Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Rietumu un centrālā Eiropa - Britu salas, SW Norvēģija, S Zviedrija, Dānija, N un NE Francija, S Beļģija, Holande, N un C Vācija, Alpi (no SE Francijas līdz Austrijai) un Karpati (SE Čehija un S Polija). Ziemo ligzdošanas areālā un klejo ārpus tā visā centrālajā kā arī dienvidu Eiropā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Clement 2020; Gill, Donsker, Rasmussen 2020). Otrajā Eiropas ligzdojošo putnu atlantā apvienots vienā sugā ar parasto un gaišo ķeģi (Keller et al. 2020). Vairākos pētījumos secināts, ka nav pierādījumu šo sugu ģenētiskai diferenciācijai. Krāsojuma un izmēru atškirības ir tikai nesena pielāgošanās ekoloģiskiem apstākļiem dažādos platuma grādos un augstumos virs jūras līmeņa (Ottval et al. 2002; Mason, Taylor 2015; Lifjeld 2015).

Pavasarī rietumu daļā un ap Rīgas jūras līci

Vasarā piejūras zonā gar W piekrasti un ap Rīgas jūras līci
 Ligzdošana
līdz 2020. gadam:
pierādīta  ticama

Rudenī klejo, daļa aizceļo

Ziemo nelielā skaitā

Birds of the World

Mazais ķeģis Acanthis cabaret

Mērsraga jūrmalā pie bākas, 1-Aug-2007. © Marita Krūze.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Pirmo reizi Latvijā konstatēts 1990. gada 15. oktobrī Papē. Arī daži turpmākie labi pierādītie novērojumi iegūti Papes putnu stacijā (Celmiņš et al. 1993; Celmiņš, Baumanis 1997, 1998, 2000; OFK nepubl. materiāli). Kopš XXI gs. sākuma mazais ķeģis Latvijā novērots katru gadu un ne tikai Papē. Kopumā līdz šim ziņoti desmitiem citu novērojumu no labi pierādītiem līdz apšaubāmiem, jo atšķiršana no parastā ķeģa ne reti problemātiska. Tomēr neskatoties uz noteikšanas problēmām, nav šaubu, ka mazais ķeģis Latvijā sastopams regulāri vismaz rudens migrācijas laikā, kā arī ziemā, pavasarī un vasarā. Ligzdošana pierādīta trīs reizes: vispirms 2014. gada augustā, kad Papes ezera rietumu krastā atrasta izvesta ligzda (V.Ādamsons); otro reizi 2017. gada jūlijā, kad Papē novērots pāris ar 5 jaunajiem putniem (R.Rekmanis u.c.); trešo reizi 2020. gada jūlijā-augustā Rīgas apkaimē atrasta un kontrolēta apdzīvota ligzda, kuras apskate 17. augustā liecināja, ka tā sekmīgi izvesta (J.Priednieks, E.Smislovs, Dabasadati ar foto). Domājams, ka rietumu piekrastē daži pāri ligzdo jau kopš XXI gs. sākuma, par ko iespējams liecina visai regulārie novērojumi vasaras otrajā pusē Papē sākot jau 1990-to gadu beigām (skat. zemāk). Nebūtu jāšaubās, ka tagad mazais ķeģis nelielā skaitā Latvijā ligzdo katru gadu. Pāru skaits visticamākais nepārsniedz simtu. Atklāts vienīgi ir jautājums - vai un cik lielā mērā Baltijā ieklejo starpsugu hibrīdi (A.cabaret x A.flammea) no areālu pārklāšanās zonas Skandināvijas dienvidos (skat. zemāk), respektīvi - vai vasaras mēnešos novērotie ķeģi ir vietējie ligzdotāji un vai to taksonomiskais statuss ir skaidri nosakāms (piederīgs sugai Acanthis cabaret)?

Garums: 11,5-12,5 cm (Clement 2020).

Noteikšana un hibrīdi

Mazais ķeģis ir brūnāks un nedaudz mazāks par parasto ķeģi. Parasto ķeģu barā to var pamanīt pēc citāda krāsojuma - muguras augšdaļa brūngana, rīkle un krūšu sāni izteikti dzeltenbrūnā tonī. Parastie ķeģi ir manāmi pelēcīgāki. Ieteicams novērtēt spārna svītru sekundāro segspalvu galos. Mazajam ķeģim spārna svītra ir gaiši brūna un kontrasts ar pārējo spārnu mazāk izteikts. Parastajam ķeģim spārna svītra ir gandrīz balta (pelēcīgi balta vai gaiši brūngan-balta) un skaidri kontrastē ar pārējo spārna krāsojumu (Svensson 1992). Gredzenošanai noķertu putnu noteikšanai var palīdzēt spārna un knābja mērījumi.

Jārēķinās tomēr, ka vizuālās pazīmes ne vienmēr ir pārliecinošas un izmēri pārklājas. Šādu putnu sugas piederību ir grūti, reizēm pat neiespējami, noteikt. Tie var būt gan hibrīdi, gan mazi un tumši parastie ķeģi (pazīmju variāciju ekstrēmi). Piemēram, kādā pētījumā Zviedrijas dienvidos 10% no rudenī noķertajiem ķeģiem nebija pārliecoši nosakāmi. Nenoteiktie īpatņi vizuāli līdzinājās mazajiem ķeģiem, bet pēc

morfoloģijas (izmēriem) parastajiem ķeģiem un otrādi (Ottwall et al. 2002). Pēc autoru domām šie īpatņi bija hibrīdi no areālu pārklāšanās zonas Zviedrijā un Norvēģijā. Vairāki šādi "problemātiski ķeģi", pēc J.Baumaņa teiktā, savulaik noķerti arī Papes putnu stacijā. Lappuses lejasdaļā skatāmi divu 2009. gada augustā Papē noķertu ķeģu attēli. Lai arī pēc sezonas tiem vajadzētu būt mazajiem ķeģiem un putnus bija iespējams eksaminēt rokās, viennozīmīgu pārliecību par sugas piederību nav viegli iegūt - apspalvojums ievērojami nodilis, pazīmes grūti vērtējamas un izmēri daļēji pārklājas ar parasto ķeģi. Turklāt nevar izslēgt starpsugu hibrīdu uzturēšanos Baltijā vasaras mēnešos. Teorētiski tieši hibrīdiem īpatņiem varētu būt spēcīgāka tendence iesaistīties migrācijā nekā "patiesajiem" mazajiem ķeģiem. Ja tas atbilst patiesībai, mazā ķeģa statuss Baltijas jūras austrumu pusē tupinās saglabāties neskaidrs un noteikšana būs problemātiska.

Novērojumi

 

Pirmie 10 īpatņi, kuru sugas (pasugas) piederība pierādīta ar mērījumiem un apskatot rokās (visi Papē)

1990, 15-Okt, 1 1cy M (eksemplārs saglabāts). V.Roze u.c.
1995, 31-Okt, 1 ad M (eksemplāts LU Zooloģijas muzejā). M.Smiltnieks, V.Roze.
1995, 9-Nov, 1 M (eksemplārs LDM). A.Celmiņš, V.Roze u.c.
1997, 25-Sep, 1. J.Lipsbergs, J.Baumanis.
1997, 10-Okt, 1 ad T (eksemplārs saglabāts). J.Baumanis, V.Roze u.c.
1997, 12-Okt, 1 ad T. J.Baumanis.
1997, 13-Okt, 2 (no tiem vienas ad M eksemplārs saglabāts). J.Baumanis, V.Roze.
1997, 20-Okt, 1 M. J.Baumanis.
1998, 28-Okt, 1 ad M. J.Baumanis, J.Kazubiernis.

Novērojumi vasaras mēnešos līdz 2020. gada augusta beigām (iespējams mazais ķeģis pēc sezonas)*
Pape, Lp, 6-Aug-1985, 1-S. J.Baumanis, V.Roze.
Pape, Lp, 16-Aug-1994, 1-S. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 17-Aug-1996, 1-S. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 8-Aug-2001, 3-S (balss un pēc tam 2-S). A.Celmiņš.
Pape, Lp, 10-Aug-2001, balss. A.Celmiņš.
Saraiķi, Lp, 6-Aug-2003, 2-N. V.Roze, G.Graubics.
Saraiķi, Lp, 21-Aug-2003, 1-N. V.Roze, K.Millers.
Lazdona, Ma, 24-Aug-2003, 2. K.Millers.
Pape, Lp, 26-Aug-2003, balss. A.Kalvāns.

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Pape, 10-Okt-1997,
pieaugušais putns (ad T). © Jānis Baumanis.

Saraiķi, Lp, 4-Jūn-2004, 1 nolidoja gar piekrasti. M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 17-Jūl-2004, 2 (dzirdēta balss un citā laikā 1 redzēts vizuāli). V.Roze, K.Millers.
Pape, Lp, 18-Jūl-2004, 2 reizes dzirdēta balss. V.Roze, K.Millers.
Saraiķi, Lp, 16-Jūn-2005, 1-S (tikai balss, putns nav redzēts). M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 9-Aug-2005, 1-S. K.Millers.
Kolka, Ta, 15-Jūl-2006, 1 laidelējās Kolkasraga autostāvvietā. C.Kyrk.
Pape, Lp, 26-Jūl-2006, balss priedelēs pie bāzes, putns nav redzēts. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 6-Aug-2006, 2 (balsis nezāļu laukā, paši putni nav redzēti). K.Millers.
Reiņi, Lp, 13-Aug-2006, balss pie laivu bāzes Liepājas ez. W krastā. K.Millers.
Mērsrags, Ta, 1-Aug-2007, 1 nofotografēts (domājams ad M). M.Krūze.
Reiņi, Lp, 12-Aug-2007, 2 laivu bāzē, Liepājas ez. W krastā. K.Millers.
Pape, Lp, 23-Jūl-2008, balss. M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 25-Jūl-2008, 1-S. M.Jaunzemis.
Reiņi, Lp, 10-Aug-2008, vismaz 1 pie laivu bāzes Liepājas ez. W krastā. K.Millers.
Pape, Lp, 13-Jūl-2009, 1 pie putnu stacijas. K.Millers.
Pape, Lp, 16-Jūl-2009, 3 pie putnu stacijas, ziņoti kā parastie ķeģi. I.Dinsbergs, O.Keišs.
Pape, Lp, 7-Aug-2009, 1 2cynoķerts pie putnu stacijas (foto); todien arī balsis. M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 8-Aug-2009, 1 2cynoķerts Papes ezera niedrājā (foto); todien arī balsis. O.Keišs, M.Jaunzemis.
Pape, Lp, 9-Aug-2009, 1 noķerts (ziņas jāprecizē). O.Keišs.
Dzintares pilskalns, Lp, 23-Jūn-2011, 1. K.Millers.
Pape, Lp, 4-Jūl-2011, vismaz 4 pie putnu stacijas. M.Briedis u.c.
Pape, Lp, 24-Jūl-2011, 1 1cy jaunais putns noķerts. M.Briedis, I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 28-Jūl-2011, 1 2cyM noķerta (foto). M.Briedis, I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 3-Aug-2011, 1 1cy jaunais putns noķerts (foto). M.Briedis, I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 11-Aug-2011, 2 noķerti - 1cy jaunais putns un ad T (foto). M.Briedis, I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 17-Aug-2011, 1 2cyM noķerta. I.Freiberga, I.Dinsbergs.
Liepāja, no 2-Jūn līdz vismaz 2-Aug-2012, 2 Dienvidu kapu apkārtnē. K.Millers.
Ventspils, 3-Aug-2012, 2 Reņķa dārzā. K.Millers.
Mērsrags, Ta, 4-Aug-2012, 2 pārlidoja Pekragā. A.Klepers (Dabasdati).
Pape, Lp, 12-Aug-2012, 1cy jaunais putns noķerts (foto). M.Briedis, I.Dinsbergs.
Pape, Lp, 12-Aug-2012, 1 2cyM noķerta (foto). M.Briedis, I.Dinsbergs.
Vecdaugava, Rp, 11-Jūn-2013, 1 M. I.Deņisovs.
Kolka, Ta, 8-Aug-2013, 1 pārlidoja Kolkasraga stāvlaukumu. K.Millers.
Liepājas ez. E krasts, Vītiņu pļavas, Lp, 7-Jūn-2014, 1-SSW. K.Millers.
Pērkone, Lp, 8-Jūl-2014, 1 T dzied un novērots vizuāli. K.Millers, I.Grīnerte.
Pape, Lp, 2-Aug-2014, atrasta izvesta ligzda Papes ezera W krastā. V.Ādamsons.
Liepājas ez. E krasts, Vītiņu pļavas, Lp, 6-Aug-2014, 1. K.Millers, I.Grīnerte.
Pape, Lp, 21-Jūl-2015, 2 ad TT noķerti. Papes putnu stacija.
Pape, Lp, 22-Jūl-2015, 1 ad M noķerta. Papes putnu stacija.

Mērsrags, Ta, 22-Aug-2015, Pekragā vismaz 1 ad baro jau lidojošus juv, precīzi nav zināms vai bija 2 vai 3 jaunie. Lielā mērā ticams, ka vietējie ligzdotāji.A.Kalvāns. E.Lediņš; 9-Sep, aptuveni tajā pašā vietā noķerts 1 jaunais putns juv tērpā. A.Kalvāns (foto).

Ainaži, Lm, 29-Jūl-2016, 1 lidojumā virs liedaga. A.Kalvāns.
Ainaži, Lm, 26-Aug-2016, 1 jaunais putns noķerts. A.Kalvāns.
Kolka, Ta, 6-Jūn-2017, pārlidojoša putna saucieni. G.Grandāns.
Pape, Lp, 7-Jūl-2017, pāris un 5 jaunie putni. R.Rekmanis u.c.
Pape, Lp, 10-Jūl-2017, 4 putnu stacijas apkārtnē. E.Laucis.
Ainaži, Lm, 23-Jūl-2017, 1 putns ar "ķeģa" balsi aizlido uz S. A.Kalvāns (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 8-9-Aug-2017, 1. G.Grandāns, I.Deņisovs.
Pape, Lp, 9-Aug-2017, 1 T 2cynoķerts Papes ezera niedrājā. M.Jaunzemis.
Valka, 11-Aug-2017, 1 pārlido ar "ķeģa" balsi. K.Millers.
Pape, Lp, 7-Jūl-2018, 4-5 uzturas lokāli, iespējama ligzdošana. J.Jonāns, V.Jaunzemis (Dabasdati).
Neretas apkaime, Ai, 21-Jūl-2018, 1 īpatņa saucieni no rīta ap pusminūti lokāli lapu koku galotnēs. K.Funts.
Randu pļavas, Lm, 26-Jūl-2018, 1 pārlido ar saucieniem. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Randu pļavas, Lm, 5-Aug-2018, 1 pārlido ar saucieniem uz S. A.Klepers (Dabasdati).
Pape, Lp, 6-Jūl-2019, 1-2 pārlido. K.Kurmis (Dabasdati).
Pape, Lp, 14-Jūl-2019, 1-2 pārlido. K.Kurmis (Dabasdati).
Liepāja, 14-Jūl-2019, 1-N piejūras joslā, dziesma un saucieni. A.Klepers (Dabasdati).
Daugavgrīva, Rp, 10-Aug-2019, 1 atrasts beigts. R.Matrozis (Dabasdati ar foto).

Daugavgrīva, Rp, 20-Jūn un 28-Jūn-2020, novēroti trīs vietās ligzdošanai piemērotā biotopā (Dabasdati 1, 2, 3, 4, 5); 17-Jūl-2020, atrasta apdzīvota ligzda, pie kuras uztraucas 2 TT (Dabasdati). Visi novērojumi J.Priednieks.

Pape, Lp, 10-Jūl-2020, 1 ad ar perēšanas laukumu (noķerts). V.Jaunzemis (Dabasdati).
Pape, Lp, 17-Jūl-2020, 1 un 4 pārlido. K.Kurmis (Dabasdati 1, 2).
Liepāja, 1-Aug-2020, 1 "ar saucieniem lidinās pa koku galiem" Kungu ielā. V.Jaunzemis (Dabasdati).
Pape, Lp, 1-3-Aug-2020, 1-2 pārlido, 2-Aug 1 noķerts niedrājā putnu stacijas tīklos. A.Klepers (Dabasdati).
Kolka, Ta, 16-Aug-2020, vismaz 1 (vairākkārt balss un lidojumā) "Ūšu" apkārtnē. J.Priednieks (Dabasdati).
Pape, Lp, 24-Jūn-2020, vairākkārt saucieni dienas garumā putnu stacijas apkārtnē. R.Rekmanis, L.Uzule.
Pāvilosta, Lp, 28-Jūl-2020, 1 pārlido ar saucieniem. R.Rekmanis.
Pape, Lp, jūlijs - augusts 2020, gredzenošanai noķerti 27 mazie ķeģi (iesk. dažus augstāk minētos). Iespējams liela daļa no tiem vasaras mēnešos,precīzi nav zināms.

*) Uzskatījums nav ideāli pilnīgs, ne visi novērojumi zināmi (ziņoti). Īpaši tas attiecas uz periodu pēc 2009. gada.

Vajadzētu būt arī 2010. gadā un Papē vairāk nekā šeit uzskaitīts.

Saīsinājumi

Literatūra un internets

 

Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. - Putni dabā 7, 1: 28-32. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Clement P. 2020. Lesser Redpoll Acanthis cabaret, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.lesred1.01. Accessed 10 October 2023. Gill F., D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2020. IOC World Bird List (v10.1). doi: 10.14344/IOC.ML.10.1. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Lifjeld J.T. 2015. When taxonomy meets genomics - lessons from a common songbird. Molecular Ecology 24: 2901–2903. Mason N.A., Taylor S.A. 2015. Differentially expressed genes match bill morphology and plumage despite largely undifferentiated genomes in a Holarctic songbird. Molecular Ecology, 24, 3009–3025. Ottvall R., Bensch S., Walinder G., Lifjeld J.T. 2002. No evidence of genetic differentiation between lesser redpolls Carduelis flammea cabaret and common redpolls Carduelis f. flammea. Avian Science 2, 4: 237–244. Svensson L. 1992. Identification Guide to European Passerines. Stockholm.

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Sīpolciems, Mārupes novads, 18-Feb-2017. © Edgars Smislovs.
bkm

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Liepājas kāpās pie ostas dienvidu mola, 15-Okt-2017. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Vecdaugava, Rīga, 6-Nov-2017. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Vecdaugava, Rīga, 6-Nov-2017. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Daugavgrīva, 12-Okt-2012, pieaugušais putns (ad). © Ruslans Matrozis.
Putns ar gredzenu. Gredzenots Čehijā 26-Nov-2011. Gredzenojot noteikts kā ad M mazais ķeģis.
bkm

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Garkalne, Ropažu novads, 2-Nov-2013, pieaugušais putns (ad T). Tipisks īpatnis pēc krāsojuma un spārna garuma.
© Viesturs Vintulis.

Mērījums: spārna garums = 69.
bkm

Mazais ķeģis Acanthis cabaret. Pape, 18-Okt-2010, jaunais putns (1cy T), atbilst mazajam ķeģim pēc krāsas un izmēriem. © Māris Jaunzemis.

Mērījumi: spārna garums = 67 mm, knābja augstums = 5,4 mm.
11aug11

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 11-Aug-2011, ad T (krūtis nedaudz iesārtas, attēlā grūti saskatīt), vecums pēc astes spalvu formas. © Ivo Dinsbergs.

Mērījumi: spārna garums = 73 mm, knābja augstums = 5,8 mm, knābja garums = 8,8 mm. Visi mērījumi pārklājas ar parasto ķeģi. Izmēru salīdzinājumam
izmantots L.Svensona (1992) noteicējs.
28jul11

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 28-Jūl-2011, vecums 2cy pēcastes spalvu formas. © Ivo Dinsbergs.

Mērījumi: spārna garums = 71 mm, knābja augstums = 5,5 mm (knābja garuma mērījums anulēts). Mazajam ķeģim atbilst knābja augstums, bet spārna
garums pārklājas ar parasto ķeģi. Izmēru salīdzinājumam izmantots L.Svensona (1992) noteicējs.

12aug12

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 12-Aug-2012, M nodilušā un balējušā tērpā (vecums 2cy pēcastes spalvu formas). Pēc nokrāsas atgādina
mazo ķeģi, tomēr mērījumi pārklājas ar parasto ķeģi (Svensson 1992). © Mārtiņš Briedis.

Mērījumi: spārna garums = 70 mm, knābja augstums = 5,7 mm.

attelos

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 7-Aug-2009, nodilušā un balējušā tērpā (vecums 2cy pēcastes spalvu formas). © Māris Jaunzemis.

Mērījumi: spārna garums = 72 mm, knābja garums = 8,1 mm, knābja augstums = 5,5 mm. Mazajam ķeģim atbilst vienīgi knābja augstums, citi mērījumi
pārklājas ar parasto ķeģi. Izmēru salīdzinājumam izmantots L.Svensona (1992) noteicējs.
attelos2

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 8-Aug-2009, nodilušā un balējušā tērpā (vecums 2cy pēcastes spalvu formas). © Māris Jaunzemis.

Mērījumi: spārna garums divos neatkarīgos mērījumos = 71 mm un 69 mm. Pirmais iekļaujas parastā ķeģa diapazonā, otrais atbilst vienīgi mazajam ķeģim.
Izmēru salīdzinājumam izmantots L.Svensona (1992) noteicējs.

3aug11

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 3-Aug-2011, jaunais putns (juv/1cy). © Ivo Dinsbergs.

Mērījumi: spārna garums = 75 mm, knābja augstums = 5,8 mm, knābja garums = 8,4 mm. Knābja mērījumi pārklājas ar parasto ķeģi, bet spārna garums
atbilst vienīgi parastajam ķeģim. Izmēru salīdzinājumam izmantots L.Svensona (1992) noteicējs.

bkm2

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Pape, 12-Aug-2012, jaunais putns (juv/1cy) ar garu spārnu (76 mm), kas atbilst vienīgi parastajam ķeģim (Svensson 1992).
Tomēr pēc tumšajām krūtīm un gaišbrūnās spārna svītras atgādina mazo ķeģi. © Ivo Dinsbergs.

Mērījumi: spārna garums = 76 mm, knābja augstums = 5,8 mm.
bkm3

Ķeģis Acanthis cabaret/flammea. Mērsrags, Talsu novads, 9-Sep-2015, jaunais putns (juv/1cy). Spārna garums pārklājas ar parasto ķeģi (Svensson 1992).
Spārna svītras gaišbrūnas kā mazajam ķeģim. Garš knābis kā parastajam ķeģim. © Aigars Kalvāns.

Mērījumi: spārna garums = 72 mm; knābja augstums ap 5 mm; knābja garums ap 10 mm (knābis mērīts ar lineālu).