T. © Ainars Mankus.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sātiņi, Saldus novads, 29-Apr-2012, T. © Ainars Mankus.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sarkandaugava, Rīga, 12-Dec-2020, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Arkādijas parks, Rīga, 26-Feb-2017, M. © Edgars Smislovs.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Vecmīlgrāvis, Rīga, 8-Mar-2013, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Mangaļsala, Rīga, 18-Sep-2008, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Mangaļsala, Rīga, 30-Okt-2010, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sātiņi, Saldus novads, 2-Nov-2009, domājams jaunie putni (1cy MM). © Ainars Mankus.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sātiņi, Saldus novads, 2-Nov-2009, domājams jaunais putns (1cy M). © Ainars Mankus.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sātiņi, Saldus novads, 2-Nov-2009, TT (domājams 1cy jaunie?). © Ainars Mankus.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Jelgavas rajons, 13-Apr-2009, T un M. © Agris Krusts.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Mangaļsala, Rīga, 5-Okt-2010, M (iespējams tas pats putns, kas 18-Sep-2008 un 30-Okt-2010 attēlos). © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Ainaži, Limbažu novads, 18-Sep-2016, M vai 1cy jaunais putns. © Edgars Smislovs.