Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eirāzijas un Ziemeļamerikas tundras zona, W un E Grenlande. Rudenī klejo uz dienvidiem bet ievērojami mazākā skaitā un ne tik tālu kā parastais ķeģis. Vistālāk uz dienvidiem klejo Sibīrijas ziemeļos ligzdojošie putni, kuri ziemā sasniedz Ķīnas ziemeļu daļu. Divas pasugas, Latvijā ieklejo un ziemo A.h.exilipes. Otra pasuga - hornemanni sastopama Kanādas ziemeļos un Grenlandē (Knox, Lowther 2020). Otrajā Eiropas ligzdojošo putnu atlantā apvienots vienā sugā ar mazo un parasto ķeģi (Keller et al. 2020). Vairākos pētījumos secināts, ka nav pierādījumu šo sugu ģenētiskai diferenciācijai. Krāsojuma un izmēru atškirības ir tikai nesena pielāgošanās ekoloģiskiem apstākļiem dažādos platuma grādos un augstumos virs jūras līmeņa (Ottval et al. 2002; Mason, Taylor 2015; Lifjeld 2015).

Pavasarī novērojams līdz aprīļa sākumam

Vasarā nav sastopams

Rudenī sāk ieceļot ap oktobra vidu

Samērā rets ziemotājs

Birds of the World

Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni

Mangaļsala, Rīga, 31-Okt-2017. © Igors Deņisovs.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā samērā rets caurceļotājs un ziemotājs. Ieceļošana pirmo reizi pierādīta 1905. gada novembrī, kad viens īpatnis iegūts Rīgas nomalē Iļģuciema apkaimē (Grosse, Transehe 1929, citēts pēc Тауриньш 1983, kur datēts ar 1906. gadu, savukārt LDM datēts ar 1905. gadu). Atšķiršana no parastā ķeģa problemātiska. Zemāk uzskaitīti droši pierādīti novērojumi, kā arī tādi, kas varētu būt ticami, bet pietrūkst laba pazīmju apraksta vai arī visas pazīmes nav labi redzētas un attēli nav iegūti. Latvijas Dabas muzejā atrodas vēl viens senāk iegūts eksemplārs, kurš kādreiz www.imuzejs.lv lappusē (adrese vairs nestrādā) bija publicēts bez vietas un datuma norādes. Pastāv iespēja, ka tas varētu būt 1934. gadā iegūtais īpatnis (skat. sarakstu zemāk). Nepieredzēti daudz gaišo ķeģu ieceļoja 2017. gada rudenī - ziemā uz 2018. gadu, kad labi pierādīta 180 īpatņa novērošana. No tiem 84 noķerti gredzenošanai, pārējie fotografēti dabā. Bez jau minētajiem ziņoti vēl 70 citi bez foto vai arī attēlos pazīmes nav labi saskatāmas (dati līdz 1. aprīlim). Pieņemot, ka izdevies pamanīt visai niecīgu daļu (g.k. ad un TT), šajā invāzijā ieceļojušo gaišo ķeģu skaits mērāms vairākos tūkstošos. Piemēram, ja no 20 putniem pamanīts 1, kopskaits sasniedz 6500.

Garums: 12-14 cm (Knox, Lowther 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi rudenī*
Birzgales pagasts, Og, 8-Okt-2022, 1 noķerts (1cy). D.Boiko.
Ainaži, Lm, 20-Okt-2017, 1 T ad noķerts. A.Kalvāns.
Lauteri, Lm, 21-Okt-2018, 1 T ad noķerts. J.Lipsbergs, E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis (Dabasdati).
Pape, Lp, 26-Okt-1986, 1 noķerts. V.Roze, J.Baumanis.

*) Vēl viens agrs rudens novērojums bija 1910. gadā (skat. zamāk).

Visu zināmo novērojumu uzskaitījums līdz 2018. gada marta beigām (labi pierādīti novērojumi - iesniegts apraksts, eksaminēts rokās, fotografēts)

Iļģuciems, Rīga, 1905, novembris, 1 T nošauts. Eksemplārs atrodas . Gads pēc LDM informācijas. E.Tauriņš (1983) šo novērojumu datējis ar 1906. gadu, kas iespējams pārņemts no kādas agrākas publikācijas.

Lizdēni, Vm, 1910, 19-Okt, 1 nošauts. Eksemplārs LU Zooloģijas muzejā (Тауриньш 1983).
Lizdēni, Vm, 1911, 7-Nov, 1 nošauts. Eksemplārs LU Zooloģijas muzejā (Тауриньш 1983).
Rīga, 1933, 2-Dec, 1 T nošauts.

Rīga, 1934, 4-Apr, 1 nošauts. E.Tauriņš (1983) norāda, ka eksemplārs atrodas Latvijas Dabas muzejā, tomēr vismaz 2008. gada septembrī īpatnis ar šādiem datiem www.imuzejs.lv lappusē nebija publicēts. Vēlāk šī lappuse likvidēta.

Mežaparks, Rīga, 1972, 15-Nov, 1 noķerts. J.Priednieks (Тауриньш 1983).
Pape, Lp, 1985, 5-Nov, 3 noķerti. V.Roze, A.Celmiņš, J.Baumanis (Mednis, Baumanis 1987). Viens no eksemplāriem ®
Pape, Lp, 1985, 9-Nov, 6 noķerti. V.Roze, A.Celmiņš, J.Baumanis (Mednis, Baumanis 1987). ®
Pape, Lp, 1986, 26-Okt, 1 noķerts. A.Celmiņš, J.Baumanis (Baumanis, Mednis 1988). ®
Pape, Lp, 1986, 14-Nov, 2 noķerti. A.Celmiņš, J.Baumanis (Baumanis, Mednis 1988). ®
Pape, Lp, 1988, 10-Nov, T ad noķerts. A.Celmiņš (Celmiņš et al. 1993). ®
Pape, Lp, 1988, 11-Nov, 7 noķerti vienlaicīgi (2 TT ad, 2 MM ad, 3 1cy). A.Celmiņš (Celmiņš et al. 1993). ®
Nagļi, Re, 1991, 6-Feb, 1 novērots. J.Baumanis (Celmiņš et al. 1993). ®
Pape, Lp, 1995, 9-Nov, 1 noķerts tīklā (T ad ), otrs uzturējās blakus (pp). A.Celmiņš, V.Roze (Celmiņš, Baumanis 1997). ®
Pape, Lp, 1995, 9-Nov, 1 jaunais (1cy) noķerts tīklā. A.Celmiņš, V.Roze (Celmiņš, Baumanis 1997). ®
Pape, Lp, 2000, 9-Nov, 3 TT ad novēroti. M.Jaunzemis. ®
Pampāļi, Sa, 2004, 27-Dec, 2 novēroti, fotografēti. M.Jaunzemis.
Priedaine, Jm, 2005, 22-Dec, 1 kopā ar parastajiem ķeģiem, fotografēts. A.Kuročkins.
Ērgļi, Ma, 2005, 24-Dec, 2 ar parastajiem ķeģiem, uzņemti video. R.Matrozis.
Dārziņi pie Rīgas HES, 2006, 5-Jan, 1 M ar parastajiem ķeģiem, fotografēts. K.Millers, V.Roze.
Ikšķile, Og, 2006, 10-Jan, 2 kopā ar 130 parastajiem ķeģiem, 1 no tiem fotografēts. V.Roze, A.Zacmanis.
Liepāja, 2006, 20-Jan, 1 pie LBT, fotografēts. A.Klepers.

Liepāja, 2006, 20-Jan, 1 pie LBT (otrs putns tajā dienā), fotografēts no aizmugures, mazāk izteikts kā pirmais putns un visas pazīmes nav redzamas, vienīgi balta virsaste un gaiši sāni. K.Millers, A.Klepers, A.Auniņš, O.Opermanis.

Nagļi, 2007, 21-Jan, 1 Orenīšu zivju dīķu retumu malā pie Maltas-Rēzeknes kanāla parasto ķeģu bariņā. Noteikts retrospektīvi pēc fotogrāfijām. M.Strazds.
Dārziņi, Ri, 2008, 28-Jan, 1 T ad kopā ar 160 parastajiem ķeģiem. Fotografēts. A.Klepers.
Kapsēde, Lp, 2009, 4-Jan, 1 fotografēts. S.Bērziņa.
Kapsēde, Lp, 2009, 7-Jan, 1 fotografēts un novēroti vēl vismaz 2 kuru foto nav gluži pārliecinoši, bet dabā novērotas šai sugai raksturīgās pazīmes. K.Millers.
Garkalne, Ri, 2009, 10-Nov, 1 jaunais (1cy) noķerts. V.Vintulis.
Jelgava, 2009, 15-Nov, T ad noķerts, fotografēts. A.Kalvāns.
Garkalne, Ri, 2009, 16-Nov, 1 noķerts. V.Vintulis.
Bērzaune, Ma, 2009, 15-Dec, 1 fotografēts. A.Karavaičuka (Dabasdati).
Tūja, Lm, 2012, 28-Okt, M ad noķerta, fotografēta. K.Funts.

Ošupes pagasts, Ma, 2013, 21-Jan, vismaz 3 ap 2500 putnu lielā barā Lubāna W malā pie Zvidzes kanāla putnu torņa. Iegūti tāli bara foto, kuros saskatāmi vismaz 3 ķeģi ar izteikti baltām virsastēm. A.Avotiņš jun.

Mežaparks, Rp, 2013, 27-Okt, 1 jaunais (1cy) noķerts, fotografēts. A.Kalvāns.
Zirņu sala pie Rīga HES, 2013, 31-Okt, 1 fotografēts. U.Piterāns (Dabasdati).
Nereta, Ai, 2013, 3-Nov, 1 noķerts (1cy), fotografēts. K.Funts.
Mežaparks, Rp, 2013, 3-Nov, 1 noķerts (1cy), fotografēts. A.Kalvāns, E.Lediņš, M.Strazds.
Mērsrags, Ta, 2013, 7-Nov, 2 fotografēti. U.Piterāns (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2013, 8-Nov, 1 noķerts (1cy). G.Grandāns, U.Piterāns.
Nereta, Ai, 2013, 9-Nov, 1 noķerts (1cy), fotografēts. K.Funts.
Nereta, Ai, 2013, 10-Nov, 1 T ad noķerts, fotografēts. K.Funts.
Liepāja, 2014, 4-Jan, 1 Liepājas 15. vidusskolas apkārtnē, fotografēts. R.Rekmanis.
Cēsis, 2014, 6-Jan, 3 kopā ar 47 parastajiem ķeģiemi. S.Laime (Dabasdati); turpat 14-Jan, 4 kopā ar 118 parastajiem ķeģiem, fotografēti. S.Laime (Dabasdati).
Trikāta, Vk, 2014, 13-Jan, 2 kopā ar parastajiem ķeģiem, fotografēti. A.Klepers.
Ādažu lauki, Ri, 2014, 18-Jan, 1 kopā ar parastajiem ķeģiem lidlauka apkārtnē, fotografēts. U.Piterāns (Dabasdati); turpat 5-Feb, vismaz 2, fotografēti. I.Deņisovs.
Barkava, Ma, 2014, 22-Jan, vismaz 1 parasto ķeģu barā pie graudu kaltes; fotografēts. G.Grandāns, U.Ļoļāns (Dabasdati).
Saunags-Pitrags, Ta, 2014, 25-Jan, 1 kopā ar parastajiem ķeģiem vigā starp Saunagu un Pitragu, fotografēts. R.Rekmanis.
Mežaparks, Rp, 2014, 28-Jan, 3 kopā ar 55-60 parastajiem ķeģiem, fotografēti. I.Deņisovs (Dabasdati).
Ādažu lauki, 2014, 5-Feb, 2 (vai 3) kopā ar parastajiem ķeģiem, fotografēti (turpat, kur 1 bija 18-Jan, skat. augstāk). I.Deņisovs.
Cēsis, 2014, 23-Mar, 1 T fotografēts dolomīta karjerā. S.Laime.
Jūrmalciems, Lp, 2016, 30-Okt, 1 ad noķerts, fotografēts. P.Daknis (Dabasdati).
Ainaži, Lm, 2016, 31-Okt. 1 jaunais noķerts, fotografēts. A.Kalvāns, G.Grandāns.
Birzgales pagasts, Og, 2016, 1-Nov, 1 M ad noķerta, fotografēta. D.Boiko.
Liepāja, 2016, 19-Nov, 1 fotografēts pie Karostas dienvidu moliņa. J.Jansons.
Ainaži, Lm, 2016, 21-Nov, 1 T ad noķerts, fotografēts. A.Kalvāns.
Ādažu lauki, Ri, 2016, 15-Dec, 1 T kopā ar paratajiem ķeģiem, fotografēts. I.Deņisovs (Dabasdati).
Kuivižu osta, Lm, 2016, 21-Dec. 2 TT ap 65 parasto ķeģu barā, fotografēti. A.Klepers (Dabasdati).
Degumnieku lauki, Ma, 2017, 21-Jan, aptuveni 5 (daži fotografēti) ap 2000 putnu lielā jauktā zvirbuļveidīgo barā. G.Grandāns (Dabasdati).
Dunikas purvs, Lp, 2017, 19-Mar, 1 kopā ar ap 30 parastajiem ķeģiem, fotografēts. R.Rekmanis.
Ainaži, Lm, 2017, 20-Okt, 1 T ad noķerts. A.Kalvāns.
Nereta, Ai, 2017, 22-Okt, 1 M ad noķerta. K.Funts.
Ainaži, Lm, 2017, 22-Okt, 2 TT ad noķerti. A.Kalvāns.
Ainaži, Lm, 2017, 23-Okt, 3 TT ad noķerti. A.Kalvāns.
Lauteri, Lm, 2017, 23-Okt, 3 noķerti (T un 2 MM). E.Smislovs, V.Smislovs.
Lauteri, Lm, 2017, 24-Okt, 4 noķerti (no 174 noķerto Acanthis kopskaita). E.Smislovs, V.Smislovs.
Jūrmalciems, Lp, 2017, 24-Okt, 1 T ad noķerts. P.Daknis.
Lauteri, Lm, 2017, 25-Okt, 4 TT noķerti (no 134 noķerto Acanthis kopskaita). E.Smislovs, V.Smislovs.
Ainaži, Lm, 2017, 22-Okt, 1 T ad noķerts. A.Kalvāns.
Birzgales pagasts, Og, 2017, 29-Okt, 2 TT ad noķerti. D.Boiko.
Mērsrags, Ta, 2017, 29-Okt, 2 novēroti, no kuriem vismaz 1 fotografēts. K.Bernāns (Dabasdati).
Nīkrāces pagasts, Ku, 2017, 29-Okt, 1 kopā ar 70 parastajiem ķeģiem pie Krievkalnu dīķa, fotografēts. R.Rekmanis.
Mangaļsala, Rp, 2017, 31-Okt, 3 novēroti kopā ar parastajiem ķeģiem, vismaz 1 fotografēts. I.Deņisovs.
Birzgales pagasts, Og, 2017, 3-Nov, 2 noķerti (T ad un 1cy T). D.Boiko.
Cēsis, 2017, 3-Nov, 1 kopā ar 77 parastajiem ķeģiem, fotografēts. S.Laime (Dabasdati).
Alejas, Ri, 2017, 4-Nov, M 1cy noķerta. K.Millers, I.Grīnerte.
Birzgales pagasts, Og, 2017, 4-Nov, 2 TT ad noķerti. D.Boiko.
Ainaži, Lm, 2017, 4-Nov, 3 noķerti (2 TT ad un 1cy). A.Kalvāns.
Vecsaules pagasts, Ba, 2017, 5-Nov, 1 T ad noķerts. A.Majevskis.
Birzgales pagasts, Og, 2017, 5-Nov, 8 noķerti (6 TT ad, M ad un T 1cy). D.Boiko.
Lielupes grīva, Jm, 2017, 5-Nov, 3 fotografēti. I.Deņisovs.
Ainaži, Lm, 2017, 5-Nov, 2 noķerti (T ad un 1cy). A.Kalvāns.
Ainaži, Lm, 2017, 6-Nov, 6 noķerti (3 TT ad, M ad un 2 1cy). A.Kalvāns.
Nereta, Ai, 2017, 7-Nov, 2 noķerti. K.Funts.
Juglas kanāls, Rp, 2017, 7-Nov, 1 fotografēts. I.Deņisovs.
Birzgales pagasts, Og, 2017, 7-Nov, 6 noķerti. D.Boiko.
Vecmīgrāvja kapi, Rp, 2017, 8-Nov, 1 fotografēts. I.Deņisovs.
Ainaži, Lm, 2017, 8-Nov, 6 TT ad noķerti. A.Kalvāns.
Liepāja, 2017, 8-Nov, 1 fotografēts lokāli (no migrantiem gar ostas S molu; citi otrajā sarakstā zemāk). K.Millers.
Nīkrāces pagasts, Ku, 2017, 10-Nov, 1 kopā ar 6 parastajiem ķeģiem Nīkrāces apkārtnē, fotografēts. R.Rekmanis.
Birzgales pagasts, Og, 2017, 12-Nov, 1 noķerts. D.Boiko.
Mangaļsala, Rp, 2017, 14-Nov, 1 fotografēts. I.Deņisovs.
Alejas, Ri, 2017, 14-Nov, 1 T ad noķerts. K.Millers.
Cēsis, 2017, 15-Nov, 1 fotografēts. S.Laime (Dabasdati).
Lauteri, Lm, 2017, 20-Nov, T 1cy noķerts. G.Graubics, J.Lipsbergs.

Zvārdes pagasts, Sa, 2017, 20-Nov, 1 M pie barotavas fotografēta. Līdzīgs, bet drīzāk cits īpatnis turpat fotografēts arī 22-Nov un 26-Nov. Tā sugas piederība nav pārliecinoši nosakāma. Lai arī vispārēji gaišāks, zemastē saskatāma tumša svītra. I.Vīnšteina.

Birzgales pagasts, Og, 2017, 20-Nov, 1 noķerts. D.Boiko.
Ainaži, Lm, 2017, 24-Nov, 1 noķerts (1cy). A.Kalvāns.
Birzgales pagasts, Og, 2017, 25-Nov, 2 noķerti. D.Boiko.
Ainaži, Lm, 2017, 25-Nov, 4 noķerti (T ad un 3 1cy). A.Kalvāns.
Birzgales pagasts, Og, 2017, 26-Nov, 2 noķerti. D.Boiko.
Ainaži, Lm, 2017, 26-Nov, 1 noķerts (1cy). A.Kalvāns.
Engures ezera N gals, Ta, 2017, 2-Dec, 1 fotografēts. A.Kuročkins, R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs.
Ainaži, Lm, 2017, 2-Dec, 2 noķerti (T ad un T 1cy). A.Kalvāns.
Mangaļsala, Rp, 2017, 3-Dec. 2 fotografēti. I.Deņisovs.
Ainaži, Lm, 2017, 5-Dec, 1 noķerts (1cy). A.Kalvāns.
Ainaži, Lm, 2017, 6-Dec, 3 TT ad noķerti. A.Kalvāns.
Ainaži, Lm, 2017, 7-Dec, 1 noķerts (1cy). A.Kalvāns.
Ainaži, Lm, 2017, 10-Dec, 1 M ad noķerta. A.Kalvāns.
Mērsrags, Ta, 2017, 10-Dec, 3 fotografēti (ziņots 3-4). J.Siliņēvičs, A.Arnicāns (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 2017, 11-Dec, 3 fotografēti; 17-Dec - 2; 22-Dec - 1 (ticamākais, ka no tiem, kas bija jau 11-Dec). I.Deņisovs.
Ādažu lauki, Ri, 2017, 16-Dec, 3 kopā ar 200 parastajiem ķeģiem, fotografēti. I.Deņisovs.
Kalngales lauki, Ri, 2017, 16-Dec, vismaz 4 kopā ar 120 parastajiem ķeģiem, fotografēti. I.Deņisovs.
Ainaži, Lm, 2017, 16-Dec, 1 noķerts (1cy). A.Kalvāns.
Lielupes grīva, Jm, 2017, 22-Dec, 1 fotografēts. I.Gaile (Dabasdati).
Ziedoņi, Ba, 2017, 22-Dec, 1 kopā ar 8 parastajiem ķeģiem, fotografēts. E.Laucis (Dabasdati).
Līgatnes pagasts, Cs, 2017, 22-Dec, 1 fotografēts. M.Platacis (Dabasdati).
Liepāja, 2017, 27-Dec, 3 lielā parasto ķeģu barā krustojumā uz Karostas tiltu un līdz skolai, fotografēti. S.Bērziņa.
Abavas pagasts, 2017, 30-Dec, 2 kopā ar 120 parastajiem ķeģiem, fotografēti. AKuročkins (Dabasdati).
Cēsis, 2018, 2-Jan, 1 kopā ar 2 parastajiem ķeģiem, fotografēts. S.Laime (Dabasdati).
Dobele, 2018, 2-Jan, 2 kopā ar 3 parastajiem ķeģiem, fotografēti. A.Kuročkins (Dabasdati).
Mārsnēnu pagasts, Cs, 2018, 7-Jan, 4 ap 110 zvirbuļveidīgo putnu barā (zaļžubītes un parastie ķeģi), fotografēti. A.Klepers (Dabasdati).
Jaungulbene, Gu, 2018, 7-Jan, 1 kopā ar parastajie ķegiem, fotografēts. G.Grandāns, U.Ļoļāns.
Ozolkalns, Gu, 2018, 7-Jan, 1 kopā ar parastajie ķegiem, fotografēts. G.Grandāns, U.Ļoļāns.
Madona, Gu, 2018, 8-Jan, 1 kopā ar parastajie ķegiem, fotografēts. G.Grandāns, U.Ļoļāns.
Liepāja, 2018, 12-Jan, vismaz 3 ap 20 parasto ķeģu barā kāpās pie ostas S mola, publicēts 1 putna foto. K.Millers.
Zaķu sala, Rp, 2018, 13-Jan, 1 fotografēts. J.Vīgulis (Dabasdati).
Vecdaugava, Rp, 2018, 18-Jan, 4 kopā ar 20 parastajiem ķeģiem, fotografēti. I.Deņisovs (Dabasdati).
Eimuri, Ri, 2018, 19-Jan, 6-7 (vairāki fotografēti). I.Deņisovs (Dabasdati).
Liepas pagasts, Cs, 2018, 20-Jan, 1 fotografēts. A.Klepers (Dabasdati).
Bērzkalni, Ba, 2018, 20-Jan, 3. E.Laucis (Dabasdati ar foto).
Priekule, Lp, 2018, 21-Jan, 2 kopā ar 150 parastajiem ķeģiem (viena putna foto latvijasputni.lv). R.Rekmanis.
Liepāja, 2018, 21-Jan, 1 fotografēts pie Karostas kanāla. S.Bērziņa (Dabasdati).
Liepāja, 2018, 25-Feb, 1 fotografēts pie Karostas kanāla. S.Bērziņa (Dabasdati).
Carnikava, Ri, 2018, 7-Mar, 3 fotografēti. I.Deņisovs.
Getliņi, Ri, 2018, 11-Mar, 1 fotografēts. I.Deņisovs.
Audupe, Rp, 2018, 14-Mar, vismaz 7 lielā parasto ķeģu barā (800-1000), vismaz daži fotografēti. I.Deņisovs.
Murmastienes apkaime, Ma, 2018, 20-Mar, 2 kopā ar ap 50 parastajiem ķeģiem, publicēts 1 putna foto. K.Millers, G.Kinnard u.c.
Eimuru lauki, Ri, 2018, 24-Mar, 1 kopā ar parastajiem ķeģiem, fotografēts. U.Piterāns.
Eimuri, Ri, 2018, 31-Mar, 5 fotografēti. J.Siliņevičs (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 2018, 31-Mar, 4 kopā ar 20 parastajiem ķeģiem, fotografēti. I.Brediks.

Citi novērojumi, kad putni skatīti no attāluma un attēli nav iegūti (vai arī pazīmes tajos nav labi saskatāmas vai par attēlu eksistenci nav zināms)
Uzskaitījums līdz ziemas beigām 2018. gada marta beigām, tālāka publicēšana pārtraukta


Pape, Lp, 2000, 7-Nov, 1-S. V.Roze.
Pape, Lp, 2001, 29-Okt, 1 novērots. J.Kazubiernis.
Pape, Lp, 2001, 1-Nov, 1 novērots. V.Roze, M.Jaunzemis.
Liepāja, 2004, 2-Apr, 2 jūrmalā pa ceļam uz dienvidu molu. M.Strazds.
Liepāja, 2005, 30-Jan, 1 novērots ar parastajiem ķeģiem Ezerkrasta rajonā. K.Millers.
Tukums, 2005, 4-5-Nov, 4 ar parastajiem ķeģiem Tukumā pie viesnīcas „Arka” autostāvvietas. C.Cameron.

Dārziņi, Ri, 2006, 6-Jan, 1 ar parastajiem ķeģiem ar baltu virsasti un vispār stipri gaišāks par pārējiem. Tādi likās 2 (otrs bez pārliecības, jo baru trenkāja zvirbuļu vanags). Tieši tāds, kāds vēlāk redzēts Liepājā 20-Jan. O.Opermanis.

Jaunmiltene, 2006, 7-Jan, 1 ar parastajiem ķeģiem, pamanīts baram paceļoties pēc ļoti izteiktas baltas virsastes. A.Klepers.
Ķīpsala, Rp, 2006, 17-Jan, 1 ar 30 parastajiem ķeģiem, virsaste vismaz 1 cm balta, ļoti gaišas galvas malas un sāni gaišāki nekā parastajiem ķeģiem. M.Platacis.

Īdeņa, Re, 2006, 14-Jan, vismaz 1 ar parastajiem ķeģiem, redzēts īsu mirkli, šaubas tomēr nebija, jo virsaste plašā joslā pilnīgi balta (blakus parastie ķeģi bez tā). A.Avotiņš, A.Avotinš.

Dārziņi, Ri, 2006, 27-Jan, 1 T ad ar parastajiem ķeģiem (barā ap 60) - gaišiem sāniem (praktiski bez svītrām) un viegli sārtām krūtīm, balta virsaste un, cik paspēts saskatīt, gaišas arī zemastes segspalvas. Visumā tipisks putns, taču iekļauts „otrajā grupā” jo nav iegūtas fotogrāfijas un novērojums bija ļoti īslaicīgs - tikai 20-30 sekundes. A.Celmiņš, M.Jaunzemis.

Zaķusala, Rp, 2006, 5-Feb, 1 kopā ar 15 parastajiem ķeģiem, ar kuriem salīdzināts. Krasi izcēlās labi redzama baltā virsaste un gaišā mugura. Ļoti izteikti redzams, ka sāni gaišāki - zem spārna strīpiņas mazāk, gaišākas un tievākas. K.Funts.

Bauska, 2006, 17-Feb, vismaz 3 - T ad, M ad (liela izmēra) un jaunais (2cy) pie Bauskas (ārpus pilsētas uz Rīgas pusi) ar 100 parastajiem ķeģiem. V.Roze, A.Zacmanis.
Liepāja, 2006, 7-Mar, 1 kopā ar 25 parastajiem ķeģiem Pulvera ielā. V.Roze, A.Zacmanis.
Nīca, Lp, 2006, 11-Mar, 1 M (labi izteikts, vispārēji gaišāks) kopā ar 40 parastajiem ķeģiem. K.Millers.
Liepāja, 2006, 29-Nov, 1 ar parastajiem ķeģiem, domājams M, jo nebija sārtas krūtis. Atšķīrās kā vispārēji gaišāks un skaidri redzēta pilnīgi balta virsaste. K.Millers.
Liepāja, 2008, 3-Jan, 1 parasto ķeģu barā pie LBT. Atšķīrās no pārējiem kā vispārēji gaišāks, un virsastes baltā josla bija labi izteikta. M.Tīrums.
Garkalne, Ri, 2008, 8-Nov, 1 T ad noķerts (uzrāda parastā un gaišā ķeģa pazīmes, iespējams hibrīds). V.Vintulis.

Liepāja, 2008, 5-Dec, 1 jaunais 1cy vai M pie LBT kopā ar 90 parastajiem ķeģiem. Gaišāks par pārējiem, sānu svītrojums ļoti minimāls (neizteiktas 2 svītras), balta virsaste un zemaste (pīķītis zemastē nebija), muguras vidusdaļā. izteiktas baltas svītras. Skatīts no 25-30m. K.Millers.

Kapsēde, Lp, 2009, 8-Jan, 1 T kopā ar parastajiem ķeģiem un citiem sēklēdājiem. M.Tīrums.
Kalngale-Ādaži, Ri, 2009, 10-Jan, 2 (T ad un M/2cy). V.Vintulis; turpat 15-Jan - 1 T ad un otrs iespējams gaišais ķeģis. A.Klepers.
Mērsrags, Ta, 2009, 26-Jan, 2 nezālēs pie bākas kopā ar 40 parastajiem ķeģiem. G.Grandāns.
Liepāja, 2009, 31-Jan, 1 pie LBT. I.Brediks, A.Klepers.
Ādažu poligons, Ri, 2011, 5-Dec, vismaz 5 parasto ķeģu barā (60-70 kopskaitā). I.Mārdega (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2013, 8-Nov, 1 novērots. G.Grandāns, U.Piterāns.

Liepāja, 2013, 18-Nov, 1 uz ostas S mola bariņā kopā ar citiem žubīšveidīgajiem putniem; noteikts "nešauboties", vispārēji gaišs, paceļoties redzēta balta virsaste. R.Rekmanis.

Liepāja, 2014, 1-Jan, 2 Liepājas 15. vidusskolas apkārtnē. K.Millers, M.Jaunzemis.
Ādažu lauki, Ri, 2014, 24-Jan, 1 kopā ar parastajiem ķeģiem lidlauka apkārtnē. I.Deņisovs; iespējams tas pats fotografēts 18-Jan (minēts augstāk).
Ādažu poligons, Ri, 2014, 27-Jan, 1 parasto ķeģu barā (30 kopskaitā). I.Mārdega, I.Bojāre, I.Grīnerte.
Pape, Lp, 2016, 4-Nov, 2 kopā ar ap 150 parastajiem ķeģiem kaut kur Papes dienvidu daļā. R.Rekmanis.
Todaižu apkaime, Ku, 2017, 25-Okt, 3 kopā ar 20 parastajiem ķeģiem. R.Rekmanis.
Salacgrīva, Lm, 2017, 7-Nov, 1 pie ostas. G.Graubics.
Liepāja, 2017, 8-Nov, vismaz 10 (summā) migrācijā uz S parasto ķeģu baros pie ostas S mola (viens fotografēts lokāli, iekļauts pirmajā sarakstā augstāk). K.Millers.

Vīdales apkaime, Ta, 2017, 4-Dec, vismaz 2 ap 500 zvirbuļveidīgo putnu barā (parastais ķeģis, žubīte, ziemas žubīte, zaļžubīte). Pārliecinoši apskatīti teleskopā. G.Grandāns.

Ventspils, 2017, 16-Dec, 3 kopā ar 30 parastajiem ķeģiem. V.Smislovs.
Ziru pagasts, Ve, 2017, 17-Dec, 2. A.Kuročkins (Dabasdati).
Laveri, Ri, 2017, 22-Dec, 2-3. I.Mārdega (Dabasdati).
Liepāja, 2017, 22-Dec, 3 jauktā ap 200 parasto ķeģu un kaņepīšu barā. I.Grīnerte, K.Millers.
Kuiviži, 2017, 22-Dec, vismaz 4 ap 70 parasto ķeģu barā ostā. A.Klepers.
Katlakalns, Rp, 2017, 24-Dec, 1 kopā ar 10 parastajiem ķeģiem. A.Kuročkins (Dabasdati).
Biķernieki, Rp, 2017, 25-Dec, vismaz 1 kopā ar 20 parastajiem ķeģiem. Fotografēts, bet pazīmes nav pietiekami labi saskatāmas. I.Beča (Dabasdati).
Rīga, 2017, 25-Dec, 1 ap 30 parasto ķeģu un 2 zaļžubīšu barā Cēsu ielā. I.Brediks.
Jugla, Rp, 2017, 31-Dec, 1 ap 50 parasto ķeģu barā. R.Matrozis (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 2018, 5-Jan, 1 fotografēts, bet pazīmes nav pietiekami labi saskatāmas. A.Klepers (Dabasdati).
Liepāja, 2018, 6-Jan, 1 fotografēts O.Kalpaka ielā, bet pazīmes nav pietiekami labi saskatāmas. A.Klepers (Dabasdati).
Liepāja, 2018, 6-Jan, 2 kāpās pie ostas S mola. A.Klepers (Dabasdati), I.Grīnerte, K.Millers.
Burtnieki, Vm, 2018, 6-Jan, 2 TT ad ap 70-80 putnu lielā jauktā barā barojas tūjās (pārējie parastie ķeģi un ķivuļi). M.Strazds.
Liepāja, 2018, 6-Jan, 2 kopā ar ap 100 parastajiem ķeģiem Pulvera ielā. K.Millers, I.Grīnerte.
Jaungulbene, Gu, 2018, 11-Jan, vismaz 20 ap 300 parasto ķeģu barā. G.Grandāns, N.Weiss; 21-Jan - 15. G.Grandāns (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 2018, 13-Jan, 1. A.Klepers. E.Haberkorns, P.Daknis, I.Bojāre, I.Mārdega (Dabasdati).
Kangarkalna apkaime, Lm, 2018, 13-Jan, 1 ap 60 parasto ķeģu barā. G.Grandāns, N.Weiss.
Apriķu apkaime, Lp, 2018, 15-Jan, 1 T kopā ar 200 parastajiem ķeģiem. R.Rekmanis.
Dūrupes apkaime, Bl, 2018, 18-Jan, vismaz 1 kopā ar ap 300 parastajiem ķeģiem. G.Grandāns.
Aizpute, Lp, 2018, 3-Feb, 1 kopā ar 50 parastajiem ķeģiem. R.Rekmanis.
Skultes pagasts, Lm, 2018, 10-Feb, 2 kopā ar ap 10 parastajiem ķeģiem. V.Vīgants (Dabasdati).
Līgatnes pagasts, Cs, 2018, 4-Mar, 1. Raimonds S. (Dabasdati).
Talsi, 2018, 14-Mar, 1 kopā ar 8 parastajiem ķeģiem. E.Strods (Dabasdati).

Literatūra un internets

Baumanis J., Mednis A. 1988. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1986). Retie augu un dzīvnieki: 50-55. Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. Putni dabā 7, 1: 28-32. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Clement P., Harris A., Davis J. 1994. Finches & Sparrows. An Identification Guide. Helm. London. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Knox A.G. and P.E.Lowther. 2020. Hoary Redpoll Acanthis hornemanni, version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.hoared.01. Accessed 6 April 2024. Lifjeld J.T. 2015. When taxonomy meets genomics - lessons from a common songbird. Molecular Ecology 24: 2901–2903. Mason N.A., Taylor S.A. 2015. Differentially expressed genes match bill morphology and plumage despite largely undifferentiated genomes in a Holarctic songbird. Molecular Ecology, 24, 3009–3025. Mednis A., Baumanis J. 1987. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1985). Retie augu un dzīvnieki: 55-60. Ottvall R., Bensch S., Walinder G., Lifjeld J.T. 2002. No evidence of genetic differentiation between lesser redpolls Carduelis flammea cabaret and common redpolls Carduelis f. flammea. Avian Science 2, 4: 237–244. Тауриньш Э. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 184.

Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. Vecdaugava, Rīga, 18-Jan-2018. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. Vecdaugava, Rīga, 18-Jan-2018. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. Ādažu lauki, 5-Feb-2014, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. Ādažu lauki, 5-Feb-2014, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. Briljanti, Ādažu novads, 30-Mar-2024. © Igors Deņisovs.
bkm

Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni. Ādažu lauki, 15-Dec-2016, T. © Igors Deņisovs.