Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts visā Holarktikā plašā zonā pāri Āzijai un Ziemeļamerikai. Ziemo ligzdošanas areālā, izņemot galējos ziemeļus. Septiņas pasugas, Latvijā A.g.gentilis (Mlodinow 2023).

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā

Ziemo visā teritorijā

Birds of the World

Vistu vanags Accipiter gentilis

Meža kapi, Rīga, 12-Apr-2024, T ad 11cy. © Igors Deņisovs. Putns gredzenots kā mazulis ligzdā 17-Mai-2014 Juglā. A.Kalvāns.

Samērā parasts ligzdotājs un ziemotājs. Vismaz ceļošanas laikā un domājams ziemā Latvijā uzturas vanagi arī no Somija, Igaunijas un Krievijas, bet to skaits nav liels, un ticamākais tie ir g.k. nepieauguši putni.

Garums: 54-67 cm, spārnu izpletums: 98-120 cm (Forsman 2007).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm. Mlodinow S.G. 2023. Eurasian Goshawk Accipiter gentilis, version 1.0. In Birds of the World (N.D. Sly, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.norgos1.01. Accessed 3 April 2024.

Vistu vanags Accipiter gentilis. Meža kapi, Rīga, 13-Mai-2024, T ad 11cy. © Igors Deņisovs. Putns gredzenots kā mazulis ligzdā 17-Mai-2014 Juglā. A.Kalvāns.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Ķemeru tīrelis, 8-Feb-2009, M ad. © Edgars Lediņš.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Ķemeru tīrelis, 8-Feb-2009, M ad. © Edgars Lediņš.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Zantes apkārtne, Tukuma novads, 14-Mar-2010, M ad. © Ainars Mankus.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Rīga, 9-Apr-2012, M ad. © Otars Opermanis.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Kalngales-Ādažu lauki, 18-Mar-2014, M ad. © Igors Deņisovs.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Otrie Meža kapi, Rīga, 4-Jūn-2007, M ad. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Getliņi, Ropažu novads, 3-Dec-2011, M ad. © Igors Deņisovs.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Kronvalda parks, Rīga, 16-Jūl-2015, jaunais putns (1cy?). © Edgars Smislovs.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Lapmežciems, Tukuma novads, 15-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Kalngales lauki, Ādažu novads, 16-Sep-2017, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Pape, Rucavas pagasts, 27-Sep-2020, jaunais putns (1cy). © Ivo Dinsbergs.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Bērzaunes pagasts, Madonas novads, 22-Feb-2009, jaunais putns (2cy). © Aina Karavaičuka.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Vārves pagastā pie Liepājas - Ventspils šosejas (Zūru pūņa), Ventspils novads, 5-Mar-2014, jaunais putns (2cy).
© Jānis Jansons.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Svētes lauki pie Jelgavas, 9-Mar-2017, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Limbažu apkārtnē pie Pūču dzirnavām, 12-Mar-2006, jaunais putns (2cy). © Jānis Šatrovskis.
bkm

Vistu vanags Accipiter gentilis. Kolka, Talsu novads, 15-Apr-2021, jaunais putns (2cy). © Māris Strazds.