Latvijas putni . Vairāk kā 4180 attēli 368 sugām (kopā ar D un E kategorijām) un 470 skaņu ieraksti 201 sugai. Piezīmes par skaitu un izplatību, detalizēts retu putnu uzskaitījums un citas ziņas.

 

Pievienoti attēli

Bikšainais apogs  9 dec
Parastais ķeģis
Zeltgalvītis  5 nov
Gaišais ķeģis
Meža tilbīte (2)  28 okt
Upes zīriņš
Parastais ķeģis  27
Tundras sējas zoss  21
Lielā gaura
Lielā zīlīte
Mazais gulbis (2)  16
Peļu klijāns
Lielais piekūns  11
Gugatnis
Cekulzīriņš (4)
Čuņčiņš (4)
Kākaulis (2)  10
Ragainais dūkuris (3)
Lielais ķīris
Attēlu autori  kopsavilkums

 

Citas sadaļas

Putnu balsis
Kur novērot putnus Latvijā
Dīķu numuri un nosaukumi
Latvijas putnu saraksts  xls
Saraksta pielikums  D E
Nākamā putnu suga Latvijā?
Novērojumu atlases kritēriji
Pieejamo publikāciju saraksts
Putnu vērošanas principi
Citas lappuses

Putnu ziņas

Latvija
Dabasdati

Lietuva
Polija
Igaunija
Somija

Pages in English

Bird sounds
Where to watch birds

 

Putnu foto lappuses

Selga Bērziņa
Igors Deņisovs
Arnis Dimperāns
Daina Feldmane
Jānis Jansons
Agris Krusts
Edgars Lediņš
Ainars Mankus
Oskars Šmeliņš
Putnubildes.lv

Laika apstākļi

Pape Kolka Lubāns  windguru
Meteoroloģiskais radars
Baltija no satelīta sat24.com
Meteolapa.lv

------