Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas lielākā populācija Spānijā. Citur Dienvideiropā Francijā, Balkāņos, Krimā un Kaukāzā. Ārpus Eiropas Turcijā, Aizkaukāzā uz austrumiem diezgan plašā zonā pāri Centrālāzijai līdz Ķīnas austrumu daļai. Ģeogrāfisku variāciju nav (Forsman 2007; Meyburg, Christie, Kirwan 2015).

Novērošanas vietas

Melnais grifs Aegypius monachus

Fotografēts 1,5 km uz ziemeļiem no Apšupes krustojuma Jaunbērzes pagastā, 9-Jūn-2004, jaunais putns (1g). © Ingmārs Līdaka.

Latvijā rets ieceļotājs - vismaz desmit novērojumi.

Garums: 100-110 cm, spārnu izpletums: 250-295 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Mežotne, pirms 1837, 1 nošauts. Eksemplārs agrāk glabājās Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā (Russow 1880).
2. Rūjiena, 1837, 1 (Russow 1880).
3. Lielauce, 1873, 1 (Russow 1880).
4. Brenguļi, 1897, 10-Mai (datuma stils jāprecizē), 1 sašauts Jaunbrenguļu muižas apkārtnē ar tā laika nosaukumu „Wrangelshof”. Nogādāts baronam H.Loudonam,

kur pilnībā atveseļojās, kādu laiku padzīvoja, bet vēlāk kļuva par eksponātu (Tschusi zu Schmidhoffen 1898). J.Lipsbergs (1983) šo eksemplāru datējis ar atzīmi "rudens", iespējams balstoties uz N.Transehe (1965) publikāciju.

5. Skaistkalne, 1905, 15-Mai (datuma stils jāprecizē), 1 (Transehe 1965, citēts pēc Липсберг 1983). Eksemplārs Latvijas Dabas muzejā ar gadu bez datuma un vietas

norādi „Kurzeme".

6. Bauskas apkārtne, 1908, februāris, 1 (Transehe 1965).
7. Rēzeknes apkātne, 1932, 17-Jul, 1 noķerts (Grosse 1939).
8. Skulte, 1933, 26-Jūn, 1 noķerts (Grosse 1939). J.Lipsbergs (1983) norāda, ka eksemplārs atrodas Latvijas Dabas muzejā, tomēr vismaz 2008. gada septembrī

īpatnis ar šādiem datiem www.imuzejs.lv lappusē nebija publicēts.

9. Lancenieki, Tu, 2004, 1 jaunais putns (1g) no maija beigām līdz 5-Aug. E.Ozols, B.Kalvāne u.c. (Celmiņš, Zacmanis 2004). Tas pats putns atgriezās Lanceniekos

nākamajā gadā (2005) no 28-Jūn līdz 1-Jūl. B.Kalvāne u.c.

10. Bauņu apkārtne, Vm, 2009, 2-Jūn, 1 nofotografēts uz lauka Valmieras-Mazsalacas ceļa malā pie pagrieziena uz Bauņiem. K.Lapsiņš u.c. Tajā pašā dienā novērots

arī pie "Vecnaužēnu" fermas netālu no Īguma, Vm. A.Loks. 7-Jūn netālu no Primmas ezera strap Korģeni un Pāli, Lm. A.Lielpēters, M.Lielpēters, A.Soms, I.Soma. 12-Jūn Salacgrīvas novadā pie "Kļaviņām", Lm. A.Soms, G.Viļļa. 18-Jūn Limbažu apkārtnē (uz LOB zvanījis kāds ugunsdzēsējs no Limbažiem).

Latvijas Dabas muzejā atrodas vēl viens eksemplārs bez iegūšanas gada ar atzīmi "Liepājas raj., Priekule". Līdzšinējās publikācijās šāds eksemplārs nav minēts!?

Citi novērojumi, kad putnu izcelsme nav skaidra - D kategorija
Malta, Re, 1954, 10-Dec, 1 nošauts. OFK novērtēts D kategorijā (Липсберг 1983; Baumanis, Celmiņš 1995).

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. BirdLife International. 2015. Species factsheet: Aegypius monachus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 20th May 2015. Celmiņš A., Zacmanis A. 2004. Melnais grifs Aegypius monachus Lancenieku apkārtnē. Putni dabā 14, 2: 24-27. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm. Grosse A. 1939. Ergänzungen zur Wirbeltierfauna Lettlands. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 63: 32-38. Meyburg B.U., Christie D.A., Kirwan G.M. 2015. Cinereous Vulture Aegypius monachus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2015. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53002 on 20th May 2015. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Transehe N. 1965. Die Vogelwelt Lettlands. Hannover-Döhren. Tschusi zu Schmidhoffen V.R. 1898. Vultur monachus in Livland erlegt. Ornithologisches Jahrbuch 9, 3: 118-119. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 59.

Melnais grifs Aegypius monachus. Lancenieki, Tukuma novads, 16-Jūn-2004, jaunais putns (1g). © Kārlis Millers.
bkm

Melnais grifs Aegypius monachus. Lancenieki, Tukuma novads, 8-Jūn-2004, jaunais putns (1g). © Māris Jaunzemis.
bkm

Melnais grifs Aegypius monachus. Viens un tas pats putns (1g-2g) - nofotografēts Lanceniekos 18-Jūn-2004 (pa kreisi) un
29-Jūn-2005. © Māris Jaunzemis.
bkm2005

Melnais grifs Aegypius monachus. Lancenieki, Tukuma novads, 29-Jūn-2005, nepieaudzis putns (2g), tas pats kas 2004.g. © Māris Jaunzemis.

Labots 09 May 2018