Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopama visā Eiropā un tālāk uz austrumiem plašā zonā pāri Āzijas centrālajai daļai līdz Kamčatkai un Japānai. Ziemo Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Āzijas dienvidos, Indonēzijā un Austrālijā, mazākā skaitā arī Rietumeiropā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo, šajā laikā vairāk dīķos un piekrastē

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Upes tilbīte Actitis hypoleucos

Mērsrags, Pekrags, 7-Mai-2015. © Jānis Jansons.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta ligzdotāja un caurceļotāja. Ligzdošanas laikā vienmēr pie ūdens baseiniem - parasti gar lielākām vai mazākām upēm, bet arī gar ezeriem un dīķiem. Ceļošanas laikā ne reti gar jūras krastu, tomēr izvairās no smilšainiem liedagiem un parasti uzturas akmeņainās un dūņainās vietās.

Garums: 19-21 cm, spārnu izpletums: 38-41 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Mērsrags, Ta, 24-Mar-2015, 1 Pekragā. U.Rēvalds.
Tukums, 27-Mar-2007, balss vakara krēslā. G.Graubics.
Skrunda, Ku, 28-Mar-1972. J.Baumanis.
Ādažu-Carnikavas lauki, Ri, 29-Mar-2011, 1. I.Deņisovs.

Skaits pavasarī
Liepājas ezers, 27-Apr-2013, ap 70 uz Golodova dambja. K.Millers, J.Niedoliņa.
Kolka, Ta, 5-Mai-2021, 58 vienā barā. A.Klepers (Dabasdati).
Zvejniekciems, Ri, 8-Mai-1999, divi bari - 40 un 18. R.Matrozis.
Mērsrags, Ta, 3-Mai-2002, vismaz 40. A.Zacmanis.
Ragaciema apk., Tu, 1-Mai-2001, divi bari - 20 un 14. R.Matrozis, F.Savičs.
Svētupe - Lielkalni, Lm, 4-Mai-1991, divi bari - 25 un 5. A.Kuročkins.
Pūre, Tu, 17-Mai-1978, apm. 20 kādā dīķī. V.Roze.
Kolka, Ta, 6-Mai-2011, ap 20 raga apkārtnē. G.Grandāns.

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī (vismaz 30)
Zvejniekciems-Vārzas, Ri/Lm, 6-Jūl-2013, 95 ap 6 km posmā (lielākajos baros 50 un 25). O.Miziņenko (dabasadati.lv).
Rimzātu dīķi, Ku, 29-Jūl-2011, vismaz 60 uz betona laipas (saskatītas no viena punkta).D.Boiko.
Lapmežciems, Tu, 23-Jūl-2011, 60 jūrmalā Starpiņupītes grīvas rajonā. T.Guščina, O.Miziņenko.
Pape, Lp, 8-Aug-2005, aptuveni 50 kanāla mola rajonā. K.Millers.
Liepājas osta, 26-Jūl-2011, vismaz 47 uz S mola (saskaitītas no viena punkta). D.Drazdovskis.
Mangaļsala, Rp, 15-Jūl-2011, 35 Daugavas grīvā gar upes labo krastu. T.Guščina, O.Miziņenko (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 1-Aug-2010, 33 (iespējams Daugavas grīvas rajonā) I.Deņisovs.
Ainaži, Lm, 17-Aug-2010, 30-40 aptuveni 2 km posmā no mola līdz Blusupītei. I.Deņisovs, T.Guščina, O.Miziņenko.
Mērsrags, Ta, 2-Aug-2000, vismaz 30. A.Celmiņš, V.Roze.
Mērsrags, Ta, 4-Aug-1991, 30. A.Kuročkins.

Vēlākie novērojumi rudenī
Bauska, 26-Nov-2018, 1 pārlido Mēmelē pie pils, uzturējās kopš 16-Nov. E.Laucis.
Mangaļsala, Rp, 14-Nov-2019, 1 uzturējās kopš 7-Nov (iespējams pat kopš 21-Okt, ja tas pats putns). I.Deņisovs.
Mangaļsala, Rp, 11-Nov-2016, 1 fotografēta. I.Deņisovs (Dabasdati).
Līvānu novads, 29-Okt-2010, 1 pie Daugavas, pie mājām "Vilnīši" (novada W mala). A.Erts.

Literatūra un internets

Van Gils J., P.Wiersma and G.M.Kirwan. 2020. Common Sandpiper Actitis hypoleucos, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.comsan.01. Accessed 1 March 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Sātiņi (Liekna IV), Saldus novads, 17-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Sātiņi, Saldus novads, 1-Mai-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Kolka, 5-Mai-2008. © Agris Krusts.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Mērsrags, Talsu novads, 7-Mai-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Sātiņi, Saldus novads, 11-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 13-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Grīvas, Gulbenes novads, 27-Mai-2008. © Otars Opermanis.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Skrundas zivju dīķi, 2-Jūl-2007. © Jānis Stomers.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Sātiņi, Saldus novads, 17-Jūl-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Mērsrags, Talsu novads, 21-Jūl-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Mērsrags, Talsu novads, 28-Jūl-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Sātiņi, Saldus novads, 30-Jūl-2009, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Mērsrags, Talsu novads, 7-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Mangaļsala, Rīga, 7-Nov-2019. © Igors Deņisovs. Pēc kāju krāsas atgādina punktaino tilbīti A.macularius. Droši noteikta
kā upes tilbīte pēc spārna svītras lidojumā - sniedzas pāri lidspalvām līdz ķermenim. Punktainajai tilbītei spārna svītra īsāka, izdziest sekundāro
lidspalvu vidus daļā.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Mangaļsala, Rīga, 6-Mai-2022. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Doles salas zivju dīķi, Salaspils novads, 1-Aug-2019. © Edgars Smislovs.
bkm

Upes tilbīte Actitis hypoleucos. Randu pļavas, Limbažu novads, 5-Aug-2019. © Edgars Smislovs.