Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plašākais areāls Vidusāzijā uz E no Kaspijas jūras līdz W Mongolijai un W Ķīnai. Areāla S mala iesniedzas E Irānā un N Afganistānā. Eiropā ligzdojošā populācija mazāka, koncentrējas gar Melnās jūras N un W piekrasti un Krimā. Nodalīta populācija Armēnijas - Turcijas robežu apgabalā (īpaši Van ezera mitrājos), bet tomēr nav izslēgts, ka savienojas ar galveno areālu gar Kaspijas jūras W malu. Ziemo Indijā un tai tuvākajos apgabalos (Kennerley, Pearson, Small 2010). Ģeografiskās variācijas maz izteiktas. Vēsturiski izdala trīs pasugas, bet suga drīzāk ir monotipiska (Dyrcz 2020). Latvijā visticamākais ieceļo A.a.septimus, kas sastopama areāla Eiropas daļā.

Birds of the World

Palieņu ķauķis Acrocephalus agricola

Pape ezers, Rucavas pagasts, 16-Jūl-1987 (lielākajā attēlā) un 9-Aug-1988. Abos attēlos pieaugušie putni (ad MM). © Agris Celmiņš.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā desmit novērojumi. Visi putni noķerti gredzenošanai. Iespējams reti ligzdo Papes ezerā. 1987. gada jūlijā un 1988. gadā augustā noķertajām MM bija labi izteikts perēšanas laukums. Abos šajos gados vēl vasarā noķerti arī jaunie putni. Vēlākos gados divi jaunie putni noķerti augustā, bet 2024. gada jūnijā atkal noķerts pieaugušais putns. Palieņu ķauķa ligzdošana 2021. gadā ir pierādīta Igaunijā. Divi ligzdošanas gadījumi Somijā 1991. un 2014. gadā (Tarsiger com 1, 2).

Garums: 12-14 cm (Kennerley, Pearson, Small 2010; Dyrcz 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Papes ez., Lp, 1987, 16-Jūl, 1 noķerts (ad M). A.Celmiņš, V.Jasenas, L.Matsone. ®
2. Papes ez., Lp, 1987, 3-Aug, 1 noķerts (1cy). A.Celmiņš. ®
3. Papes ez., Lp, 1988, 22-Jūl, 1 noķerts (1cy). A.Celmiņš, A.Freibergs. ®
4. Papes ez., Lp, 1988, 31-Jūl, 1 noķerts (1cy). L.Matsone, A.Celmiņš. ®
5. Papes ez., Lp, 1988, 9-Aug, 1 noķerts (ad M). A.Celmiņš, V.Jasenas, L.Matsone. ®
6. Papes ez., Lp, 1990, 22-Aug, 1 noķerts (1cy). A.Celmiņš, J.Baumanis. ®
7. Lauteri, Lm, 2013, 3-Jūn, 1 noķerts. G.Graubics, J.Lipsbergs.
8. Ainaži, Lm, 2019, 4-Aug, 1 noķerts (1cy). A.Kalvāns.
9. Papes ez., Lp, 2019, 18-Aug, 1 noķerts (1cy). O.Keišs, R.Priedols, M.Bazulis, B.Rubene.
10. Papes ez., Lp, 2024, 2-Jūn, 1 noķerts (ad). J.Leistikow, M.Schramma, A.Peter, J.Koch (Dabasdati).

Literatūra un internets

Dyrcz A. 2020. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.padwar1.01. Accessed 2 June 2024. Kennerley P., Pearson D., Small B. 2010. Reed and bush warblers. Christopher Helm. London.

Palieņu ķauķis Acrocephalus agricola. Papes ezers, Rucavas pagasts, 2-Jūn-2024. © Jannis Leistikow.
bkm

Palieņu ķauķis Acrocephalus agricola. Ainaži, Limbažu novads, 4-Aug-2019, jaunais putns (1cy). © Aigars Kalvāns.
bkm

Palieņu ķauķis Acrocephalus agricola. Papes ezers, Rucavas pagasts, 18-Aug-2019, jaunais putns (1cy). © Reinis Priedols.