Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopams fragmentētā areālā Austrumeiropā ar centru Polijas, Baltkrievijas un Ukrainas robežu saskarsmes apgabalā. Šajās valstīs arī lielākās ligzdojošās populācijas. Mazākā skaitā Lietuvā un Vācijā. Ziemo Rietumāfrikā uz dienvidiem no Sahāras. Ģeogrāfisku variāciju nav (Kennerley, Pearson, Small 2010; Dyrcz, Christie, de Juana, Sharpe 2020).

Birds of the World

Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola

Papes ezers, augusts 1981, jaunais putns (1cy). © Agris Celmiņš.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Pirmo reizi Latvijā konstatēts 1940. gadā pie Babītes ezera, kad arī pierādīts pirmais un vienīgais ligzdošanas gadījums (Roms 1942). Viens no pāra putniem (tēviņš) ievākts Latvijas Dabas muzejam. Līdz nākamajam novērojumam bija jāpaiet 30 gadiem. 1970. gada augustā - septembrī 4 īpatņi noķerti Papes ezera niedrājā (Lipsbergs 1971; viens no eksemplāriem atrodas Latvijas Dabas muzejā). Kopš 1970. gada Latvijā zināmi 50 novērojumi (53 īpatņi), no kuriem vairums jaunie putni, noķerti vasarā - rudenī Liepājas un Papes ezeros (Бауманис 1979; Baumanis, Mednis 1988; Mednis, Baumanis 1990; Celmiņš et al. 1993; OFK nepubl. materiāli). Pēdējās ziņas par iespējamu ligzdošanu iegūtas 2000.-2002. un 2004. gados, kad maijā - jūnijā attiecīgi 3, 2, 1 un 1 īpatnis dziedāja Liepājas ezera dienvidu gala grīšļu laukā Aizraķē (Celmiņš 2000). Ņemot vērā, ka putni sastapti tajā pašā vietā 5 gadu periodā, ligzdošana bija lielā mērā ticama, lai gan pilnīgi droši tas nav pierādīts.

Garums: 13 cm (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Papes ez., Lp, 12-Mai-1990, 1 noķerts. A.Celmiņš.
Liepājas ez., 13-Mai-2001, 2 dzied. V.Ādamsons, A.Celmiņš, M.Jaunzemis, T.W.Johansen.

Vēlākie novērojumi rudenī
Papes ez., Lp, 23-Sep-1970, 1 noķerts. J.Lipsbergs.
Papes ez., Lp, 16-Sep-1970, 1 noķerts. J.Lipsbergs.
Papes ez., Lp, 13-Sep-1970, 1 noķerts. J.Lipsbergs.

Novērojumi kopš 2010. gada
Papes ez., Lp, 2010, 12-Aug, 1 jaunais putns noķerts. I.Freiberga, M.Vaišļa, I.Dinsbergs.
Papes ez., Lp, 2013, 6-Aug, 1 jaunais putns noķerts. I.Dinsbergs.
Papes ez., Lp, 2014, 31-Jūl, 1 jaunais putns noķerts. M.Bazulis, I.Freiberga.
Papes ez., Lp, 2015, 10-Aug, 2 noķerti. O.Keišs, I.Dinsbergs (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 2017, 8-Aug, 1 jaunais putns noķerts. V.Jaunzemis u.c.
Papes ez., Lp, 2018, 27-Jūl, 1 jaunais putns noķerts. V.Jaunzemis, M.Bazulis (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 2018, 29-Jūl, 1 jaunais putns noķerts. V.Jaunzemis, M.Bazulis, R.Priedols, A.Gulbis, M.L.Pupiņš (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 2018, 9-Aug, 1 jaunais putns noķerts. O.Keišs, M.Jaunzemis, A.Priedniece.
Papes ez., Lp, 2018, 17-Aug, 1 jaunais putns noķerts. V.Jaunzemis, A.Gulbis, S.Kalniņa, R.Jansons.
Papes ez., Lp, 2019, 4-Aug, 2 jaunie putni noķerti. V.Jaunzemis (Dabasdati), A.Priedniece (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 2019, 5-Aug, 1 jaunais putns noķerts. A.Priedniece, V.Jaunzemis (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 2020, 14-Aug, 1 jaunais putns noķerts. O.Keišs, A.Priedniece, M.Zalāns, L.Winter, V.Jaunzemis (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 2020, 16-Aug, 1 jaunais putns noķerts. A.Priedniece, V.Jaunzemis, M.Zalāns, O.Keišs, K.Freibergs (Dabasdati).

 

Literatūra un internets

Baumanis J., Mednis A. 1988. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1986). Retie augu un dzīvnieki: 50-55. Celmiņš A. 2000. Grīšļu ķauķis ligzdošanas biotopā pēc 60 gadiem (par Aizraķes vietas atrašanu 2000. g. maijā). Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Dyrcz A., D.A.Christie, E.de Juana and C.J.Sharpe. 2020. Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.aquwar1.01. Accessed 16 August 2020. Kennerley P., Pearson D., Small B. 2010. Reed and bush warblers. Christopher Helm. London. Lipsbergs J. 1971. Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola (Vieill.) Papes ezerā. Zool. muzeja raksti 7: 91-93. Mednis A., Baumanis J. 1990. Latvijas ornitofaunistiskās komisijas darba pārskats (1987). Putni dabā 3: 183-185. Roms J. 1942. Acrocephalus paludicola Vieill. Brutvogel im Lettland. Folia Zoologica et Hydrobiologica 11, 2: 215. Бауманис Я. 1979. Редкие виды птиц отловленные в Папе п течение 10 лет (1966-1975) - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 74-76. Бауманис Я. 1983. Вертлявая камышевка. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 153.

Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola. Papes ezers, Rucavas pagasts, 6-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Ivo Dinsbergs.
bkm

Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola. Aizraķe, Liepājas ezera dienvidu gals. Divi pirmie attēli 5-Jūn-2000. © Māris Jaunzemis.
Trešais attēls 13-Mai-2001. © Thomas W. Johansen.