Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Eiropas centrālajā daļā. Areāla robežas iezīmējas perimetrā - Francijas ziemeļu un austrumu daļa, Dānija, Norvēģijas un Zviedrijas dienvidi, Somijas vidiene, Urālu centrālā daļa, Rietumsibīrija līdz Obas upei, Kazahstānas ziemeļrietumi, Volgas delta, Krievijas Eiropas daļas dienvidi līdz Kaukāzam un tālāk uz dienvidiem līdz Turcijas austrumu daļai un Irānas ziemeļiem. Savukārt areāla dienvidu mala Eiropā neregulāra - iesniedzas Šveicē, Itālijas ziemeļos, fragmentāri Balkānos un Grieķijā. Ziemo dienvidaustrumu Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Kennerley, Pearson, Small 2010; Keller et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Purva ķauķis Acrocephalus palustris

Dzeldas augštece Embutes apkārtnē, 13-Jūn-2009. © Jānis Jansons.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasts un izplatīts ligzdotājs.

Garums: 13 cm (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Pilskalnes pagasts, Da, 8-Mai-2024, dziesma. Z.Krievāns (Dabasdati ar ierakstu).
Sātiņi, Sa, 9-Mai-2013, dziesma un fotografēts. J.Jansons.
Liepāja, 9-Mai-2013, vismaz 3 dzied Zirgu salā. G.Grandāns, D.Lindo.
Barkavas pagasts, Ma, 9-Mai-2023, dziesma. D.Vasiļevska (Dabasdati).
Jelgava, 10-Mai-2014, 2 dzied. A.Kalvāns (Dabasdati).
Cēsis, 11-Mai-2018, dziesma. S.Laime (Dabasdati ar ierakstu).
Iecavas pagasts, Ba, 11-Mai-2022, dziesma. E.Laucis (Dabasdati).
Iecavas pagasts, Ba, 12-Mai-2010, dziesma un vizuāli. E.Laucis.
Lucavsala, Rp, 12-Mai-2015, dziesma. E.Haberkorns.
Pumpuru apkaime, ku, 12-Mai-2016, dziesma un vizuāli. R.Rekmanis.
Vilgāles ez., Ku, 12-Mai-2019, dziesma un vizuāli. R.Rekmanis, E. Raitums.
Varakļānu pagasts, Ma, 12-Mai-2021, dziesma. D.Ūlands (Dabasdati).
Vilpulkas pagasts, Vm, 12-Mai-2021, dziesma. A.Lielbārdis (Dabasdati).

Vēlākie novērojumi rudenī
Papes ez., Lp, 23-Sep-1982, 1cy noķerts niedrājā. A.Celmiņš.
Birzgales pagasts, Og, 23-Sep-2020, 1cy noķerts. D.Boiko.
Remte, Sa, 22-Sep-2007, 1 novērots vizuāli, labi atskatīts 2 m attālumā no slēpņa. V.Roze.
Pūre, Tu, 13-Sep-1985, 1 noķerts. V.Roze.
Papes ez., 13-Sep-2019, 1cy noķerts niedrājā. E.Lediņš, V.Zariņš, I.Dinsbergs.

Literatūra un internets

Dyrcz A. 2020. Marsh Warbler Acrocephalus palustris, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.marwar3.01. Accessed 10 May 2024. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Kennerley P., Pearson D., Small B. 2010. Reed and bush warblers. Christopher Helm. London.

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Saldus apkārtne, Veides mežs, 22-Mai-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Zvidziena, Madonas novads, 25-Mai-2008. © Jānis Ķuze.

bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Pie Lanceņu dīķa, Remtes pagasts, 25-Mai-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Vecdaugavas pussala, Rīga, 27-Mai-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Vecdaugavas pussala, Rīga, 27-Mai-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Dzeldas augštece Embutes apkārtnē, Ku, 13-Jūn-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Gavieze, Vārtājas pilskalns, Dienvidkurzemes novads, 23-Jūn-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Saldus apkārtne, Veides mežs, 29-Jūl-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Saldus apkārtne, Veide, 29-Jūl-2009, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Saldus apkārtne, Veide, 30-Jūl-2009, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Gavieze, Vārtājas pilskalns, Dienvidkurzemes novads, 4-Aug-2013, jaunais putns (1cy), cits īpatnis nekā attēlā zemāk.
© Jānis Jansons.
bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Gavieze, Vārtājas pilskalns, Dienvidkurzemes novads, 4-Aug-2013, jaunais putns (1cy), cits īpatnis nekā attēlā augstāk.
© Jānis Jansons.
bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Bērzu karjers, Saldus novads, 11-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Purva ķauķis Acrocephalus palustris. Bērzu karjers, Saldus novads, 11-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.