Latvijas putni . Vairāk kā 3850 attēli 362 sugām (kopā ar D un E kategorijām) un 462 skaņu ieraksti 195 sugām. Piezīmes par skaitu un izplatību, detalizēts retu putnu uzskaitījums un citas ziņas.

 

Pievienoti attēli

Dūņšņibītis  29 sep
Parastais šņibītis
Melnspārnu kaija
Dzeltenais tārtiņš (2)  27
Īsastes klijkaija (2)
Lielā klijkaija (3)
Svītrainā pūce
Ūdensstrazds
Melnais stārķis (2)  26
Rudsānu zilastīte (3)
Vītītis
Kākaulis  20
Brūnkakla gārgale (2)
Sudrabkaija
Bēdrozis (3)
Zvirbuļu vanags  13
Dzeltenais tārtiņš
Lielais šņibītis (2)
Parastais šņibītis
Attēlu autori  kopsavilkums

 

Citas sadaļas

Putnu balsis
Kur novērot putnus Latvijā
Dīķu numuri un nosaukumi
Latvijas putnu saraksts  xls
Saraksta pielikums  D E
Nākamā putnu suga Latvijā?
Novērojumu atlases kritēriji
Pieejamo publikāciju saraksts
Putnu vērošanas principi
Citas lappuses

Putnu ziņas

Latvija
Dabasdati

Lietuva
Polija
Igaunija
Somija

Pages in English

Bird sounds
Where to watch birds

 

Putnu foto lappuses

Selga Bērziņa
Arnis Blumbergs
Igors Deņisovs
Arnis Dimperāns
Daina Feldmane
Jānis Jansons
Agris Krusts
Edgars Lediņš
Ainars Mankus
Oskars Šmeliņš
Putnubildes.lv

Laika apstākļi

Pape Kolka Lubāns  windguru
Meteoroloģiskais radars
Atmosf. spiediens un frontes
Baltija no satelīta sat24.com
Meteolapa.lv

------