Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts plašā zonā pāri Eirāzijas vidienei no Rietumeiropas līdz pat Tālajiem Austrumiem. Nav sastopams Islandē un Sibīrijas N daļā. Ziemo W un S Eiropā, Ziemeļāfrikā, Tuvajos Austrumos, Indijas subkontinenta N daļā, Ķīnas NE daļā, Korejā un Japānā. Introducēts vietām Ziemeļamerikā, Havaju salās, Austrālijā un Jaunzēlandē, bet šīs populācijas nav lielas. Trīspadsmit pasugas, Latvijā A.a.arvensis (Campbell et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzditāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo, caurceļo

Reti pārziemo rietumu daļā

Birds of the World

Lauku cīrulis Alauda arvensis

Nīcas lauki, 15-Mar-2020. © Jānis Jansons.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasts ligzdotājs un caurceļotājs. Atsevišķi īpatņi sastopami arī ziemā, praktiski tikai valsts rietumu daļā.

Garums: 17,5-19 cm (Campbell et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi (uzskaitījums līdz 2022. gada februārim)
Nīgrandes pag., Sa, 3-Feb-2002, 1-N. R.Grīnbergs.
Svētes lauki, Jl, 3-Feb-2002, vairāki redzēti/dzirdēti. A.Kalvāns, I.Kalvāns, O.Keišs.
Ērgļu apkaime, Ma, 3-Feb-2002, 1 dzirdēts pārlidojam. E.Skujiņa.
Ādažu poligons, Ri, 7-Feb-2020, 1 izcelts no virsāja, uzturas lokāli. I.Mārdega (Dabasdati).
Grobiņa, Lp, 8-Feb-2004, 2 Ālandes upes lankā. R.Rekmanis.
Alejas, Ri, 8-Feb-2022, vismaz 1 migrācijā. K.Millers.
Saldus, 10-Feb-2000. Z.Jansone.

Novērojumi decembrī (vēli migranti vai potenciāli ziemotāji, visi zināmie)
Lielupes grīva, Jr, 7-Dec-1991, 3. A.Kuročkins (pieņemts, ka lokāli).
Bērzciems, Tu, 12-Dec-1997, 1. Engures stacionāra žurnāls (pieņemts, ka lokāls).
Dienvidkurzemes novads (Velda), Lp, 4-Dec-2009, 1 ceļmalā. D.Grietēns.
Liepājas ez., 12-Dec-2009, 1 uz Golodova dambja. G.Grandāns.
Liepājas šosejas malā (agrākais Aizputes novads), Lp, 17-Dec-2009, 1. K.Millers.
Liepāja, 2-Dec-2012, 2 pie ostas LBT termināla. J.Jansons, M.Jaunzemis, A.Mankus.
Liepājas ez., 2-Dec-2012, 1 uz Golodova dambja. J.Jansons, M.Jaunzemis, A.Mankus (uzturas kopš 23-Nov. K.Millers).
Pape, Lp, 3-Dec-2012, 1 izcelts bijušajā šautuvē. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 11-Dec-2012, vismaz 20 jauktā barā kopā ar vismaz 20 Lapzemes stērstēm. K.Millers.
Liepāja, 8-Dec-2013, 1 ostas LBT termināla apkārtnē. J.Jansons, A.Mankus.
Nīcas lauki, Lp, 12-Dec-2013, vismaz 15 viena barā. K.Millers.
Liepājas ez., 7-Dec-2014, 1 uz Golodova dambja. J.Jansons.
Užavas lauki, Ve, 21-Dec-2014, 1. A.Klepers (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 13-Dec-2015, 1. R.Rekmanis.
Garciems, Ri, 20-Dec-2015, 1-SSW migrācijā? V.Vintulis (Dabasdati).
Liepāja, 21-Dec-2020, 1 pārlido uz N pusi pie Zirgu salas. D.Krīgens (Dabasdati).
Rīga, 1-Dec-2021, 1 Dzelzavas ielā. E.Smislovs (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 4-Dec-2021, 2 (atsevišķi pa vienam). I.Grīnerte, K.Millers; 5-Dec, 2. I.Mārdega (Dabasdati).

Novērojumi janvārī (plus divi februāra sākumā, kuri varētu būt ziemotāji, visi zināmie)
Engure, Tu, 14-Jan-2001, 3 lidojumā gar jūrmalu ziemeļu virzienā. N.Zeidaks.
Ziedkalne, Jl, 18-20-Jan-2004, 1 uz Jelgavas / Dobeles rajonu robežas. A.Kalvāns u.c.
Jūrmalciems, Lp, 1-Feb-2005, 1 kāpu garajā zāle. P.Weldon (izslēdzot migrantu, jo vēls pavasaris).
Liepāja, 14-16-Jan-2006, 1 ostas malā starp LBT terminālu un O.Kalpaka ielu. K.Millers, B.Valkaša, M.Jaunzemis.
Auri, Do, 16-23-Jan-2006, 2. M.Tīrums, A.Klepers, L.Priedāja.
Akmeņrags, Lp, 21-Jan-2006, 1-S (īslaicīgi nolaidās). A.Auniņš, O.Opermanis.
Lutriņu pag., Sa, 22-Jan-2007, 1 uz ceļa Saldus-Kuldīga. M.Jaunzemis.
Kapsēde, Lp, 7-Jan-2009, 2. K.Millers.
Užavas paliene, Ve, 11-Jan-2009, 1-W. K.Millers.
Liepājas ez., 15-21-Jan-2012, 2 uz Golodova dambja. M.Tīrums, U.Piterāns u.c.
Nīcas lauki, Lp, 24-Jan-2012, 3. K.Millers.
Rīgas HES apkārtne, 12-Feb-2012, 1. R.Matrozis, O.Miziņenko (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 10-Jan-2013, vismaz 36. K.Millers; turpat 10-15 īpatņi 15-Jan. U.Piterāns; 5 īpatņi 23-Jan. R.Rekmanis.
Liepāja, 14-Jan-2013, 1 kāpās pie LBT termināla kopā ar 1 sila cīruli. U.Piterāns, R.Rekmanis, G.Grandāns (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 1-Jan-2014, vismaz 2 (dažādās vietās). M.Jaunzemis, K.Millers; 16-Jan - vismaz 24 vienā barā. K.Millers; 18-Jan - 2. M.Tīrums (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 1-Jan-2016, 2. J.Jansons, M.Jaunzemis.
Nīcas lauki, Lp, 5-Jan-2016, ap 40. U.Piterāns, R.Rekmanis; 6-Jan, vairs tikai 6-8, iespējams daļa aizmigrēja uz dienvidiem aukstā laika dēļ; 9-Jan - 4. K.Millers;

10-Jan - 2. S.Laime; 17-Jan - 1. M.Tīrums.

Liepāja, 7-Jan-2016, 1 pie ostas LBT graudu termināla. U.Piterāns, R.Rekmanis.
Liepāja, 15-Jan-2017, 1 kāpās pie ostas dienvidu mola. I.Bojāre, M.Kilups.
Liepāja, 23-Jan-2018, 1 ar saucieniem pārlidoja paralēli ostas dienvidu molam uz termināla pusi. G.Grandāns.
Lutriņu pagasts, Sa, 2-Jan-2020, 1. J.Jansons (Dabasdati).
Liepāja, 10-Jan-2021, 1 fotografēts lokāli dārzā Kviešu ielā. S.Bērziņa.
Nīcas lauki, Lp, 15-Jan-2021, 37 vienā barā. K.Millers.
Klampjuciems - Nica, Lp, 17-Jan-2021. 1. I.Bojāre, M.Kilups, I.Mārdega (Dabasdati).
Bernātu polderis, Lp, 18-Jan-2021, 1-2. I.Mārdega, M.Kilups (Dabasdati 1, 2); 30-Jan, vismaz 10, bet nav atrasti nākamajā dienā. G.Grandāns, E.Laucis (Dabasdati).

7-Feb, vairākas reizes dzirdēti saucieni. S.Laime, D.Heiberga (Dabasdati).

Internets

Campbell R.W., L.M.Van Damme, S.R.Johnson, P.Donald and E.F.J.Garcia. 2020. Eurasian Skylark Alauda arvensis, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.skylar.01. Accessed 7 November 2021.

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Nīcas lauki, 15-Mar-2020. © Jānis Jansons.
bkm

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Kalngales lauki, Ādažu novads, 21-Mar-2020. © Igors Deņisovs.
bkm

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Līkais mežs, Saldus apkaime, 26-Apr-2021. © Ainars Mankus.
200503

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Valgale, Talsu novads, 4-Mai-2020. © Ainars Mankus.
bkm

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Sātiņi, Saldus novads, 12-Mai-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Embūte, Dienvidkurzemes novads, 16-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Užavas lauki, Ventspils novads, 20-Mai-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Straupciema polderis Babītes ezera rietumu galā, 7-Jūl-2007, jaunais putns (juv). © Marita Krūze.
bkm

Lauku cīrulis Alauda arvensis. Akmeņrags, Sakas pagasts, 13-Mar-2016. © Ainars Mankus.