Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts gandrīz visā ziemeļu puslodē. Eiropas populācijas ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras, Melnās un Kaspijas jūras reģionos kā arī Āfrikā. Trīs pasugas, no kurām divas lokalizētas dažās dienvidu puslodes salās Indijas okeānā. Latvijā un visā ziemeļu puslodē Anas acuta acuta (Carboneras, Kirwan 2014).

Pavasarī caurceļo, ne reti arī gar piekrasti

Vasarā samērā reti sastopams, ieskaitot neligzdotājus

Rudenī caurceļo, ne reti arī gar piekrasti

Ziemo reti, g.k. rietumu un centrālajā daļā

Garkaklis Anas acuta

Sātiņi, Saldus novads, 29-Apr-2012, T. © Ainars Mankus.

Latvijā parasts caurceļotājs, bet rets ligzdotājs. Ligzdo 0 - 20 pāru (BirdLife International 2004). Ziemo niecīgā skaitā, sastopami g.k. vientuļi īpatņi kopā ar meža pīlēm.

Garums: 51-66 cm, spārnu izpletums: 80-95 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Svētes lauki, Jl, 26-Feb-2008, pāris. V.Roze, A.Zacmanis.
Ķīšezers, Rp, 28-Feb-2017, 4 TT un 5 MM. I.Deņisovs.
Liepājas ez., 6-Mar-2016, T un M ezerā pie Putnu kalvas. K.Millers, I.Grīnerte.
Svētes lauki, Jl, 8-Mar-1997, 6. A.Kalvāns, O.Keišs u.c.
Līvbērze, Jl, 8-Mar-2014, 1 M arumu peļķē kopā ar citām Anas pīlēm Līvbērzes apkārtnē. A.Klepers.
Sātiņi, Sa, 8-Mar-2014, 7 dīķī Liekna III. M.Jaunzemis.
Svētes lauki, Jl, 8-Mar-2015, 2. E.Lediņš, R.Lebuss.

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1989, 21-Mar-20-Mai, 563. A.Celmiņš u.c.
1990, 21-Mar-20-Mai, 296. A.Celmiņš u.c.
1988, 21-Mar-20-Mai, 226. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Pape, Lp, 15-Apr-2006, 360. K.Millers.
Pape, Lp, 30-Apr-1989, 200. A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 20-Apr-2001, 95. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 25-Apr-2001, 72. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 23-Apr-1989, 67. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 29-Apr-1990, 60. A.Celmiņš.

Skaits pavasarī
Užavas lauki, Ve, 4-Apr-2010, 1770. R.Matrozis, A,Kuročkins, O.Miziņenko, T.Guščina.
Svētes lauki, Jl, 11-Apr-1999, ap 1500. M.Strazds.
Svētes dabas parks, Jl, 4-Apr-2012, 1500 "upju satekas rajonā". E.Lediņš.
Lubāns (ezera NW mala), Ma, 29-Mar-2015, vismaz 1000 arumos iepretī Zvidzes putnu tornim. G.Grandāns, U.Ļoļāns.
Svētes dabas parks, Jl, 19-Apr-2012, 900 "pļavā aiz kapiem". E.Lediņš, R.Lebuss.
Gomelis, Re, 4-Apr-1998, 830. J.Baumanis.
Nagļi, Re, 17-Apr-2001, apm. 550 kopā pa Orenīšu un Zvejsalas nodaļām. J.Baumanis.
Silzemnieku lauki, Vm, 27-Apr-2013, 550. A.Klepers (Dabasdati).
Dvietes paliene, Da, 3-Apr-2007, 500. E.Račinskis, I.Mārdega, K.Goba.
Dunduru pļavas, Tu, 7-Apr-2011, 400. R.Matrozis, M.Kalniņš, A.Poppels.
Barkavas pagasts, Ma, 12-Apr-2009, 200 Bozēnu laukos. A.Platais.
Kvāpānu dīķi, Re, 30-Mar-2014, 200 diezgan kompaktā barā. G.Grandāns.
Liepājas ez., 25-Mar-2016, ap 150 ezera E malā. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 18-Mar-2009, vismaz 100. K.Millers.

Skaits rudenī
Sātiņi, Sa, 2-Okt-2007, 1500. D.Boiko, A.Laubergs.

Vēlākie migrantu novērojumi rudenī-ziemas sākumā (vismaz 2)
Sātiņi, Sa, 18-Dec-2000, 6 Silzemju dīķī (3 TT, 3 MM), vēlāk vairs nav ziņoti (redzēti). M.Jaunzemis.
Užavas lauki, Ve, 17-Dec-2017, 7 (2 TT un 5 MM). A.Kuročkins, E.Smilsovs, V.Smislovs.
Sātiņi, Sa, 18-Nov-2005, 3 Silzemju dīķī (vismaz kopš 2-Nov mainīgā skaitā līdz 10). M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 18-Nov-2014, 10 Silzemju dīķī (vismaz kopš 9-Nov, kad bija 17). M.Jaunzemis.

Skaits ziemā no 21. decembra līdz 20. februārim (vismaz 3)
Liepājas ez., 13-Jan-2001, 5 ezera ziemeļu daļā pie pilsētas. M.Jaunzemis.
Užavas lauki, Ve, 3-Jan-2018, 5. M.Tīrums (Dabasdati).
Liepājas osta, 23-Jan-2010, 4 ostā pie LBT termināla (3 ad TT un 1 nenoteikts). K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Anas acuta. Retrieved from http://www.birdlife.org on 3rd March 2017. Carboneras C., Kirwan G.M. 2014. Northern Pintail Anas acuta. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52884 on 20th May 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Garkaklis Anas acuta. Māras dīķis, Rīga, 6-Apr-2013, T. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sātiņu centra dīķis, Saldus novads, 11-Apr-2015, T. © Ainars Mankus.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sātiņi, Saldus novads, 16-Apr-2010, T. © Ainars Mankus.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sātiņi, Saldus novads, 29-Apr-2012, T. © Ainars Mankus.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Arkādijas parks, Rīga, 26-Feb-2017, M. © Edgars Smislovs.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Vecmīlgrāvis, Rīga, 8-Mar-2013, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Mangaļsala, Rīga, 18-Sep-2008, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Mangaļsala, Rīga, 30-Okt-2010, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sātiņi, Saldus novads, 2-Nov-2009, domājams jaunie putni (1g MM). © Ainars Mankus.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sātiņi, Saldus novads, 2-Nov-2009, domājams jaunais putns (1g M). © Ainars Mankus.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Sātiņi, Saldus novads, 2-Nov-2009, TT (domājams 1g jaunie?). © Ainars Mankus.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Jelgavas rajons, 13-Apr-2009, T un M. © Agris Krusts.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Mangaļsala, Rīga, 5-Okt-2010, M (iespējams tas pats putns, kas 18-Sep-2008 un 30-Okt-2010 attēlos). © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Garkaklis Anas acuta. Ainaži, Salacgrīvas novads, 18-Sep-2016, M vai 1g jaunais putns. © Edgars Smislovs.

Labots 09 May 2018