Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ziemeļu puslodes arktiskie apgabali. Masveidīgākais Atlantijas alks. Lielākās kolonijas atrodas Grenlandē, mazākā skaitā Špicbergenā, Jana Maijena salā, Franča Jozefa zemē, Novaja Zemļas salās u.c. Ziemo Atlantijas N daļā, kā arī neaizsalstošajā Barenca jūras daļā. Divas pasugas: A.a.alle - NE Kanāda, Grenlande, Islande, Špicbergena un Nova Zemļas salas; A.a.polaris - Franča Jozefa zeme un iespējams arī posmā starp Novaja Zemļas salām un Beringa jūru (del Hoyo, Elliott, Sargatal 1996).

Novērošanas vieta
Birds of the World

Mazais alks Alle alle

Tvärminne, Hanko pussala, Somija, 13-Apr-2007. © Kārlis Millers.

Latvijā tikai viens sens novērojums, kā arī atrastas beigta putna atliekas jūras krastā 2011. gada decembrī. Ja salīdzina ar Somiju, Latvijā vajadzētu būt vairāk novērojumiem. Somijā mazais alks tiek novērots praktiski katru gadu un kopumā zināmi vairāk kā 200 novērojumi (Tarsiger.com).

Garums: 17-19 cm, spārnu izpletums: 40-48 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Nereta, Ai, 1931, 8-Nov, 1 nošauts. O.Ģērķis.

Datums pēc LDM informācijas. E.Tauriņš (1983) šo gadījumu datējis ar 8-Sep, kas varbūt ņemts pēc "Korrespondenzblatt Naturf.-Ver. Riga" 1934. gada publikācijas?

Atradums D kategorijā
Liepāja, 2011, 26-Dec, atrastas atliekas liedagā (bez galvas un no ķermeņa palikuši tikai kauli). J.Jansons, A.Mankus.

Literatūra un internets

del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J. (eds) 1996. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions. Barcelona. Korrespondenzblatt Naturf.-Ver. Riga, 1934, Bd. 61, S. 57. Montevecchi W.A. and I.J.Stenhouse. 2020. Dovekie Alle alle, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.doveki.01. Accessed 7 November 2020. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Тауриньш Э. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 112.

Mazais alks Alle alle. Tvärminne, Hanko pussala, Somija, 13-Apr-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Mazais alks Alle alle. Tvärminne, Hanko pussala, Somija, 13-Apr-2007. © Kārlis Millers.