Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plašākais areāls Vidusāzijā uz E no Kaspijas jūras līdz W Mongolijai un W Ķīnai. Areāla S mala iesniedzas E Irānā un N Afganistānā. Eiropā ligzdojošā populācija mazāka, koncentrējas gar Melnās jūras N un W piekrasti un Krimā. Nodalīta populācija Armēnijas - Turcijas robežu apgabalā (īpaši Van ezera mitrājos), bet tomēr nav izslēgts, ka savienojas ar galveno areālu gar Kaspijas jūras W malu. Ziemo Indijā un tai tuvākajos apgabalos. Divas pasugas: A.a.agricola - uz E no Kaspijas jūras; A.a.septima - areāla Eiropas daļā un citur W no Kaspijas jūras (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Palieņu ķauķis Acrocephalus agricola

Pape, 16-Jūl-1987 (lielākajā attēlā) un 9-Aug-1988. Abos attēlos pieaugušie putni (ad MM). © Agris Celmiņš.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā septiņi novērojumi, no tiem divas pieaugušas mātītes un četri jaunie putni noķerti Papes ezera niedrājā jūlija un augusta mēnešos, liecinot par iespējamu ligzdošanu šajā vietā (Celmiņš et al. 1993).

Garums: 12-13 cm (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Papes ez., Lp, 1987, 16-Jūl, 1 noķerts (ad M). A.Celmiņš, V.Jasenas, L.Matsone. ®
2. Papes ez., Lp, 1987, 3-Aug, 1 noķerts (1g). A.Celmiņš. ®
3. Papes ez., Lp, 1988, 22-Jūl, 1 noķerts (1g). A.Celmiņš, A.Freibergs. ®
4. Papes ez., Lp, 1988, 31-Jūl, 1 noķerts (1g). L.Matsone, A.Celmiņš. ®
5. Papes ez., Lp, 1988, 9-Aug, 1 noķerts (ad M). A.Celmiņš, V.Jasenas, L.Matsone. ®
6. Papes ez., Lp, 1990, 22-Aug, 1 noķerts (1g). A.Celmiņš, J.Baumanis. ®
7. Lauteri, Lm, 2013, 3-Jūn, 1 noķerts. G.Graubics, J.Lipsbergs.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2015. Species factsheet: Acrocephalus agricola. Retrieved from http://www.birdlife.org on 5th April 2015. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Kennerley P., Pearson D., Small B. 2010. Reed and bush warblers. Christopher Helm. London.

Labots 09 May 2018