Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Eiropas ziemeļu, centrālajā un austrumu daļā, kā arī tālāk uz austrumiem plašā joslā pāri Sibīrijas centrālajai daļai līdz Kamčatkai un Kurīļu salām. No galvenā areāla atdalītas populācijas arī Pirenejos, Alpos, Kaukāzā, Turcijā, Vidusāzijā, Indijas ziemeļrietumos un Ķīnā. Izplatīts arī Ziemeļamerikā, kur sastopams Aļaskā, Kanādā un ASV ziemeļrietumos. Ziemo ligzdošanas areālā, taču daļa veic invazīvus klejojumus (iespējams klasificēt arī kā regulāras migrācijas) uz dienvidiem gan areāla ietvaros, gan ārpus tā. Sešas pasugas (Hayward, Hayward 2020), Latvijā A.f.funereus.

Pavasarī piemērotos mežo, arī caurceļo

Vasarā piemērotos mežos

Rudenī caurceļo, biežāk novērots dienvidrietumos

Ziemo mežos, ligzdošanas teritoriju apkārtnē

Birds of the World

Bikšainais apogs Aegolius funereus

Lauteri, Limbažu novads, 24-Okt-2017, pēc gredzenošanas atlaists putns. © Edgars Smislovs.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā parasts ligzdotājs un nometnieks. Sastopams g.k. lielākos meža masīvos, kur apdzīvo vecas un vidēja vecuma audzes, kurās atrodami melnās dzilnas dobumi. Rudenī daļa ceļo uz dienvidiem, bet migrantu skaits gadu no gada svārstās, domājams atkarībā no barības bāzes ligzdošanas teritorijās. Caurceļo arī putni no ziemeļiem un austrumiem. Interesanti atzīmēt, ka no jūras izskaloto putnu projekta datu bāzē ir reģistrēti 15 bikšainā apoga atradumi Latvijas piekrastē pavasara un rudens migrāciju laikā (R.Matroža informācija). Atrašanas vietas kartēs atzīmētas ar sarkaniem punktiem. Lielākā daļā putnu atrasti pavasarī - 6 Kurzemes ziemeļu daļas piekrastē un 6 Rīgas jūras līča dienvidaustrumu malā. Rudenī ir tikai 3 atradumi. Šīs ziņas liecina, ka pavasarī un rudenī caurceļojošie apogi šķērso Rīgas jūras līci un Irbes jūras šaurumu uz/no Igaunijas. Acīmredzot, pavasari tas notiek biežāk, jo migrējošie putni koncentrējas Kurzemes ziemeļu daļā. Ligzdotāju skaits novērtēts 1100-3600 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021, publikācijas dati noapaļoti).

Garums: 24-26 cm, spārnu izpletums: 54-62 cm (Snow, Perrins 1998).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

Hayward G.D. and P.H.Hayward. 2020. Boreal Owl Aegolius funereus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.borowl.01. Accessed 2 April 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Bikšainais apogs Aegolius funereus. Kolka, 8-Mai-2012, pēc gredzenošanas atlaists putns. © Edgars Laucis.