Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Eiropas ziemeļu, centrālajā un austrumu daļā, kā arī tālāk uz austrumiem plašā joslā pāri Sibīrijas centrālajai daļai līdz pat Kamčatkai. No galvenā areāla nodalītas populācijas arī Pirenejos, Kaukāzā, Turcijā, Vidusāzijā, Indijas ziemeļrietumos un Ķīnā. Izplatīts arī Ziemeļamerikā, kur sastopams Aļaskā, Kanādā un ASV ziemeļrietumos. Ziemo ligzdošanas areālā, taču viena daļa veic invazīvus klejojumus (iespējams klasificēt arī kā regulāras migrācijas) uz dienvidiem gan areāla ietvaros, gan ārpus tā. Sešas pasugas, Latvijā Aegolius funereus funereus. Citu pasugu ieceļošana maz ticama, tuvākās ir Rietumsibīrijā - A.f.pallens un Kaukāzā - A.f.caucasicus (Holt et al. 2017).

Pavasarī piemērotos mežo, arī caurceļo

Vasarā piemērotos mežos

Rudenī caurceļo, biežāk novērots dienvidrietumos

Ziemo mežos, ligzdošanas teritoriju apkārtnē

Bikšainais apogs Aegolius funereus

Lauteri, Salacgrīvas novads, 24-Okt-2017, pēc gredzenošanas atlaists putns. © Edgars Smislovs.

Latvijā samērā parasts ligzdotājs un nometnieks. Sastopams g.k. lielākos meža masīvos, kur apdzīvo vecas un vidēja vecuma audzes, kurās atrodami melnās dzilnas dobumi. Rudenī daļa ceļo uz dienvidiem, bet migrantu skaits gadu no gada svārstās, domājams atkarībā no barības bāzes ligzdošanas teritorijās. Caurceļo arī putni no ziemeļiem un austrumiem. Interesanti atzīmēt, ka no jūras izskaloto putnu projekta datu bāzē ir reģistrēti 15 bikšainā apoga atradumi Latvijas piekrastē pavasara un rudens migrāciju laikā (R.Matroža informācija). Atrašanas vietas kartēs atzīmētas ar sarkaniem punktiem. Lielākā daļā putnu atrasti pavasarī - 6 Kurzemes ziemeļu daļas piekrastē un 6 Rīgas jūras līča dienvidaustrumu malā. Rudenī ir tikai 3 atradumi. Šīs ziņas liecina, ka pavasarī un rudenī caurceļojošie apogi šķērso Rīgas jūras līci un Irbes jūras šaurumu uz/no Igaunijas. Acīmredzot, pavasari tas notiek biežāk, jo migrējošie putni koncentrējas Kurzemes ziemeļu daļā.

Garums: 24-26 cm, spārnu izpletums: 54-62 cm (Snow, Perrins 1998).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Aegolius funereus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 4th December 2017. Holt D.W., Berkley R., Deppe C., Enríquez Rocha P., Petersen J.L., Rangel Salazar J.L., Segars K.P., Wood K.L., Marks J.S. 2017. Boreal Owl Aegolius funereus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from https://www.hbw.com/node/55095 on 9th December 2017. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Bikšainais apogs Aegolius funereus. Kolka, 8-Mai-2012, pēc gredzenošanas atlaists putns. © Edgars Laucis.

Labots 31 Dec 2019