Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas lielākā populācija Spānijā. Citur Dienvideiropā Francijā, Balkānos, Krimā un Kaukāzā. Ārpus Eiropas Turcijā un uz austrumiem diezgan plašā zonā pāri Centrālāzijai līdz Ķīnas austrumu daļai. Ģeogrāfisku variāciju nav (Forsman 2016; Salvador 2023).

Birds of the World

Melnais grifs Aegypius monachus

Lancenieki, Tukuma novads, 16-Jūn-2004, jaunais putns (2cy). © Kārlis Millers.

Latvijā rets ieceļotājs. Rakstā par grifa noķeršanu Skultes jūrmalā 1933. gadā teikts, ka melnais grifs Latvijas teritorijā novērots deviņas reizes. Šāda informācija domājams iegūta no A.Grosses, kurš saņēmis putnu muzejā (Anon. 1933). Uzskaitījumā zemāk līdz 1933. gadam ieskaitot ir tikai astoņi novērojumi - tie kuriem ir zināma vismaz novērošanas vieta. Ja A.Grosses teiktais bija pareizs, periodam līdz XX gs. vidum trūkst ziņu par vienu novērojumu.

Garums: 100-112 cm, spārnu izpletums: 250-295 cm (Snow, Perrins 1998; Salvador 2023).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Mežotne, pirms 1837, 1 nošauts. Eksemplārs agrāk glabājās Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā (Russow 1880).
2. Rūjiena, 1837, 1 (Russow 1880).
3. Lielauce, 1873, 1 (Russow 1880).

4. Brenguļi, 1897, 10-Mai (datuma stils precizējams), 1 sašauts Jaunbrenguļu muižas apkārtnē ar tā laika nosaukumu „Wrangelshof”. Nogādāts baronam H.Loudonam, kur pilnībā atveseļojās, kādu laiku padzīvoja, bet vēlāk kļuva par eksponātu (Tschusi zu Schmidhoffen 1898). J.Lipsbergs (1983) šo eksemplāru datējis ar atzīmi "rudens", iespējams balstoties uz N.Transehe (1965) publikāciju.

5. Skaistkalne, 1905, 15-Mai (datuma stils precizējams), 1 (Transehe 1965, citēts pēc Липсберг 1983). Eksemplārs Latvijas Dabas muzejā ar gadu (bez precīza datuma) un vietas norādi „Kurzeme".

6. Bauskas apkārtne, 1908, februāris, 1 (Transehe 1965).
7. Rēzeknes apkārtne, 1932, 17-Jul, 1 noķerts (Grosse 1939).

8. Skulte, 1933, pirms 29-Mai, 1 noķerts jūrmalā (Grosse 1939). A.Grosses publikācijā pieļauta datuma kļūda (minēts 26. jūnijs). Pats A.Grosse Rīgas Dabspētnieku biedrībā par novērojumu ziņojis 29. maijā (Anon. 1934). Savukārt 31. maijā putna noķeršana aprakstīta avīzē "Rigasche Rundschau" (Anon. 1933). Iespējams, ka 26. jūnijā putns tika nodots muzejam. Eksemplārs tagad atrodas Latvijas Dabas muzejā (Липсберг 1983). Vēlāks notikuma apraksts (Grigulis 1961).

9. Malta, Re, 1954, 10-Dec, 1 nošauts (Липсберг 1983). Vēlāk, šauboties par putna izcelsmi, OFK novērtēts D kategorijā (Baumanis, Celmiņš 1995). Šādam lēmumam tomēr nav skaidra pamatojuma. Iespējams tā lemts balstoties uz to, ka gadījums publicēts ar piebildi "pēc nepārbaudītām ziņām" (Липсберг 1983), tātad eksemplāru nav redzējis eksperts ornitologs. Šeit novērojums tomēr iekļauts kopējā A kategorijas uzskaitījumā kā vēsturiski publicēts, līdzīgi kā rinda citu vēsturisku novērojumu (arī citām sugām) ar līdzīgi trūcīgām ziņam par noteikšanu un izcelsmi.

10. Priekule, Lp, gads nav zināms. Eksemplārs Latvijas Dabas muzejā bez iegūšanas gada un datuma ar atzīmi "Liepājas raj., Priekule". Līdzšinējās publikācijās šāds eksemplārs nav minēts. Iespējams, ka tas iegūts XX gs. otrajā pusē Padomju Savienības periodā, kad spēkā bija tā laika administratīvais dalījums rajonos.

11. Lancenieki, Tu, 2004, 1 jaunais putns (2cy) no maija beigām līdz 5-Aug. E.Ozols, B.Kalvāne u.c. (Celmiņš, Zacmanis 2004). Tas pats putns atgriezās Lanceniekos nākamajā gadā (2005) no 28-Jūn līdz 1-Jūl. B.Kalvāne u.c.

12. Burtnieku pagasts, Vm, 2009, 2-Jūn, 1 jaunais putns (2cy) fotografēts uz lauka pie "Jaunpeivām". I.Svīķis (ziņo Dabasdatos), K.Lapsiņš, A.Loks. Tajā pašā dienā novērots vēl vismaz vienā vietā (Burtnieku pagastā un iespējams arī Matīšu pagstā), bet informācija par vietām pretrunīga un šeit nav detalizēta. 7-Jūn netālu no Primmas ezera strap Korģeni un Pāli, Lm. A.Lielpēters, M.Lielpēters, A.Soms, I.Soma. 12-Jūn Salacgrīvas novadā pie "Kļaviņām", Lm. A.Soms, G.Viļļa. 18-Jūn Limbažu apkārtnē (zvans uz LOB, novērotāja vārds nav zināms).

13. Nīkrāces pagasts, Ku, 2019, 4-Jūn, 1 jaunais putns (2cy). G.Vilbrants, Z.Pārupe-Vilbrante (Dabasdati ar foto). 5-Jūn 12:00 Rudbāržu pagastā, Ku. E.Gulbe, A.Di Marzio (Dabasdati ar foto). 5-Jūn 21:20 Aizputes pagastā, Lp. I.Ramane (Facebook ar foto). 22-Jūn tas pats putns (salīdzinātas fotogrāfijas) redzēts lidojam uz WSW pusi Embūtes pagasta rietumu malā, Lp. J.Jansons.

14. Nīcas pagasts, Lp, 2023, 24-Okt, 1 kopā ar jūras ērgli uz lauka barojas ar maitu. Bez gredzeniem. Vēlāk aizlido uz Reiņu meža pusi. E.Smislovs, V.Smislovs; 26-Okt, tas pats putns Nīcas laukos. P.Daknis (Dabasdati 1, 2).

15. Seces pagasts, Ai, 2024, 4-8-Mai, 1 ar dzeltenu gredzenu uz kreisās kājas "N34" (izcelsme precizējama). Vairāki novērotāji, pirmais atradējs nav zināms (Dabasdati 1, 2, 3, 4, 5 un citi ziņojumi).

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Kartē attēlotas novērošanas vietas sākot ar 2004. gadu. Zīme rāda vietu novērošanas pirmajā dienā.

Literatūra un internets

Anon. 1933. Ein Kuttengeier lebend gefangen. Rigasche Rundschau. 31. Mai: 7. Anon. 1934. Sitzungsberichte. 1318. ordentliche Versammlung am 29 Mai 1933. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga LXI: 85-86. Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Celmiņš A., Zacmanis A. 2004. Melnais grifs Aegypius monachus Lancenieku apkārtnē. Putni dabā 14, 2: 24-27. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Forsman D. 2016. Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. Christopher Helm. Grigulis K. 1961. Retais maldu viesis. Zvaigzne 18: 8. Grosse A. 1939. Ergänzungen zur Wirbeltierfauna Lettlands. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga LXIII: 32-38. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat. Salvador A. 2023. Cinereous Vulture Aegypius monachus, version 2.0. In Birds of the World (G.M.Kirwan, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.cinvul1.02. Accessed 4 May 2024. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Transehe N. 1965. Die Vogelwelt Lettlands. Hannover-Döhren. Tschusi zu Schmidhoffen V.R. 1898. Vultur monachus in Livland erlegt. Ornithologisches Jahrbuch 9, 3: 118-119. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 59.

Melnais grifs Aegypius monachus. Lancenieki, Tukuma novads, 18-Jūn-2004, jaunais putns (2cy). © Māris Jaunzemis.
bkm

Melnais grifs Aegypius monachus. Tas pats putns Lanceniekos 8-Jūn-2004 (2cy pa kreisi) un 29-Jūn-2005 (3cy). © Māris Jaunzemis.
bkm2005

Melnais grifs Aegypius monachus. Lancenieki, Tukuma novads, 29-Jūn-2005, nepieaudzis putns (3cy), tas pats kas 2004.g. © Māris Jaunzemis.

Melnais grifs Aegypius monachus. Pie Primmas ezera, Limbažu novads, 7-Jūn-2009, jaunais putns (2cy). © Andris Soms.

Melnais grifs Aegypius monachus. Pie Primmas ezera, Limbažu novads, 7-Jūn-2009, jaunais putns (2cy). © Andris Soms.

Melnais grifs Aegypius monachus. Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, 4-Jūn-2019, jaunais putns (2cy). © Gatis Vilbrants.

Melnais grifs Aegypius monachus. Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, 4-Jūn-2019, jaunais putns (2cy). © Gatis Vilbrants.